https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Na licu mesta

Na licu mesta

 

Kosjeri: Sluaj Veterinarske stanice Glober

 

Koje se grlo javilo Mioviu

 

Direktor Uprave za veterinu pri Ministarstvu poljoprivrede Republike Srbije dr Zoran Miovi na je novi Ljubia Trgovevi, jer mu se "javlja" ta e u budunosti da se desi. Ili bar on tako misli budui da se deava uvek suprotno od "javljenog"

 

Igor Milanovi

 

Dana 8. marta 2010. direktor Uprave za veterinu pri Ministarstvu poljoprivrede dr Zoran Miovi doneo je i potpisao reenje broj 323-06-4567/2/2009-05 kojim se raskida dalja saradnja sa veterinarskom stanicom Glober DOO iz Kosjeria, ime je ovoj stanici faktiki izreena smrtna kazna. U obrazloenju reenja na novi Trgovevi doslovno navodi: "Dana 10. marta 2010. izvren je inspekcijski pregled Veterinarske stanice Glober. Pregled kontrole su bili navodi i pritube..." Posle ovog prolo-budueg vremena Miovi zakljuuje: "Polazei od utvrenih odlunih injenica... Ministarstvo je odluilo da raskine ugovor o saradnji..."

U zapisniku sa pomenutog pregleda, meutim, nema onoga to se Mioviu "javilo". Osim ponavljanja da postoje pritube na rad pomenute stanice, za koje dr vet. Dragomir Spasojevi, vlasnik Globera, tvrdi da su podnete mahom od nakupaca i vercera, nigde se ne konstatuje da li su one opravdane ili ne. ta je pravi razlog za onemoguavanje daljeg rada Globera DOO?

Moda motiv vredi potraiti u dopisu koji je 9. februara 2010. dr Spasojevi uputio Ministarstvu poljoprivrede, a u kome ukazuje na masovno krenje propisa od strane izvesnih rukovodilaca veterinarske slube u Kosjeriu. Evo ta dr Spasojevi smatra da je otkrio i o emu je obavestio Upravu za veterinu pri pomenutom ministarstvu:

"Podatke i dokumentaciju o kojoj je re dobio sam uvidom u Centralnu bazu, a odnose se na nepravilnosti u prometu ivotinja u klanici Divibarac DOO iz Kosjeria i nepravilnosti u prometu ivotinja lokalnih vlasnika ivotinja. U Centralnoj bazi se nalaze podaci da je klanica Divibarac DOO iz Kosjeria u toku svog rada zaklala preko 1.000 grla goveda nad kojima nisu sprovedene obavezne mere iz Programa mera zdravstvene zatite ivotinja, odnosno teladima nije uraena tuberkulinizacija, da bi se ustanovilo da li boluju od tuberkuloze, a starijim grlima pored tuberkulinizacije nije izvreno ni laboratorijsko ispitivanje krvi da bi se ustanovilo da li boluju od bruceloze odnosno leukoze. Da stvar bude jo komlikovanija, u Centralnoj bazi se nalaze nepravilnosti u tom smislu da je nekim grlima posle potvrenog klanja upisano da je nad tim ivotinjama sproveden Program mera i to nekoliko meseci posle klanja, dok je kod drugih ivotinja upisano da su posle potvrenog klanja prodate, a pod tim se misli da su prodate kao ive ivotinje."

O ovim nepravilnostima dr Spasojevi je pismeno, osim Uprave za veterinu, obavestio i predsednika optine Kosjeri Dragana Vujadinovia, lokalnog veterinarskog inspektora Vesnu Jovanovi, efa odseka veterinarske inspekcije Zlatiborskog okruga Veru ukovi, pomonika direktora Uprave za veterinu Gorana Miloeva i naelnika veterinarske inspekcije Uprave za veterinu Sanju elebianin. Niko od njih mu nikada nije odgovorio.

Kao nagradu, Spasojevi je dobio katanac na vrata svoje veterinarske stanice. Protiv spornog reenja ve je uloena alba, ali postoji mogunost da se Mioviu opet "javi" kakav e konani ishod da bude. Jurovidost je udo.

Istog dana kada je prekinuo saradnju sa Globerom, Miovi je doneo reenje kojim se odobrava veterinarskoj stanici Gligorijevi-vet DOO, takoe iz Kosjeria, da preuzme delatnosti koje su do tada spadale u okrug delovanja Globera. Dana 22. marta 2010. Spasojevi upuuje dopis direktoru Uprave za veterinu Zoranu Mioviu, pomoniku direktora Uprave za veterinu Goranu Miloevu, naelniku veterinarske inspekcije Uprave za veterinu Sanji elebianin i efu odseka veterinarske inspekcije za zdravstvenu zatitu ivotinja Zoranu Marinkoviu, u kojem ih obavetava o sluaju trgovine jednim teletom koje nije imalo propratne papire.

Propust u obeleavanju i evidenciji u Centralnoj bazi, kao i prijem teleta bez izvrenog Programa mera omoguila je Veterinarska stanica Gligorijevi-vet, koja je i vlasnik stonog dogona na kojem je primljeno ovo grlo, tvrdi Spasojevi.

 

 

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane