https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Pravda

Pravda

 

Policija i zakonski diskriminisana

 

Razroka Justicija

 

Zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije kao da su pred zakonom izuzeci. Posebno su na udaru uniformisana lica - policajci i kriminalistička policija - koji rade i kada drugi odmaraju

 

M.G.

 

U uređenim državama, koje imaju savremeno radno zakonodavstvo, zaposlenima se posebno plaća rad noću, nedeljom i u vreme državnih praznika.

I zaposlenima u Srbiji noćni rad se plaća uvećan za polovinu cene po času rada, a rad nedeljom i u vreme državnih praznika plaća se dvostruko više.

Zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije kao da su izuzeci. Posebno su na udaru uniformisana lica - policajci i kriminalistička policija - koji rade i kada drugi odmaraju.

Neki dostojanstveni pojedinci odvažili su se da i u vreme Titove vladavine dignu glas i traže da im se noćni i rad u vreme državnih praznika i nedeljom plati, kako to, uostalom, i Zakon o radu propisuje. Oni koji su bili članovi partije dolazili su na tapet svojih drugova, koji su ihtro kritikovali, pa i isključivali iz Saveza komunista, zbog drskosti da tuže državu.

Dolaskom DOS-ovaca na vlast, policija se ponadala da će i oni postati građani sa istim pravima kao i ostali zaposleni. Nadali su se da će dobiti pravo na sindikalno organizovanje, pravo na štrajk, na adekvatne uslove rada i plaćeni rad, u skladu sa Zakonom o radu.

Pre nekoliko godina zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova tužili su ''firmu'', odnosno Republiku Srbiju, zbog neplaćenog prekovremenog rada, rada noću, vikendom i praznikom, a sve u skladu sa zakonom i važećim propisima.

Ali, Justicija u Srbiji je razroka. Ne vidi isto na celoj teritoriji Srbije. Kada je policija u pitanju, u Vojvodini Justicija na njih gleda s prezirom.

Ovih dana su u Novom Sadu donete drugostepene presude kojima se odbijaju tužbeni zahtevi policajaca koji su tužili državu, tražeći naknadu za prekovremeni rad i u dane državnih praznika, nedeljom i noću, kao neosnovane. U stvari, Apelacioni sud u Novom Sadu potvrdio je presude Opštinskog suda u Novom Sadu, čije sudije su odbile policajce od zahteva za naknadu plate.

Policajci koji su odlučili da Republiku Srbiju odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova tuže u mestima gde rade, a to su, recimo, Valjevo, Čačak, Kraljevo - dobili su spor!

Okružni sud u Valjevu i Okružni sud u Čačku istovremeno su potvrdili prvostepene presude opštinskih sudova, koji su usvojili tužbene zahteve policajaca i naložili da im Republika Srbija - Ministarstvo unutrašnjih poslova isplati razliku u plati, koju su, po nalogu suda, izračunali sudski veštaci.

Po pravnosnažnosti ovih presuda, policajci su tražili prinudno izvršenje tih presuda i u izvršnom postupku njima je sa računa Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije isplaćena dosuđena odšteta, sa troškovima postupka i pripadajućom kamatom.

Različiti sudski aršini, po istom pravnom pitanju, izazivaju opravdan bes srpske policije. Prosto je neshvatljivo da sudovi u pokrajini imaju suprotno pravno shvatanje od sudova u Čačku, Kraljevu, Valjevu, Beogradu. Njih posebno muči što MUP Srbije, i nakon donošenja pravnosnažnih presuda, odbija da im isplati dosuđeni novac, i primorava ih na nove troškove, jer plaćaju izvršenje presude.

Da li u Srbiji važi isti zakon, kada je policija u pitanju?

Indikativno je da u jednoj od presuda Opštinskog suda u Novom Sadu, u obrazloženju presude stoji da tužioci u određenom vremenskom periodu imaju zakonsko pravo na naknadu neisplaćenih troškova, da bi tužbu sud odbio kao neosnovanu!

Problem rada noću, nedeljom, u dane državnih praznika i prekovremen rad u vreme održavanja sportskih priredbi i javnih skupova, morao bi da se reši potpisivanjem posebnog kolektivnog ugovora između policijskih sindikata i ministra. Dosadašnja praksa da se ova prava policije ignorišu, i rešavaju preko suda, svakako (k)od policije više neće biti tolerisana. Jer, sve je manje mladih ljudi koji žele da rade ovaj težak i odgovoran posao.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane