Natrag

Tabloid je pozvan
     
Povodom jedne otimačine uz pomoć novosadskog pravosuđa


Slučaj službene beležnice


Jednog septembarskog petka 2005. godine, u stan poznatog novosađanina (ime poznato redakciji) upala je grupa ljudi sa privatnim fizičkim obezbeđenjem i rešenjem opštinskog suda, koje nije bilo pravosnažno, u nameri da ga odatle ekspresno iseli. Sam protiv svih, u kraćem obračunu, on je bio lako poražen. Što od pravnog nasilja, što od divljaštva prisutne "fizičke inteligencije". Tom prilikom su mu, osim druge imovine, otete i službene beleške i dokumenta, zbog kojih, još niko nije odgovarao.

M. Ješanov

U petak, 30.09.2005. godine, na kraju radnog vremena, sudija Opštinskog suda u Novom Sadu izdala je lično i bez dostavne naredbe, u svojoj sudnici, advokatu Željku Tomiću na ruke nepravosnažno rešenje ovog suda o tome da se iz stana iseli Č.P. građanin Novog Sada koji je žrtva ove priče.

Kako je advokat Tomić mesecima pre ovog dana, pregovarao i ugovarao modalitete za sprovođenje nezakonite akcije zauzimanja stana žrtve ovog slučaja i njegove skoro celokupne imovine, tako je već na dan kad je Tomić lično od sudije primio rešenje suda, cela akcija sa privatnim obezbeđenjem već odavno bila ugovorena, i pre pokretanja sudskog poistupka, kako bi nasilno bilo sprovedeno nepravosnažno rešenje potpisanog i Tomiću na ruke predatog Rešenja od strane sudije Olivere Pejak Prokeš.
Dakle, kad se tog petka, oko 15:30 časova, grupa od četiri člana obezbeđenja koje je predvodio lično direktor firme za obezbeđenje, izvesni Filip Glišić, organizovala na lokaciji u ulici Kosovska 11. u Novom Sadu, pojavili su se i pravi naručioci ovog bezakonja: bivša supruga žrtve, Dragana Višnjevac i njena sestra Olivera Tomić, koje su vikom i pretnjom da su došli da ga isele milom ili silom, jer sprovode rešenje Opštinskog suda u Novom Sadu, stvarale, za tu priliku već dogovorenu atmosferu linča.
Nakon upada u stan, Filip Glišić je žrtvi uručio fotokopiju sudskog rešenja, preuzevši na sebe i ulogu sudskih izvršitelja i sudskih dostavljača.
Tom prilikom je žrtvi ovog nezakonja konfiskovana sva pokretna i nepokretna imovina, osim nešto odevnih predmeta, koje su mu nasilnici dozvolili da uzme prilikom izbacivanja iz stana.
Međutim, problem za žrtvu nije bio samo taj događaj, odnosno fizičko nasilje kojem je bio izložen, već i to, što je tom prilikom žrtvi nasilno oduzeta i sva poverljiva službena i privatna dokumentacija.

Među tim stvarima i dokumentacijom bila je i Službena beležnica Vojske Jugoslavije iz rata 1999. godine, kao i druga brojna službena dokumentacija u elektronskom i pisanom obliku, koja se zatekla u stanu, a koju su od žrtve oteli radi ucenjivanja, što se vidi iz pisanih poruka Željka Tomića i Dragane Višnjevac.
Žrtva ove priče (sin poznatog sportiste) čuvao je "Radnu beležnicu" Vojske Jugoslavije kao dokument. On je beleške vodio 1999. na Kosovu, kao pripadnik Vojske.
Navedene beleške, koje sadrže vojnu tajnu, mogu kompromitovati i ugroziti određeni broj današnjih visokih vojnih zvaničnika i visoke pripadnike Ministarstva odbrane koji su službovali na Kosovu i Metohiji u vreme sukoba na Kosovu i Metohiji. U radnoj beležnici bilo je 87 stranica, na kojima su vođene zabeleške, koje predstavljaju službenu i vojnu tajnu.
U pravnom sporenju sa bivšom ženom i njenim zetom, on podnosi tužbu Opštinskom sudu u Novom Sadu, koju usvaja sudija Vukica Kužić, nalažući da mu se, bez odlaganja, vrate lične stvari.
Advokat Željko Tomić vraća Radnu beležnicu, ali nakon što je iz nje je iščupao 87 stranica, uništavajući na taj način vojnu tajnu, ili nameravajući da je zloupotrebi. Važno je napomenuti da Željko Tomić kao oslonac u sudu ima rođenu sestru, Svetlanu Tomić Jokić koja je sudija Okružnog suda u Novom Sadu.
Dakle, žrtva ovog slučaja nije, ni do današnjeg dana (duže od 3 godine bez obzira na postojanje pravosnažnog izvršnog rešenja), nije dobio nazad sporne stranice iz radne beležnice, ali i druge dokumente, koje advokatu Tomiću služe za manipulaciju i moguću zloupotrebu.
Nekoliko sudija Opštinskog suda u Novom Sadu direkntno idu na ruku i štite advokata Tomića od obaveze da vrati otete i uništene lične stvari i službene tajne - rukopise vojne beležnice.
U međuvremenu je sud doneo još jedno rešenje kojim se nalaže da otimači odmah vrate dokumeta, i odredio izvršenje.
Na iznenađujući i neobjašnjiv način sudija Branka Kosovac iznenada donosi novo rešenje koje je u potpunoj suprotnosti sa izvršnim rešenjem koje je ona donela na osnovu Rešenja Vukice Kužić, koje sud nije izvršio od 2005. godine.
Za ovaj slučaj zainteresovale su se i nadležne službe, i može se očekivati da se advokat Tomić sa saradnicima nađe na mestu gde će mu biti potreban branilac.


podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane