https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

uprija

 

uprija

 

Kako je jedna eksplozija unitila deji vrti

 

 

Gorka je eerkova sudbina

 

 

Samo je pitanje dana kada e obdanita u upriji prestati sa radom. Svakog dana 700 dece eka zatvaranje. Dovoljno je samo da se uje da su obdanita u blokadi, da glasine stignu do dobavljaa, dobavljai obustavljaju snabdevanje, nema hrane, nema grejanja, nema dece

 

M. Milojevi

 

Vojno skladite Parain, oktobar 2006. Eksplozia. Polupane prozore i ramove zameniti novim! Obeala biva vlada, da se nae ljudima u nevolji. Za obdanite eerko na periferiji varoi Vrhovni sud potvrdio presudu: da obdanite plati stolariju.

Proces za deji vrti eerko je zavren, presuda je poznata. Direktorka svih dejih vrtia u upriji Jasmina Marinkovi nema ta da krije: "ekamo blokadu svakog dana. Revizija postupka pred Vrhovnim sudom uraena je samo za vrti eerko. Ostale vrtie eka ista sudbina. Prethodno je Vii trgovinski sud u Beogradu doneo reenje u nau korist, proces smo izgubili na Vrhovnom sudu".

- Zato vas tue?

- ...Naelnik Okruga je, kao predstavnik Vlade, doneo ugovore na potpisivanje... za Halu sportova u Parainu, kole u Parainu, kole i vrtie u upriji. Ministar dao saglasnost...

- ta se onda deava?

- Prvo smo dobili opomenu pred tubu. Tada smo se obratili ministarstvu, nikakvog odgovora nije bilo. Kad smo shvatili da spasa nema, angaovali smo advokata. Suenje je trajalo oko godinu i po dana, ukupno smo na razne takse potroili 400.000 dinara. Na taj nain smo uspeli da stignemo do Vieg trgovinskog suda u Beogradu.

- Odakle je poelo?

- Suenje je krenulo iz Kragujevca, jedan od sudija bio je korektan. Napisao je da nema presude dok se Vlada ne izjasni. Drugi su presudili u korist izvoaa. Na presudu Vieg trgovinskog suda nismo se alili jer nam je presuda odgovarala. Nikakva sredstva mi nismo dobili pa da sami vrimo sanaciju. Vlada je sama angaovala izvoaa radova, sigurno je da direktori ne bi traili izvoaa po Valjevu, nego odavde iz uprije. Bili smo samo posmatrai, objekti su bili neupotrebljivi. Mi smo, kao dobri domaini, obezbeivali obrok radnicima...

- Kako se obdanite eerko prvo nalo na tapetu?

- Izvoa je manjeg formata, nije tako moan kao Vuji, imao je problema da finansira. Vlada ne plaa, privatnik iz Valjeva je od neega morao da ivi. Mislim da je bankrotirao i zatvorio firmu. ovek je zvao telefonom, pretio tubom, iz Vlade se niko ne oglaava. Zamolila sam privatnika iz Valjeva da mi ustupi primerke ugovora. Nisam, kao ni drugi direktori, imala nijedan primerak, ugovore je odneo naelnik Okruga. Od izvoaa sam dobila samo premer i predraun. Tendera nije bilo, poto je stvar bila hitna.

- Kakav je kvalitet radova?

- Ugraena je plastina stolarija. Kvalitetom smo zadovoljni, uteda na grejanju je minimum 30 odsto.

- Nikakvih malverzacija nije bilo?

- Neke stavke meni nisu jasne... Staru stolariju smo skidali sami, izvoa pie da je on to uradio. Postavljanje mermernih podprozorskih ploa fakturisano je na 300.000 dinara, mada nikakvih mermernih ploa nema. Privatnik iz Valjeva se pravdao da je to termin u njegovom poslu, nerazumljiv laicima.

Sedam miliona dinara je osnovni dug za obdanite eerko, dok trokovi revizijskog postupka iznose 746.000 dinara. Budet svih obdanita u upriji je oko 70 miliona, od toga 40 odsto odlazi na plate. Mesena cena vrtia je dve hiljade i dvesta dinara.

- Blokada rauna je pred vratima. ta ete kad stigne?

- Zalihe hrane kupujemo dnevno, zalihe trajnih namirnica na 15 dana, odloeno plaanje na mesec dana. Ali kad dobavljai uju da su rauni u blokadi oni e prekinuti ugovore. Istog trenutka vrtii sa 700 deaka i devojica prestaju sa radom.

Treba razumeti Jasminu Marinkovi, direktorku svih obdanita i sve dece u upriji. Na pomo bive vlade niko ivi vie ne rauna. Uvek se treba drati - aktuelne vlade.

Da li je bilo malverzacija ili nije? Kako da nije, ako je mali privatnik iz Valjeva, sitan igra u celom poslu, na jednom obdanitu uveao raun za trista hiljada.

U celoj prii najbolje su zaradili sudovi. Sudije dele vikove, obdanita e pod katanac. Ko e platiti milionske trokove sa kamatama ostaje da se vidi. I odakle da se plati?

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane