Natrag

Tabloid je pozvan

 

Priča o dugovečnom direktoru i kratkoročnim aranžmanima

 

Zgrada D, zgrada C, biće naše obadve!

 

Direktor Doma zdravlja "Dr Simo Milošević" u beogradskoj opštini Čukarica, proganja doktorku koja je razotkrila njegove štetne ugovore iz devedesetih, zbog kojih je ova ustanova i danas u milionskim dugovima.

M. Grabež

 

U nekoliko navrata, a poslednjom prilikom krajem januara meseca ove godine, primarijus, dr Vesna Živković, obraćala se Gradskom sekretarijatu za zdravstvo u Beogradu povodom skandala u Domu zdravlja "Dr Simo Milošević". A skandal nije mali. Tabloid je došao u posed jednog ugovora iz, sada već davne 1993. godine, koji  je u ime Doma zdravlja "Dr Simo Milošević" potpisao dr Predrag Spasenović sa građevinskim preduzećem Graditelj, kojim je bilo predviđeno regulisanje međusobnih prava i obaveza.
 Iza ove pravničke konstrukcije, stajao je prenos 100 posto vlasništva objekta Doma zdravlja na ime građevinske firme Graditelj (objekat C u Požeškoj ulici broj 80. do broja 82. u postojećem stanju). Istovremeno, Graditelj se obavezao da preda Domu zdravlja "Dr Simo Milošević" objekat D po izvršenom tehničkom prijemu.
Kako Dom zdravlja nije ispunio svoje ugovorne obaveze, a u međuvremenu je ušao u posed objekta D, počeo je sudski spor u kome je Graditelj potraživao od Doma zdravlja "Dr Simo Milošević" ni manje ni više nego milion evra!
Do današnjeg dana, ova zdravstvena ustanova, jedna od tri najveće u Beogradu, stalno je pod ogromnim finansijskim opterećenjem, ali i stalno pod komandom jednog te istog čoveka, dr Predraga Spasenovića koji je direktno odgovoran za nadziđivanje kompletnog objekta Doma zdravlja, pri čemu je deo površine od 1.000 kvadratnih metara ni do današnjeg dana nije stavljen u funkciju.
Odgovornost očigledno večnog i nesmenjljivog dr Predraga Spasenovića postaje jasnija ako se pažljivo sagledaju njegove izjave u vreme kad je konkurisao za direktora Doma zdravlja "Dr Simo Milošević", dana tokom aprila meseca 1999. godine, kada je nevešto prikrivao svoje učešće u sklapanju ugovora koji je ovoj ustanovi naneo nenadoknadivu štetu.
Primarijus dr Vesna Živković na koju se Spasenović okomio, bila je najglasnija u optužbama na njegovu adresu, smatrajući tada sasvim ispravno da takvom čoveku ni pod kakvim okolnostima ne pripada uloga prvog čoveka Doma zdravlja "Dr Simo Milošević".
Dr Predrag Spasenović je pokušao u javnosti da lažno predstavi svoju štetočinsku ulogu prebacujući krivicu i odgovornost na prethodnu direktorku, dr Biljanu Marjanović.
Međutim, postoji opravdana sumnja da je Spasenović bio i u nekim drugim nepočinstvima, posebno kad je u pitanju renoviranje objekta u Železniku, gde je deo sredstava, prema nalazima Tablodovih izvora, bio nenamenski potrošen.
U znak odmazde što je dr Vesna Živković rekla da je "car go", i što je razotkrila njegovu štetočinsku ulogu u ustanovi koju i dalje vodi, dr Spasenović je krenuo u njen progon.
Najpre je odbio da je rasporedi na radno mesto specijaliste fizikalne medicine u skladu sa njenom specijalizacijom, nego je poslao na školsko odelenje u kome treba da radi odgovarajući specijalizant iz pedijatrije!
  Dr Spasenović više od godinu dana nije uručio dr Vesni Živković rešenje ni za to neprikladno radno mesto, ali je zato sproveo jednu drugu vrstu progona i pritisaka, naređujući joj da se iseli iz službenog stana. Bez ikakvog objašnjenja joj je povećana naknada za korišćenje stana, a  u prvom delu januarske plate skinuto joj je 16.000 dinara, što je direktno kršenje člana 7 ugovora o zakupu nepokretnosti koji je potpisan između korisnice stana i Doma zdravlja još u oktobru mesecu 2004. godine.
O ovome i mnogo čemu drugom, obaveštena je i beskompromisna gradska sekretarka Dragana Jovanović. Dr Vesna Živković veruje u njenu hrabrost i odlučnost da očisti "Augijeve štale" u beogradskom zdravstvu.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane