https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Pogled iskosa

Pogled iskosa

 

Rat ili pakt?

 

Radosav Lazi

 

Onomad je drug Ivica mnogo bio ljut to je Okruni sud u Niu doneo odluku o rehabilitaciji Dragie Cvetkovia. Kritikovao je sud zbog takve odluke.

"Apsolutno je pogrena odluka da se rehabilituje neko ko je potpisao Trojni pakt sa Hitlerom", podviknuo je mlaani Dai.

Za poetak, sudstvo je nezavisno!

Vratimo se na sluaj rehabilitacije Dragie Cvetkovia. Pola veka generacije su Dragiu Cvetkovia i Vlatka Maeka smatrale neprikosnovenim izdajnicima. U udbenicima istorije bila je ak i slika sa potpisivanja Trojnog pakta, dok u pozadini stoji ambasador Ivo Andri (to je preutano kao i mnogo toga). Dva dana po potpisivanju, narod je masovno izaao na ulice sa parolama "Bolje rat nego pakt" i "Bolje grob nego rob".

Cvetkovi je uradio ono to je od njega traio Krunski savet. Sam nije podravao pristupanje Trojnom paktu i bio je za to da pitanje dobro odvagaju umni ljudi. Na kraju, to jo nije bio pakt, nego Protokol o potpisivanju.

Nek Dai uporedi Protokol sa onim to Srbiji nudi NATO pakt! (Nita ne plaaju, nikom ne odgovaraju, svuda imaju prednost. Ako i bude neki eksces, na naoj teritoriji nai ne mogu da ih uhapse, carinici im se sklanjaju...)

Mogao je Dai dosad da se priseti nae krvi, teritorijalnih, materijalnih i duhovnih gubitaka. Pitamo se zato nije? Preivelim SPS rukovodiocima nita ne fali. U protivnom bi narod bio obezglavljen.

Slobodan Miloevi je radio suprotno od onog to je Cvetkovi potpisao. Poinjao je ratove, raseljavao narode, gubio teritorije, ali je ostajao na vlasti. I evo nas gde plivamo u blagodeti, spremni da padnemo sa stolice kad Ivica podvikne.

Istoriari istiu da su u ratu najvie stradali Rusi, Jevreji, Poljaci i Jugosloveni...

Koji Jugosloveni, pitamo Daia? Je l' oni to su osnovali NDH? Moda Slovenci koji su deportovani u Srbiju kako bi se od njihove teritorije nainila Nemaka? Moda balisti?

Skraujem i pitam Daia koliko je u procentima od ukupno 11 odsto nastradalog stanovnitva pripalo Srbima, Ciganima i Jevrejima, a koliko ostalim bratskim narodima?

to se niko od velikih igraa nije umeao kad su pale ehoslovaka i Poljska? A kad je pala Jugoslavija? Boe, hoe li Srbi nekad i neto da postignu pameu?

"Povodom dananjeg pristupanja Jugoslavije Paktu triju sila, nemaka vlada potvruje svoju odluku da u svako doba potuje suverenitet i teritorijalni integritet Jugoslavije", pisao je Ribentrop Cvetkoviu u poverljivoj noti.

Kako su blaeno i s razumevanjem udbenici istorije pravdali druga Staljina i njegovo potpisivanje akta o nenapadanju sa faistiki nastrojenim Hitlerom. Je l' mu neko od naih to nabio na nos?

Organizatori martovskih demonstracija behu nai dravljani, kasnije korisnici engleskih penzija. Hrvati koji su uestvovali u operacijama na Istonom frontu postadoe korisnici nemakih penzija...

Uvlaenje Jugoslavije u rat je pasovalo kako erilu tako i Staljinu. Jer, ovde bi se izbegao komunizam, graanski rat, Jasenovac, cepanje zemlje. Slanje Hrvata na Istoni front se takoe ne bi desilo jer ne bi bilo NDH, pa ni njenog "osnivakog" duga prema Nemakoj.

Setimo se da je Hitler iao kroz Francusku prelazei 80 km na dan.

Cvetkovi i Maek su doneli teku odluku rukovodei se nama, a ne sobom, kako to danas ine Dinki, Tadi... Kroz to je prola i kneginja Milica spremajui svoju ker Bajazitu, koji je njenom muu odsekao glavu. Kroz to je proao i knjaz Milo prinosei glavu svog kuma.

Gospodin Cvetkovi je bio astan ovek. Po ulasku Nemaca u Beograd, odbio je da sarauje i povukao se u Niku banju. Nekoliko meseci je proveo i u Banjikom logoru.

"Srbija i Srbi polako postaju narod koji se stidi svoje borbe protiv faista", kae Dai, dodajui da je to "izuzetno loa poruka za mlade generacije".

Ako je Dai ovo rekao na Koarama sa prve borbene linije pre deset godina, onda mu verujem. Neka preivi, glasau za njega.

Slava palima.

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane