https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Beli kriminal     

Šta je pokazao konačan izveštaj o kontroli poslovanja KBC Zemun

Amputirani milioni evra

Zdravstvena mafija u Srbiji je, po svemu sudeći, neuništiva. Ministar zdravlja, u četiri mandata, Tomica Milosavljević, nedodiriv je. Predsednik Boris Tadić pokriva pljačkaše, uzimajući deo kolača otetog od obolelih građana. U Kliničkom centru Srbije ništa novo - pljačke se nastavljaju, uprkos nastojanju novog direktora Bajeca da ih spreči.

Priredila: Ana Lešo

 Ugovorom od 3. jula 2006, rok za završetak radova na Kliničko-bolničkom centru bio je šest meseci od početka radova.
 Izvođenje radova je počelo 27. septembra 2006. (rok završetka je bio 16. mart 2007), i odmah nakon toga izvođač konstatuje da ne može da ih izvede!
Uzrok - projektna dokumentacija nije rađena na osnovu tehnološkog projekta (ne postoji taj tehnološki projekat). Projektni zadaci nisu sadržali sve neophodne elemente, a sami projekti nisu obuhvatili realno početno stanje objekta i instalacija...
 Greška je investitora što nije obezbedio valjanu tehničku dokumentaciju, pa je zbog loše tehničke dokumentacije izvođač kasnio sa radovima. (Investitor je Ministarstvo zdravlja Srbije, potpisnik svih ugovora je ministar, u četiri mandata, Tomica Milosavljević.)
 Investitor je morao mnogo dinamičnije da se uključi u posao. Naime, krenulo se sa idejom da treba izvršiti samo hitne intervencije i popravke, da bi se vremenom prešlo na rekonstrukciju i adaptaciju pojedinih delova kao i kompletnog objekta.
Dakle, to je prouzrokovalo menjanje Ugovora za rekonstrukciju bolnice, koji je bio podeljen na sedam šema. Od nekih šema se odustalo. Odustalo se iz nepoznatih razloga od šeme rekonstrukcije interne, prilazne saobraćajnice, što je preduslov kako za ulazak-izlazak  pacijenata, tako i za protivpožarni put, što je još važnije... Ovo je i uslov da objekat bude tehnički primljen, odnosno za dobijanje upotrebne dozvole objekta.
  U ovom slučaju ne postoji ni saglasnost projektanta na izmene početnog projekta, a što je još gore, radovi su izvođeni bez overene dokumentacije (nemaju građevinsku dozvolu) i neće moći da se dobije ni upotrebna dozvola.

 

Kum Voja Minđušica

Investitor (Ministarstvo zdravlja) nije dao dobre projektne zadatke, pa budući da su loši, morali su da se menjaju, a radovima nije prethodila neophodna promena dokumentacije. Kako za rekonstrukciju i adaptaciju pojedinih delova kao i kompletnih objekata ne postoji građevinska dozvola, ne može se dobiti ni upotrebna dozvola i tako objekat privesti nameni...
Kad je reč o novcu, on je bio predviđen za jednu vrstu radova, a utrošen za drugu. A naloge za rad je protivzakonito davala Nadzorna služba Ministarstva zdravlja Srbije - Projektna implementaciona jedinica (PIU) na čelu sa kumom ministra Tomice Milosavljevića Vojinom Vukovićem (Vojin Minđušica) u dogovoru, ili nametnuto rukovodstvu bolnice, bez obezbeđenih sredstava za izvođenje ovih radova. Zato je moralo da se odustane od izvođenja radova po osnovnom ugovoru, a neki od njih su bili neophodni - kao što je prilazna saobraćajnica. Davanjem naloga za naknadne radove utrošeno je navodno više sredstava nego što je bilo predviđeno osnovnim ugovorom, te je potom od Grada Beograda traženo da finansira blizu 60 miliona dinara, sa PDV-om. Ali, ispostavlja se nakon prozivke gradskog sekretara za zdravstvo da, iznenada, može da se menja način finansiranja (Aneks 4), i Ministarstvo zdravlja Srbije isplaćuje sumu od oko pola miliona evra - direktno KBC-u Zemun, a ne izvođaču radova, čime se naknadno u stvari "troši" sav novac po osnovnom ugovoru koji je preostao, kad su zbog navodnog nepostojanja sredstava prebacili finansiranje radova na Grad Beograd.
Dakle, po Ugovoru (čl. 6) između Ministarstva zdravlja, kao investitora, i Grada Beograda, sva odgovornost je na potpisanom ministru Tomici Milosavljeviću.
Tokom ranog proleća 2009, a nakon prozivke sekretara za zdravstvo, profesorke Dragane Jovanović, završavani su zaostali radovi, te su tek maja ove godine i okončani. Ali, ove radove tek treba legalizovati, pa je na izričit zahtev Vojina Vukovića (Voje Minđušice) ispred Implementacione jedinice Ministarstva zdravlja, v.d. direktora KBC Zemun prof. Neškovićprimoran da napiše dopis Sekretarijatu za urbanizam, koji po savetu sekretara za zdravstvo privremeno stornira. Sadašnje stanje svih ''idealno" završenih radova takvo je da KBC Zemun i dalje radi sa smanjenim kapacitetima, a hirurgija do 30 odsto.
Najnovija perverzija ministra Tomice Milosavljevića je zahtev da se osnivačka prava za četiri kliničko-bolnička centra prebace sa gradskog, odnosno vrate na republički nivo, da bi mogao da sakrije malverzacije poput ove u KBC Zemun, kao i u KBC Zvezdara (o čemu postoji sličan izveštaj CIP-a), a naročito u KBC Bežanijska kosa.

 

Šta radi LDP?

 Ovoj partiji je pripalo mesto predsednika Upravnog odbora KBC Bežanijska kosa. Iako proklamuje bajke o poštenju i ispravnosti, LDP sve vreme trguje i silno profitira u svakoj situaciji vezanoj za sekretara za zdravstvo.
Sada je za predsednika UO postavila kao "svog" čoveka od poštenja dr Špicu - hirurga iz KBC Zemun, čijeg je sina pre nekoliko meseci akademik Predrag Peško i zaposlio kod sebe.       S druge strane, novi direktor KBC Bežanijska kosa je dr Vlada Kovčin koji mora da igra po diktatu Tomice Milosavljevića i njegovog najvažnijeg savetnika Dragomira Marisavljevića, koji ima četiri funkcije.
Dakle, zatvorio se krug, ništa se nije promenilo smenom bivšeg direktora, docenta Nikole Milinića.
Pri tom je Nikola Milinić nedavno izabran za profesora Medicinskog fakulteta u Beogradu!
Najnovija trgovina LDP-a je dogovor sa ljudima iz G-17 koji su im "ukazali" na dokaze u vezi sa malverzacijama Čedinog tasta Mijata Savića (bivši direktor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje), i zauzvrat tražili uništenje gradskog sekretara za zdravstvo Dragane Jovanović, što je Čeda i obećao!
Ono što zabrinjava jeste to što izgleda da Nenad Milić, visoki funkcioner LDP-a i ex-policajac visokog ranga, ponovo ima uticaja, i to na Ministarstvo unutrašnjih poslova, te se sumnja da bi moglo doći do "izmene" dokumentacije koja je predmet krivične istrage protiv smenjenih direktora.

 

 

Minusi koji se kriju

Republičko ministarstvo na okruglom stolu u Batutu pokazuje slajd i dokument po kome kliničko-bolnički centri nemaju deficita, za razliku od domova zdravlja. Međutim, to su neistine.
KBC Zvezdara ima dug od oko 100 miliona dinara, KBC Bežanijska kosa prikazao je dobit od oko 37 mililona dininara na kraju 2008. godine, tako što nije platio dugovanja, a sad se vidi da je deficit oko 60 miliona dinara! KBC Dragiša Mišović - još se ustanovljava koliki je minus, a očigledno je veliki. Dug Doma zdravlja Grocka je oko 188 miliona dinara, DZ Čukarica oko 40 mililiona dinara.
Dakle, samo nekoliko ustanova (četiri) zajedno ima minus preko četiri miliona evra.
Ko će to da plaća u ovoj ekonomskoj krizi kad narod gladuje?
Niko za to ne odgovara, a direktorka DZ Grocka je dala ostavku i time je sve završeno.

 

DZ Zvezdara

Bivša direktorka DZ Zvezdara Branka Grujićsprovodila je tender za medicinsku opremu koji ne odgovara Domu zdravlja Zvezdara, već za najmanje dve hirurške (ginekološke) poliklinike!
Tender je pao još marta prošle godine, ali je to ipak zloupotreba položaja i pokušaj težeg kriminalnog dela... Morala bi da odgovara...
S druge strane, Ogranak DZ Mirijevo je ogroman, ima 16 ULAZA, tako da je moguće odvojiti ga u više celina, najverovatnije sa idejom da se izdaju kao privatne poliklinike, što se uklapa u specifikaciju medicinske opreme koja je kupovana (ali je tender slučajno pao!).

 

 

Zloupotreba starog udovca

  
Sud časti Regionalne lekarske komore za Beograd doneo je odluku da pokrene formalni postupak radi ''utvrđivanja odgovornosti profesorke Dragane Jovanović, sekretara za zdarsvo Beograda.
   Zdravstvena mafija je iskoristila nesreću izvesnog Tomislava Gluvića Šapčanina, koji se predstavljao kao novinar. Njegova 73. godišnja žena preminula je prošle godine, usled više teških i neizlečivih bolesti. Lekarsku zaštitu je g. Gluić tražio i na Institutu za plućne bolesti u Beogradu, čiji direktor je profesor Dragana Jovanović.
   Nakon smrti njegove žene, g. Gluvić počinje da piše pritužbe, na sve strane. Zdravstvenma inspekcija ministarstva zdravlja ustanovila je da u preduzetim radnjama lekara Instituta za plućne bolesti nema profesionalnih propusta. DR Jovanović nije učestvovaala u lečenju pokojnice. Ipak, Sud časti Regionalne lekarske komore Beograda je, samo na osnovu pisma nsrećnog Tomislava Gluvića, zaključio da su ispunjeni "formalni uslovi za pokretanjepostupka protiv profesorke Jovanović''
   Ovo je samo još jedan u nizu pritisaka na ovu hrabru ženu.

 

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane