https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Tabloid je pozvan

Tabloid je pozvan

 

Telekom Srbija u akciji pljake penzionera

 

MTS, prijatelj gospoe Pavlovi

 

Velike kompanije ne poznaju siromatvo, niti znaju za fenomen svakodnevne egzistencijalne drame takozvanog malog oveka, ali zato odlino poznaju projekat masovnih pljaki

 

Igor Milanovi

 

Gorinka Pavlovi je nastavnica u penziji. ivi u Novom Sadu, a leta provodi u mestacetu ava na samoj granici sa Maarskom. Poto u vikendici nema telefonski prikljuak, prijatno se iznenadila kada je dobila pismo od MTS-Telekoma sa1 veoma primamljivom ponudom samo za penzionere. Pored besplatnih minuta i SMS poruka, MTS joj je davao mogunost da u okviru mree 066 dobije isti broj kao to je njen kuni u Novom Sadu.

Gospoa Pavlovi je pristala na ovu ponudu. Nekoliko meseci stizali su uredni rauni sa malim svotama koje jedva da su prelazile obaveznu pretplatu. U januaru 2010. gospoa Pavlovi dobila je raun za decembar prole godine koji je iznosio nekoliko hiljada dinara, to je skromnoj penzionerki izgledalo sumnjivo jer je taj mesec provela u Novom Sadu, gde uglavnom koristi svoj fiksni telefon.

U pratnji svog sina gospoa je otila do najblieg predstavnitva MTS-a u Novom Sadu i zatraila listing poziva. Slubenica ju je zamolila da joj preda mobilni telefon radi, kako je rekla, neke provere. Nita ne sumnjajui, gospoa Pavlovi je predala svoj telefon i slubenica je sa njim otila u drugu prostoriju. Petnaestak minuta kasnije, ista slubenica se vratila i gospoi Pavlovi predala i telefon i listing poziva.

Gospoa Pavlovi i njen sin su odmah primetili da se najvei deo listinga odnosi na slanje SMS poruka na jedan strani broj. Odmah im je to bilo sumnjivo, ne samo zato to gospoa Pavlovi ne ume da alje poruke ve i stoga to su poruke po listingu nekim danima slate u razmacima od samo nekoliko sekundi u kontinuitetu od nekoliko minuta.

Gospoa Pavlovi je odmah uloila prigovor na ovakav raun, a zauzvrat joj je MTS blokirao karticu tako da vie nije u stanju nikoga da zove.

Proverom telefona kod vie novosadskih majstora za popravku ovakvih aparata, gospoa je ustanovila i da je sluajno aktiviranje opcije slanja poruka na njenom telefonu nemogue, jer je potrebno uvek iznova pritisnuti odreenu kombinaciju tipki.

Sin gospoe Pavlovi se malo raspitao kod majinih prijatelja i vrnjaka i saznao da su i neki od njih dobili poviene raune, ali da im svota nije delovala sumnjivo pa nisu ni traili proveru.

Izgleda da je MTS naao dodatnu zaradu kako bi pokrio posebni popust koji daje penzionerima. A sve po sistemu ako proe - proe.

Gospoa Pavlovi se alila na visinu rauna. Kod nje ova arada nije prola, ali koliko ima drugih pretplatnika kojima visina rauna nije sumnjiva pa ga ne proveravaju?

Ovakve smicalice su, verovatno, jedini razlog zato MTS, za razliku od svetskih operatera u civilizovanim zemljama, uz raun ne dostavlja odmah i listing poziva. Pa ta proe.

U meuvremenu gospoa Pavlovi, pored iskljuenog telefona, eka da neko nadlean iz MTS-a rei njenu albu. Pre neki dan su joj u toj kompaniji obeali da e jo jednom da provere raun i da e u najkraem roku reiti problem.

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane