https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Otimanje

Otimanje

 

Pismo iz Velikog Gradita

 

Ko je potopio Dunavku?

 

 

Veliko Gradite je varoica pored Srebrnog jezera u kojoj je privreda odavno propala, pa tako i nekada uvena industrija koe Moda. Ostala je jo samo fabrika za preradu ulja Dunavka, ali je i ona u samrtnom ropcu.

Ne tako davne 2001, ovo preduzee sa poluvekovnom tradicijom u okviru privatizacije kupila je Delta agrar.

Jedna od retko uspenih privatizacija - Delta agrar je uloio sredstva za obnovu, proizvodnja je krenula, u fabrici je bilo zaposleno vie od 200 ljudi koji su uredno dobijali plate... Onda je 2006. od Delte agrara fabriku kupio Dragan uri, vlasnik Zekstra grupe.

U okviru Dunavke nekada su bila i dva D marketa i Grill restoran koji su sada u vlasnitvu Mili mlina, nekadanjeg Milinpeka.

Veinski paket akcija Mili mlina je 2004. kupio Vojislav Paunovi iz Kueva koji poseduje i Pek petrol. Manjinski vlasnici, sa udelom od 49 odsto u kapitalu firme, postali su rukovodioci Dunavke: direktor fabrike Milenko Bobi, finansijski direktor Dragan Jovanovi, bivi rukovodilac slube za nabavku sirovina Duan Praizovi, bivi pomonik direktora Goran Borak, kao i dotadanja direktorka Mili mlina Jasmina Furundi.

Nikome do danas nije jasno kako su ovi sadanji i bivi funkcioneri Dunavke, koja je - eto uda! u ovom poslu bila prodavac, uspeli da od svoje plate utede toliki novac potreban za otkup jednog uspenog preduzea. Moda nisu platili u novcu, ve u lojalnosti prema novom gazdi i nelojalnosti prema starim vlasnicima, ije su poslove vodili?

Bilo kako bilo, tek gorepomenuti su Dunavku napustili kada je brod poeo da tone i uhlebljenje pronali u preduzeu Viktorija iz Novog Sada.

U meuvremenu, dok su jo drmali Dunavkom, ovo preduzee je na voleban nain ostalo bez dva apartmana za letovanje u bokokotrorskom letovalitu Donji Stoliv!

Nestali su i dobavljai, kod kojih je ova grupa na sva usta kudila svoju sopstvenu firmu, Dunavku, i preporuivali im da ponu da sarauju sa Viktorijom.

Od novembra prole godine do maja ove godine radnici Dunavke bili su dva puta na prinudnom odmoru u ukupnom trajanju od 105 dana, za koje vreme su primali 60 odsto plate. I to sa zakanjenjem od po nekoliko meseci. U Dunavki danas vedre i oblae Dragan Jovanovi, finansijski direktor, zatim Slobodan Uroevi Zebec, ef skladine slube, pored koga nesmetano nestaje uskladitena roba. Tu su i Bogoljub Vuji, tehniki direktor, kao i Gordana Todorovi, ef proizvodnje, koji su odgovorni i za izliv ulja u gradsku kanalizaciju pa u Dunav, o emu optinska inspekcija uporno uti. Pored ovakvog rukovodstva i neki radnici su se okuraili da kradu iz silosa i magacina, tako da je policija prolog novembra uhapsila njih nekolicinu, ali su kolovoe ostale dobro zatiene optinskom vlau. Jedino se u vezi tih kraa pominjalo ime Nenada Ivkovia, efa slube odravanja i predsednika sindikalne organizacije, koje je na to mesto doveo pomenuti Slobodan Uroevi.

O nepotizmu koji trenutno vlada u Dunavki mogao bi da se napie ceo roman, ali u samo da pomenemo sluaj blagajnice Slavice Mandari, koju je kao svoju ljubavnicu Uroevi ubacio u sindikalnu organizaciju da, kako je rekao, "radi papire", pa tako Narodnoj banci Srbije jo nije predat zavrni raun za 2008. godinu.

Radnici sada vie nemaju koga ni da pitaju za platu, jer su svi efovi i sindikalno rukovodstvo u sprezi i dok radnici nemaju ta da jedu rukovodstvu plate ni ne trebaju jer imaju dodatne, nelegalne, prihode. Vlasnik Dunavke, Dragan uri, o svemu ovome nema pojma, u ta su se sami radnici uverili, jer mu rukovodstvo alje frizirane izvetaje po kojima je u firmi sve u najboljem redu.

(ime i prezime poznati redakciji)

 

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane