https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Sluaj Univerzitetske stambene zadruge (USZ) Blok 19

Sluaj Univerzitetske stambene zadruge (USZ) Blok 19

 

Kvadratura do Strazbura

 

Igor Milanovi

 

 

Petar orevi i njegova supruga zakljuili su 24. februara 1992. ugovor o zajednikoj stambenoj izgradnji br. 04-524/1 kojim je ugovorena izgradnja stana od 64,95 kvm. Ugovor je zakljuen sa Stambenom zadrugom Univerzitet, o kojoj je Tabloid ve pisao u broju 202, kada je prikazano na koji prevarni nain je pomenuta zadruga, odnosno njena naslednica, Univerzitetska stambena zadruga (USZ) Blok 19, dola do zemljita za izgradnju, i to na beogradskoj optini Zvezdara.

Poto pomenuti stan dugorono nije bio u planu za izgradnju, obe strane su zakljuile aneks ugovora kojim se taj stan menja za drugi od 60,10 u oblinjem objektu ija je izgradnja ve poela. Deset godina kasnije, tanije 20. novembra 2002, USZ Blok 19 izdaje branom paru orevi potvrdu br. 41 da je navedeni stan u potpunosti isplaen. Prethodno su orevii, juna 2001, kod tadanjeg Drugog optinskog suda u Beogradu podneli tubu za raskid ugovora uz naknadu tete u koju je uraunata i izgubljena dobit. U svakoj normalnoj zemlji pomenuta potvrda bi znaila i kraj sudskog spora u kome bi sud imao jo samo obavezu da donese izvrno reenje. Srbija, meutim, nije normalna zemlja.

Prvostepeni sud donosi presudu u korist USZ Blok 19, ali tadanji Okruni sud u Beogradu reenjem u predmetu G 4070/05 istu ukida. Na strani 3. svog reenja Okruni sud navodi da brani par orevi ima pravo na povraaj revalorizovanih iznosa datih uplata i pravo na odtetu zbog umanjenja imovine, kao i na naknadu izmakle koristi.

U svom nalazu sudu, dostavljenom 13. septembra 2009, angaovani vetak Stojan Andonov utvruje da revalorizovani iznos uplata iznosi 34.692.936,68 dinara, a na strani 3. pod stavom 4. vetak utvruje da su orevii u momentu uplate kupili stan od ak 70,44 kvm po tadanjim cenama.

Verovatno zateen ovako povoljnim vetaenjem za orevie, postupajui sudija Milan Miloevski iz nekih svojih razloga vie ne zakazuje roita. U isto vreme USZ Blok 19 predlae ili da oreviima vrati uplaenih tadanjih oko 18.000 maraka, preraunatih u evro, ili da brani par izvri doplatu do sadanje trine vrednosti stana. O kamatama i naknadi izgubljene dobiti ni rei.

Petar orevi je jedno vreme bio predsednik Nadzornog odbora pomenute zadruge. Sa te dunosti se povukao kada je shvatio kakve muke izvodi rukovodstvo Zadruge. Ni kao bivem predsedniku NO, a ni kao zadrugaru, Petru nije poznato pod kojim okolnostima i kada je Skuptina zadrugara za direktora imenovala Jovana Milojevia, ija je jedina uloga, oigledno, da prikrije mutne rabote svoga kuma, profesora u penziji Slobodana Cvetkovia, predsednika UO, ijom milou je i dopao ove funkcije.

Petru je poznat najmanje jedan sluaj u kome je pomenuti dvojac uspeo da nagovori zadrugara da vie ne gubi ivce i da im skoro u potpunosti otplaen, ali ne i zavren stan od preko 69 kvm vrati uz nadoknadu od svega 30.000 evra. Kasnije je isti stan preprodat po viestruko vioj ceni. Slino, sumnja Petar, planirano je i sa njim i njegovim stanom.

Protiv sudije Miloevskog orevii su 12. novembra 2008. podneli i krivinu prijavu zbog krenja zakona od strane sudije (KTP 4236/08). Ona, meutim, negde tavori, isto kao i krivina prijava protiv tadanje predsednice II Optinskog suda Ivone Lalovi.

Svojim dopisom od 6. oktobra 2008. srpski predstavnik pred evropskim sudom u Strazburu Slavoljub Cari priznao je da je oreviima nainjena teta nedelovanjem srpskog pravosua i ponudio naknadu u visini od 4.900 evra. Taj novac e biti isplaen iz budeta, odnosno solidarno od svih graana Srbije. Istovremeno, sudija Miloevski, koji u ovom predmetu od marta 2009. nije zakazao nijedno roite, biva nagraen novom sudijskom funkcijom.

Sve e to narod da pozlati, dok USZ Blok 19 i dalje hara uz pomo nesposobnog i podmitljivog pravosua.

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane