https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Zdravstvo

Kako je Ministarstvo finansija upalo u zamku Ministarstva zdravlja

Ispiranje bubrega i pranje para

Ministarstvo finansija i Republički zavod za zaštitu zdravlja raspisali su tender za nabavku 47 aparata za dijalizu, za koji se pokazalo da je u sukobu sa Pravilnikom o uvozu medicinskih sredstava. Na videlo je izašlo i da toliki broj aparata za dijalizu Srbiji u ovom trenutku ne treba.  Da li je Ministarstvo zdravlja podmetnulo Ministarstvu finansija ovu nabavku preko Republičkog zavoda za zaštitu zdravlja , a sve sa namerom da neko dobro zaradi, ili je u pitanju razgovor "gluvih telefona" između dva ministarstva?

Saša Segedinski

Ministarstvo finansija Republike Srbije raspisalo je zajedno sa  Republičkim zavodom za zaštitu zdravlja pre skoro godinu dana, tačnije tokom jula meseca 2008. godine, tender za nabavku 47 aparata za dijalizu od firme Inova iz Italije.  Ove aparate je trebalo podeliti u 47 opština u Srbiji koje imaju odeljenja za dijalizu.
Planirano je da ovaj skupoceni aparat u narednih godinu dana bude u upotrebi širom Srbije, mada uopšte nije registrovan za promet u Agenciji za registraciju lekova i medicinskih sredstava u Republici Srbiji. Naime, uvoz i promet ovih aparata je ilegalan i protivan je Pravilniku o uvozu medicinskih sredstava koja nemaju registraciju za promet!
Da stvar bude jasnija, ova "uvozna aktivnost" Ministarstva finansija i Republičkog zavoda za zaštitu zdravlja protivan je članu 3, stav 1, Pravilnika o uvozu medicinskih sredstava jer se na listi zdravstvenih ustanova, koju je formiralo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, nalazi i osam ustanova, koje trenutno ne vrše funkciju i nemaju hemodijalizne centre, pa samim tim ni pacijente.
Na ovaj način, Predlagač uvoza ne može da obrazloži za koje pacijente ili grupe pacijenata su namenjeni predmetni aparati za koje se traži dozvola za uvoz ovog neregistrovanog medicinskog sredstva.
Uzgred treba reći da je uvoz spornog aparata za dijalizu protivan i članu 3, stav 3, Pravilniku o uvozu medicinskih sredstava, jer količina aparata koje se nameravaju uvesti apsolutno prevazilaze jednogodišnje potrebe zdravstvenih ustanova krajnjih korisnika!
Radi se o ukupnom broju od 350 aparata, i to za poslove predviđene tenderskom nabavkom, za 42 hemodijalizna centra, odnosno za  45 zdravstvenih ustanova po distributivnoj listi ministarstva Zdravlja.
Ukoliko se uzme u obzir da trenutno u Srbiji postoji  47 centara za hemodijalizu, gde radi  896 aparata za hemodijalizu, i to od četiri proizvođača, od kojih nema nijedan aparat proizvođača Hospal i nijedan iz porodice Hospal INOV. Ovaj detalj je važan jer nijedan zdravstveni centar u Srbiji ne poseduje dokaz o osiguranju od posledica primene aparata Hospal Inova.
Inače, ovaj uvoz bez registracije višestruko prevazilazi vanredne i jednogodišnje potrebe sistema hemodijalize u Srbiji i ima obeležje protivzakonitog i monopolskog uvoza. Inače, planirano vreme ukupne eksploatacije aparata je osam godina.
Kad je reč o kritici ovog rasipništva Ministarstva finansija, uvoz je protivan čak i po članu 13, tačka 1, Pravilnika o uvozu medicinskih sredstava, jer se zahtev može podneti samo pod uslovom da se medicinsko sredstvo iste ili srodne namene ne nalazi u prometu u Republici Srbiji, što se kosi sa trenutnom evidencijom.
Istine radi, treba reći sledeće: trenutno u Srbiji, u 47 centara za hemodijalizu, radi 896 aparata za hemodijalizu, na kojima se redovno dijalizira oko 4.000 pacijenata na hroničnom programu zamene bubrežne funkcije terapijom hemodijalize, pa nema govora o vanrednim prilikama ili otežanom pružanju zdravstvene zaštite!
Ova odluka Ministrastva finansija protivna je i članu 2, tačka 1, istog Pravilnika, jer zahtev može podneti samo predlagač koji je zdravstvena ustanova, a ne nadležno ministarstvo, koje u ovom slučaju nema taj status niti ima status proizvođača, ponuđača ili naručioca.
Ukoliko bi svih 45 zdravstvenih ustanova koje koriste aparate za hemodijalizu pokrenule zahtev po Pravilniku za uvoz navedene opreme, te kao krajnji korisnici aparata stekle status Predlagača u smislu člana 2, tada je neophodno ispunjenje svih tačaka koje zahteva član 14. Pravilnika, a to su:
- Obrazloženi predlog predlagača  uvoza - zdravstvene ustanove, potpisan i overen od strane direktora zdravstvene ustanove za uvoz aparata Hospal Inova, koji je sačinjen 30 dana pre izdavanja saglasnosti agencije za uvoz;
- Recept propisan od strane nadležnog lekara ukoliko bi se aparat Hospal Inova propisivao na korišćenje pacijentu koji nastavlja bolničko lečenje metodom kućne hemodijalize;
- Svaka ustanova je u obavezi da poseduje sertifikat kojim se dokazuje da se aparat Hospal Inova nalazi u prometu u Italiji;
- Kopija pisanog ministarstva zdravlja ukoliko su aparati Hospal Inova uveženi sa obrazloženjem iz člana 13, tačke 2 i 3, odnosno zdravstveni centar ima nastupajuću epidemiju, elementarnu nepogodu ili vanrednu priliku, ili je zdravstveni centar u delu pružanja usluge hemodijalize imao otežano bezbedno pružanje zdravstvene zaštite, odnosno zdravstveni centar nije posedovao dovoljnu količinu predmetne opreme jer na tržištu postoji problem u prometu i proizvodnji aparata za hemodijalizu.
- Izjava o usklađenosti medicinskih sredstva u svakom centru posebno za hemodijalizu;
Šta je bio motiv Ministarstva finansija i Republičkog zavoda za zaštitu zdravlja da krenu u ovu uvoznu avanturu, ako ne finansijska dobit jedne interesne grupe?
Da li je i ministarka Dijana Dragutinović jedna od onih neobaveštenih, koji po inerciji rade ono što interesne grupe od njih očekuju, ili je reč o skandaloznom rasipništvu u okolnostima kad je proglašena štednja svakog dinara?
Mesecima niko u Srbiju nije uložio nijedan dolar, ali je zato Srbija vrlo izdašna u uvozu svega i svačega. Plakanje nad prosutim mlekom i rebalansi budžeta su prirodna posledica ovakvih akrobacija.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane