https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Falsifikati

 

Nacionalnost katoličkih biskupa Albanije, Crne Gore, Srbije i Makedonije

 

Krst se ne može prevariti

 

Jedan od ovih stranih naučnika, koji se aktuelno i grozničavo bavi indoktriniranjem Albanaca (i nealbanaca!) sa antinaukom, jeste i Englez Nel Malcolm, koji proglašava za Albance i mrtve Srbe Kosova i Metohije, ali - za njegovu nesreću - upravo ovi, od njega proglašeni za Albance - ostavili su za sobom i pismene izjave da su Srbi, a ne Albanci. Tako on proglašava za Albance ne samo obične Srbe, već i njihove sveštenike, pa i biskupe, iako je sasvim svestan da oni to nisu

 

Piše: Dr. Kaplan Burović, akademik

 

U brazdi falsifikovanja istorije albanskog naroda od samih Albanaca neobično mnogo su doprineli i strani naučnici, posebno istoričari i filozofi. Upravo ovi su prvi koji su počeli ta falsifikovanja, pa su se Albanci, pošto im se to svidelo i odgovaralo njihovim političkim stremljenjima, nadovezali na njih.
Među prvim falsifikatorima ove istorije mislim da je Nemac August Šlajher, koji izvede Albance od prastarih Pelazga, ali ga naučno pobi austrijski akademik, prof. dr Gustav Meyer (1850-1900), afirmisan na sve strane sveta kao najveći albanolog svog vremena. Akademik Meyer je nepobitno dokazao da Albanci sa Pelazgima nemaju nikakve veze, što na kraju krajeva prihvatiše i albanski naučnici (Vidite HISTORIA E POPULLIT SHQIPTAR, Tirana, 1959., str. 29), ali ne i albanski neuki ljudi, koji dan-danas nastavljaju svoju indoktrinaciju sa pelazgomanijom, na što ih potstiču upravo oni koji su službeno priznali da Albanci sa Pelazgima nemaju nikakvu vezu. Koliko za primer vidite delo prof. dr Jup Kastrati HISTORIA E ALBANOLOGJISË, Tirana 2000., koji na krajičku jedne strane priznaje da Albanci sa Pelazgima nemaju nikakvu vezu, a sa druge strane, iz reda u red te knjižurine od 804 stranica, velikog formata i sitnog sloga, propagira pelazgomaniju.

 

Antinauka

 
Sve su ovo činili i čine pre svih stranci, na prvi pogled, u službi albanske politike za albansko Kosovo i super Ve-e-eliku Albaniju, a u stvari - u službi međunarodnog žandara, koji hoće da uspostavi krvavu vlast svog kapitala, da bi paralisao sa jedne strane svaki pokušaj rada da se oslobodi svog ropskog položaja i društvene eksploatacije, a - sa druge strane - da bi likvidirao konkurenciju drugih kapitala.
Jedan od ovih stranih naučnika, koji se aktuelno i grozničavo bavi indoktriniranjem Albanaca (i nealbanaca!) sa antinaukom, jeste i Englez Nel Malcolm, koji proglašava za Albance i mrtve Srbe Kosova i Metohije, ali - za njegovu nesreću - upravo ovi, od njega proglašeni za Albance - ostavili su za sobom i pismene izjave da su Srbi, a ne Albanci. Tako on proglašava za Albance ne samo obične Srbe, već i njihove sveštenike, pa i biskupe, iako je sasvim svestan da oni to nisu.
Konkretno, on kaže da je po nacionalnosti Albanac i poznati biskup Petar Budi (str. 128), zatim skopski biskup Andrija Bogdan (str. 129), pa njegov bratučed, barski i skopski nadbiskup dr Petar Bogdan (str. 130, 145 i dr.), pa Tomo Raspasanović, čije ime albanizira u Toma Raspasani (str. 153), zatim biskup Matija Mazarek - prizrenski i skopski nadbiskup sve do 1807. (str. 178), pa biskup Frano Bjelić, koga nam albanizira u Frang Bardhi (str. 130) i tako redom svi katolički sveštenici Albanije, Crne Gore, Srbije (Kosovo i Metohija) i Makedonije. U  brazdi ovoga, po njemu su Albanci ne samo svi katolici Albanije, već i katolici Crne Gore, Srbije i Makedonije. Sigurno da se on za ovo bazira na albanskim "naučnicima", što se jasno vidi i iz citiranja i bibliografije njegovog "dela". (MALCOLM, Nöel: KOSOVA, drugo izdanje, Priština-Tirana, 2001.)
Treba da naglasimo, pre svega, da nam on to ničim ne dokazuje. On samo pretendira da su Albanci, pa ih i tretira kao Albance, a tu i tamo, za one koji su dokumentovani kao Srbi, kaže nam da su "slovenizirani", odnosno "srbizirani" Albanci, da bi nam tako "dokazao" albansku pripadnost Kosova i Metohije i pravo Amerikanaca na njihov Bondstil, monstruozna vojna baza, koju izgradiše u sred Kosova. I pored toga, suočen sa stvarnošću Kosova, na str. 142, on priznaje da "većina katolika na Kosovo govoriše srpsko-hrvatski". Ali - i za njih, sigurno(!) - pretendira da su "slovenizirani-srbizirani" Albanci, a pod stegom turskih okupatora (!!!), koji su iz Azije preseljavali na stotine i stotine hiljada svakakvih Azijatika, da bi desrbizirali Kosovo i Metohiju i da tu učine muslimanski branik prema severnom delu Srbije, koja se budila i oslobađala turske okupacije.
Kako sam naglasio u jednom drugom članku, ja nemam na raspolaganje njegov tekst na engleskom jeziku, original, zbog čega sam prinuđen da se obratim prevodu tog teksta na albanskom jeziku, koji je učinjen od Albanca dr Abdullah Karjagdiu, ali koji se ne štampa autentično. Kako se to priznaje na naslovnoj strani - tekst je  p r e r a đ e n  od Albanca Piro Misha. Tako mnogi stavovi u ovoj knjizi, moguće, nisu autora Nöela Malcolma, već njegovih albanskih falsifikatora. Inače, zašto se tekst njegovog dela objavljuje p r e r a đ e n ?!
Na moj poziv preko medija, pre dve godine, da se on izrazi u vezi gore navedenog (prerade i falsifikovanja!), do danas se nije oglasio. Ako mu taj moj poziv nije dopao u ruke, mole se oni koji znaju engleski da mu bar ovaj dostave.

 

Ili je Bogdan albansko ime?

 

Uzmimo u analizu prvo njegovog "Albanca" dr Pjetr Bogdani, rođen u blizini Prizrena (1625-1689).
Ovaj katolički biskup je objavio delo CUNEUS PROPHETARUM (ČETA PROFETA), Padova 1685. na latinskom, srpskom i albanskom jeziku. Na naslovnoj strani je svojeručno napisao: "Petar Bogdan". Znači: ni Pjetër (kako mu to albaniziraju ime!), niti Bogdani (kako mu to albaniziraju prezime!). U tom delu uključio je i svoju biografiju, gde nedvosmisleno kaže da je Srbin, pa i potomak veleslavnog Jug Bogdana i njegovih devet Jugovića, palih na Kosovkom boju 1389. godine. Sem ovoga, njegovu srpsku nacionalnost dokazuje nam i njegovo prezime, koje je čisto srpsko. Ili je Bogdan albansko ime?! Dokazuje nam to i srpski jezik njegovog dela, pa i albanski jezik - prepun srpskih reči i izraza, koje nije znao kako da ih sa latinskog prevede na albanski. Dokazuje nam to i njegov društveni položaj biskupa, o čemu ćemo govoriti u produžetku. Preko svega dokazuju nam to i svi drugi sledbenici Jug Bogdana, koji dan-danas nazivaju sebe Srbima, pa nam i srpski govore, dok albanski ne znaju ni reči.
Srpska pravoslavna plemićka porodica Bogdan, posle Kosovske tragedije samo je delimično sačuvala pravoslavnu veru, jer su se drugi konvertirali u katolike, pa i u muslimane. Preko katoličke i muslimanske vere oni su se izložili albaniziranju, ali ne svi. Posebno su se, kako vidimo u primeru Doktora Petra, održali katolici. Ja sam u albanskom gradu Kukes poznavalo lično muslimana Kudusi Shehu (bio je šef Odseka za kulturu 1967.), koji mi iskreno reče da mu je pravo prezime Bogdan(i), promenjeno u SHEHU posle DSR, pod krvavim pritiskom Envera Hodže. Poznavao sam i u Skadar porodicu Bogdan(i), koja dan-danas nosi to prezime, a čiji se pripadnici silom prilika izjavljuju za Albance.
Albanski istoričari, pos'to je Petar Bogdan njihov najveći književnik stare albanske književnosti, ne samo s'to su ga prihvatili kao svog književnika, već su se suprotstavili i njegovoj izjavi da je Srbin, pošto oni „ne mogu shvatiti" kako može biti Srbin jedan čovek koji piše na albanskom jeziku, pa preko toga i tako pozitivno za njih. Pos'to su sami šovinistički i rasistički nastrojeni, misle da su takvi i svi drugi ljudi na svetu, posebno njima nezamislivi Srbi. Ali, naglašavamo ovo, nisu svi Albanci takvi. Ima i Albanaca koji se klanjaju pred naučnom istinom. Takav je i dr Aleksandar Stipčević (moguće je još živ, tamo - u Hrvatskoj!), koji je i preko medija izjavio ne samo za biskupa Petra Bogdana, već i za sveštenika Stefana Đečova (prvi albanski etnolog!), da nisu Albanci, već Srbi, što je izazvalo Albance da se dignu protiv njega da mu izvade oči.

                                                                      (Nastaviće se)

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane