Kucni lijekovi za astmu elicea 10 mg Lijekovi za žgaravicu
Lijekovi za upalu grla ivermectin gdje kupiti Lijekovi za žgaravicu
Lijekovi za valunge Lijekovi za lijecenje oteklina. lexilium cijena Lijekovi za tinitus
lijekovi protiv raka. Lijekovi za trovanje hranom lorsilan cijena prirodni lijekovi za prehladu
prirodne tablete za spavanje lunata bez recepta Proizvodi za njegu masne kože
organizirati modafinil hrvatska Lijek za morsku bolest
lijek za suha usta normabel bez recepta lijek za artritis
lijekovi za zatvor Lijek za akne rivotril cijena sredstvo za zadržavanje vode
Lijekovi za rast kose. Sredstva za suhi kašalj xanax cijena Lijekovi za bolesti zuba.
lijek koji spašava život Lijecenje akni kod kuce. zaldiar bez recepta pojedinacni cvjetovi

  https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Zakonopravilo

Zakonopravilo

 

Šta je zakonodavac smislio u cilju zaštite poretka u državi, i onih koji ga predstavljaju

 

Svi divane kako da se brane

 

  Između ideje zakonodavca da se dopadne i Evropskoj uniji i režimu koji se nalazi razapet između tako dragih balkanskih pravila i novoevropske skorojevićevštine, nikao je novi Krivični zakonik. Šta su njegovi duhovni inspiratori hteli da kažu, razmatra Tabloidov urednik Josip Bogić, penzionisani pukovnik Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala i stalni konsultant OEBS-a.

 

Josip Bogić

 

 

Među krivičnim delima protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije u najnovijoj avanturi srpskog zakonodavca, predviđa sankcije za delo Ubistvo predstavnika najviših državnih organa, pa tim povodom kaže: "...Ko u nameri ugrožavanja ustavnog uređenja ili bezbednosti Srbije liši života predsednika Republike, narodnog poslanika, predsednika Vlade, člana Vlade, predsednika Ustavnog suda, predsednika najvišeg suda u Republici Srbiji ili republičkog javnog tužioca, kazniće se najmanje 10 godina ili od 30 do 40 godina".

Udruživanje radi protivustavne delatnosti, delo je koje je shvaćeno ovako: "...Ko stvara grupu ili organizovanu kriminalnu radi vršenja krivičnih dela kazniće se kaznom propisanom za delo za čije vršenje je grupa ili organizovana kriminalna grupa organizovana, kao i ko postane pripadnik grupe ili organizovane kriminalne grupe".

Pripadnik grupe ili organizovane kriminalne grupe koji otkrije ili na drugi na čin spreči izvršenje krivičnih dela kazniće se zatvorom, a može se i osloboditi od kazne, pre nego što je u njenom sastavu ili za nju učinio neko krivično delo.

Pooštrene su zatvorske kazne i za dela protiv državnih organa, a naročitu težinu imaju slučajevi kada su dela izvršena prema službenom licu u vršenju službene radnje, gde će se potencijalni počinilac kazniti i za pokušaj dela.                                                                                        

Što se tiče dela protiv pravosuđa, pored pooštrenih vremenskih kazni predviđena je i novčana kazna, a teži vid je ako delo učini grupa.

Nedozvoljeno je i javno komentarisanje sudskih postupaka, novi je član koji zabranjuje da se za vreme trajanja postupka pred sudom, a pre donošenja pravosnažne sudske odluke, u nameri da povredi pretpostavku nevinosti ili nezavisnosti suda, daju javne izjave u sredstvima javnog informisanja, te će se počinilac kazniti do 6 meseci i novčanom kaznom.

Pošto se vrlo dobro zna koliko je bila neujednačena praksa sudova do sada, znači li ovo da od sada sudije mogu da rade šta hoće bez ikakvih sankcija?

A ko će narod da zaštiti od nesavesnih i neodgovornih sudija, tužilaca i policije, to je posebno pitanje... Ako pretpostavka nevinosti važi za sve, morala bi da važi i za policiju i BIA.

Ometanje pravde novi je član, koji glasi: "...Ko druge poziva na otpor ili na neizvršenje sudskih odluka ili na drugi način ometa vođenje sudskog postupka, kazniće se do 3 godine i novčanom kaznom. Ko uvredom, silom, pretnjom ili na drugi način ometa ili spreči sudiju, javnog tužioca ili zamenika javnog tužioca u vršenju sudijske ili tužilačke dužnosti, kazniće se od 6 meseci do 5 godina i novčanom kaznom. Ako prilikom izvršenja dela učinilac nanese laku telesnu povredu ili preti upotrebom oružja ovim licima, kazniće se od 1 do 8 godina, a ako im nanese tešku telesnu povredu, od 2 do 10 godina".

Ali, opet, ko će obične građane da zaštiti od nepravde tih istih organa koji su se na ovaj način zaštitili kao retka vrsta pred izumiranjem?

Ako postoji ovo krivično delo tada je trebalo uvesti još jedno novo krivično delo, a to je injenje nepravde", u raznim montiranim procesima od strane tih istih "zaštićenih lica". Nisu li upravo nepravde i montirani razni procesi doveli do toga da pojedinci dele "svoju pravdu" koju iskaljuju na predstavnicima pravosuđa, tužilaštva i policije?

Povreda tajnosti postupka je takođe obrađena, pa je napisano sledeće: "...Ko bez odluke suda objavi tok krivičnog postupka u kojem je isključena javnost ili odluku koja je u krivičnom postupku prema maloletniku ili podatke u vezi sa programom zaštite, načinio je teže krivično delo...".

Za većinu dela počinjenih protiv službene dužnosti, ostale su iste kazne, a kod nekih je uvedena i novčana kazna. Zloupotreba službenog položaja, fizičkom ili pravnom licu su novi pojmovi. Kršenje zakona od strane sudije, javnog tužioca i njegovog zamenika, u stavu 2 i 3 pored pojma pribavljena korist izmena je i u pogledu pričinjene štete što do sada nije bio slučaj. Zaprećene kazne su ostale iste što kada se ima u vidu stepen korupcije u Srbiji može da deluje stimulativno na potencijalne izvršioce.

Nenamensko korišćenje budžetskih sredstava je novo krivično delo, koje može da izvrši odgovorno lice korisnika budžetskih sredstava ili odgovorno lice u organizaciji obaveznog socijalnog osiguranja, koje stvori obaveze ili na teret računa budžeta odobri plaćanje rashoda i izdatka preko iznosa od 1.000.000 dinara u odnosu na iznos utvrđen budžetom, finansijskim planom ili aktom Vlade kojim se utvrđuje iznos sredstava pozajmice. Kazna je simbolična -do 1 godine ili novčana kazna.

Trgovina uticajem - predviđene su kazne od 6 meseci do 10 godina za najteže oblike dela. Kod krivičnog dela primanje mita, uvodi se izraz "neposredno ili posredno". Ako zakonodavac ima iskrene namere da se razračuna sa korupcijom tada je morao za ova krivična dela da predvidi oštrije kazne sa minimumom od 4 godine ili težom kaznom, a ako su dela izvršena u okviru grupe ili organizovane kriminalne grupe, najoštrije kao što je to predvideo kod mnogih krivičnih dela klasičnog kriminala.

Kad su krivična dela protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom u pitanju, predviđeno je delo Organizovanje i podsticanje na izvršenje genocida i ratnih zločina, pa je zaprećeno sledeće: "...Ko organizuje kriminalnu grupu radi vršenja ovih dela i ko postane pripadnik takve grupe, predstavlja teži oblik dela i kazniće se strože".

Učiniocu dela koji otkrije dogovor, grupu ili organizovanu kriminalnu grupu pre nego što je u njenom sastavu ili za nju učinio krivično delo, odnosno učiniocu dela koji spreči izvršenje ovih dela kazna se može ublažiti.

Kršenje sankcija uvedenih od strane međunarodnih organizacija, novi je član. Ko suprotno odlukama međunarodnih organizacija kojih je Srbija član i koje su obavezujuće za Srbiju, njene državljane i pravna lica registrovana na njenoj teritoriji, a kojima su uvedene određene zabrane u pogledu privrednog poslovanja sa pojedinim državama ili teritorijama, uvozi, izvozi, prevozi ili posreduje u prevozu dobara, pruža tehničku podršku, vrši transfer tehnologije i znanja ili na drugi način postupa suprotno uspostavljenim zabranama, kazniće se zatvorom i novčanom kaznom. Ukoliko je izvršenjem dela nastala materijalna šteta za Srbiju ili su nastale štetne posledice po ugled i interese Srbije, učinilac će se kazniti zatvorom i novčanom kaznom. Rasna i druga diskriminacija, pooštrene kazne, a uvodi se i pojam "verska". Trgovina ljudima - povećanje zatvorskih kazni, a teži oblik dela predstavlja ako je izvršeno od organizovane kriminalne grupe, najmanje 10 godina. Ko zna ili je mogao znati da je lice žrtva trgovine ljudima, pa iskoristi njen položaj ili drugome omogući iskorišćavanje njenog položaja radi eksploatacije, od 6 meseci do 5 godina, a ako je delo učinjeno prema maloletnom licu, od 1 do 8 godina.

Pristanak lica na eksploataciju ili na uspostavljanje ropskog ili njemu sličnog odnosa ne utiče na postojanje krivičnog dela. Trgovina maloletnim licima radi usvojenja - povećanje zatvorskih kazni, a ko se bavi vršenjem delatnosti ili je delo izvršeno od grupe ili od  organizovane kriminalne grupe, predstavlja teži oblik dela i predviđene su strože kazne. Ugrožavanje lica pod međunarodnom zaštitom je novi član. Ko prema licu pod međunarodno pravnom zaštitom izvrši nasilje ili napadne na njegove prostorije, privatan stan ili prevozno sredstvo, kazniće se od 6 meseci do 5 godina.

Međunarodni terorizam - ako je usled dela nastupila smrt jednog ili više lica ili ako je učinilac organizator organizovane kriminalne grupe, učinilac će se kazniti od 5 do 15 godina. Ako je pri izvršenju dela učinilac neko lice sa umišljajem lišio života ili je učinilac organizator organizovane kriminalne grupe, kazniće se najmanje 10 godina ili od 30 do 40 godina. Novine su da ko priprema izvršenje ovih krivičnih dela kazniće se od 1 do 5 godina. Pripremanje se sastoji u nabavljanju ili osposobljavanju sredstava za izvršenje dela, u otklanjanju prepreka za izvršenje dela, dogovaranju, planiranju ili organizovanju sa drugim izvršenja dela ili u drugim radnjama kojima se stvaraju uslovi za neposredno izvršenje krivičnog dela. Finansiranje terorizma. Ko neposredno ili posredno obezbeđuje ili prikuplja sredstva namenjena za potpuno ili delimično finansiranje vršenja krivičnog dela kao i ko podstrekava i pomaže u obezbeđenju ili prikupljanju sredstava za vršenja dela, bez obzira na to da li je to delo izvršeno odnosno da li su sredstva korišćena za izvršenje tih dela, kazniće se visokim kaznama.

                                                  

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane