Natrag

Stav

Stav

 

Republika

 

 

Republika i Demokratija su na samrti. Bore se za ivot pred naletom japijevaca, trinih talibana, partijskih feudalaca, tajkuna boljara, skorojevia, pompadura i pompadurki, silikonskih intelektualaca, dvorskih ulizica i itave bulumente poslunika, karijerista, podanika i kleptomana, koji rue osnove Republike i Demokratije. Ta horda primitivaca, bandita, secikesa, patolokih laova i prevaranata, bahatih, prepotentnih i pokvarenih probisveta, taj opor pohlepnika, gramzivaca, kriminalaca, dibera, ilkoa, papana, foliranata, pekulanata, lenjivaca, minkera i ibicara, ta gomila ludaka, manijaka, perverznjaka, odbeglih pacijenata, diletanata i poremeenih umova danas vlada nesretnom Srbijom i namerno ubija Republiku i Demokratiju

 

Branko Draga

 

 

Taj politiki olo ve decenijama temeljno unitava svaki moral, dobro, zajednicu, rei, pravdu, potenje, rad, znanje, iskustvo, potovanje, portvovanje, odanost, javno delovanje i politiki angaman, unitava tendenciozno svaku novu ideju, misao, nadahnue, veru, nadu i polet, unitava svakog oveka koji je dobar, poten, radan, predan, koji ima znanje, viziju, kimu ili hrabrost da se suprotstavi njima, koji pretvaraju politiki ivot i javnu scenu u Srbiji u brlog, kaljugu, svinjac, blato, abokreinu i ivi pesak u kome se ubija svaka volja, inicijativa ili odmetnitvo od takvog stanja. Svi moraju biti uprljani i uvaljani u te fekalije i pomije. Svi moraju da budu do grla uvueni u tu barutinu tatine i sujete i niko ne sme da tri, niko ne sme da bude ist i da bude razliit od ostalih.

Svi oni su isti, poruka je koja se alje sa jednog mesta koje upravlja ovom nacionalnom tragedijom, nema boljih od njih i ne treba se truditi da stvorimo i pronaemo bolje. Ne treba ih ni menjati. Ako ih promenite, kau deurni preplaeni pesimisti, doi e jo gori i jo okrutniji. Ovi su se bar nakrali, objanjavaju nam nezavisni intelektualci koji primaju platu od drave, a honorare od tajkuna, ako dou novi oni e krasti jo vie i jo bre od ovih, jer ovi, ruku na srce, kradu vie i bre od onih pre njih, a oni pre njih su krali vie i bre nego oni pre njih, a oni pre njih su isto krali, ali daleko vie i bre od onih koji su streljani zato to su u Revoluciji ubrali ljivu u tuem vonjaku. I tako se zatvara zaarani krug ludila i kraa u naoj blioj povesti, krug koji poinje prolivanjem krvi onoga kolebljivca koji se usudio, bez odobrenja Voe i Partije, da ubere ljivu u tuem vonjaku i pokae neprijateljima naroda slabost vojnika Revolucije, ali prava istina je da je bio gladan i da je hteo, kako-tako, da umiri bolno zavijanje stomaka, krug koji se zatvara rasprodajom eerana za tri evra do prodaje Telekoma da bi se uzela provizija od 100 miliona evra.

Iz perspektive onoga koji je streljan za ubranu ljivu da bi nastalo Novo Doba u kome e se nacionalna bogatstva krasti kao da rastu u ljiviku pokraj puta, njegov unesreeni ivot je suludo rtvovan za doba koje je izneverilo sve sanjane ideale. Te nae nacionalne krajnosti i iskljuivosti, pogubne sujete i narcizam malih diferencija, te nae megalomanije i mitovi o naoj nebeskoj posveenosti, to su nae nacionalne predrasude i prokletstvo koji su doveli do dananje tragedije.

Nita se sluajno ne dogaa i sve to smo proli je na vlastiti izbor, i nikoga drugoga ne treba da okrivljujemo za nau propast. Mi smo sami sebe upropastili. Ko je birao ove ljude na vlasti? Ko glasa za njih? Ko punih dvadeset godina glasa pogreno? Ko je prihvatio da ga lau o vedskom standardu, nebeskom narodu i EU? Ko zatvara oi pred realnou i odbacuje svoje najpametnije ljude? Ko voli da mu se podilazi? Ko se sprda sa svojom sudbinom? Gospodo drugovi, graani naeg sela, ne krivite nikoga drugoga osim nas. Mi smo sami sebi najvei problem. Nije tano da nije bilo drugih ideja i drugih ljudi. Zato ih niste potraili i pronali? U internet svetu sve informacije su vam dostupne. Zato nae najbolje ljude preziremo? Zato ih ne sluamo? Zar vojvoda Mii nije mudro savetovao da se ne ue u junoslovensku tamnicu? Zato ga nismo posluali? Zato danas nema u centru Beograda njegovog spomenika? Zato je podignut spomenik politikom smutljivcu Nikoli Paiu? ta nam to govori? Kakva je to poruka? Oni koji danas vladaju diu spomenike onima koji su nekada vladali i koji su nas unesreili. Naa tragedija se tako nastavlja.

Oni koji dolaze na vlast ne diraju one koji su bili na vlasti. Postoji preutan dogovor da se brane i da tako uvaju opljakani kapital. Tako smo dobili privilegovanu kastu feudalaca koji su postali plutokratija i koji su unitili ideju Republike i Demokratije. Pisao sam o tome da se, nakon petooktobarske kontrarevolucije, napravio kobni savez politiara, kriminalaca, tajkuna i vrhova Slube. I nita se nije promenilo. Jedan ovek je izveden na streljanje kada je hteo da to prokletstvo prekine. Shvatio je svoju greku, ali je bilo suvie kasno. Plutokratija nije htela da menja pravac kretanja. Jedan ovek je streljan da bi se prevara i pljaka nastavile. I sve to danas izlazi na videlo dokaz je da taj avolski savez nije raskinut.

Priznanje vercera sa Interpolove poternice da je davao novac tajkunima za uee u privatizacijama, tajkunima koji su formirali svoju vlast u Srbiji, samo je dokaz da je i ta vlast kriminalna, ali da nije dospela na Interpolove poternice. Ucenjena i kontrolisana, ona mora da zavri posao do kraja. Sada je dobila zadatak da rasproda Telekom. Scenario je potpuno isti kao do sada. Nita se nije promenilo.

Prvo Maneken tranzicije odlazi u Nemaku i prima neku marketinku diplomu za odanost i lojalnost, a onda mediji pod kontrolom linih savetnika objave da treba prodati Telekom. Nekoliko nedelja pre toga taj isti Maneken je tvrdio da vie nema nikakvih rasprodaja i da nije vreme za privatizaciju stratekih preduzea. Izjavio je da nee uopte doi do rasprodaja. Moju ideju da PKB Korporacija pree u vlasnitvo Grada, posle mnogo lutanja i zabluda, sproveli su u delo, prisvajajui je kao svoju, ne zbog toga to su shvatili pogubnost neoliberalnog koncepta reformi, nego zato to nisu imali izbora.

Prodaja Telekoma je nacionalna izdaja. Prodaju vre da bi dobili sredstva za vanredne parlamentarne izbore, da bi potkupili birae i uzeli proviziju. Nema drugog razloga. Sredstva koja dobiju od prodaje potroie se za dva meseca za saniranje gubitaka, jer odbegli vercer nee vie da daje novac, a banke su u svojim velikim nevoljama. Potroie se za plate i penzije i za novu izbornu koaliciju koja Srbiju vodi u konani bankrot. Kada to istroimo, onda im preostaje da prodaju, po istom ubrzanom receptu, jo EPS. Na kraju, kroz dve godine, morae da prodaju i graane da bi odrali bankrotirani sistem. Tada emo izai prvi put sa ocem na jutrenje. Graani e biti suoeni sa surovom istinom da su opljakani i prevareni.

Guverner Jelai e biti u nekim svetskim bankarskim institucijama nagraen za lojalnost i portvovanje u branjenju interesa svetskih banaka, dok e ga vila na Ukletom brdu samo podseati na doba kada je konano Srbija unitena. Politekonomista Labus e sluiti nekim novim, svetskim tajkunima, jer e domai biti pohapeni a imovina e im biti nacionalizovana. Veiti Asistent Dinki e u izgnanstvu nuditi potroake kredite okovanima u duniko ropstvo, uporno tvrdei da se jedino tako moe, rastom potronje i rashoda, da izae iz krize. Maneken tranzicije leie svoje komplekse o svom troku i nikada vie nee imati prilike da iz predsednike funkcije glumi mangupa bez portfelja.

Graani Srbije e, napokon, shvatiti da su propali politiari prevaranti, da se predizbornim kampanjama ne moe stii do boljeg ivota, da se uenjem, stvaranjem, velikim radom i odricanjem, tednjom, a ne kenzijanskom potronjom radi potronje, moe zaraditi bolji ivot. Graani e tada shvatiti da javna potronja ne sme da pree 20 odsto BDP-a, da su politiari sluge graana, da poreski obveznici nee da plaaju neproduktivnu administraciju koju mogu kompjuteri i roboti da zamene, da se novac zarauje na tritu a ne u politikoj stranci i da ne moe da se potroi ono to nije ni zaraeno. Graani Srbije e konano doi do istorijske spoznaje da im niko nita nee pokloniti, da se glas biraa ne moe prodavati za 100 grama kafe, da nema lanih obeanja o boljem ivotu i da se treba okrenuti - u se i u svoje kljuse, jer preica nema, zarada na foru nema, jeftinih kredita nema, besplatnog ruka nema, postoje samo dobri zakoni koje moraju da potuju svi graani. Svi graani imaju iste mogunosti da uspeju, da se dokau i da postanu elita, a ko e to postii odluie konkurencija i trite.

Srbija je danas ponovo, ko zna koji put, na raskru. Ako trini talibani i manekeni tranzicije ostanu na vlasti jo neko vreme, ako nas i dalje budu ubeivali o evropskim integracijama kao o besplatnom ruku koji nas eka, samo da uemo i uzmemo ta hoemo sa bogatog vedskog stola, dok rasprodaju sva nacionalna bogatstva i zaduuju dravu i graane, onda e na oporavak, spas i preporod biti bolan i dugaak proces. Ako graani Srbije uspeju da u mirnim protestima u ovoj godini srue jedne iste to vladaju dvadeset godina, ako uspeju da ustanu u odbranu Republike i Demokratije i pobede mrane feudalne sile prolosti, ako se napravi Vlada nacionalnog spasa, ako najbolji nai strunjaci iz zemlje i rasejanja povedu zemlju na put izbavljenja, onda je zasigurno da ulazimo u novo doba moderne Srbije. E, to je modernizam koji nam treba. Modernizam koji brani Republiku i Demokratiju. To je jedini put koji dovodi do uspeha za sve graane Republike. Razvojem Demokratije pobeujemo primitivizam i provincijalizam. Razvojem Demokratije pobeujemo tajkune, politiki olo, kriminalce i tajne slube. Slobodom graana i konkurencijom njihovih ideja, otvaranjem politikog trita i ruenjem politikih monopola, ulazimo u istinsko doba Demokratije.

Danas ivimo u predemokratskom dobu. U dobu rasula i raspada. U dobu programiranog haosa. Zato vas pozivam da ustanemo u odbranu Demokratije i Republike. Demokratija je sloboda, odgovornost, posveenost, konkurencija i potovanje pravila igre, koja i vae za sve uesnike u nadmetanju. Istinska Demokratija stvara elitu. Elitu koja nastaje u utakmici najboljih. Republika obezbeuje ravnopravne uslove za trku. Republika daje mogunost onima koji roenjem potiu sa drutvenog dna da se takmie i da pobede. Republika je garant vertikalne pokretljivosti u drutvu. Nema nasledne tromosti, gluposti, debilizma i predodreenosti. Nema krvnog zloina i nervne rastrojenosti. Nema dinastikih, porodinih ubistava, prevara, trovanja i incesta.

Republika je nae opredeljenje. Demokratija je nae izvorite. Sve to danas gledate je prevara. Trebaju nam NOVA REPUBLIKA i NOVA DEMOKRATIJA. Vratimo se izvornim vrednostima, jer su ih mnogi zaboravili. Postavimo pravila igre za sve i pustite ljude da se slobodno nadmeu. Sloboda za graane. Sloboda medija. Sloboda preduzetnitva. Sloboda da se brane Republika i Demokratija.

 

 

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane