https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Ne zaboravite

Ne zaboravite

 

Sarkozi potroio sve kredite kod Francuza

 

 

Gospodin Tri Katastrofe

 

Francuski predsednik Sarkozi dojadio je i Bogu i ljudima, opoziciji ali i svojim glasaima. Ovo je ukratko zakljuak nove knjige o kojoj se dosta govori i pie ovih dana u Parizu. Pod naslovom Ne zaboravite, jedan poznati novinar objavio je gomile lai, praznih obeanja i vulgarnosti koje je Nikola Sarkozi izgovorio i poinio u prvoj polovini svog mandata. I ne samo on nego je i njegova ena, prva dama Karla, izgubila popularnost koju je uivala u francuskom javnom mnjenju i mogunost da je sauva svojim armom

 

Pie: Mile Uroevi

dopisnik iz Pariza

 

Popularnost francuskog predsednika Sarkozija ne prelazi cifru od tridesetak procenata, i to kad se statistika dobro naduva. Moemo se pitati ta je to uradio Sarkozi da ga nazivaju Gospodin Tri Katastrofe. Odgovor je: socijalna, finansijska i moralna kriza. Najbolji dokaz jesu pacovi koji su, kako se tvrdi, poeli da bee iz rupe vlasti. Oko 10 odsto lanova predsednike partije UMP nije obnovilo svoju lanarinu i napustilo je pokret zbog ponaanja Komandanta.

Kako je dolo do toga da se situacija ovako okrenula protiv onoga koji je pre dve i po godine ubedljivo pobedio na izborima? Odgovora ima vie. Jedni lakonski primeuju da su Amerikanci dva puta birali Bua pa to ne znai da je bio dobar predsednik. Sarkastini dodaju da je i Hitler bio legalno izabran. Ipak, ima i onih koji su blii realnosti i ljudskom mentalitetu. Jednostavno smatraju da su se za dve i po godine ljudima otvorile oi. Uvideli su da obeano nije ispunjeno i da se predsednik upetljao u probleme ko pile u kuinu. Ima jo jedan faktor o kome je nairoko i nadugako raspravljano na francuskoj televiziji, koji je zapravo moda i pravi razlog cele ove situacije. To su dvorske lude ili kurtizane u okruenju nekrunisanog kralja Nikole I, kao i na odgovornim mestima medija. Ovi su se beskimenjaci i poltroni svima zgadili. A samim tim i sam predsednik koji od poetka svog mandata vlada kao kralj i ponaa se kao neki igolo - kada nije kao ulina baraba. Kada se ovakvom iskompleksiranom oveku dodaju ministri i savetnici koji se ponaaju kao posluga ili kao nekadanje dvorske kurtizane u Versaju za vreme Luja XIV, onda je koktel eksplozivan.

Konstatacija je verovatno dosta tana, ali poreenja predsednika sa kraljem ili carem Napoleonom idu mnogo dalje. U jednoj drugoj knjizi koja je takoe zainteresovala medije, kao i u novom broju asopisa Le Poin, istorijski poznate kurtizane, ulizice i uvlakae iz 17. veka se uporeuju sa linostima koje danas okruuju bling-bling predsednika Sarkozija u njegovoj Jelisejskoj palati. Biograf Luja XIV, koji se zvao Sen Simon, dao je takav opis pojedinih poniznih kraljevih sluga koje se u potpunosti podudaraju sa opisima dananjih lanova francuske vlade. Kao dodatnu informaciju posmatrai navode da Sarkozi danas ima mnogo vie realne vlasti nego to ju je u svoje vreme imao Kralj sunca.

 

 

Uvlakai po prirodi

 

Jo jedno zanimljivo pitanje bilo je postavljeno u veoma gledanoj TV emisiji: Da li su poltroni i kukavice istorijska kob francuske istorije? Uvek ih je bilo na dvoru ili u vladi Republike nakon revolucije i uvek se vlast koristila njihovom poniznou, kukavilukom i nezasitim ambicijama. Ove ljudske odlike su tri dojke hraniteljke tipinog francuskog lana vlade, tvrde autori.

Izdaja je takoe veoma upranjavan sport dvorskih kurtizana i Sarkozi je veto zaposlio nekoliko takvih dvorskih luda pokupljenih iz opozicije. Na primer ministar spoljnih poslova Kuner ili Beson, ministar integracije stranaca - oni imaju i takvo ministarstvo! - bivi su socijalisti i normalno bi trebalo da budu protivnici Sarkozija. Ima ih i na drugim vanim poloajima onih koji su okrenuli urak i prodali duu za malo vlasti .

Viktor Igo je jednom prilikom, govorei o izboru Napoleona III 1848, napisao da glasanje ne dokazuje da je izbor pravedan.

Da bi se zamraila realnost sarkosizma, francuski predsednik je krajem prole godine izmislio urgentnu i neodlonu debatu o nacionalnom identitetu i ovaj posao poverava upravo bivem socijalisti Besonu. Ova bezvezna akcija treba da utvrdi ta znai biti Francuz i kako se takva svemirska jedinka prepoznaje. Ko ima pravo da zalepi etiketu na elo sa natpisom made in France? Gluposti koje bude rasizam u zemlji koja ima najvie takvih problema u celoj Evropi. Sve je ovo, naravno, dimna zavesa kako narod ne bi obraao panju na prave probleme i porazan bilans malog iskompleksiranog predsednika-plejboja, i povrh svega sina jednog stranca.

Ovoga puta dalje nee moi jer je otiao ve predaleko, tvrdi opozicija, i jedva eka sledee izbore. Ako Sarkozi ne gubi ni dlaku vlasti, on je ve izgubio potovanje funkcije i simpatije, ako ih je ikada i imao. O njemu se govori i pie kao o nekome ko zauzima radno mesto koje mu ne pripada i na koje je postavljen grekom ili, to je jo crnje, nekim lanim predstavljanjem i obeanjima koja se nikada ne mogu ispuniti. Iako su sledei izbori jo daleko i mnogo toga moe da se izmeni do tog maja 2012, neki se usuuju da predvide kako e sledei predsednik biti - predsednica. Martin Obri, na primer, koja je trenutno prvi sekretar socijalista.

Sve izgleda kao da se Otpor organizuje i u Francuskoj. Knjige su sve ee, naslovi lanaka sve otriji. Sarkozija pojedini kvalifikuju kao neprijatelja Republike, oveka koji brie Francusku revoluciju i uvodi huligarhiju, kao u Rusiji ili nekoj banana-republici. Plasira svoje ljude na vana mesta i pokuava da uspostavi neki novi sistem republikanske monarhije. Autor citata svih gluposti koje je izgovorio Sarkozi ak je ostavio dosta praznih stranica u svojoj knjizi Ne zaboravite - da italac ne zaboravi da i sam upie nova prazna obeanja koja e predsednik izustiti; to je sigurno jer je takav po prirodi. Vuk dlaku menja... a vast je udo i od oveka zna da napravi udaka.

 

 

Moe li pasti vlada poltrona

 

I na ovo pitanje odgovor je jednostavan i lak. Francuska je relativno stabilna drava. Ovde vlada pada samo nakon krvave revolucije i sto godina graanskog rata. Zato su mali izgledi da e se bilo ta izmeniti naredne dve godine. Nasuprot tome, otpor koji se pojavio inficirao je i neke institucije koje su bile privrene predsedniku. Njegov pokuaj da Francuzima udari taksu na vazduh koji diu odbio je ustavni savet. Porez na vazduh je arka elja Sarkozija, koji je ak i u svom novogodinjem govoru obeao neku vrstu osvete za poraz u senatu, i ovih dana ponovo je stavio na dnevni red isti projekat, samo malo izmenjen. Prema projektu novog zakona oko 97 odsto onih koji zagauju vazduh bie osloboeni poreza u ime kompetitivnosti i evropskog dogovora da se saeka jo nekoliko godina.

Drugim reima samo mali narod i automobilisti treba da plate hara za spas planete. Francuska koja ima manje od jedan odsto svetskog stanovnitva hoe da spase planetu sama! Za to vreme tri miliona ljudi nema posla i jo milion novih besposliara se oekuje u toku narednih meseci. Finansijska kriza preti da se vrati ovog leta, a sa svinjskim gripom jo uvek niko nije naisto. Francuske bive kolonije se opet bune, zima je sa samo pet milimetara snega danima blokirala celu dravu, a francuski dravljani su sve ee meta otmiara i terorista po svetu.

Sve u svemu, dosta posla u perspektivi za jednog predsednika koji u svetu vai za potovanog i uticajnog oveka, a u sopstvenoj dravi ga ismejavaju i sputaju na nivo arlatana. Neki ak otvoreno govore o kraju sveta i apokalipsi 2012. godine. Aluzija na sledee izbore i katastrofu za svet ako Sarkozi opet pobedi i nastani se u Jelisejskoj palati na jo pet godina.

 

 

 

 

Viktor Igo je jednom prilikom, govorei o izboru Napoleona III 1848, napisao da glasanje ne dokazuje da je izbor pravedan.

 

 

Porez na vazduh je arka elja Sarkozija, koji je ak i u svom novogodinjem govoru obeao neku vrstu osvete za poraz u senatu, i ovih dana ponovo stavio na dnevni red isti projekat, samo malo izmenjen.

 

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane