https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

"Poslovi"

"Poslovi"

Žarko Zečević ponovo uzjahao, ovog puta Western Union

 

Ne sme banka bez Žarka

 

  Zahvaljujući monopolu koji su obezbedili za Western Union, Danko i Zeka nastavljaju da papreno naplaćuju transfere novca koji srpska dijaspora šalje svojim izgladnelim rođacima u zemlji

 

N. Bulatović

 

Preduzeće za trgovinu i usluge EKI transfer, kao zastupnik kompanije za brzi transfer novca Western Union, godinama zloupotrebljava monopolski položaj na srpskom tržištu. Da je tako, utvrdila je i Komisija za zaštitu konkurencije rešenjem od 12. januara, u kojem utvrđuje nezakonitosti u ugovorima sa dvadesetak banaka, koji Western Unionu daju ekskluzivna prava u ovoj branši. Ali, zaključak Komisije da odredbe "o lojalnosti" moraju da se brišu, zasad ostaje mrtvo slovo na papiru. Vlasnici EKI transfera, ekonomsko-sportski tajkuni Danko Đunić i Žarko Zečević, nisu smatrali da bilo ko ima pravo da se meša u posao u kojem obrću stotine miliona evra godišnje.

Komisija je utvrdila da su EKI transfer, čiji je zakonski zastupnik Mirjana Zečević, supruga Žarka Zečevića, i firma Tenfore d.o.o., čiji je direktor Mirko Miljuš, "izvršili radnju zloupotrebe dominantnog položaja" na tržištu prekograničnog brzog transfera novca. To su izveli ugovaranjem ograničenja u ugovorima o saradnji zaključenim sa 24 poslovne banke. Reč je o odredbama "o lojalnosti odnosno ekskluzivnosti kako za vreme trajanja, tako i nakon isteka ili u slučaju raskida ugovora" i odredbama koje utvrđuju plaćanje određenog novčanog iznosa (kaznenih penala) u slučaju kršenja obaveze lojalnosti. Kako se zaključuje, EKI transfers d.o.o. je takvim ugovorima sprečio i ograničio konkurenciju, ograničio tržište i tehnički razvoj na štetu potrošača.

 

Ništa bez ograničenja

 

Komisija je naložila EKI transfersu da zaključi s bankama anekse kojima će izmeniti sve ugovore o saradnji koji sadrže zabranjena ograničenja. Drugim rečima, naloženo je brisanje "obaveze u pogledu lojalnosti" i brisanje pomenutih kaznenih penala. Slično se nalaže i preduzeću za posredovanje i konsalting Tenfore, s tom razlikom što se u njihovim ugovorima umesto reči lojalnost koristi termin ekskluzivnost. Za postupanje po ovim nalozima dat je rok od 30 dana, uz obavezu da po izvršenju, najkasnije u roku od pet dana obaveste Komisiju.

Komisija je utvrdila da je EKI transfers od 2001. do 2007. godine zaključio ukupno 31 ugovor o saradnji sa poslovnim bankama na teritoriji Srbije, a nakon vlasničkih transformacija i kupoprodaje i spajanja nekih banaka taj broj je smanjen na 25. U trenutku pokretanja postupka pred Komisijom, EKI transfer je imao 22 aktivna ugovora, s obzirom na to da Agrobanka, Volksbanka i Kosovsko-metohijska banka Zvečan nisu pružale usluge Western Unionu. Prve dve su sklopile ugovore sa firmom Money Gram, a banka iz Zvečana nije imala dozvolu NBS za poslovanje sa inostranstvom

Tako je Western Union preko EKI transfersa u trenutku pokretanja postupka imao monopol u: AIK banci Niš, Intesa banci, Panonskoj banci Novi Sad, Čačanskoj banci Čačak, Credy banci Kragujevac, Eurobanci EFG Beograd, Findomestic banci Beograd, Hypo Alpe Adria banci Beograd, Jubmes banci Beograd, Komercijalnoj banci Beograd, Marfin banci Beograd, Meridian banci Credy Agricol Group Novi Sad, Metals banci Novi Sad, NLB banci Beograd, OTP banci Novi Sad, Piraeus banci Beograd, Privrednoj banci Beograd, Privrednoj banci Pančevo, Pro Credit banci Beograd, Reiffeisen banci Beograd,  Univerzal banci Beograd i Vojvođanskoj banci Novi Sad.

Od ukupno 22 ugovora EKI transfersa sa bankama saradnicima, 20 ugovora sadrži odredbu o lojalnosti, kojom se banke obavezuju da neće za vreme trajanja ugovora drugim kompanijama pružati usluge elektronskog transfera novca. U istoj odredbi, banke saradnici bezrezervno izjavljuju da "ovo ograničenje smatraju neophodnim za zaštitu renomea svih učesnika u poslu i poverenja javnosti u odnosu na iste".

Jedino u ugovoru sa Erste bankom Novi Sad, uz klauzulu lojalnosti dozvoljava se razmatranje mogućnosti izmene ugovora ukoliko se pojavi povoljniji ponudilac, ali ako su u pitanju isti ili slični uslovi, onda ostaje ekskluzivno pravo EKI transfersa. U Ugovoru sa Bankom Intesom odredba o lojalnosti sadrži i preciziranje da "banka saradnik za vreme trajanje ugovora, neće zaključiti ugovor sa drugim fizičkim ili pravnim licem koje je konkurent Western Uniona".

U 20 od 22 ugovora predviđeno je plaćanje ugovorenih novčanih iznosa za slučaj kršenja "lojalnosti". Takvu obavezu nisu potpisale samo Erste banka i Vojvođanska banka. Čak 19 ugovora sadrži i klauzule za slučaj isteka ili raskida ugovora, koje predviđaju zabranu konkurisanja banke u trajanju od tri do 18 meseci, što zavisi od slučaja do slučaja. Ako se dogodi da banka konkuriše u zabranjenom roku, u 18 ugovora je predviđeno plaćanje novčane kazne. Odredbu o zabrani konkurisanja ne sadrže ugovori sa Erste bankom, Intesom i Eurobank EFG, a na plaćanje kazne, pored njih, nije pristala još jedino Vojvođanska banka.

Inače, EKI Transfers je sa bankama saradnicama potpisivao ugovore na tri do pet godina, sa automatskim produženjem na isti period ukoliko neka od strana na vreme ne obavesti drugu da ne želi produžetak ugovora.

 

Monopol ne mrda s mesta

 

Što se tiče Tenfora, ova firma je imala ugovore o podzastupstvu sa dve banke zaključene 2008. i 2009. godine - Srpskom bankom Beograd i Opportunity bankom Novi Sad. Ovi ugovori sadrže termin ekskluzivnost, koja se definiše kao obaveza banke da za vreme trajanje ugovora i nakon njega neće uključivati drugu javnu službu transfera novca niti raditi protivno obavezama prema Western Unionu ili slične poslove koji bi mogli da izazovu "zabunu u javnosti". Kako je navedeno, ograničenje je neophodno radi "zaštite ugleda Western Uniona". Ugovori su zaključeni na pet godina sa automatskim produženjem, ukoliko ga jedna od strana 30 dana ranije ne raskine.

Na osnovu svega, Komisija je "osnovano posumnjala da postoji mreža de facto dugoročnih ekskluzivnih sporazuma koje su zaključili EKI Transfers i Tenfore sa ukupno 24 poslovne banke, koje sadrže odredbe poput 'obaveze u pogledu lojalnosti, odnosno 'ekskluzivnost'". Žalbe pomenutih firmi i zahtev za prekid postupka, Komisija za zaštitu konkurencije je glatko odbila.

Međutim, nakon rešenja Komisije sve se utišalo, a monopol Western Uniona i dalje ne mrda s mesta. Poslednja vest je da se Danko povukao iz EKI Transfera, što znači da Zeka nastavlja da papreno naplaćuje transfere novca koji srpska dijaspora šalje svojim izgladnelim rođacima u zemlji.

 

 

 

 

 

Dominantan kolektiv

 

Prema zakonskoj regulativi, smatra se da učesnik na tržištu ima dominantan položaj ako je udeo na njegovom tržištu veći od 40 odsto. Taj udeo se utvrđuje na osnovu svih raspoloživih ekonomskih kriterijuma koji određuju položaj učesnika na tržištu. Dominantan položaj mogu imati i dva ili više učesnika, ako su međusobno povezani ekonomskim vezama, tako da zajednički deluju kao jedan učesnik, ako je njihov ukupni deo veći od 50 odsto.

U ovom postupku utvrđeno je postojanje kolektivnog dominantnog položaja koji imaju zastupnici Western Uniona: EKI transfers, Tenfore, Societe General banka Srbija i Poštanska štedionica Beograd, "s obzirom na to da na teritoriji Republike Srbije u pružanju usluge predmetnog globalnog operatera, odnosno usluge prekograničnog brzog transfera novca fizičkim licima bez otvaranja računa, bilo direktno bilo preko mreže posrednika, primenjuju jedinstvenu poslovnu politiku utvrđenu od strane Western Uniona".

 

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane