Natrag

Krtica

Krtica

 

BEEJ: Kako je grupa odabranih ojadila Sojaprotein

 

Victoria i dalje marira

 

 

Nastavak prie o tome kako je mala grupa prevaranata vie puta kupila Sojaprotein novcem samog Sojaproteina, akcije prodala, pa na kraju odluila da celu firmu kupi novcem uzetim od seljaka

 

Milan Malenovi

 

Poto su momci iz nekadanjeg "zemunskog klana" 2001. "ubedili" pobunjene radnike i male akcionare Sojaproteina iz Beeja da pristanu da Victoria Group iz Novog Sada otkupi od drave 39,63 odsto akcija i to novcem od kredita dobijenog od Hypo Alpe-Adria banke uz zalog imovine firme koja je tek trebalo da bude preuzeta (o emu smo pisali u prolom broju), pljaka ovog renomiranog preraivaa soje mogla je da pone. Prvo to su vlasnici Victorie (Stanko Popovi, Zoran Mitrovi i Milija Babovi) uradili bilo je da novcem i robom samog Sojaproteina, koju su prodali ili zaloili, izvre dokapitalizaciju ovog preduzea, koju su prikazali kao sopstvenu investiciju, i tako steknu veinsko vlasnitvo.

Pohlepa za novcem je, meutim, Victoriu naterala da u narednom periodu proda deo akcija koje su na ovaj nain steene. Tako je od veinskog Victoria opet postala manjinski vlasnik Sojaproteina. Naredna akcija ponovnog preuzimanja veinskog paketa nije bila nita manje inventivna.

Zaslugom svojih poslunika u samom vrhu Sojaproteina, na prvom mestu Maje Radonji iz knjigovodstva i Nikole Dominika, pravnika i lana Upravnog odbora, kao i predsednika UO Zorana Mitrovia, Sojaprotein je na Victoria Logistic d.o.o. prenela najvrednije delove: prodaju, komercijalu, sirovinski sektor i izvoz. U okviru Sojaproteina je ostala samo prerada. Victoria Logistic u potpunosti pripada Victoria Groupu.

Da su pomenuti sektori poslovali u okviru Sojaproteina vidi se i iz jednog reklamnog spota koji je 2003. u ast preuzimanja dravnih akcija objavila Victoria. U meuvremenu se u novim reklamnim materijalima oni vie ne pominju.

Posle toga Victoria Group na osnovu ove imovine dobija kredit od Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), koja postaje i etvrti suvlasnik Victoria Groupa, i ponovo kupuje veinski paket akcija Sojaproteina. Sojaprotein je tako, u korist Victoria Groupa tri puta kupio samoga sebe!

Radnici Sojaproteina su protiv odgovornih podneli krivine prijave koje su zavrile u neijoj fioci.

Konano ovog leta Victoria objavljuje svoju ponudu za preuzimanje svih akcija od malih akcionara. Za razliku od ranijih kupovina, ovoga puta je drava bila velikoduni donator sredstava. U okviru Victoria Groupa posluju i proizvoai mineralnog ubriva, a drava subvencijom od 10.000 dinara po toni ubriva navodno pomae seljacima. Umesto seljacima, novac ide Victorii, jer ona tonu svog ubriva prodaje po ceni od 22.000 do 24.000 dinara, a od drave dobija jo onih 10.000 za subvencije, pa je tako tonu ubriva realno naplaivala preko 300 evra, umesto 160-235 evra, kolika je cena bila u tom trenutku. Da bi sve bilo besprekorno izvedeno drava je raspisala tender za subvencionisano ubrivo, na kome je pobedila Victoria ime je bila iskljuena mogunost da neko drugi zaradi na ovoj muki.

Poto je po bilansu za 2008. godinu Sojaprotein iskazao neto zaradu od 407.103.000 dinara, to je po ondanjem kursu bilo neto vie od 4,5 miliona evra, udno je da Victoria samo u toku ove godine eli da uloi preko 40 miliona evra u otkup firme iji je ionako veinski vlasnik. Na izvor nam potvruje da se ovo radi samo zbog toga da bi se zatakali tragovi prethodnih manipulacija, jer je za pokretanje sudskog postupka potrebno da predlog predaju akcionari koji u svom vlasnitvu imaju najmanje 10 odsto akcija.

Poslovno carstvo Victorie, koja nominalno ima osnivaki kapital od oko 17.000 evra, podosta je naraslo u poslednje vreme. U okviru nje, ili u privatnom vlasnitvu trojice suvlasnika (ne raunajui EBRD), posluju i: Fertil d.o.o. iz Bake Palanke, Victoria Oil a.d. iz ida, SP Laboratorija a.d. iz Beeja, Veterinarski zavod Subotica a.d. iz Subotice (posredno uee 34,50 odsto), Luka Baka Palanka a.d., Victoria Biodizel iz Novog Sada, Sinteza Invest Group a.d. (brokerska kua preko koje je ila kupoprodaja akcija Sojaproteina), Vobex Intersoja d.o.o. iz Moskve, MI Lala Stankovi iz Bogatia, Victoria Logistic d.o.o. iz Novog Sada, Victoria Phosphate d.o.o. iz Bosilegrada...

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane