https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Srbija

Srbija

 

Banja, pribojska: Komino kolstvo u tumaenju smene direktorke

 

Misli veinski, deluj peinski

 

U Banji kod Priboja zakon se tretira kao remetilaki faktor, a direktorka osnovne kole Nada Stoji odluke donosi i "po babu i po strievima"

 

Igor Milanovi

 

kole imaju ulogu da obrazuju i vaspitaju budue generacije. Izgleda, meutim, da je Nada Stoji, direktorka O "Nikola Tesla" u Banji kod Priboja, daleko vie zainteresovana za nepotizam i nestrunost u radu nego za prosvetnu delatnost.

kola je 7. oktobra 2009. raspisala konkurs za prijem etvoro novih nastavnika na odreeno vreme. Konkurs je trajao sedam dana, ali direktorka Stoji i sekretar kole Dragana Bakovi naknadno, 28. oktobra, dakle po isteku roka za prijavu, menjaju uslove konkursa. Kada je predsednik IO Sindikata kole Nikola Toi upozorio direktorku da to nije po zakonu, ona mu je odgovorila da joj je "dosta njegovog mahanja zakonom".

Ne obraajui panju na zakonitost i nezakonitost konkursa, direktorka je zakazala sednicu kolskog odbora za 16. novembar 2009. Tog dana je od devet lanova Odbora na sastanak dolo samo njih petoro, tako da je za donoenje odluka bilo neophodno jednoglasno odluivanje svih prisutnih. Nita tu ne bi bilo sporno da lan kolskog odbora nije i Marija Janji, koja je konkurisala i za radno mesto profesora fizike, iako je po struci profesorka - hemije. Umesto da iskoristi svoju moralnu obavezu da se uzdri kada na glasanje dospe njena kandidatura, gospoa Janji je glasala za samu sebe, a ne za drugog kandidata koji je profesor fizike po struci, jer bez njenog glasa vie ne bi bilo kvoruma.

Na pitanje predstavnika sindikata zato je umesto kvalifikovane primljena nekvalifikovana osoba, direktorka Stoji je odgovorila kako je ona u razgovoru sa drugom kandidatkinjom "stekla utisak da ona odustaje od konkursa"!?

Direktorka Stoji, kojoj je povereno vaspitavanje novih generacija, potom ve 16. novembra donosi odluku da ne primi kvalifikovanog kandidata, ve svoju prijateljicu i saradnicu, a tek dan kasnije trai miljenje sindikata. Inae, po zakonu je redosled trebalo da bude obrnut, ali kako direktorka ve ree: dosta je mahanja zakonom.

Ipak, direktorka je bila prisiljena da poniti ovaj konkurs i da raspie novi, ali je ovog puta bila opreznija pa je uslove konkursa prilagodila svojoj kandidatkinji.

U meuvremenu je direktorka ponitila i konkurs za prijem profesora razredne nastave na odreeno vreme u Isturenom odeljenju Maii, pa odmah zatim raspisala isti konkurs, ali ovog puta bez navoenja na koje vreme se kandidat prima u radni odnos. Ovo iz razloga to sastancima kolskog odbora prisustvuje i predstavnik sindikata koji se dosadno poziva na nekakve zakone, pa moe da se desi da na konkursu ne proe direktorkin kandidat. U tom sluaju bi, shodno prvobitnom konkursu, nepoeljni bio primljen na odreeno vreme.

Tako je i bilo, poto je odbor na sastanku 26. januara 2010. izglasao da se na radno mesto u IO Maii primi Jelena Mandi, erka biveg direktora kole i kunog prijatelja aktuelne direktorke. Tek je tada Stojika obznanila da se kandidatkinja prima na rad na neodreeno vreme i to u vreme kada se otputa viak prosvetnih radnika, a odeljenje u Maiima ima - samo jednog uenika.

Kako izgleda, u O "Nikola Tesla" u Banji kod Priboja, pod dirigentskom palicom direktorke Stojike moe sve: i da se na mesto profesora fizike primi odani klimoglav iz kolskog odbora, profesorka hemije, kao i da se na radno mesto profesora matematike primi veiti apsolvent. lanovi sindikata kole se zato opravdano pitaju da li se deca tako ue da se zavretak kolovanja ne isplati, jer i kao nesvreni studenti, uz odreene usluge direktorima, mogu da dou na dravne jasle.

O svemu ovome sindikat pomenute kole je pismom 8. februara 2010. obavestio prosvetnog inspektora za Zlatiborski okrug Radoja Stopia, koji se po ovom dopisu jo nije oglasio. Moda i on misli da su sindikalci malo dosadni sa svojim pozivanjem na zakon, kada i u bezakonju sve tako lepo funkcionie?

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane