https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Zakonopravila

Zakonopravila

Preskupi eksperimenti od nekompetentnih eksperimentatora skupo e kotati graane Srbije

 

Manijaci se raduju k'o da su kastrirani

 

U najmanju ruku je drskost da ljudi koji rade reformu pravosua o tome pojma nemaju. Kakvu e objektivnu sliku dati ovaj i ovakav nezavisan i samostalan izbor sudija, govori i injenica da neke sudije koje "jo nisu imenovane" ve slave imenovanja po Srbiji, a kobajagi se jo nita ne zna i pri tome se tvrdi da politika "nije umeala svoje prste u izbor"

Josip Bogi

Iako je pre mesec i po dana hapena zbog sumnje da je otetila gradski budet i zloupotrebila poloaj, biva direktorka JKP "Gradske pijace" ovih dana aktivno uestvuje u kampanji DSS-a za izbore na Vodovcu. Dok vas ne osude niste krivi... rei su Gordane Matijaevi. Biva direktorka JKP "Gradske pijace" ovih dana se pojavljuje u ulozi vodeeg kadra kampanje DSS-a za izbore na Vodovcu, iako je pre samo mesec i po dana hapena zbog sumnje da je zloupotrebila slubeni poloaj. Ona je osumnjiena da je na tetu gradskog budeta, nesprovoenjem javnih nabavki, pribavila imovinsku korist privatnom preduzeu "Zvezdara" u iznosu od 108.745.842 dinara.

"Postupak je u toku i ne smem da komentariem. Moram da naglasim da i dalje vai pravilo da dok vas ne osude niste krivi. Nastavila sam da radim i bavim se politikom kao i do sada. Odluka moje stranke je da aktivno uestvujem u izborima na Vodovcu, pa sam tako i na listi odbornika. Jasno je da ne mogu biti postavljena na bilo koju funkciju sve dok traje postupak protiv mene", kae Gordana Matijaevi. Prema njenim reima, jedina teta koju stranka moe da trpi je u tome to nee moi da je angauje. "Nemam nita protiv da se u mene sumnja. Svi koji su na javnim funkcijama podloni su proveri. Jedino mi nije jasno zbog ega je toliki publicitet dat mom sluaju?! Prilino je udno to je ta pria pokrenuta upravo pred izbore na Vodovcu", kae Gordana.

Da je ovo manir "legalista", da postavljaju i predlau na kljuna mesta "istunce", govori i injenica da su na mesto ministra policije postavili oveka koji je osuen za umiljajno krivino delo, da su mnogi ljudi u policiji zaposleni sa podebelim dosijeima, a da su, sa druge strane, iz mnogih institucija najurili profesionalce koji nisu hteli da "igraju po njihovim notama" i da su davali naloge "podguznim muvama" da tim "neposlunicima nau bilo ta kako bi ih uhapsili". Osim toga i na druga odgovorna mesta postavljali su "istunce".

Portparol DSS-a Andreja Mladenovi istakao je da je hapenje Gordane Matijaevi u vreme predizborne kampanje "politiki motivisano". On je osudio "takav nain voenja predizborne kampanje vladajuih stranaka i napada na opoziciju" i istakao da je Matijaevieva bila najbolji direktor javnih preduzea, to svedoe rezultati i nagrade koje je dobila. A kakvi li su ostali rukovodioci kada je ona najbolja? Njeno hapenje godinu dana posle odlaska sa funkcije direktora "Gradskih pijaca" i mesec dana pre izbora na Vodovcu, govori da je ono politiki motivisano, posebno imajui u vidu i prethodne afere koje su bile usmerene protiv elnih ljudi DSS-a.

A ime su bila motivisana hapenja Dragana Dajia, Antelja, Radulovia, Karia i dr. kada je ova partija vladala ovom dravom? Gde su stali procesi protiv pomenutih? Zato Bogoljub Kari nije ranije procesuiran, ve u momentu kada je politiki postao opasan po Kotunicu i njegovu kamarilu? Pomenuti kontroverzni biznismen nije smeo da saeka ni jutro, a kamoli da se dalje bavi politikom, ve je glavom bez obzira pobegao od politikog progona legalista koji sada kukaju na politike progone. Upravo tada kada nije dovoljno dao kome treba! Verovatno nema dovoljno dokaza. Sa druge, strane zato nisu procesuirani mnogi partijski drugovi i koalicioni partneri u aferama Sartid, eleznice Srbije, Putevi Srbije i mnogi drugi?

Izbori novih elnih ljudi u srpskom pravosuu protiu u znaku novih-starih imena meu kojima se ne pojavljuju imena biveg v.d. republikog javnog tuioca Slobodana Radovanovia i njegovog najpoznatijeg portparola Tome Zoria. Njihovim odlaskom sa tako vanih funkcija najvie e se obradovati manijaci raznih vrsta, a naroito seksualni, jer po svemu sudei nee biti kastrirani, za ta su se ovi svesrdno zalagali. Po njihovom miljenju je najvanije da neko ostane bez mukosti, kao da je to najvea opasnost po dravu. Sa druge strane, ni na kraj pameti im nije bilo da se pozabave jednim NIS-om, gde i vrapci na krovu znaju da se radi o pljaki decenije, samo oni nisu mogli da pronau dokaze. Isto je i sa Lukom Beograd. Neka javno kau zato nije procesuiran sluaj Sartid i ko im je naloio da se to ne dira. Sa svojim mnogobrojnim inovacijama u srpskom tuilatvu ostae upameni kao najvei inovatori tuilake misli posle glosatora i postglosatora. Ni uveni Akursije im nije ravan po inovacijama i mislima.

Naopako postavljen Zakon o "otimanju"(oduzimanju) imovine koja potie od krivinog dela nije dao s razlogom oekivane rezultate, ve ide upravo na vodenicu kriminalaca. Osnovno naelo je da imovina koja se oduzima mora da potie od krivinog dela, a ne da lice koje se sumnjii da imovina koju je stekao moda potie od kriminala, mora na indirektan nain sebe da izlae krivinom progonu. Ovo se kosi i sa ustavom i sa ZKP-om jer niko ni kao svedok ne mora da iznosi injenice koje bi ga izlagale krivinom progonu. Oni silni milioni ije su oduzimanje od kriminalaca najavljivali, i to kao najefikasnije sredstvo u borbi protiv kriminala, ostali su samo mrtvo slovo na papiru. Rekao je Valtazar Bogii: "to se grbo rodi..?!"

Sve je ovde naopako postavljeno pa zato i nema rezultata, a ni miliona. Gospodo draga, ne oduzima se ovde imovina od kriminalaca, ve se ovde imovina oduzima od kriminalaca koju su oni "raznim neasnim i nezakonitim" radnjama oduzeli od naroda, pa je logino da se ona vrati narodu. A to je neto sasvim drugo od onoga kako se predstavlja.

Ni u reformi pravosua ne ide sve kako treba. Evo, proao je i prvi decembar, a jo nemamo imena sudija kako je to dravni sekretar izriito najavljivao. Zato je slagao? A gde je sankcija za la? Sada nam novoizabrana predsednica Apelacionog suda objanjava da su imenovanja zakasnila zato to su zaboravili da za neke vane sudije objave konkurse, a da njihova imena oekujemo sredinom decembra. Kakva temeljitost u radu, a zaboravili na kljune sudije, kao da su to neki nevani ljudi. Pa to je, u najmanju ruku, drskost da ljudi koji rade reformu nemaju pojma. Kakvu e objektivnu sliku dati ovaj i ovakav nezavisan i samostalan izbor sudija govori i injenica da neke sudije koje "jo nisu imenovane" ve slave imenovanja po Srbiji, a kobajagi se jo nita ne zna i, pri tome, politika "nije umeala svoje prste u izbor".

Ako su ljudi od rei, uskoro emo ostati bez mnogih ljudi u policiji i bezbednosnim strukturama, kao i bez aktuelnog jednog ministra, jer su javno obeali na televiziji da e dati ostavke ukoliko se haki begunci ne nau do Nove godine u Hagu. Kuku nama, ostaemo na vetrometini, jer emo ostati bez ovakvih ljudi. Kako sada stvari stoje, jedino je tano i istinito da pomenuti haki begunci nee biti u Hagu kako su obeali.

Ovakvi skupi eksperimenti od nekompetentnih eksperimentatora skupo e kotati graane Srbije. Idejni tvorci ovakvih eksperimenata trebalo bi da budu iskljueni iz svih buduih kreiranja sudbine Srbije.

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane