Natrag

H(umorna) priča

H(umorna) priča

 

Pozorite u Skuptini Srbije - ko kome majku, a ko kome kunog ljubimca

 

Imam repliku - i ja tebi!

 

Nadam se da e se povodom tragikomedija u Skuptini Srbije oglasiti i drutva za zatitu ivotinja, jer je povreen poslovnik i psi su pomenuti u negativnom kontekstu - kao dukele. Oekujem da se neki poslanici i ministri pod hitno izvine psima lutalicama, na koje su se tendenciozno okomili, dok pedigrirane i one sa titulom i parama ne smeju ni da pomenu, u bilo kom kontekstu.

 

Pie Neboja (itaju oni koji vie od pozorita vole prenos iz Skuptine)

 

Uhvatili ovih dana neke iz Draginja kod apca da su falsifikovali novac. I to ne bilo iji, nego na novac - hiljadarke. Tako falsifikovane novanice prodavali su nekom dileru, kojih ih je uvaljivao po pijacama ili ve ko zna gde. Naivni ljudi, gde e oni u konkurenciju Narodnoj banci i Vladi Srbije. Ne tampaju se pare tako. Prvo: da bi se odtampala hiljadarka, treba uloiti najmanje etiri-pet stotina dinara. Pa zatim dati proviziju preprodavcu, pa sve kad uzme zaglavie orku od nekoliko godina i to za par stotina dinara zarade bez PDV-a. Izgleda da nisu znali da sa istim ulogom mogu da se odtampaju i novanice od pet hiljada dinara, ili ljudi nisu ni znali da takvi novci kod nas i postoje, jer ih sigurno u svom depu nisu nikada ni videli.

Oni koji unazad godinama nae pare pretvaraju u stari papir nee u fioku. Oni menjaju guvernerska i ministarska mesta. Trguju, rade i preprodaju sve to im doe pod ruku, ali iskljuivo sa parama koje imaju sto puta veu vrednost od onih koje nama isporuuju. Brojke su iste, ali vrsta para o kojima se radi je razliita. Ta pria davno zapoeta nikako da se zavri. Za naivne, pare se ne tampaju. Potrebno je samo negde na nekom mestu dodati jednu bezveznu nulu (ta je nula - nita, znai moe i dve) i to je to.

Kada emo jednom na miru da sednemo i pojedemo nedeljni ruak? Odmorimo se, proetamo decu i unuke i spokojno odemo na spavanje. Lepo se probudimo u ponedeljak ujutro i krenemo da radimo.

Kada e jednom u naoj politici da bude dosadno (kako nam je obeao pokojni premijer). Kada e na vlast doi ljudi, nai ljudi, koji e se pobrinuti da razmiljamo o tome kako da pokosimo travu oko svoje kue, a ne i o tome kako tu travu moramo da negujemo i uvamo kako bismo sutra moda imali ta da jedemo. Oni misle da je to dobro za nas. Trava je puna vitamina, minerala... biemo zdraviji pa neemo ni doktore maltretirati. A vratiemo se i ishrani kakvu su imali nai preci, koji su, kako se pria po ariji, bili biljojedi, sve dok neko nije otkrio Srbiju gde postoji ljudoderstvo i gde je ovek oveku vuk.

Naalost, mnogima je svejedno kad ustaju. Nemaju ta i gde da rade. Oni koji imaju ta i gde da rade za to ne dobijaju platu. A kada i dobiju platu ne znaju ta e pre da urade sa tom gomilom bezvrednog papira. U poslednje tri godine, osim to nam stalno postavlja nove zahteve i bezobrazno isporuuje nove i vee raune, ova vlast je i kroz pretvaranje naih malo vrednih u bezvredne pare, zvanino godinje od 10 do 12 odsto, nezvanino jo toliko (pa sve to puta tri) uspela da nam otme sve to stiemo i zaradimo. Ajde, da bog da se to zaustavilo pa da nam drava stane na noge. Ali ne, otimaina se nastavlja! Nikada im nije dosta.

Sada e spajanjem baba i aba i stvaranjem novih spahiluka i umesto smanjenja administracije poveati kuluke za nova radna mesta administratora u jo tri regiona. A isto sumnjam da i postojei regioni i grad Beograd nemaju elju da se ogrebu za jo koju kintu. Ni manje drave ni vie vlasti. Ni siromanije drave ni vie grebatora.

Nisam dodue video kakve su upravljake stukture u novim regionima koji, uzgred, blage veze nemaju sa pameu, ali je sigurno da e sve liiti na Vojvodinu. Dakle, Skuptina sa plaenim poslanicima, koji usput nita ne rade u toj Skuptini, ali platu primaju. Pa izvrni saveti regiona, predsednici, privredne komore, javna preduzea, pa jo javnija preduzea i... tako redom, zna se ta ide jedno za drugim.

Kako je krenulo, ova vlast reie problem nezaposlenosti. Ako ne kroz radna mesta gde se neto proizvodi, a ono kroz to da emo svi biti profesionalni poslanici u nekoj skuptini bez prava da radimo na svom radnom mestu i za to emo primati platu. Naravno onu s poetka teksta. Kada doemo na te grane onda e biti milina biti predsednik Vlade Srbije. Samo nareuje, a drugi izvravaju i nita, takoe, ne rade.

Kada su videli kako e ta regionalizacija da bude dobra stvar neki su se setili Turaka i odmah poeli da izvlae nove granice regiona prema turskim spahilucima, ne bi li se i oni nekako doepali svog pareta leba bez motike. Dodue kod Turaka se znao red: jedan spahiluk, jedan spahija, jedna volja, jedna komanda. Hoe li nam se formiranjem regiona Turska od pre dvesta godina ponoviti u sopstvenoj reiji, ili se krv malo izmeala pa su turski hormoni proradili i kod nekih naih politiara, koji kako ujem predlau da se umesto plaanja javnih radova uvede - kuluk. Nekim ministarstvima je to ve polo za rukom, jer ono to su radnici nekih preduzea ve odradili za dravu - nikako da plate.

Na kraju ovog teksta predlaem da drugi program Javnog servisa evropske Srbije bez Evrope u toku prenosa sednica Skuptine Srbije bude zatieni kanal sa oznakom: "Zabranjeno za mlae od 25 i starije od 50 godina", kako bi se mladi sauvali od silnih runih stvari koje se prenose iz Skuptine, a za starije da ih ne opii infarkt ili neki drugi udar koji nikako da pogodi i ukoi pravo mesto. Mislim, ako to u ovoj zemlji sme jo uvek da se radi, a da te niko za to ne plaa ta da misli, da treba skupiti deset miliona potpisa da se zabrani prenos iz Skuptine. Davno sam napisao aforizam "Imam repliku - i ja tebi!". Mislio sam da je izgubio na aktuelnosti. Zato u sada da dignem nos i u svojim oima kao pisac budem toliko vaan, jer sam postao aforistiar za sva vremena.

Zaboravih: nadam se da e se povodom ovih tragikomedija u Skuptini Srbije oglasiti i drutva za zatitu ivotinja, jer je povreen poslovnik i psi su pomenuti u negativnom kontekstu kao dukele, to moe da ostavi trajne posledice po psihu kako beogradskih, tako i ostalih pasa lutalica, koje obino zovemo dukele. Oekujem da se neki poslanici i ministri pod hitno izvine psima lutalicama, na koje su se tendenciozno okomili, dok pedigrirane i one sa titulom i parama ne smeju ni da pomenu, u bilo kom kontekstu.

 

 

 

Za naivne, pare se ne tampaju. Potrebno je samo negde na nekom mestu dodati jednu bezveznu nulu (ta je nula - nita, znai moe i dve) i to je to.

 

 

 

Hoe li nam se formiranjem regiona Turska od pre dvesta godina ponoviti u sopstvenoj reiji, ili se krv malo izmeala pa su turski hormoni proradili i kod nekih naih politiara, koji, kako ujem, predlau da se umesto plaanja javnih radova uvede - kuluk. Nekim ministarstvima je to ve polo za rukom, jer ono to su radnici nekih preduzea ve odradili za dravu - nikako da plate.

 

Nisam dodue video kakve su upravljake strukture u novim regionima koji, uzgred, blage veze nemaju sa pameu, ali je sigurno da e sve liiti na Vojvodinu. Dakle, Skuptina sa plaenim poslanicima, koji usput nita ne rade u toj Skuptini, ali platu primaju.

 

 

 

 

 

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane