Natrag

Službena tajna

Ekskluzivno: Upoznajte sudije Trgovinskog suda u Beogradu

 

Od šestice do sudnice

 

O reformi pravosuđa u Srbiji se raspreda već dve decenije. I nikom ništa. Za tužioce i delioce pravde biraju se podobni, i prepodobni, loši studenti, i još lošiji ljudi. Trgovinski sud u Beogradu je na trećem mestu po korumpiranosti svojih sudija, među trgovinskim sudovima, a prvi je sud u državi po broju sudija koji su uhapšeni i protiv kojih se vodi krivični postupak zbog primanja mita i zloupotrebe službenog položaja. Tabloid je u posedu dokumenata, iz kojih se vidi da 39 sudija Trgovinskog suda u Beogradu nema prosečnu ocenu studija veću od 7. Objavljujemo njihove biografske podatke, bez obzira što su označeni kao službena tajna. Nažalost, i pripravnici u ovom sudu nisu pismeniji od sudija. Ali su, takođe, sa preporukama svojih roditelja, bivših sudija

 

Priredila: Ana Lešo

 

1. Abram Amel Žoli, rođena u Beogradu. Pravni fakultet u Beogradu završila 1980. godine (uz rad), sa prosečnom ocenom 6,60, pravosudni ispit položila 1986. godine. Radila u JAT-u, Aviogenexu, Elektronu, Brodogradilištu "Tito", i u GP "Rad". Za sudiju Trgovinskog suda u Beogradu izabrana 1998. godine.
2. Aranđelović Gordana, rođena u Vrnjačkoj Banji, Pravni fakultet u Beogradu završila 1981. godine sa prosečnom ocenom, 6,20. Pravosudni ispit položila 1984. godine. Radila kao gradski sudija za prekršaje u Beogradu. Za sudiju ovog suda izabrana 25.11. 1998. godine. Nema rešeno stambeno pitanje.
3. Banjalučkić Ružica, rođena u Beogradu. Pravni fakultet u Beogradu završila decembra 1989. godine, sa prosečnom ocenom 6,75, a pravosudni ispit položila 28.09. 1981. godine. Raspolaže nedovršenom vikendicom, udaljenom 40 kilometara od Beograda. Živi u stanu u Beogradu sa suprugom i dva sina. Za sudiju ovog suda izabrana 1992. godine.
4. Bratić (Alije) Lejla, rođena u Loznici, pravni fakultet završila 18.11. 1982. godine sa prosečnom ocenom 6,38. Pravosudni ispit položila 1996. godine. Bez nepokretne je imovine, nema svoj stan, a za sudiju Trgovinskog suda je izabrana 16.07. 2003. godine.
5. Vesna Čelbdžić Torbica, rođena u Šapcu. Pravni fakultet u Beogradu završila 1978. godine sa prosečnom ocenom 6,86. Pravosudni ispit položila 1992. godine. Živi u roditeljskom stanu. Za sudiju je izabrana 12.07. 2000. godine.
6. Vesna Dabetić Trogrlić, rođena u Beogradu, Pravni fakultet u Beogradu završila 1978. godine, sa prosečnom ocenom 6,44. Pravosudni ispit položila 26.01. 1988. godine. Bila je gradski sudija za prekršaje u Beogradu. Ima trosoban stan, a za sudiju je izabrana 19.07. 2000.
7. Mila Đorđević, rođena u Lipljanu. Pravni fakultet u Beogradu završila 1988. godine sa prosečnom ocenom 7,00. Pravosudni ispit položila 1990. godine. Ima stan od 69 kvadrata u vlasništvu supruga, a za sudiju Trgovinskog suda izabrana 09.11. 1999. godine.
8. Stevo (Vojina) Đuranović, rođen u Beogradu. Pravni fakultet u Beogradu  završio 9.05. 1985. godine, sa prosečnom ocenom 6,60. Pravosudni ispit položio 09.03. 1987. godine. Suvlasnik jedne polovine stana od 63 kvadrata, i imanja u Crnoj Gori, u selu Martinovići (nasleđe). Imenovan za sudiju Trgovinskog suda 10.07. 2003. godine. Sada je vršilac dužnosti predsednika Trgovinskog suda u Beogradu.
9. Delinka Đurđević, rođena u selu Vranovac kod Jagodine. Pravni fakultet završila 1983. sa prosečnom ocenom 6,17. Pravosudni ispit položila 1992. godine. Bez imovine je, podstanar. Imenovana za sudiju Trgovinskog suda 12.07. 2000. godine.(Bila u pritvoru, vodi se krivični postupak pred specijalnim sudom).
10. Đurišić Mirjana, rođena u Kosovskoj Mitrovici. Pravni fakultet završila u Prištini 1976. godine sa prosečnom ocenom 6,41. Ima stan u vlasništvu od 75 kvadrata. Za sudiju Trgovinskog suda u Beogradu izabrana 17.11.1998. godine.
11. Vjera Đurišić, rođena u Beogradu. Pravni fakultete u Beogradu završila 1982. godine sa prosečnom ocenom 6,90. Pravosudni ispit položila 1985. godine. Samohrana je majka, vlasnik je stana od 50 kvadratnih metara, koji otplaćuje stambenim kreditom sa rokom otplate 40 godina. Za sudiju  izabrana 12.11. 1992. godine.
12. Jadranka Dobrijević, rođena u Kninu. Pravni fakultet u Splitu završila 1978. godine. Prosečna ocena 6,15. Ima stan u vlasništvu od 37. kvadratnih metara, a za sudiju Trgovinskog suda je imenovana novembra meseca 1999. godine.
13. Dragan Dragović, rođen u Travniku, pravni fakultete u Beogradu završio 1989. godine, posle deset godina studiranja sa prosečno ocenom 6,50 Ima neodgovarajući stan od 40 kvadratnih metara. Imenovan za sudiju Trgovinskog suda 10.07. 2003.
14. Milivoje Ikonić, rođen u Beogradu, Pravni fakultet u Beogradu završio 1973. godine sa prosečnom ocenom 7,00,  pravosudni ispit položio 1981. godine, vlasnik je dvoiposobnog stana, imenovan je za sudiju Trgovinskog suda  07.05. 1996. godine.
15. Snežana Janjić Milutinović, rođena u Beogradu, Pravni fakultet u beogradu završila 1968. godine.. Nema dokaza o prosečnoj oceni. Pravosudni ispit položila 1972. godine. Imovinsko stanje skromno. Na dužnost u Trgovinskom sudu stupila 01.05. 1983. godine.
16. Mirjana Jovanović, rođena u Zemunu, Pravni fakultet završila 15.11. 1988. godine nakon petnaest godina studiranja sa prosečnom ocenom 6,13. Pravosudni ispit položila 1993. godine. Imovinsko stanje dobro. Izabrana za sudiju Trgovinskog suda 20.11. 1998.
17. Slobodanka Kalezić, rođena u Beogradu, pravni fakultet u Beogradu završila 1972. godine sa prosečnom ocenom 6,26. Ima stan, izabrana je za sudiju Trgovinskog suda 12.11. 1992. godine.
18. Mira Kastratović, rođena u Beogradu, Pravni fakultet u Beogradu je završila 1978 godine sa prosečnom ocenom 6,96. Pravosudni ispit položila 26.05. 1980. Živi u stanu čiji je vlasnik majka. Za sudiju Trgovinskog suda je izabrana 12.07. 1984. godine.
19. Dragana Kovačević, rođena u Beograd, Pravni fakultet u Beogradu završila 23.11. 1981. godine sa prosečnom ocenom 6,66. Imovno stanje dobro. Stambeno pitanje rešeno. Izabrana za sudiju Trgovinskog suda 1207. 2000. godine.
20. Branka Krivokapić Tanasijević, rođena u Beogradu, Pravni fakultet u Beogradu 1973. godine sa prosečnom ocenom 7,00. Imovno stanje zadovoljavajuće. Ima rešeno stambeno pitanje. Pravosudni ispit položila 1975. godine. Za sudiju Trgovinskog suda izabrana je dana 27.05. 1976. godine.
21. Milica Lakićević, rođena u Beogradu, Pravni fakultet u Beogradu završila 1986. godine posle trinaest godina studiranja sa prosečnom ocenom 6,75. Pravosudni ispit položila 30.06. 1988. godine. Vlasnik je neodgovarajućeg stana. Za sudiju Trgovinskog suda izabrana 29.07. 1997. godine.
22. Ljiljana Lekić, rođena u selu Amerić kod Mladenovca. Pravni fakultet u Beogradu završila 1972. godine sa prosečnom ocenom 6,90. Pravosudni ispit položila 1974. godine. Vlasnik je dvoiposobnog stana površine 64 kvadratna metra. Za sudiju Trgovinskog suda izabrana 13 aprila 1978. godine.
23. Ljiljana Matić, rođena u Šapcu. Pravni fakultet u Beogradu završila sa prosečnom ocenom 6,48. Za sudiju Trgovinskog suda izabrana 03.04. 2006. godine. Podataka o imovini nema.
24. Brankica Meandžija, rođena u selu Majske poljane. Pravni fakultet u Beogradu završila 1984. godine sa prosečnom ocenom 6,26. Pravosudni ispit položila 28.10. 1986. godine. Slabog je imovinskog stanja i nerešenog stambenog pitanja. Izabrana je za sudiju Trgovinskog suda 01.08. 1994. godine.
25. Željko Munjiza, rođen u Prijedoru, Pravni fakultet završio 1993. godine, posle osam godina studija, sa prosečnom ocenom 6,51. Vlasnik je vikend kuće na Divčibarama, nerešenog je stambenog pitanja i živi sa čertvoročlanom porodicom kao podstanar. Izabran je za sudiju Trgovinskog suda 17.09. 1998. godine. Pod istragom je Okružnog suda u Beogradu.
26. Ljiljana Nešković, rođena u selu Donja Ljuboviđa, opština Ljubovija, Pravni fakultet u Beogradu završila 1972. godine sa prosečnom ocenom 6,52. Pravosudni ispit je položila 1976. godine. Nerešenog je stambenog pitanja. Suvlasnik je jednog dela stana. Za sudiju Trgovinskog suda je izabrana 01.11. 1992. godine.
27. Nada Obradović, rođena u Zemunu, Pravni fakultet u Beogradu završila 1969. godine sa prosečnom ocenom 6,60. Pravosudni ispit položila 1974. godine. Dobrog je imovnog stanja.Dana 16.01. 1989. godine izabrana je za sudiju Trgovinskog suda.
28. Natalija Pejić Kordić, rođena u Beogradu. Pravni fakultet u Beogradu završila 1989. godine sa prosečnom ocenom 6,32. Pravosudni ispit položila 28.02. 1994. godine. Imovno stanje prosečno. Stambeno pitanje ima rešeno, a za sudiju  Trgovinskog suda je izabrana 24.12.1998. godine.
29. Aleksandra Popović rođena u Beogradu. Pravni fakultet u Beogradu završila sa prosečno ocenom 6,80. Izabrana je za sudiju Trgovinskog  suda 03.04. 2006. godine.
30. Svetlana Slijepčević Lukić, Pravni fakultet u Beogradu završila 1989. godine nakon trinaest godina studija, sa prosečnom ocenom 6,05. Pravosudni ispit položila 1993. godine. Vlasnik je stana. Za sudiju Trgovinskog suda izabrana je 24.11. 1988. godine.
31. Emilija Šolak, rođena u Aleksincu, pravni fakultet je završila 1964. sa prosečnom ocenom 7,00. Pravosudni ispit je položila 1976. godine. Stambeno je obezbeđena. Za sudiju Trgovinskog suda je izabrana 12.11. 1992. godine.
32. Ivanka Spahović, rođena u Kraljevu, Pravni fakultet u Beogradu završila 1991. godine sa prosečnom ocenom 6,77. Pravosudni ispit je položila 1993. godine. Od imovine poseduje kola, "Pežo 307", vlasnik je računa u Rajfajzen banci, vlasnik je stana u Višegradskoj ulici u Beogradu. Primljena je za sudiju Trgovinskog suda 15.07. 2003. godine.
33. Kosta Stefanović, rođen u Šapcu. Pravni fakultet u Beogradu završio 1968. godine. prosečna ocena 6,27. Pravosudni ispit položio 1970. Bez stana je. Izabran je za sudiju Trgovinskog suda 12.02. 1976. godine.
34. Stojković Ljiljana rođena u Beogradu, Pravni fakultet u Beogradu završila 1986 godine posle šest i po godina studija sa prosečno ocenom 7,03. Pravosudni ispit položila 1990. godine. Ima stan od 50 kvadratnih metara. Za sudiju Trgovinskog suda je izabrana 1997. godine.
35. Marija Elizabeta Štulić, rođena u Malmeu (Švedska). Pravni fakultet u Beogradu je završila 1989 sa prosečno ocenom 6,93. Pravosudni ispit položila 1993. godine. Stambeno je neobezbeđena. Za sudiju Trgovinskog suda je izabrana 114.11. 1998. godine.
36. Ljiljana Subotić rođena u Prištini, Pravni fakultet u Beogradu završila 1982. godine. prosečna ocena 6,86. Pravosudni ispit je položila 1992. godine. Živi kod roditelja u dvosobnom stanu. Za sudiju Trgovinskog suda je izabrana 12.07. 2000. godine.
37. Marina Tomić, rođena u Skoplju, Pravni fakultet u Beogradu završila 1988. godine sa prosečnom ocenom 7,00. Pravosudni ispit položila 1981. godine. Ima rešeno stambeno pitanje. Za sudiju Trgovinskog suda je izabrana 10.12. 1987. godine.
38. Snežana Valentić, rođena u Loznici, Pravni fakultete u Beogradu završila 1981. godine sa prosečnom ocenom 6,30. Pravosudni ispit položila 1984 godine. Vlasnik je stana. Izabrana je za sudiju Trgovinskog suda 12.11. 1992. godine.
39. Milojka Zeković, rođena u Šavniku, Crna Gora, Pravni fakultete završila u Podgorici 1983. godine sa prosečnom ocenom 7,00. Pravosudni ispit je položila 1991. godine. Samohrana je majka i ima nerešeno stambeno pitanje. Dana 17. 11. 1998. godine je izabrana za sudiju ovog Trgovinskog suda. Vodi se protiv nje krivični postupak pred Okružnim sudom u Beogradu.

 

Pripravnici

1. Ljiljana Čolić, sudijski pripravnik, pravni fakultet je završila sa prosečnom ocenom 7,00.
2. Žarko Mladenović, pravni fakultet završio u Beogradu sa prosečnom ocenom 6.75. Sudijski je pripravnik u Trgovinskom sudu u Beogradu.
3. Dragoslav Rulić (od oca Mihaila, bivšeg predsednika Višeg trgovinskog suda u Beogradu). Pravni fakultet u Beogradu završio sa prosečnom ocenom 7,03. Sudijski je pripravnik u ovom sudu.

 

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane