Kucni lijekovi za astmu elicea 10 mg Lijekovi za garavicu
Lijekovi za upalu grla ivermectin gdje kupiti Lijekovi za garavicu
Lijekovi za valunge Lijekovi za lijecenje oteklina. lexilium cijena Lijekovi za tinitus
lijekovi protiv raka. Lijekovi za trovanje hranom lorsilan cijena prirodni lijekovi za prehladu
prirodne tablete za spavanje lunata bez recepta Proizvodi za njegu masne koe
organizirati modafinil hrvatska Lijek za morsku bolest
lijek za suha usta normabel bez recepta lijek za artritis
lijekovi za zatvor Lijek za akne rivotril cijena sredstvo za zadravanje vode
Lijekovi za rast kose. Sredstva za suhi kaalj xanax cijena Lijekovi za bolesti zuba.
lijek koji spaava ivot Lijecenje akni kod kuce. zaldiar bez recepta pojedinacni cvjetovi

  https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Stav

Stav

 

Revolucija

 

Srbiji treba graanska revolucija. Treba nam novi graanski pokret za odbranu drave i nacije. Treba nam nova politika ideja, dravna strategija i vizija opstanka nacije. Nikada se Srbija nije nalazila u teem stanju. Graanska revolucija poinje kada graani ponu da glasaju prema svojim uverenjima i kada ne budu prodavali svoje glasove za oljicu kafe. Novim izbornim pravilima nee se dozvoliti potkupljivanje graana, niti laganje nerealnim obeanjima. Svi koji uestvuju u politikoj utakmici i koji budu obmanjivali graane bie kanjeni po zakonu. Takoe, uozbiljie se politika scena. Otvaranjem medija i putanjem u javnost drugih ljudi, pokazae se sva skuenost i ogranienost profesionalnih politiara.

 

 

Pie: Branko Draga

Ni u periodu turskog ropstva nije bilo ovakvog rastakanja nae nacije. Uostalom, turski osvajai su uzimali porez u vidu desetka, dok dananje haralije uzimaju koliko im treba, a procenat se penje i do 70 odsto od novostvorene vrednosti. U vreme austrougarske okupacije, kada su dravni vrh i vojska morali da napuste Srbiju, kada je Srbija ispranjena i kanjena, na najbrutalniji nain, jer nismo razumeli svetska istorijska kretanja, umesto da se sklonimo i priklonimo, mi smo, potpuno sumanuto, stali pred najmoniju silu da joj se nepotrebno odupremo, da hrabro poginemo za tue interese i da nemilosrdno unitavamo genetski potencijal sopstvenog naroda, kao da se radi o nekom suvinom i nepotrebnom tovaru.

U to, dakle, teko vreme povratnici sa solunskog fronta, koati seljaci sa pametnim licima, domaini, ratari i stoari, siromasi bez kue i kuita, podizali su i marljivo obnavljali zemlju, uvereni da je ta nacionalna tragedija, ipak, imala neki uzvieni smisao i da e se na dragi Bog smilovati na svoj nebeski narod i da e, uprkos svemu, doneti svom izabranom narodu toliko eljenu pravdu i slobodu.

Ni nacistika okupacija, ni genocidno kanjavanje, ubijanje sto nevinih Srba za jednog okupatorskog zlikovca, ni nova tragedija nebeskog naroda, koji nije razumeo da arijevska armada eli to pre da stigne do kaspijskih izvora nafte i tako stekne kljunu prevlast u ratu oko podele sveta, ni istina da okupatora ne zanima jurenje odmetnika po bosanskim umama i ukama, nego brzina prodora na Istok, ni sva ta bratoubilaka klanica koja je nastala na meusobnom nerazumevanju i nepoznavanju, na ustaljenim predrasudama i zabludama - nita od svega toga nije moglo da uniti duh naroda koji je verovao da partizanska revolucija vodi nebeski narod u carstvo slobode, da se gradi novo drutvo, da e poteni i radni svet iveti u blagostanju i da se svetla budunost, pod skutima Marala i Druga, smei proleterima revolucije i njihovoj avangardi radnike klase u odumiranju.

Uprkos svemu, svaki novi dan je bio bolji od prethodnog, svako novo jutro je donosilo neku novu nadu, svaka muka je bila zakratko, jer se golim okom videlo da se, uz Marala i Druga, junakoga sina svih naroda i narodnosti, napreduje svakoga dana u svakome pogledu. Socijalistika izgradnja je donela takav polet u narodu da su mnogi, koji nisu imali dovoljno za ivot i koji su iveli bednije od svoje krave, duboko verovali da nastaje novo drutvo u kome e svako uzimati prema sopstvenim potrebama i svako raditi prema svojim sposobnostima. Sve je bilo podreeno napretku, boljem ivotu, brizi za novog oveka i izgradnji socijalistikih samoupravnih odnosa, da niko nije primeivao zanovetanja dokonih profesora marksizma koji su priali o diktaturi Druga i Marala, ismejavali se njegovim carskim ludorijama, prijemima, nesvrstanima i sletovima, na koje su odlazila njihova deca, ubeena da su to socijalistiki rok koncerti.

U itavom tom razdoblju stvoren je mit da se bez velikog rada moe dobro iveti, da se na foru moe prolaziti u ivotu, da se iz kredita kupuje bolji ivot, da se donose poslovne odluke o onome o emu se gotovo nita ni ne zna, pa samim tim niko ni ne odgovara, i da e sve to samoupravno samozadovoljavanje da traje dok budu dolazili krediti iz sveta i dok traje drutvena, a niija svojina.

Oni promourniji i hrabriji, koji nisu mogli da svoje potencijale uklope u tu socijalistiku uspavanku o svetloj budunosti bez rada, kojima se nije svialo to provincijalno poravnavanje prosenosti, kojima je ta abokreina poela da nesnosno smrdi, spakovali su kofere i poli da sami zarade bolji ivot u okrutnom kapitalistikom svetu, ne verujui da e Najvei sin nain naroda i narodnosti uspeti da postigne besmrtnost i tako obezbedi venu ljubav, slogu i blagostanje svim prezaduenim, bratskim narodima i narodnostima.

U tim, kako se danas sa nostalgijom kae, zlatnim vremenima nerada, neodgovornosti i velikog blebetanja, nalaze se koreni nae dananje nesree i svi koji tvrde kako su nekada dobro iveli, ale, zapravo, za tim dobom koje je nepovratno prolo i koje se vie nikada nee ponoviti, jer banke i poverioci vie nisu bili spremni da finansiraju tu lanu sliku o blagostanju. Kada je Veliki poglavica otiao u vena lovita, ostavivi sve narasle dugove potomstvu, poverioci su poeli tako snano da steu da su se braa vrlo brzo posvaala, optuujui se meusobno da oni drugi ive na njihov raun, a kako niko nije hteo da plaa tue raune i kako nisu bili izmireni ni mnogi rauni iz prolosti, kako je svako bio ubeen da je prisilno morao da ue u taj propali jugoslovenski projekat i da je zbog toga istorijski mnogo izgubio, dolo je do takvog krvavog razlaza da su mnoge komije i poslodavci iz centara moi dobro naplatili ruenje iluzija o bratstvu i jedinstvu onih koji se meusobno nisu ni poznavali.

Kada su se oglasile nacionalne trube i zaviorile nacionalne zastave, izmanipulisani dunik je stao u nacionalni stroj, ubeen da e tako reiti sve svoje narasle probleme i da e Veliki Voa, koji je zamenio Velikog poglavicu, doneti izbavljenje nebeskom narodu, bez velikog odricanja i bez velikog rada. Ako ne znamo da radimo, znamo da se bijemo. I ta siledijska logika je dovela do takve istorijske katastrofe da su mnogi pripadnici nebeskog naroda stradali, da su mnogi proterani ili su bili primorani da se isele, da su izgubljene istorijske teritorije gde je vekovima iveo na narod i da je nastalo takvo preseljenje i unitavanje naeg naroda da je postala realna opasnost da svi Srbi zavre pod jednom ljivom.

U tim nesretnim danima, uprkos svim tragedijama kroz koje smo prolazili, postojala je jedna zajednika ideja i jedna zajednika misao da se ruenjem tog bahatog despotovog reima moe izgraditi novo graansko drutvo i pruiti nova prilika da se isprave sve greke iz prolosti. Postojala je nada i vera da ima ljudi koji mogu da iznesu taj istorijski teret odgovornosti na svojim leima, a upaljene petooktobarske vatre na ulicama osvetljavale su put ka boljem i pravednijem dobu. Tako smo bar mislili, ne znajui da se sprema velika istorijska prevara.

Naalost, nakon devet godina ok terapije i primene operacije bez anastezije, ostraeni trini fundamentalisi, koji su rasprodavali imovinu koju nisu stvarali i, usput, otimali provizije, postajui preko noi od asistenata i magacionera, kapitalisti tranzicije, unitavajui sve graanske institucije, doveli su drutvo do potpunog rasula i rastakanja, da je danas potpuno nejasno koje su to istorijske snage koje bi mogle da prekrate ovu nacionalnu agoniju i koje bi mogle da izvedu dravu i narod na pravi put. Vidite li vi te snage? Vidite li vi ko bi to mogao da bude? Nikoga nema, kae na oaloeni mali ovek, svi su isti. Svi su za protekle dve decenije bili na vlasti i svi su se isto ponaali. Nema razlike izmeu stranaka, jer su sve oligarhijske, totalitarne i organizovane da otmu preostalu drutvenu imovinu od sve siromanijeg i nesretnijeg naroda.

Reim i opozicija su se spojili u jedno, tako da nema politikog pokreta koji bi mogao da ponese neku novu ideju. Drutvo se nalazi u procesu samounitavanja, sve institucije su korumpirane, socijalni kriminal razara drutveno tkivo, nema nijedne svetle take oko koje bi se mogli okupiti mislei ljudi, plaeni intelektualni nitkovi slue reimu, priaju o tritu i slobodama, dok tampaju tomove kardeljevskih knjiga o korupciji, nevladinim organizacijama i evropskim integracijama. Mediji su pod potpunom kontrolom tajkuna i politikih oligarha. Sudovi i tuilatva su ogrezli u korupciji i nepotizmu. Parlament je pretvoren u cirkus. Privreda je unitena i bankrotirana.

ta se to deava sa nama? Ima li izlaza? Gde je izlaz? Da li smo svi isti? Da li smo mi stvarno najgori narod u svetu? Imamo li snage da pobedimo sami sebe? Imamo li snage da pronaemo put izbavljenja? Ko? Ko to treba da uradi? Ko je taj koji e nas spasti? Imamo li takvog?

Smatram da ovakvo stanje raspadanja drutva ne moe dugo da potraje. Neto mora da se desi. Ovako vie ne ide. Ako bi ovakvo stanje jo neko vreme potrajalo, mislim da bi to bilo pogubno za dravu i naciju. Pitanje je kako bi se sve to moglo da zavri. Okupirani smo iznutra. To je najgora okupacija. I nema pomaka dok se ne oslobodimo okupacije iznutra. Ne moemo nita da uradimo ukoliko ne pobedimo sami sebe. Smatram da u naem narodu, bez obzira na to gde iveo, ima dosta estitih i strunih ljudi koji nisu zatrovani politikim virusom i koji mogu, ukoliko se stvore istorijske prilike, da pronau operativna reenja za izlazak iz ove nae nacionalne agonije. Smatram da imamo potencijal da izvrimo - graansku revoluciju.

ta treba da radimo?

Ve sam pisao na ovim stranicama ta nam je initi. I neke hrabrije novine su prenele moje ideje. Razgovaram sa mnogim ljudima i sluam njihove operativne predloge. Veliki broj ljudi u okviru svoje struke ima konkretna reenja. Veliki broj ljudi je spreman da ponudi ta svoja reenja.Veliki broj ljudi hoe da neto uradi da bi pomogli i sebi i drutvu. Sve te pametne i potene ljude treba okupiti na jedno mesto i organizovati. Bez organizovanog nastupanja ne moe se nita postii u drutvu. I to je poetak graanske revolucije. I to je istorijski proces koji e dovesti do pravih promena u drutvu.

ta je to - graanska revolucija?

Biu vrlo operativan i naveu ta smatram graanskom revolucijom.

Graanska revolucija poinje tamo gde se ne lae i ne krade. Kada e nam krenuti? Kada prestane da se lae i krade. Kako to izvesti? Vrlo jednostavno, stvaranjem graanskih institucija i organizovanjem moralnih ljudi. Srbiji treba - prosveeni apsolutizam zakona. Dobri zakoni stvaraju dobro drutvo. Nije tano da moralnih ljudi nema u drutvu. Morala danas nema u politici. I to je naa velika nesrea. Dobri ljudi sprovode dobru politiku. Loi ljudi vode lou politiku. Naa politika je loa jer je vode loi ljudi. I to svi znamo. Trebaju nam novi ljudi i nova politika.

Kako dalje? Sve prie su ispriane. Nemamo mi vie vremena za gubljenje. Graanska revolucija mora da pone odmah i na svakom mestu. Graanska revolucija nastaje u drutvu u kome su mediji slobodni. Graanska revolucija nastaje kada ponemo svi iz korena da se menjamo. Kako? Kako poeti? Poimo od kreativne inteligencije. Gospodo drugovi, drage kolege, prestanite da jalovo mrite hartiju. Skinite se sa sajtova i foruma i uite u realan ivot.

Sve to to piete pretvorite u dela. Seminarima i raspravama nita ne postiemo. Sve je to ve ispriano. Sve to znamo. Ne troite vie rei u prazno. Vaa moralna i intelektualna obaveza je da se - organizujete. I da - delate. Ostavite vau tatinu i sujetu. Istorijska je vaa odgovornost da stanete na elo svoga naroda i da ga povedete. To je vaa dunost. Nemojte se sakrivati iza dosadnih instituta i nevladinih organizacija. Izaite na politiki megdan i pokaite svoje vitetvo. To to ste napisali je sve dobro. Ali, to nije dovoljno.

Naa pokolenja e suditi o nama. Moramo da se ujedinimo u jedan pobedniki tim. Nije vano kako e se zvati taj tim i ko e biti kapiten tima. Vano je da tim pobeuje. Ako hoemo da pobedimo, moramo da imamo viziju, strategiju i taktiku operativnog delovanja. Kada to usvojimo, onda se svi pridravamo dogovora. Graanska revolucija poinje kada svi ponu da potuju dogovore i preuzete obaveze. Ne mora biti ba sve napisano, jer u poetku bee re i re bee u Boga.

Nai duhovnici moraju da izau iz svojih ovozemaljskih udobnosti. Nije Hrist uao u Jerusalim na konju, nego na magarcu. Video sam ovih dana vladike kako voze audije, dipove i helikoptere, dok ire Hristovu veru u puanstvu. Ne moe nova ideja da pobedi sa starim navikama. Svetenici moraju da svojim linim primerom pokau da su oni Hristovi sledbenici i da su spremni da uestvuju u spasu svoga naroda. Nemojte da se krijete iza mantija i nerazumnog mrmljanja svetih knjiga sebi u bradu.

Nije Mojsije ostao u pustinji da razmilja, nego je stao na elo svoga naroda i izveo ga iz egipatskog ropstva. Srbija je okupirana iznutra i vaa je dunost da stanete na elo svoga naroda. To to vi nosite mantiju, a mi, poslovni ljudi, odelo i kravatu, to ne znai da nismo na istom nacionalnom zadatku. Poslovni ljudi moraju da se udrue i zajedniki rade na podizanju nae privrede. Ne moete nita sami da uradite, drage kolege. Svetska ekonomska kriza se pobeuje udruivanjem, tednjom i velikim radom. Nemojte da rasipate novac na rukove i veere, nego napravite fondove za finansiranje optenarodnog pokreta koji e izvesti Srbiju iz ove agonije.

ta nudim?

Zajedno sa grupom svojih prijatelja i kolega nudimo program za spas Srbije. Nudimo, evo, ve punu deceniju dravotvorni i nacionalni program koji e nas izvesti iz ove tragedije. Nudimo svoje znaje, potenje, iskustvo, rad i poslovne veze po svetu da ih stavimo u funkciju dravnog i nacionalnog preporoda. Nudimo da uemo u tim i da preuzmemo svoj deo odgovornosti.

ta nudite vi?

Jeste li spremni da se ukljuite i da neto konkretno uradite?

Kau neki, ta je drava dala meni? A ta si ti dao dravi i naciji? Mnogi nai preci poloili su svoje ivote da bi ova drava bila slobodna i nezavisna. Mi smo danas prihvatili okupaciju iznutra. Zato? Zar sve ne ide u propast? Zar nismo dovoljno ve propali?

Graanska revolucija nastaje kada ste uredni, radni, kad ne kasnite na sastanke, kada ste jasni i otvoreni, kada imate viziju i strategiju, kada ste tedljivi, skromni, kada troite ono to ste zaradili, kada pomaete drugima, kada dajete i kada u tome nalazite zadovoljstvo.

Da li je ovo mogue?

Jeste.

Pridruite nam se da vidite da postoji neto ljudsko i normalno.

 

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane