https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Istraga

Istraga

 

Vojvođanski tajkuni izgubili tlo pod nogama

 

Štoperica aktivirana

 

 

Serijal Tabloida o pljačkaškim poduhvatima izbeglica iz Hrvatske, koji su dolaskom u Srbiju poput roja skakavaca opustošili vojvođanske seljake i državnu imovinu, konačno je pod lupom i istražnih organa. Kralj mesne industrije Petar Matijević, vlasnik kompanije Matijević, vlasnik Karin komerca Mirko Dubroja i građevinski preduzimač Vojislav Gajić, nisu više pod zaštitom istražnih organa

 

 

Z. Božinovski

 

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, aktom KTR 311/10 od 18. marta ove godine, dostavilo je Policijskoj upravi Novog Sada - odseku za suzbijanje privrednog kriminala, zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja o Petru Matijeviću, vlasniku kompanije Matijević, vlasniku Karin komerca Mirku Dubroji i građevinskom preduzimaču Vojislavu Gajiću. Uz zahtev Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, policiji su priloženi i primerci magazina Tabloid, u kojim su opisane kriminalne radnje pomenute trojke i njihovih pomagača i zaštitnika. Zamenik javnog tužioca naložio je policiji da prikupi sva potrebna obaveštenja, proveri sve navode iz tekstova, a po potrebi da preduzme i sve druge radnje u cilju prikupljanja dokaza koji potvrđuju osnovanost sumnje da su prijavljena lica izvršila krivična dela.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu naložilo je odseku za suzbijanje privrednog kriminaliteta da nakon prikupljenih dokaza ovom tužilaštvu podnese protiv svih lica krivične prijave, sa prilozima i dokaznim predlozima, a ukoliko policija zaključi da prijavljena lica nisu krivično odgovorna, ili nema dovoljno dokaza za podnošenje krivične prijave, da o tome tužiocu dostave pisani izveštaj, sa svim prikupljenim dokazima, koje će potom tužilac oceniti, ili tražiti dopunu izviđajnih radnji.

Zahtev Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu prosleđen je Policijskoj upravi Novog Sada 21. marta ove godine, a predmetom je zadužen samostalni policijski inspektor Neško Nešković.

Upornost naših novinara na istraživanju kriminalnih radnji pomenutih biznismena i stavljanje pod istragu Petra Matijevića, drugim povodom, nakon pretnje ubistvom vlasniku novosadske štamparije Grafoprodukt, koja štampa magazin Tabloid, i dovelo je u nezgodan položaj i rukovodioce novosadske policije - počeli su da izbegavaju Petra Matijevića, Mirka Dubroju i Vojislava Gajića. Pre mesec dana, dok je sa načelnikom Policijske uprave Novog Sada Stevanom Krstićem sedeo u vozilu, na putu za Beograd, Nikolu Brkića je na mobilni telefon pozvala sekretarica Petra Matijevića, ali je pomoćnik načelnika odgovorio da ''više nema vremena za gospodina Matijevića".

U postupku prikupljanja potrebnih informacija, inspektor Neško Nešković uzeo je izjavu i od glavnog i odgovornog urednika Tabloida Milovana Brkića.

Upućeni tvrde da je inspektor Nešković častan policajac, ali ovako obimnu istragu, sasvim je sigurno, on ne može sam uspešno da privede kraju. Na slučaju istraživanja prestupnih radnji Petra Matijevića, Mirka Dubroje i Vojislava Gajića morao bi da radi tim inspektora, poreska, finansijska, inspekcija rada, ekološka inspekcija, građevinska i urbanistička inspekcija.

Ipak, i usamljena hrabrost i istraga inspektora Neška Neškovića, pokazaće i ko će iz Policijske uprave Novog Sada pokušati da je osujeti. Naš list će pomno pratiti istragu koja se sprovodi po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane