https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Skandalozno

Skandalozno

Ko i zašto krši ljudska prava u Ministarstvu odbrane Srbije

 

Ministre, mikrofon je vaš

Ažuriranje personalnih podataka pripadnika Ministarstva odbrane izazvalo je podozrenje mnogih oficira i građanskih lica na službi u toj instituciji. Razlog nepoverenja je uzimanje ličnih podataka kroz tonski zapis u ličnoj interpretaciji davaoca. Ta metoda ažuriranja podataka ne nalazi se u naredbi Dragana Šutanovca, ali se sprovodi. Ko je to naredio i zašto

 

Milan Jovanović

 

Naređenjem ministra odbrane Dragana Šutanovca, krajem prošle godine naloženo je da se ažuriraju personalni podaci profesionalnih pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Naređenje Šutanovca na nižem nivou sproveo je brigadni general Slađan Đorđević, pomoćnik ministra za ljudske resurse.

Novo ažuriranje personalnih podataka, oprema i softver usklađeni su sa NATO standardima. Očigledno je da sistemom ažuriranja podataka pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske, vrh odbrane Srbije priprema našu državu za ulazak u NATO. Veoma precizna evidencija pripadnika odbrane (zaštićena elektronska dokumentacija, dostupna samo određenim strukturama) jedan je od standarda sistema NATO. Kao i u državama članicama NATO-a, naši oficiri daju svoje lične podatke o školskoj spremi i stručnosti, znanju stranih jezika, ličnim osobenostima, bračnom stanju, krvnoj grupi... Pored toga prave se digitalne fotografije pripadnika koje odgovaraju standardima, na primer kao za biometrijske pasoše. I sve to regulisano je kroz naredbu ministra odbrane Dragana Šutanovca.

No, kod mnogih pripadnika Ministarstva odbrane podozrenje je izazvalo uzimanje zvučnog zapisa imena i prezimena, kao i matičnog broja, i to u interpretaciji osobe koja daje lične podatke. Jedan od primera davanja ličnih podataka kroz zvučni zapis jeste onaj sa pripadnicima Vojnotehničkog instituta. Fotografisanje, kao i beleženje tonskih zapisa, obavili su pripadnici iz sastava Uprave za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane čiji je šef kapetan bojnog broda Petar Bošković!

"Davaoci svog glasa" postavili su pitanje ko je to naredio, kada tako nešto ne postoji u naredbi ministra odbrane Srbije. Zato se i postavlja pitanje da li se radi o usmenom naređenju koje je Šutanovac izdao svojim potčinjenima iz Ministarstva odbrane, koji to bez pogovora izvršavaju. Očigledno da se ta operacija sprovodi van zakonskih okvira i da su time ugrožena ljudska i radna prava pripadnika Ministarstva odbrane. No, na pitanje nekih pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije zašto podatke o sebi daju u tonskom zapisu, izvršioci ažuriranja personalnih podataka su ih odmah dezavuisali pitanjem da li oni u tome vide neku zaveru! Da nije možda u pitanju teorija zavere?

Ljudski glas je jedinstven, baš kao i otisak prsta. Stoga je moguće identifikovati govornika i zabeležiti karakteristike njegovog ili njenog glasa, koji se može upotrebiti kao temelj za buduću proveru. Zato i postoji mogućnost da se tonski zapisi koje su dali pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije zloupotrebe. Tako se oni na osnovu tonskog zapisa mogu neovlašćeno prisluškivati i apsolutno tajno pratiti.

Da bi se omogućila glasovna identifikacija davaoca tonskog zapisa, potrebno je proći kroz nekoliko koraka: snimanje glasa i predstavljanje govornika sistemu, a zatim ekstrakcija bitnih osobina glasa i njihovo spremanje u bazu podataka. Zatim se ponovo obrađuje personalni tonski zapis i ekstrahuju bitne karakteristike, koje se onda upoređuju sa onima u bazi podataka, te se na taj način utvrđuje identitet. Inače, snimanje glasa obavlja se u 16 bitnih  oblasti, uz frekvenciju 16.000 Hz. Prilikom snimanja tonskog zapisa ličnih podataka, da bi se dobio reprezentativni i ujednačen uzorak za dalju obradu, potrebno je desetak sekundi, a pri proveri identiteta samo četiri sekunde, jer je sasvim mala količina podataka potrebna za identifikaciju.

O zloupotrebi tonskih zapisa uveliko se već govori u vojnoj literaturi. Podsetimo da je moguće preneti zvuk tako da glas čuje samo izabrana osoba (i niko više) i da je moguće s udaljenosti izmeniti emocije upotrebom elektromagnetnih uređaja. Za potvrđivanje istinitosti navedene tvrdnje dovoljno je da se pročita Ugovor Ministarstva odbrane SAD iz 1995. godine. Naziv ugovora je Komunikacija mikrotalasnim zvučnim efektima, evidencioni br. dokumenta: SBIR F41624-95-C-9007.

Nove naučne metode ukazuju da je moguće i kloniranje ljudskog glasa. Laboratorija Los Alamos u Novom Meksiku otkrila je 1999. godine tehnologiju glasovne morfologije. Sa snimka nečijeg glasa naučnici su sposobni da kloniraju govor u skoro realnom vremenu. Ta tehnologija se već koristi u kontroli ljudi radi upravljanja društvenim procesima.

Zato se i postavlja pitanje da li ministar odbrane Dragan Šutanovac učestvuje svesno ili nesvesno u kršenju ljudskih i prava pripadnika Ministarstva odbrane Srbije i Vojske Srbije?

 

 

Psihotestovi

Kada u Vojsci Srbije stupe na snagu novi standardi u oblasti kadrovske politike, svi oficiri koji buduli u izbor postavljanja na važne komandne i rukovodeće dužnosti i školovanja na višim nivoima upućivaće se na seriju psihotestova u Odeljenju za mentalno zdravlje i vojnu psihologiju VMA.

Merila procene psiholoških kapaciteta i perspektive razvoja karijere, saglasno procenama, predstavljaju eliminaciona merila koja govore o "(ne)mogućnostima prolaznosti" kandidata u budućoj karijeri. Verovatno će stručnjaci VMA ocenjivati kandidate. Testovi će obuhvatati "faktorsku procenu ličnosti" i "procene fluidne i kristalizovane inteligencije". Povodom toga šef odbrane Srbije Šutanovac kaže da će biti nabavljeni najsavremeniji psihotestovi, informatička oprema i softveri.

 

 

 

Otimanje Nikinaca

 

 

Od kada je Dragan Šutanovac šef odbrane Srbije, Ministarstvo odbrane funkcioniše stihijno.

Kada je u pitanju Sektor za materijalne resurse, tu je nastao haos otkako ga vodi kum šefa odbrane Ilija Pilipović. Nedavno je na inicijativu Pilipovića sa mesta direktora Vojnotehničkog instituta smenjen pukovnik Mladen Pantić, koga je zamenio pukovnik Zoran Rajić, prvi direktor VTI-a koji nije ponikao u ovom institutu. Inače, mentor prilikom izrade doktorata pukovniku Rajiću bio je smenjeni pukovnik Pantić.

Pored raznih neslaganja pukovnika Pantića sa Pilipovićem i Šutanovcem, stoji i odbijanje bivšeg direktora VTI-a da pristane na prenošenje vojnog poligona Nikinci u nadležnost Jugoimporta SDPR. Inače, poligon Nikinci je osnovan 1951. godine kao centralni opitni poligon za potrebe vojne industrije, da bi od 1957. bio potčinjen Institutu naoružanja. Formiranjem Tehničkog opitnog centra 1973. godine poligon Nikinci prelazi u njegov sastav. Pa su, tako, sve do danas, Nikinci bili pod patronatom Vojnotehničkog instituta, ali tog dokumenta više nema. Mnogi pripadnici VTI-a pokušavaju da pronađu taj dokument i spreče "prelaženje" ovog vojnog poligona pod Jugoimport SDPR. Očigledno je da je taj dokument nestao tokom seljenja pripadnika VTI-a iz Katanićeve i iz Kumodraža u Žarkovo, gde se nalazio Vazduhoplovni institut. Sada je sve na jednom mestu: od direkcije, kopnene vojske, vazduhoplovstva do opitnog centra.

Prelaženjem Nikinaca u nadležnost Jugoimporta SDPR, VTI i namenska industrija bi u potpunosti zavisili od ove firme koja trguje oružjem, a ostvaruje ogroman profit. Očigledno da je Jugoimportu potrebno još samo nepodeljeno vlasništvo nad Nikincima. To je jedna od veoma važnih karika potrebnih u poslovanju Jugoimporta SDPR i tako ova firma postaje faktički nadređena VTI-u.

Da će se to i dogoditi, upravo govori informacija o dolasku pukovnika Zorana Rajića na mesto direktora VTI-a. On taj postupak treba da sprovede u delo. Takođe, postoji informacija da Jugoimport SDPR već ograđuje poligon Nikinci.

 

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane