Natrag

Tamo daleko

Tamo daleko

 

Lapovo: Uloga Pinokija u regionalnim eko-deponijama

 

Skeptine jame

 

Ministar Oliver Duli sveano je u Lapovu pustio u rad savremenu regionalnu deponiju ASA Vrbak, sa reciklanim centrom. Neto super. Modernija od one u Kikindi.

 

Radosav Lazi

 

Zajedniko preduzee ASA Vrbak osnovali su eka kompanija ASA i optine Lapovo, Batoina, Raa, Velika Plana i Despotovac. O deponovanju smea razgovara se jo sa Smederevskom Palankom i abarima. Interesovanje postoji i u Topoli, Aranelovcu... Svilajnac ih je otkaio, ali se Kragujevac lomi. Osnivaki kapital zajednike firme iznosi 500 evra. U tom iznosu mogu da namire i eventualnu tetu.

Uz zviduk pesme "Lau te draga svi, momci i oenjeni" Duli je presekao vrpcu.

ASA menader je objasnio da je na mestu odlaganja otpada izmeu dva zatitna sloja gline i prve folije postavljen senzor - sistem ija je funkcija da na monitoru signalizira ako doe do najmanjeg oteenja folije. Taj deo deponije mora odmah da se zatvori.

Savremena eko-deponija sa reciklanim centrom je bez uplaenog prikljuka za struju i vodu. Samim tim senzore mogu da pobodu gde hoe. Podseamo, trebalo je da se radi o tipskoj deponiji u kojoj se odvajaju i recikliraju papir, staklo, plastika i metal.

Sve se deava mimo svakog standarda na podvodnom zemljitu pored Velike Morave. A Duli ih je pustio u rad. (?!) Naravno, ako je ova deponija modernija od one u Kikindi. Evropo, doi i ui!

ua je zamenik predsednika optine Lapovo. I pored karakteristinog nadimka, boji kosu u crno. Sa podacima je obrnuto. Na primedbu novinara - "nigde toliko divljih deponija na manje od deset hiljada stanovnika" - odgovara da ih je dvadesetak ve oieno preko javnih radova.

Odbornici opozicije tvrde da su pre ASA javna preduzea plaala iznoenje smea ukupno 15.000, dok se sad isto to plaa 95.000, ali i jo 580.000 za deponovanje. ua odgovara da je to otprilike isto, jer je samo kola plaala 33.000, kao i da ASA meseno uplauje optini 113.000 za rekultivisanje, to se knjii kao vanredni prihod.

Odbornici dalje kau da je godinu i po dana ASA naplaivala po tarifi (cirka 10 miliona, umesto 270.000) dok je ubre voeno na staro optinsko smetlite. ua kae: "Da, ali manje od tri meseca".

"Tano je da sam ja od ovog posla izvukao korist, ali ne kao predsednik optine, ve kao graanin Velike Plane, koja e reiti viedecenijski problem", rekao je ulki, predsednik optine Velika Plana, objanjavajui da nije uzeo proviziju za preliminarno potpisivanje. Danas Velika Plana ne da svoj otpad Vrbaku. Zato? ua kae "ugovori sa optinama nisu unificirani". Dugoroni poslovni odnosi firmi u ASA kompanijama zasnivaju se na meusobnom poverenju i saradnji, odanosti i pouzdanosti, transparentnosti i kvalitetu. ua sme da kae da "niko od predstavnika optina ne sme da komentarie ugovor jer se posle ovi ljute." Zato ua ne sme da pokae ugovore.

Lapovo ima preko dve hiljade septikih jama, od kojih su mnoge potencijalno leglo zaraze. ASA za njih nema reenje. Dodue nije reila niti jedan od problema za koje su imali konkursno reenje. Optina Lapovo takoe nema reenje.

Mnogo metana se dosetilo pa s(k)eptike jame prazne tako to ih odvode u bunare koje vie ne koriste. Jasno je, ljudima bunari vie nisu potrebni - dobili su gradsku vodu.

Poto je ASA zemlju otkupila, normalno je da nisu mimo sveta i Duli to razume. ASA treba da stekne poverenje svoje okoline. "Najvea opasnost na deponijama je kia. Napravili smo ekoloki odvod. Zahvaljujui tome kia nee moi da procuri u podzemne vode i ugrozi ivotnu sredinu". Zavrena su sva geoloka ispitivanja na predvienoj lokaciji. Iz brda, deponija je prebaena u podvodnu ravnicu. Poto se deponija ve gradi na podvodnom zemljitu neke od mera su suvine ali ih je lepo uti. "Voda se odvodi u aht, kasnije se vraa nazad i koristi za pospeivanje stvaranja metana".

Aleksandar Nalepka, generalni menader ASA za Srbiju, jo kae da je za potrebe deponije otkupljeno 21,5 hektara od 120 vlasnika. Zemlja je plaena 200 evra po aru, ili ukupno 600.000 evra. Ako se ovo "ipak" podeli dobije se - 300 evra po aru. Ko je uzeo 200. 000 evra?

ASA je dobila posao na tenderu, jer je ocenjena kao povoljnija od firme Por, Verner i Veber. Pored nie cene nudili su ulaganja od 17 miliona evra, ali i bankarske garancije koje se sad ne poteu.

Konkurent kompanije ASA, Veber, dobio je posao u Jagodini, gde su takoe posle proglaenja posla decenije "spali" na Jagodinu. Ostalih pet optina pomoravskog okruga otkazale su im gostoprimstvo.

Smrdelo je od poetka. Sada ve bazdi. Od est optina sa perspektivom, knjiga je spala na dve i po. Lapovo, Batoina i ui centar Rae teko mogu da se nazovu regionom. Lapovo postaje veliko smetlite sa industrijskom zonom i - najsavremenijom eko-deponijom.

 

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane