https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Panevo

Panevo

 

Privatni Stomatoloki fakultet: dosije mahinacija i lopovluka

 

Plombiranje pravosua i zdravog razuma

 

Kako u ovoj zemlji moete za kratko vreme da postanete milioner, a da ne budete "kontroverzni biznismen" ve fakultetski profesor? Moe i to uz malo sree, mnogo pokvarenosti i bar jedne "ovce za ianje". Odlian recept za tako neto nudi nam privatni Stomatoloki fakultet u Panevu

 

Pie: Milan Malenovi

 

 

U prolee 2002. Ljiljana Cvetkovi je dola u mali iznajmljeni stan u Beogradu u kome je iveo Vlastimir Petrovi, posle petooktobarskih promena skrajnuti profesor sa Stomatolokog fakulteta u Beogradu. Vlastimir se svojoj poznanici poalio kako ima mogunost da otvori privatni fakultet, ali nema para za tako neto. Priao joj je kako sa jo jednim kompanjonom, profesorom okom Maleeviem, ima i znanje i veze i potrebnu lokaciju za otvaranje privatnog stomatolokog fakulteta, ali da nema para, nekih 10.000 evra koliko je potrebno prikazati pri osnivanju. Beogradska privatna preduzetnica, Ljiljana, ubrzo je pristala da uloi potrebnu sumu i tako stekne pravo na jednu treinu vlasnitva nad fakultetom koji bi se njenim novcem osnovao.

Danas profesor Vlastimir Petrovi ivi u sopstvenoj vili od 450 kvadrata sa bazenom i ogradom vrednom 10.000 evra u beogradskom naselju Tranped. Vila ima i sopstvenu garau iji se prilaz zimi greje, isto kao i pod kue i bazena. Uz vilu je i dokupljeni vonjak, poklon privatnog Stomatolokog fakulteta odnosno oke Maleevia, koji slui da onemogui radoznalce da gledaju Vlastimira kako se brka u bazenu ili izleava na prostranoj terasi. Ljiljana Cvetkovi jo uvek pokuava da sudskim putem doe do svojih para i suvlasnitva nad zlatnim rudnikom ije je osnivanje ona jedina finansirala.

 

Osnovao sam sebe

 

Novinaru Tabloida su prikazana dva ugovora o osnivanju Fakulteta. Prvi, po kome je i obavljena registracija i gde su jedini osnivai tadanja dva bankrota, Vlastimir i oka, i drugi po kome su vlasnici pored njih dvojice i Ljiljana, ivomir Radosavljevi (dao pozajmicu koja mu je kasnije vraena) i Aleksandra Damnjanovi. Ovo poslednje ime je posebno zanimljivo, budui da se radilo o erki Radmile Damnjanovi, slubenici Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje. Radmila je, po jednoglasnim izjavama upuenih, najzaslunija to je Stomatoloki fakultet dobio dozvolu za rad. Tek punoletna Aleksandra je tragino nastradala 26.8.2007. (umrlica MKU br 1894/07 iz Novog Sada), ali se i dalje vodi kao suvlasnik Fakulteta. Njena majka Radmila je morala da napusti Sekretarijat i da se preseli u Beograd, gde glavnim vlasnicima Fakulteta vie nije potrebna, pa dividende koje bi pripadale njenoj pokojnoj erki u svoj dep stavlja oka Maleevi.

I inspektorka u pokrajinskom Sekretarijatu za visoko obrazovanje Branka Bajader je osetila ta znai prijateljstvo sa rukovodiocima privatnog fakulteta. Od prodekana Maleevia je jednom prilikom dobila pozamanu narukvicu od istog zlata da bi "previdela" neke nepravilnosti, ali je zato 2008, poto se u Sekretarijatu proulo za poklon, dobila otkaz.

oka Maleevi, iako bivi profesor fakulteta na kome se koluje budui rukovodei kadar, tvrdi da nema pojma kako se vri upis u registar preduzea. Tako se deava da je Osnivaki ugovor koji su 20.11.2002. (dakle, poto je Stomatoloki fakultet ve poeo sa radom) potpisali svi osnivai, raunajui i Ljubicu Cvetkovi, sudu predao tek 29.12.2005. godine?! I u Trgovakom sudu u Panevu, oigledno, sede ljudi sa zavrenim kratkim kursom ispijanja kafe, budui da u prvom momentu oni taj ugovor prihvataju kao valjan, iako je ve sudu bio podnet jedan ugovor o osnivanju Fakulteta (i laiku je jasno da jedna te ista firma ne moe dva puta da bude osnovana). Zanimljivo je da su oba Osnivaka ugovora datirana 7.7.2002, iako su overena kasnije.

Predsednik Trgovinskog suda u Panevu, Miroslav Nikoli, zatim ponitava ovaj drugi unos, ali odobrava upis po kome je Stomatoloki fakultet osnovao samog sebe (?!). U drugom upisu, tako, nema Ljubice Cvetkovi koja ovim konano prestaje da figurira kao mogui osniva.

 

Pokrali vie miliona evra od graana

 

Da su profesori Petrovi, dekan, i Maleevi, prodekan i direktor, prevarili samo Ljiljanu Cvetkovi ceo lanak bismo ve sada zavrili. Oni su, meutim, prevarili i dravu utajivi vie miliona evra neplaenog poreza. Zbog toga su obojica bila u pritvoru krajem 2006. godine. U isto to vreme zet profesora Maleevia je dolazio u kancelariju svog tasta i ubrzano brisao podatke iz kompjutera, sve dok ga novopostavljeni dekan nije najurio i dao da se zamene brave na vratima. Iako svakome u prvom momentu, zbog ogromne kuerine i drugih luksuznih stvari koje poseduje, izgleda da je glavni maher u svim ovim poslovima Vlastimir, oni dobro upueni ukazuju na oku Maleevia iz ije je biografije, u meuvremenu, isplivalo da je svojevremeno bio "zamoljen" da napusti FON jer su mu se pare iz donacija preesto lepile za prste.

I Ruica Novakovi, knjigovoa Fakulteta, istranom sudiji priznala je da je svakog dana od nje novac uzimao oka Maleevi i u torbi ga, kao pijani pazar, odnosio kui. Ruica, koja je umela drsko dekanu Petroviu da odbrusi kako ne zna koliko je studenata tog dana platilo kolarinu, bila je preneraena i uplaena kada je policija decembra 2006. upala na Fakultet. U strahu za sopstvenu kou ona je dva CD-a sa kompletnom finansijskom dokumentacijom privatnog Stomatolokog fakulteta predala jednoj prijateljici, koja je to predala dalje, i na kraju su diskovi stigli do potpisnika ovih redova. Iz tog materijala se vidi da je samo u jednom danu, 18.10.2006, oka Maleevi iz kase Fakulteta uzeo 29.100 evra uplaenih kolarina bez fiskalne evidencije.

Februara 2007, dva meseca poto su i Petrovi i Maleevi na udnovat nain bili puteni iz pritvora, u posetu Stomatolokom fakultetu dolazi istrani sudija koji je vodio postupak, Nedeljko Martinovi, i to u pratnji supruge Bojane, zaposlene u Trgovinskom sudu u Panevu. oka Maleevi ih je proveo kroz ceo Fakultet, a onda odveo prekoputa u restoran na ruak. Rezultat ovog intimnog druenja bila je obustava krivinog gonjenja, navodno zbog toga to su Petrovi i Maleevi pristali da plate milion evra zaostalog poreza.

U meuvremenu Ljubica Cvetkovi alje tuilatvu pomenute CD-ove, iz kojih se vidi da je utajeno daleko vie od milion evra. Kako od tuilatva ne stie nikakav odgovor, ona odlazi do tuioca Nikanovia u Panevo, koji joj saoptava da je dobio samo jedan CD. Gde se zagubio drugi, nikada nee biti otkriveno. S obzirom na to da je Ljiljana elela da sazna koliko u parama iznosi njena treina vlasnitva nad Fakultetom, ona je sprovela sopstvenu istragu i tako dola u posed spiskova upisanih studenata po svim godinama od 2002. I taj spisak se nalazi u dokumentaciji Tabloida.

Kako je kolarina prve dve generacije iznosila 2.000 evra po studentu za svaku godinu, a kasnije po 3.000 evra, da bi na kraju dostigla sumu od 4.000 evra, lako se utvruje ukupan iznos utajenog poreza ako se ova cifra pomnoi sa brojem studenata koji su pohaali nastavu, a taj broj je mogue utvrditi na osnovu upisne i ispitne evidencije. Iz nekog razloga, tuilatvo nije bilo zainteresovano za dalju istragu.

 

Sada zakidaju i studente

 

Poto su posle pritvora Petrovi i Maleevi morali da napuste svoje funkcije dekana i prodekana, na njihova mesta su doli drugi ljudi. Novi direktor i prodekan je Jovo Kolar, kum oke Maleevia, pa je tako, u stvari, isti onaj ovek koji je osmislio sve dosadanje mahinacije nastavio da upravlja Stomatolokim fakultetom u Panevu.

Budui da su sada i studentske uplate morale da idu preko rauna ili fiskalne kase (koja nekim udom uspeva da se pokvari uvek u toku upisnog roka), za potkradanje drave oka je smislio nove sisteme. Tako se poelo sa zakidanjem na platama osoblju, koje vremenom naputa Fakultet ustupajui svoje mesto sve manje strunim kadrovima. Prvih godina plata profesora je iznosila i do 2.000 evra meseno, danas jedva dvostruko manje od toga. Zato, meutim, kroz manipulisane platne spiskove Maleevi nastavlja da isisava pare sa rauna. Jednom predavau je na ime honorara za mesec dana uplatio 300 evra, a poturio mu na potpis platni list na 1.300 evra. Jednoj profesorki je obraunato da je za mesec dana imala ak 600 radnih sati (?!).

Kako bi dodatno utedeo na platama, Maleevi je i svoju erku Emu postavio za predavaa ortodoncije, iako je ona tek zavrila studije i po zakonu nikako nije smela da dri predavanja. Svoju dugogodinju prijateljicu Radu Perii, koja je po zanimanju sanitarni tehniar, oka postavlja na mesto glavne sestre iako nesrenica ne ume da razlikuje instrumente. Kakav je kvalitet predavaa i predavanja koje studenti dobijaju za 4.000 evra godinje najbolje govori primer profesora Jakia koji predaje iz udbenika od pre 30 godina, a studenti na vebe umesto kod njega, radije odlaze kod njegovog asistenta.

 

podeli ovaj lanak:

Natrag