Natrag

Novi Sad
     
      Kako vojvođanske demokrate shvataju kadrovske slobode, školsku spremu i visinu plate
     
     
      Visoki položaj, bolji zalogaj
     
      Vojvođanska demokratija, ili ono što vlastodršci u Novom Sadu tvrde da je demokratsko, očigledno nema nikakve veze sa izvornim značenjem tog termina. Novi prilozi za sliku tog beščašća, sakupljeni uz pomoć Tabloidovih izvora u vrhu pokrajinske vlasti, rečito potvrđuju ovu tezu.
     
     
      Mile Ješanov

     
      Početkom maja meseca 2007. godine u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, sačinjena je jedna službena beleška u prisustvu inspektora kriminalističke policije Vladana Jovanovića iz MUP-a Novi Sad, a povodom krivične prijave koju je Opštinsko javno tužilaštvo uputilo novosadskoj policiji u vezi sa kriminalnim radnjama bivšeg sekretara Jovana Vujičića, Dragana Arsića i još nekoliko saradnika.
      Inspektor Jovanović je tada upoznao Načelnika odeljenja sa sadržajem krivične prijave i primedbama koje se odnose na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na koji je data saglasnost, gde je izbrisano radno mesto zaposlenog koji obavlja upravno-pravne i normativne poslove, kao i još desetak radnih mesta, i to sve bez ikakvog osnova.
      Uvidom u navedenu sistematizaciju, konstatovano je da je u njenom potpisu naznačen pokrajinski sekretar Jovan Vujičić, a lična signatura označena sa ZA, ispod navedenog imena potpis latiničnim pismom: Hajnalka Klebecko-Makai, što predstavlja povredu člana 8. stava 1. Odluke o načelima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u pokrajinskim organima uprave, a takođe je u suprotnosti sa članom 3. stav 1. citirane Odluke koja glasi: "Pravilnik donosi starešina koji rukovodi organom".
      Kako navedeni organ u tom periodu nije imao starešinu, jer je Jovan Vujičić u međuvremenu podneo ostavku koju je javno, dajući izjavu za jednu televiziju, prihvatio i tadašnji predsednik Izvršnog veća Vojvodine, na taj način su svi akti doneti tokom tog perioda i sva rešenja tada potpisivana na navedeni način i od neovlašćenog službenog lica, postali ništavni.
      U Službenoj belešci dalje je navedeno kako diplomirani pravnik Dragan Arsić, bez legitimnog pravnog osnova i dalje obavljao poslove Načelnika odelenja za pravne i ekonomske poslove u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu jer je suprotno odredbama zasnovao radni odnos na taj način što je raspisao oglas za prijem u radni odnos na radno mesto načelnika Odelenja, gde je poslove već obavljalo zaposleno lice koje je privremeno bilo sprečeno da radi o čemu se do tada već izjasnio i Opštinski sud u Novom Sadu.
      Arsić je na taj način obmanuo Odbor za upravu i propise Izvršnog veća Vojvodine, kao i celokupno Izvršno veće, te počinio krivično delo falsifikovanja službene isprave i zloupotrebe službenog položaja i prekoračenje datih ovlašćenja kao podstrekač i saizvršilac, dok je izvršilac krivičnog dela kao odgovorni starešina organa, Jovan Vujičić.
      Ni Hajnalka Klebecko-Makai, ni Dragan Arsić nisu ukazali na nezakoniti nalog, pa je njihovo saizvršilaštvo bilo više nego jasno u ovom slučaju.
      U Službenoj belešci, pominje se i to da su sva pomenuta lica vršila raspoređivanje zaposlenih po svom nahođenju, pa su, između ostalog tako Miroslavu Nikiću i Draganu Arsiću bez ikakvog pravnog osnova utvrđena zvanja viših savetnika pa shodno tome i znatno veća plata.
      Pomenut je i slučaj zaposlene Mire Grbić koja je sa višom školskom spremom dobila neosnovano uvećanu platu, a zaposlena Zdenka Jelić-Blažić je sa osmogodišnjom školom priznata je srednja škola i po tom osnovu uvećana plata, ali i mnogo drugih manje ili više neobičnih unapređenja i uvećavanja, pa je na osnovu dotadašnje istrage bilo reči o cifri od 1.500.000 dinara mesečno.
      Tri godine ranije, Dragan Arsić je prihvatio mandat pokrajinskog poslanika koji je Skupština verifikovala, pa tada počinje da radi na određeno vreme u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, te ne taj način odmah dolazi u težak sukob interesa, jer zakon ne dozvoljava rad u zakonodavnom i izvršnom telu istovremeno. U februaru mesecu 2005. godine, Arsić i Vujičić obmanjuju Odbor za upravu i propise pa Izvršno veće APV raspisuje oglas za radno mesto načelnika, što je takođe predstavljalo krivično delo i prekoračenje datih ovlašćenja.
      Odgovornost za ovakve nezakonite i nečasne radnje svakako pada i na Pokrajinskog sekretara za propise, upravu i nacionalne manjine dr Tamaša Korheca, ali i na Ištvana Pastora kao potpredsednik Izvršnog veća Vojvodine, Dragoslava Petrovića, Šandora Egerešija i druge koji su morali da spreče ovakvo drsko kršenje zakona. Ali, kako, pitaju se Tabloidovi izvori iz vrha Izvršnog veća Vojvodine, kad mnogi od njih, a posebno Ištvan Pastor, takođe rade i žive mimo zakona?
      Naime, Pastor je ostao upamćen kao čovek koji je iz nekih razloga ozbiljno radio na zahtevu da se novosadskoj ispostavi revizorske kuće Dilojt Tuš dodeli ime Dilojt Tuš Vojvodina, ali je raniji Pokrajinski sekretar za privredu to odbio što ga je koštalo radnog mesta.
      Pastor je, inače, dobio samo četiri meseca uslovne kazne za delo teškog ugrožavanja saobraćaja u Čantaviru, kad je jedno lice završilo sa tragičnim posledicama zbog njegove neoprezne vožnje, pa je samo zbog te okolnosti već odavno trebao da podnese ostavku, kakav je i red u pravim demokratijama.
      U martu mesecu ove godine, kad je već bilo jasno kakvim budžetom Vojvodina raspolaže, pojedini poslanici pokrajinske skupštine zatražili su listing projekata vezanih za putovanja Šandora Egerešija, a posebno ih je interesovalo kako se desilo da iz budžeta Vojvodine višestruko više novca bude prebačeno na račune nevladinih organizacija nego što je ukupan budžet Sekretarijata za upravu i lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju!
      Niz samovolja, kršenja zakona i partizanskih unapređenja, zarobljavanja funkcija, radnih mesta i kancelarija, bahatog trošenja budžetskog novca i sličnih karnevalskih ponašanja, samo su deo slike onoga što neko želi da nazove anomalijama mlade vojvođanske demokratije, iza čega se krije čisti kriminal. U međuvremenu je osnovana i peta po redu partija vojvođanskih Mađara po imenu "Mađarska koalicija" koja će po zakonu takođe imati svoje predstavnike u pokrajinskoj skupštini i u drugim državnim institucijama. Politika i vlast u Srbiji predstavljaju i dalje najatraktivnije zanimanje za sve narode i narodnosti, za sve manjine i većine i za svakoga ko želi da živi dobro i još bolje.
     
     

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane