https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

(H)umorna pria

(H)umorna pria

 

ta se eka u dravi u kojoj je sve u redu?

 

Kako preiveti pritiske - guverner nije uspeo

 

 

Njima bivi guverner Radovan Jelai vie i ne treba. Nikada nije ni bio njihov. Njihovi bankari i guverneri i dalje sede na svojim mestima. Njihov platni sistem funkcionie. Kod njih nema inflacije. Ne trebaju im garancije za kredite. Za sve to su uradili ili rade kao garanciju i irante poturili su nae glave

 

 

Pie jo uvek Neboja (itaju i oni koji se foliraju da ne itaju)

 

udno pitanje mi se mota ovih dana po glavi. ta se to dogaa u ovoj dravi? Kao da je u prepunom loncu voda stigla do take kljuanja. Svi deluju lano smireno - kao, sve je u redu. Smirujui glasovi stiu do nas. Poruke koje ulivaju poverenje.

Normalno je da guverner Narodne banke podnese ostavku, iako su se do pre nekoliko desetina meseci krvavo borili za to da ga sauvaju na tom mestu - da mu obezbede novi petogodinji mandat, a on nije izdrao ni dve godine.

Ree, nije bilo politikih pritisaka na njega. Nije bilo pritisaka na njega, ali jeste od njega na nas. Da li je njegov posao da smiruje inflaciju... obuzdava cene, ili je bio paravan za lou vlast. ovek se umorio, mogu da ga shvatim, ali ta je sa ostalima? Hoe li neko poeti neto da radi ili e nam samo uvaljivati zakone i propise koji nemaju veze sa ivotom. I kako koji ministar doe menja zakon onog prethodnog. On e to bolje. Donesu zakon i... nita.

Grade puteve koje niko ne vidi. Mostove preko kojih niko ne prelazi. Vojsku koja cipele nema da obuje.

Radnici trajkuju. Gladuju. Nezadovoljni roditelji, da bi odveli dete kod nezadovoljnih lekara moraju da zakazuju nekoliko dana ranije. Nastavnici neto ute. Nezadovoljni policajci. Nezadovoljni taksisti. Nezadovoljni privrednici. Nezadovoljne sudije... Firme posle privatizacije odlaze u steaj, radnici na ulicu. Svi mediji pod jednom kapom nebeskom... nemoj neko da iskoi iz ablona. Telekom odlino radi... pa zato su onda dizali cene pretplati i impulsima? udo nevieno: JAT-u e dati pare - pa e ga prodati! Na isti tos i Fijat odlino radi u Srbiji, a u Italiji propao. Srbima treba mnogo automobila, da bi mogli i dalje to vie da ih vozaju. NIS ne moe da sastavi zavrni raun dve godine nakon privatizacije. Da ne bude tako i sa Telekomom?

Vlast dozvolila da distributer tampe i trgovina cigaretama Futura plus - Canetova, arieva ili ne znam ija, uniti male izdavae. Da tamparije dovede u problem, da se ne plate dugovi ni fabrikama papira i... nita. Sve se znalo i kada je sve to pripremano moglo se neto i preduzeti, ali nije. Zato?

Ima jo narod para, dii cene - ta eka?! Sve smo isplanirali kako ovom narodu da otmemo pare. Jer, pare su potrebne za budet, a iz budeta uzima kako ko hoe. Jer budet vam je kao dak Deda-Mraza. Sav iskrpljen od silne upotrebe i buan na sve strane, a iz njega se vade pokloni i elje kako kome zatreba, pa dok taj dak stigne do nas, nama ne ostaje nita.

I sva pria se svodi na to kako je sve u redu. A, u stvari, nita ne funkcionie kako valja. Osim kriminalaca.

Njihovi bankari i guverneri i dalje sede na svojim mestima. Njihov platni sistem funkcionie. Njima ovaj guverner i ne treba. Nikada nije ni bio njihov. Kod njih nema inflacije. Ne trebaju im garancije za kredite. Za sve to su uradili ili rade kao garanciju i irante poturili su nae glave.

Revizori pronali manjkove u kasama ministara i - nita... Naravno jer su u pitanju nae pare. Zavrni rauni u privredi za prethodnu godinu se predaju do 28. februara, a oni koji treba da ih kontroliu o svom zavrnom raunu punom rupa raspravljaju posle godinu dana i nita...

Oni koje bi trebalo kontrolisati ni ne predaju zavrne raune. Ne izdaju fiskalne raune. Jednostavno, oni postoje samo u parolama koje se prosipaju narodu pred oi. Svi vide ta se dogaa ali kau - nema dokaza. Oni koji treba da ih pribave poruuju nam: ne ide to tako... Nego kako?! Kada znate onda uradite... Ili idite!

Prie o naim ivotima u ovom vremenu postaju morbidne. Nita nas ne dotie. Zatrpavaju nas raznim priama o ljudima koji trae pomo. Niko se na njih vie i ne osvre, jer oni koji bi trebali ili bi mogli da im pomognu i sami oekuju pomo.

Sve je u redu. Valjda tako treba.

Ne znam ta da mislim? Nesree se dogaaju svakog dana. Ljudi stradaju. Ljudi se ubijaju. Unitavaju jedni druge. Propagira se akcija donatorstva organa. Razumem, humanost na delu. Ima dva bubrega, daj jedan. Kotana sr. Koa i ta ti ja sve znam... Gledam na televiziji priu o devojci koja eka presaivanje srca. Ukoliko se za nekoliko dana ne pojavi novo srce ona e umreti. Doktor kae - pripremili su se. Razgovarali su i sa njenim ocem - koji je rekao da je ona prva na listi za presaivanje, i im se srce pojavi njegova erka e iveti.

Odjednom mi se u ustima pojavio gorak ukus, ivotinjska ula su na delu. Kako preiveti? Da bi devojka mogla da ivi neko mora da umre. Sluajno ili namerno, svejedno.

Da li je samo u pitanju srce?

 

 

 

I sva pria se svodi na to kako je sve u redu. A, u stvari, nita ne funkcionie kako valja. Osim kriminalaca.

 

 

Zatrpavaju nas raznim priama o ljudima koji trae pomo. Niko se na njih vie i ne osvre, jer oni koji bi trebalo ili bi mogli da im pomognu i sami oekuju pomo.

 

 

Odjednom mi se u ustima pojavio gorak ukus, ivotinjska ula su na delu. Kako preiveti? Da bi devojka mogla da ivi neko mora da umre. Sluajno ili namerno, svejedno.

 

 

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane