https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Stav

Stav

 

Nova Evropa

 

Evropska unija sve vie podsea na nesrenu Jugoslaviju. Nadam se, ipak, da se nee ponoviti nesrea balkanskih naroda. To ponovljeno krvavo iskustvo nam zaista nije potrebno. Meutim, moramo biti zabrinuti. Intenzitet optubi koje poslednjih nekoliko nedelja rafalno razmenjuju istaknuti politiki elnici evropskih naroda, postaje dramatino opasan. Ne samo da su preene sve granice diplomatske korektnosti nego je stvar otila toliko daleko da je poprimila zauujue oblike vulgarne gestikulacije.

Kada se na naslovnim stranicama uglednih i itanih evropskih novina pojavi antika statua sa prkosno ispruenim srednjim prstom, koji simbolizuje otpor, razoaranje i protest, onda je to dokaz da je vrag odneo alu i da u zajednici evropskih naroda neto valjano smrdi. Neto je tu, gospodo drugovi, trulo i to se vie ne moe sakriti.

 

Branko Draga

 

 

Marketinke floskule o evropskim i evroatlantskim integracijama se, gle uda, preko noi raspadaju. Kada bi taj visoko podignuti srednji prst bio objavljen u nekim balkanskim novinama, nadobudni briselski skorojevii bi to smatrali folklornim elementom divljih, primitivnih i pobesnelih balkanskih plemena koja, izgubivi pamet, nemajui vie nikakvih razumnih objanjenja, pretei pokazuju srednji prst ili se akom hvataju za genitalije, da bi, snanim drmusanjem i teglenjem, poslednji put opomenuli svog ivotnog neprijatelja da e mu, nastavi li tako, nakon ceremonijalnih vudu obreda zasigurno razbiti lobanju. Najomiljeniji i najigraniji sport u ljudskoj civilizaciji uvek je bio i ostao - razbijanje lobanja. Igrali su ga svi podjednako dobro, ali, eto, u dananje vreme javnost je spinovanjem ubeena da to rade iskljuivo balkanski varvari.

Svoje masovne zloine u vreme verskih ratova, krstake pohode na bogatstvo i civilizaciju Istoka, osvajanje, kolonijalizaciju, porobljavanje i pljake drevnih naroda, koncentracione logore i genocid nad niim rasama, uspeli su da pokriju krvavim slikama iz poslednje balkanske klanice, koju su oni veto projektovali, temeljno sazidali i disciplinovano punili topovskim mesom. Pa, taj bedni narod, ta stoka, rulja, rajetina i marva, ta podla vizantijska gomila prevrtljivaca, secikesa i patolokih laova nisu zasluili nita bolje osim da ih do krvi tuku, poniavaju, pljakaju i vreaju, da bi ih na kraju, iz zabave, da se malo poigraju i da neto i zarade, poslali u bratoubilaki rat.

Upravljai sveta su uspeli da, sakriveni iza briselske vavilonske kule, isperu mozak svojim podanicima, da ih potkupe malograanskim ivotnim principima i da dobiju njihov prezir prema svima onima koji ne ispunjavaju izmiljene i kanonizovane evropske standarde u kojima je krastavac mogao da se plasira na evropsku trpezu samo ako je pod odreenim uglom bio savijen. Ako niste ispunjavali taj uslov, ako niste imali tu programiranu iskrivljenost, bili ste odbaeni i nepriznati. I to vreanje zdrave ljudske pameti trajalo bi sve dok poslednji balkanski kromanjonac ne bi, pod programiranim uglom, iskrivljen i savijen stajao, da se nije desila velika svetska ekonomska kriza i da ona nije pokazala pravo lice EU. Taj nesretni srednji prst samo je svetionik u evropskoj noi, koji ogoljeno pokazuje da je prolo vreme lai, prevare, falsifikovanja bilansa, da je nepovratno otilo vreme obilja i raskalanosti, zasnovano na tampanju novih novanica, pljakanju zemalja u tranzicijama i zaduivanju na tu raun. Sluaj Grke je samo poetak velikih evropskih problema, koje je briselska birokratija dugo uspevala da veto skriva floskulama o slobodnom tritu i ljudskim pravima. Nije problem to to je Grka falsifikovala svoje finansijske izvetaje, to rade gotovo sve razvijene zemlje, to je troila mnogo vie nego to je proizvodila, pa to svi oni decenijama rade, nije problem u tome to je grki dug dostigao 300 milijardi evra, jer dug drugih je nekoliko puta vei, problem je nastao kada su Grci bili primorani da priznaju bankrot.

Ostale evropske zemlje nisu to htele da uju. Jednostavno, politika kvazielita nije htela da prekine idilu o EU. Kada je postalo jasno da Grkoj treba urgentno 55 milijardi evra da bi do sredine maja smirila finansijski poar, evropski partneri su se povukli i ostavili Grku na cedilu. Jedni su sa gnuanjem odbijali da im pomognu, smatrajui Grke niom rasom, pravoslavnim neradnicima i prevarantima, mediteranskim lenjivcima i laovima, koji hoe da ive na raun evropskih poreskih obveznika. Drugi su im predlagali da prodaju Akropolj i ostrva. Trei su im savetovali da izau iz evropskog monetarnog sistema. Neki su ih izbacivali iz EU. Sve u svemu, niko nije imao ni volje niti novaca da pomogne utopljeniku na Peloponezu.

Kada je vladalo obilje, evropske integracije su slavljene kao nedostina evropska ideja kojoj su svi morali da se poklone. Danas se vidi sva promaenost loe postavljene organizacije evropskih naroda. Nije sporno da je ideja udruivanja evropskih naroda pod jednim krovom plemenita i dobra, ali takva je bila i ideja o udruivanju junoslovenskih naroda u jedinstvenu zajednicu, koja e svakom narodu omoguiti da sauva svoju osobenost i da se, istovremeno, utopi u jedinstvenu junoslovensku zajednicu u kojoj moe ostvariti, na mnogo veem tritu, svoj brzi privredni i duhovni preporod. Verujem da ogromna veina ljudi u Evropi sanjaju takvu zajednicu evropskih naroda, bez granica, sa zajednikom valutom, zajednikom vojskom, policijom, sudovima, obrazovanjem i zdravstvom, ali sa svim onim nacionalnim, verskim i dravnim obelejima koje nose samostalne i nezavisne drave.

Poto takav koncept nije postavljen u praksi, nego smo dobili vavilonsku briselsku birokratiju koja je uguila slobode pojedinaca, nezavisnost vlada i suverenost drava, koja je potrla nacionalne, verske i klasne razlike, sasvim je prirodno da danas, u vreme velike krize, koja tek poinje, svako prvo gleda svoje interese i pravi plan kako da prebrodi krizu. ta je tu udno? Niko nee da plaa tue raune. Svako mora da saeka svoj raun. Grka je prva osetila kako je teko buenje iz pijanstva. Sada isti scenario sledi Portugaliji, paniji i Italiji. Recimo, Italijani su u dubiozi preko 2.000 milijardi evra i cirkusant Berluskoni, poto nema nikavu koncepciju voenja drave, opredelio se da svojim klovnovskim nastupom zasmejava sve siromaniju i nezadovoljniju Italiju. Onda e pod udar doi lihvari iz austrijskih banaka koji su u dubiozi preko 300 milijardi evra. To su samo bankarske kontaminirane aktive. Na to treba dodati sve ostale dugove u dravi. Potom poinje polufinale krize, gde e direktno igrati Francuska, Engleska i Nemaka. To je ve ozbiljna igra i ozbiljna kriza. A onda sledi finale. Naravno, pretpostavljate da je finale u SAD. Lokomotiva progresa vie nee imati tampane dolare u svojim peima za loenje. Imperija u rastrojstvu e morati da se suoi sama sa sobom. A to je najtee i najbolnije.

Prema miljenjima uglednih strunjaka, koji su predvideli dolazak jedne velike i razarajue svetske krize to e razoriti svetske finansije ukoliko Familija -13 / F-13/ zaustavi odmah tampanje dolara bez pokria, kriza e eksplodirati za 2-3 meseca. Ako bude umereno ubacivala dolare u sistem, doi e do sloma za 2-3 godine, a ako bude ubacivala takvim tempom da nastane hiperinflacija, onda e se sve uruiti za jednu godinu. Znai, F-13 kupuje vreme i igra se ivotima milijarde ljudi. Briselsku birokratiju to uopte ne zanima. Oni nastavljaju da guslaju svoju priu. Dobro plaeni inovnici sprovode Lisabonski sporazum uvereni da e tako pobediti krizu. Raduju se to su strahom, ucenama, pretnjama i manipulacijama primorali bankrotirane Irce da prihvate jaram Lisabonskog sporazuma. Misle da je to izlaz iz krize. Stavljaju na elo EU blaziranog inovnika drave koja se raspada.oveka koji vie lii na efa kontnog plana u banci, nego na vizionara i stratega koji Evropu treba da usmeri na novi put.

Da li Evropi treba nova ideja? EU je promaeni projekat. Evropi treba zajednica evropskih naroda. Ne treba joj briselska birokratija koja je obesmislila evropsku ideju. EU je suvie uska za razumevanje evropske ideje. EU nije Evropa. EU je gomila preplaenih birokrata koji zagoravaju normalan ivot evropskom oveku. Evropski ovek je ovek renesanse i ne moe da stane u folderu EU. Nije cilj da se ue u EU, nego da Evropa bude dostupna svakom evropskom oveku. Nije cilj da nam plutokratija EU namee stroge standarde ivota, nego da evropski ovek ivi u skladu razliitosti. Slobodan da razvija sebe, svoju porodicu, svoju naciju i svoju dravu i da tako stvori jedinstvenu Evropu. Treba nam sklad razliitosti, a ne totalitarizam birokratije. Sloboda, umesto kontrole Velikog brata. Obaveze koje uvruju evropsku ideju umesto straha od sankcija.

Istinska demokratija umesto vladavine oloa. Republika umesto feudalnog parlamentarizma. Treba nam istina umesto medijske manipulacije. Pravda umesto politikih kompromisa. Graanin umesto oping konzumenta. Potenje umesto izbornih obeanja. Konkurencija umesto korupcije. Slobodno trite umesto tajkunizacije drutva. Profit umesto danka. Zarada umesto bakia. Slobodni mediji umesto medijskih mogula. Treba nam socijalna politika za sve, umesto socijalizma. Slobodan protok kapitala umesto kazino kapitalizma. Sigurnost umesto ukoenosti. Bira umesto otiraa. Poslanik umesto podanika. Senator umesto seratora.Treba nam predsednik umesto manekena. Dravnik, a ne poglavnik. Vizionar, a ne vezir. Trebaju nam zakoni umesto uredaba. Ljubaznost, a ne samoljublje. Vera umesto pronevere. Dobrota umesto pohlepe. Igra umesto plaenog rada.

Treba nam sve ono to danas evropski ovek nema, to se izgubilo u podvodnim katakombama briselskih tvrava. Treba nam otvorena ruka koja daje svima, umesto srednjeg prsta koji vrea sve. Treba da menjamo sebe i svoju okolinu da bismo stvorili Novu Evropu. Da li je to mogue? Imate li bolje reenje? EU je pogrean koncept. Moramo promeniti koncept razmiljanja. Umesto da idemo po miljenje u Brisel, ideja Nove Evrope dostupna je svima. To je evropska internet ideja. Ne morate da imate nikakvo tehniko sredstvo da biste je ostvarili, dovoljno je da imate samo sebe. I da mislite svojom glavom. Da ste karakterni i da vas niko ne moe kupiti. Pogotovo ne za tampane papire. Dovoljno je da znate ko ste, ta hoete, kuda idete i kako delate. Dovoljno je da ponete i da zajedno izgradimo Novu Evropu. O toj Evropi hou da priam. Tu Evropu hou da stvaramo. Ne trebaju nam plaeni posrednici da nas spajaju.

Nova Evropa je naa nova ideja. Nova Evropa koja e reiti svetsku ekonomsku krizu. Nova Evropa koja daje, umesto da uzima. Nova Evropa koja otvara nove puteve izbavljenja. Verujem da evropski ovek moe da izgradi Novu Evropu - i da ona bude njegovo konano i jedino utoite. Ostali neka biraju za sebe svoja utoita. Nova Evropa im ne smeta. Sloboda nae Nove Evrope je garant slobode na planeti. Nova Evropa za novog evropskog oveka.

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane