https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Tabloid je pozvan

Tabloid je pozvan

 

Glavnom i odgovornom uredniku Milovanu Brkiću: Vapaj iz topličkog kraja

 

Klovniranje sudija

 

Grupa neizabranih sudija topličkog pravosuđa uputila je glavnom i odgovornom uredniku Tabloida pismo u kojem navodi neverovatne primere političko-pravosudnog kriminala, kakve je teško naći i u najbizarnijim totalitarnim režimima. Ovo pismo je dokaz da bi i Đordana Bruna, da ga nije spalila Inkvizicija pre 400 godina, spalila demokratska vlast danas  

 

...

 

Poštovani gospodine Brkiću,

Posle objavljivanja Odluke Visokog saveta sudstva o izboru sudija na stalnu funkciju u sudovima opšte i posebne nadležnosti, šoka i neverice koje je ona izazvala, kako kod neizabranih, tako i kod izabranih sudija, i nakon tvrdnje predsednika Republike Borisa Tadića da je prilikom reizbora sudija bilo grešaka koje će biti ispravljene, kao i njegove izjave o odbacivanju bilo kakvog političkog uticaja prilikom reizbora, grupa neizabranih sudija topličkog pravosuđa obratila se i predsedniku Republike i ministarki pravde Snežani Malović i ukazala na najdrastičnije primere kršenja Odluke o utvrđivanju kriterijuma za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudija i predsednika sudova.

U tom svom obraćanju, za sve naše tvrdnje ponudili smo jasne i nedvosmislene dokaze iz kojih svako može da zaključi da se radilo o političkom reizboru.

Kako u vezi s našim obraćanjem i ponuđenim dokazima još uvek nema nikakve reakcije u smislu povlačenja konkretnih poteza da se greške prilikom reizbora i izbora sudija otklone, odlučili smo da medijski istupamo i upoznamo javnost sa svim relevantnim činjenicama koje su pratile ovaj reizbor i izbor.

U tom smislu se obraćamo i Vama, jer smo uočili da ste veliki prostor u svom listu posvetili ovom problemu.

Neshvatljivo je da na početku XXI veka do te mere bude povređena jedna od osnovnih tekovina svakog demokratskog društva - vladavina prava. Posebno mi sudije (mnogi od nas i sa više od 20 godina sudijskog staža), ne možemo da shvatimo da se uz takvo kršenje principa vladavine prava može vršiti reizbor i izbor sudija...

Užasava nas pomisao da smo postupajući kao sudije vodili računa o kršenju prava radnika i pružali im zaštitu, a da mi, sudije, ne možemo sami da se izborimo sa najdrastičnijim kršenjem osnovnih ljudskih prava, prava na rad i prava na sudsku zaštitu, odnosno delotvorni pravni lek.

 

Što gori, to podobniji

 

Gospodine Brkiću,

Vi ste u Vašem listu od 24.12.2009. već naveli najdrastičniji primer nezakonitog postupanja Visokog saveta sudstva prilikom reizbora sudija. To je slučaj sudije Ranka Bankovića, za koga je Veliko personalno veće Vrhovnog suda Srbije svojom odlukom VIII Su br.105/07 od 25.12.2007. utvrdilo razloge za njegovo razrešenje zbog nesavesnog i nestručnog vršenja sudijske funkcije. Pomenuti sudija, kao što ste i sami naveli, izabran je za sudiju Apelacionog suda u Nišu!

Citiramo Vam član 13. stav 5 Odluke o utvrđivanju kriterijuma i merila za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudija i predsednika, koja glasi:

"Smatra se da kandidat nije ispunio kriterijume i merila iz ove Odluke ako mu je Veliko personalno veće utvrdilo razloge za razrešenje". Prilažemo Odluku Velikog personalnog veća VIII Su 105/07 od 25.12.2007.

Interesantno je da je protiv istog sudije već vođen postupak za razrešenje po predlogu Nadzornog odbora Vrhovnog suda Srbije i 2004. godine njemu je Odlukom Velikog personalnog veća VIII Su 79/04 izrečena mera upozorenja.

Da li ovakav slučaj zaslužuje bilo koji drugi komentar osim konstatacije da se radi o političkoj odluci?!

U Toplici, relativno maloj sredini, ime Vladimira Jovanovića, državnog sekretara Ministarstva za zaštitu životne sredine i prostornog planiranja, čoveka iz vrha Demokratske stranke, vrlo je poznato. Sve što se dešava u Toplici, pogotovo kada su u pitanju odgovarajuća kadrovska rešenja, njegovo je delo. Poznat nam je bio spisak imena sudija koji mogu biti reizabrani i izabrani, a koji je on sastavio. Taj spisak znaju naše kolege koje su izabrane, a njegovo postojanje potvrdili su i drugi visoki funkcioneri DS-a na lokalnom nivou.

Nismo se mnogo opterećivali tim spiskom, nadajući se da je Visoki savet sudstva samostalno i nezavisno telo koje će se držati sopstvenih kriterijuma i merila prilikom reizbora i izbora sudija. Ispostavilo se, ne shvatajući još uvek trenutak u kome živimo, da je taj spisak bio odlučujući i da su prilikom izbora i reizbora "prošli" samo oni kandidati koji su lični ili porodični prijatelji gospodina Jovanovića, ili pak zaslužni za pojedince iz vrha DS-a.

 

Bračno potpisivanje

 

 

Gospodine Brkiću,

Dostavljamo Vam i kopiju akta koji je potpisala Snežana Malović, tada pomoćnik ministra pravde, a kojim traži od Okružnog suda u Prokuplju detaljan izveštaj o postupanju sudije Ranka Bankovića i njegove supruge Verice Ristić u predmetima u kojima je nastupila apsolutna zastarelost krivičnog gonjenja. Iz ovog dopisa uverićete se da je slučaj Ranko Banković dugi niz godina i te kako poznat u srpskom pravosuđu, kao eklatantan primer nesavesnog i nestručnog postupanja. Evo Vam još jedan dokaz o kakvom se sudiji radi:

Predsednik Opštinskog suda u Prokuplju je 4.6.2009. godine za potrebe kontrole koju je vršio Vrhovni sud Srbije, dostavio izveštaj o jednom delu vršenja sudijske funkcije, a to je poštovanje zakonskog roka za izradu sudske odluke. Dovoljno je da samo uvidom u ovaj izveštaj dođete do napred navedenog zaključka.

Možemo Vam dokumentovati i to kako sudije Ranko Banković i njegova supruga Verica Ristić, oboje postupajuće sudije u krivičnoj materiji (a što je 50 odsto krivične materije Opštinskog suda u Prokuplju), vrše sudijsku funkciju.

Primera radi: u predmetu K br. 685/08 u uvodu presude stoji da je postupak vodila sudija Verica Ristić, koja je zaključila glavni pretres i potpisala izvornik presude, što znači i donela odluku, dok u potpisu otpravka presude stoji potpis i ime sudije - Ranka Bankovića!

U predmetu K br. 859/08 glavni pretres vodi i zaključuje Verica Ristić, izvornik potpisuje njen suprug Ranko Banković, a otpravak presude potpisuje sudija - Verica Ristić!

Pogledajte, primera radi, kako izgleda jedna od bezbroj presuda sudije Ranka Bankovića: K br. 586/08 nema čak ni - obrazloženja. Prilažemo Vam kopije ovih presuda i zapisnika i dopis Snežane Malović.

 

Čas mu sudiš, čas s njim kafu piješ

 

Želimo, gospodine Brkiću, da opovrgnemo tvrdnju političara o potrebi reforme sudstva zarad efikasnosti, a što je u interesu građana, izveštajima o radu Okružnog suda u Prokuplju, nesporno najažurnijeg suda u Srbiji. Očigledno je, makar kada je u pitanju Okružni sud u Prokuplju, a u velikoj meri i Opštinski sud u Kuršumliji, da je potreba za reformom sudstva, zbog njegove neefikasnosti, politička floskula. Dovoljno je da pogledate izveštaje o radu Okružnog suda u Prokuplju za poslednjih sedam godina i da sami zaključite da ovaj sud, kome na kraju godine ukupno ostane nerešenih predmeta od 10 do 33, predstavlja nešto čemu svaki sud, čak i u zemljama razvijene demokratije, teži.

Da li je moguće da iz takvog suda, sa ovakvim rezultatima, od sedmoro sudija petoro - ne bude reizabrano?

Očigledno da gospodin Vladimir Jovanović jedino pod svojom kontrolom nije imao ovaj sud.

Našu tvrdnju da, kada je u pitanju reizbor i izbor sudija, isti karakteriše odlučujući uticaj Vladimira Jovanovića, i da se samim tim radi o političkom izboru, potkrepljuju i sledeće činjenice i dokazi:

Gospodin Boško Ristić, član Visokog saveta sudstva, istupajući u emisiji RTS-a "Da, možda, ne", 18.12.2009. reče: "Vodili smo računa da za sudije i tužioce ne biramo one koji su se nalazili u društvu okrivljenih". Slažemo se sa ovom izjavom!

Ali, kako to da dana 15.11.2009. godine u restoranu "Bolji život 2" u Nišu, na svadbi Bobana Lepojevića, predsednika Okružnog odbora Demokratske stranke u Prokuplju, u svojstvu gosta bude Ivana Niketić, reizabrani sudija Opštinskog suda u Prokuplju (biće sigurno predsednik Osnovnog suda u Prokuplju)! Ništa u ovome ne bi bilo čudno da Boban Lepojević nije bio okrivljeni u krivičnom postupku koji je upravo vodila Ivana Niketić za krivično delo zloupotrebe službenog položaja, a koji je okončan donošenjem oslobađajuće presude! (Svaki funkcioner DS-a u topličkom kraju optužen je od tužilaštva za teški kriminal, i to im je preporuka za napredovanje u stranci, nap. gl. ur.)

Ono što je još tragičnije, sudija Ivana Niketić sedela je za stolom sa Milanom Arsovićem, predsednikom opštine Prokuplje, visokim funkcionerom Demokratske stranke, koga je takođe oslobodila optužbe za isto krivično delo u drugom postupku! Inače, sa ovim okrivljenim, sudija Ivana Niketić je za sve vreme trajanja postupka bila viđana po prokupačkim kafićima i kućnim posetama, što svedoči o njihovom prijateljstvu!

I, gle čuda, na toj svadbi sve se to odvija pred očima najvišeg funkcionera Demokratske stranke sa područja Toplice i člana Predsedništva DS-a Vladimira Jovanovića, državnog sekretara u Ministarstvu za zaštitu životne sredine, čoveka snabdevenog "carskim" ovlašćenjima kada je u pitanju cela Toplica, koji je isključivo, uz učešće pomenutih okrivljenih i visokih funkcionera DS-a, kao i ovo dvoje sudija, sastavio spisak sudija. Odmah po završenom konkursu, što je svima bilo poznato, i na njegovo opšte zadovoljstvo, svi koji su bili na tom spisku reizabrani su i unapređeni.

O čemu to onda govori Boško Ristić?

Gospodine Brkiću,

Evo još jedne situacije koja zaslužuje pažnju. Za sudiju Osnovnog suda u Prokuplju predložena je, između ostalih kandidata, Vesna Stamenković rođena Lepojević, rođena sestra od strica Bobana Lepojevića, predsednika Okružnog odbora DS-a u Prokuplju. Ona je tačno pre godinu dana imenovana za sudiju Organa za prekršaje u Prokuplju, jer je kao potpuno nesposobna u smislu stručnosti (akt najjednostavnije sadržine nije mogla da sastavi) bila prinuđena da ode sa mesta sudijskog pomoćnika u Okružnom sudu u Prokuplju.

Pitaju se sudije topličkog pravosuđa, koje ovom prilikom nisu reizabrane, kako je bilo moguće da Mališa Stojanović, sudija Opštinskog suda u Prokuplju, napravi iskorak u karijeri i bude izabran za sudiju Višeg suda u Prokuplju?! Nesporno je da pomenuti sudija više od decenije drži školu skijanja na Kopaoniku, svake godine po nekoliko meseci bez ikakvog opravdanja odsustvuje sa posla, a u pravosuđu je poznat i kao rekorder u dužini trajanja postupaka i neizrađenim odlukama i po 10-ak godina.

Napred navedenu tvrdnju potkrepljuju izveštaji o radu Okružnog suda u Prokuplju prilikom obavljanja redovnih kontrola područnih opštinskih sudova. To Vam je minimum rada pomenutog sudije metodom slučajnog uzorka iz koga ćete zaključiti sve što je potrebno.

 

Nema odstupa

 

Na kraju, želimo da Vam ukažemo i na sledeće: Odluka o reizboru i izboru sudija u topličkom pravosuđu je delo isključivo g. Vladimira Jovanovića! Imenom i delom ovog gospodina, nadamo se, pozabavićete se i Vi, jer je dugi niz godina, posle 5.10.2000. bio na čelu lokalne samouprave, a što je bilo i njegovo prvo zaposlenje!), a sada na mestu državnog sekretara Ministarstva za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje. Građani mnogo toga znaju, a Vi, kao istraživački novinar, reći ćete, ako želite da se bavite g. Jovanovićem i njegovim kriminalom, da li su te priče osnovane ili ne.

Jedan drugi gospodin pokušava poslednjih dana da prikupi poene za ovakav reizbor i izbor sudija. To je Jugoslav Stoiljković, donedavno sekretar Ministarstva pravde, inače rodom Prokupčanin, intenzivno se družeći i posećujući pravosudne ustanove posle okončanog reizbora i izbora.

Ne, g. Brkiću, njega ne smatramo odgovornim, jer se radi o potpuno beznačajnom liku Toplice...

Šta mi ovim medijskim istupanjem želimo?

Želimo da pokažemo javnosti Srbije da je ovakva odluka o reizboru i izboru sudija, odluka koju je doneo g. Jovanović, a koja je dobila formu kroz odluku Visokog saveta sudstva.

Želimo da pokažemo i to da ovakvim reizborom i izborom Srbija nije odmakla od kraja 19. i početka 20. veka. Želimo i to da, ako su sudijama na ovaj način povređena osnovna ljudska prava, postavimo pitanje: šta će biti sa ostalim građanima?

Želimo da nas oni koji su odlučivali ubede da se nije radilo o partijskom izboru i najdrastičnijem kršenju pozitivnih normi, na osnovu kojih je trebalo vršiti reizbor i izbor.

Na kraju, onaj koji je odlučivao o našim sudbinama moraće da dokaže da su one sudije koje su izabrane bolje od nas koji to nismo. Zbog toga insistiramo na prezentiranju svih dokaza koje smo Vam dostavili.

Nećemo prestati sa protestima, bez obzira na koji način će ti protesti dobiti odgovarajuću formu, dok u svemu, o čemu smo Vam pisali, ne dobijemo relevantan odgovor.

 

 

S poštovanjem,

Grupa neizabranih sudija topličkog pravosuđa

(slede potpisi)

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane