https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Otpisani

Otpisani

 

Zašto je otpušten direktor u NIS-u

 

Šeik iz Jugopetrola

 

Doskorašnji direktor NIS Petrol-Jugopetrola Milan Anđelić imao je brz uspon i još teži pad. U Jugopetrolu je direktorovao od 1990. godine, ali je posle 18 godina usledio njegov sunovrat. Ugovor o radu sa novim menadžmentom je potpisao 2. juna ove godine (del. br. 20/69), a otkaz je dobio već 14. avgusta. Onda su on i njegovi saradnici, koji su takođe najureni iz NIS-a, po medijima pričali kako novi vlasnik (ruski Gazpromnjeft a.d.) isteruje sve kvalifikovane kadrove, kako bi doveo svoje poslušnike. Tabloid je istražio ovaj slučaj i došao do dokumenata i podataka zašto su stvarno Milan Anđelić i još nekolicina funkcionera dobili otkaze

 

Milan Malenović

 

 

Milan Anđelić, diplomirani mašinski inženjer rođen 1954. godine, u NIS a.d. zapošljava se 1987, a već 1990. postaje direktor održavanja u Jugopetrolu. Potom je imenovan za tehničkog, pa za direktora za investicije, da bi na kraju postao direktor NIS Petrol-Jugopetrola.

Upućeni pričaju da ga je sve vreme štitio i gurao njegov školski drug, načelnik u beogradskoj Službi bezbednosti, sada pokojni Sveta Koprivica. Još upućeniji su spremni da veruju da je i sam Anđelić imao čin u pomenutoj službi.

Milanov brat, Dragan Anđelić, stvarni je vlasnik preduzeća Petrol import na čijem je čelu fiktivni vlasnik Stevo Vukosavić. Ne ide, naime, da brat sa bratom potpisuje ugovore. A ugovora između Petrol importa i NIS Petrol-Jugopetrola je bilo, i to na kamare.

Samo preko ove firme je pomenuti direktor pravio obrt od oko tri miliona evra godišnje, i to godinama unazad. Petrol import je tako za potrebe Jugopetrola uvozio, ne samo automate za gorivo od nemačke firme Schau-Bachmann, kao i celokupnu elektronsku i tehničku opremu za benzinske pumpe, već i delove i opremu koji nikada nikome u Jugopetrolu nisu bili potrebni (kao npr. bušilice i brusilice), pa i dan-danas skupljaju prašinu po magacinima. Petrol import je, navodno, vršio i servis isporučenih automata, ali je to pod velikim znakom pitanja, jer je mnoge račune iz ranijeg perioda fingirao Anđelićeva desna ruka, Milivoje Golubović, do 2000. direktor direkcije za investicije odnosno direktor tehničkog održavanja. Posle ga je na tom mestu zamenio Zdravko Kapor, jedan iz grupe otpuštenih o kome će još biti reči u ovom tekstu.

Poslovni potezi Milana Anđelića bili su, uopšte, veoma sumnjivi, ponekad na samoj ivici legalnog, ali neretko i protivzakoniti. Preduzeće Stenling gradnja iz Kotora za potrebe Jugopetrola često je vršilo građevinske radove! Ovo i ne bi bilo tako čudno da ti radovi nisu izvođeni u Srbiji, gde je Stenling registrovan kao staklarska zanatska radnja?! Iz zahvalnosti za nameštanje ovakvih poslova, vlasnik Stenlija, Jovićević, poklanja Milanu Anđeliću tri stana u Crnoj Gori, koja su registrovana na ime njegove dve ćerke. Ovo nikako nisu jedine nekretnine koje Anđelić poseduje: na svoje i imena svojih najbližih rođaka ima desetak stanova i nebrojeno lokala u Beogradu, a poseduje i akcije pumpi ELP-a. Priča o ovim akcijama je posebno interesantna, jer je pumpe zidao Jugopetrol za račun ELP-a, ali su radovi plaćeni u akcijama na ime direktora Anđelića, umesto u korist stvarnog izvođača radova.

 

Ne treba stručnost, dovoljna je odanost

 

Anđelić je za potrebe Jugopetrola otkupljivao i divlje izgrađene pumpe kontroverznih biznismena koje su ovi pošto-poto morali da prodaju, jer nisu imale upotrebnu dozvolu. Samo od dosad pomenutih poslova Anđelić je, po tvrdnjama dobro upućenih, dnevno prihodovao i do pet hiljada evra, na čemu bi mu pozavideli i vrhunski svetski menadžeri.

Ali, iako su ovi poslovi bili javna tajna u Jugopetrolu, oni nisu jedini uzrok otkaza koje je novo rukovodstvo, na sramotu cele kompanije, moralo da okači na oglasnu tablu, jer je Anđelić odbio to da primi.

Tokom NATO agresije na Srbiju teško je oštećen rezervoar R-29, zapremine 68.000 kubnih metara, a koji se nalazi u Smederevu. Sredinom 2006. Direkcija za robne rezerve Srbije i NIS Jugopetrol, kao suvlasnici, pokrenuli su inicijativu za sanaciju ovog rezervoara. Ukupna odobrena sredstva za ovu namenu iznosila su 264 miliona dinara. Suprotno ovlašćenjima koja je imao, Milan Anđelić obrazuje 25. juna prošle godine Investicioni tim za praćenje i realizaciju investicije Sanacija rezervoara R-29, na čije čelo kao koordinatora postavlja  Zdravka Kapora, koji ne poseduje ni odgovarajuće obrazovanje niti potrebne licence, ali je besprekorno odan svom direktoru. Istovremeno, u tim nije uključen odgovorni rukovodilac za tehničke poslove i investicije, koji bi mogao da angažuje kompetentne kadrove. Tako je šišanje NIS-a, ali i države, moglo da počne.

U toku postupka otvaranja ponuda za isporuku i ugradnju aluminijumskog krova i membrane za pomenuti rezervoar (ukupna vrednost preko milion evra) konkurentna firma HMT Rubbaglas je upozorila da je ponuđač Vacono Aluminium Covers GmbH dao rešenje koje ne odgovara zahtevima iz poziva za ponudu i da zbog karakteristika koje su date u ovoj ponudi krov nema odgovarajuću nosivost i potrebne statičke karakteristike. I pored toga, a suprotno ovlašćenjima, Milan Anđelić potpisuje u ime i za račun NIS a.d. ugovor sa Vaconom, koja uz velika kašnjenja konačno isporučuje i montira tražene komponente, a da Anđelić nije naložio ispitivanje njihove funkcionalnosti. Kako je rađeno, tako se i završilo: krov se srušio 19. februara ove godine.

 

Fušeraj od četvrt milijarde

 

Komisija koja je u leto ove godine ispitivala sve razloge havarije tek postavljenog krova, utvrdila je da se sanacija radila bez glavnog projekta i planirane dinamike radova, kao i da ne postoji jedinstven plan finansiranja projekta. Osim toga, nije bila obezbeđena nostrifikacija tehničke dokumentacije krovne konstrukcije, ali nije bila pribavljena ni saglasnost MUP-a, Uprave za zaštitu i spasavanje, sa stanovišta zaštite od požara.

   Umesto toga, plaćene su neke druge usluge, koje nikada nisu izvršene. Tako je sa firmom Termoelektro inženjering zaključen ugovor za izradu elaborata sanacije rezervoara R-29 i na ime toga uplaćeno 1.380.600 dinara, a da pomenuti elaborat nikada nije dostavljen. Izrada glavnog projekta sanacije je naknadno dodeljena grupi izvođača Termoenergo inženjering i GP Mostogradnja, i to kada je Mostogradnja bila pod blokadom i nije ni imala zakonsko pravo da konkuriše.

   Konačno, pomenuta komisija je predložila u leto 2009. da se sa Vaconom pregovara o vansudskom poravnanju povodom naplate nastale štete, do čega je Milan Anđelić za više od pola godine, otkako se krov srušio trebalo i sam da dođe, ali on to nikada nije učinio.

   Na kraju, kada je rukovodstvo NIS a.d. shvatilo da su uzaludno potrošena 225.992.034 dinara, od čega su 132 miliona državna sredstva, usledili su otkazi. Istovremeno je na uvid dokumentacija podneta i tužilaštvu, jer se verovalo da u pomenutim radnjama ima i elemenata krivičnih dela.

 Zaposlenima je teško i da zamisle da će tužilaštvo bilo šta da preduzme protiv gospodina Anđelića, budući da on očigledno još uvek ima jaka leđa. Jer kada je najuren iz NIS-a, Anđelićevi zaštitnici iz samog vrha vlasti preporučili su ga Milutinu Mrkonjiću na funkciju u Ministarstvu za infrastrukturu, ali im je poručeno da ne postoji interes za čovekom sa toliko putera na glavi. S obzirom na to kako su jaki Anđelićevi zaštitnici nije isključeno da se on, neopterećen dosadnim sudskim postupkom i još dosadnijom robijom, uskoro ipak pojavi na listi funkcionera nekog od tridesetak ministarstava koje imamo.

 

 

 

 

Upornost u mahinacijama

 

O Milanu Anđeliću govori i citat iz rešenja o otkazu od 14. avgusta ove godine, koji je potpisao novi generalni direktor NIS-a.

"...Utvrđeno je da je generalni direktor NIS a.d. Novi Sad imenovanom dao Upozorenje broj 01-1/1338 od 15. juna 2009. o postojanju opravdanih razloga za otkaz Ugovora o radu, sa napomenom da će se zaposlenom bez ponovnog upozorenja otkazati Ugovor o radu, ukoliko u roku od godinu dana... ponovo počini istu ili sličnu povredu radne obaveze. Imajući u vidu da je utvrđeno da je imenovani učinio sličnu povredu radne obaveze... doneto je Rešenje o otkazu Ugovora o radu, bez upućivanja novog upozorenja..."

Rešenje je potpisao generalni direktor NIS a.d. Kiril Kravčenko, a isto je moralo da bude istaknuto na svakom spratu zgrade Jugopetrola u Beogradu, budući da je Milan Anđelić odbio da ga primi.

 

 

 

Što je više kleveta i laži...

 

Kada je novo rukovodstvo NIS-a na čelu sa generalnim direktorom Krilom Kravčenkom  otpustilo direktore dugih prstiju koji su godinama pljačkali NIS i njegove firme, puneći sebi džepove i kasu Demokratske stranke, otpušteni su, uzpomoć vrhova vlasti, počeli da šire glasine o navodno velikoj pljački novog direktora iz Moskve.

Intrige su ostale samo intrige.

 

 

 

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane