Kucni lijekovi za astmu elicea 10 mg Lijekovi za garavicu
Lijekovi za upalu grla ivermectin gdje kupiti Lijekovi za garavicu
Lijekovi za valunge Lijekovi za lijecenje oteklina. lexilium cijena Lijekovi za tinitus
lijekovi protiv raka. Lijekovi za trovanje hranom lorsilan cijena prirodni lijekovi za prehladu
prirodne tablete za spavanje lunata bez recepta Proizvodi za njegu masne koe
organizirati modafinil hrvatska Lijek za morsku bolest
lijek za suha usta normabel bez recepta lijek za artritis
lijekovi za zatvor Lijek za akne rivotril cijena sredstvo za zadravanje vode
Lijekovi za rast kose. Sredstva za suhi kaalj xanax cijena Lijekovi za bolesti zuba.
lijek koji spaava ivot Lijecenje akni kod kuce. zaldiar bez recepta pojedinacni cvjetovi

  https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Zakonopravila

Zakonopravila

Korupcija nije iskljuivo u vezi s drugima

 

Tadi: Niko nije unapred "zatien". A unazad?

 

Skup posveen korupciji slobodno mogu da nazovem partijskim skupom koalicionih partnera, koji svoje partijsko vienje podvode pod dravnu politiku u borbi protiv korupcije. I da li e neko da see granu na kojoj sedi? Nije lud!

 

Josip Bogi

 

Ovih dana odran je po ko zna koji put "istorijski" skup o suzbijanju organizovanog kriminala i korupcije. I to gde? U Sava centru. Akteri? Sve poznata lica i neustraivi borci protiv ove tetne pojave: predsednik drave, ministarka pravde, republiki tuilac i mnoga druga poznata lica.

Svi uesnici skupa pod pojmom korupcije podrazumevaju onaj represivni deo i smatraju da e se brojnim hapenjima smanjiti korupcija. Hapenje izvrilaca krivinih dela korupcije svakako ima odreenu i preventivnu dimenziju. Ali u nekim drugim zemljama. Kod nas to svakako nije sluaj. Ako se ima u vidu procenat osuenih za koruptivna krivina dela i krivine prijave koje su procesuirane, dolazi se do porazne injenice da je osuujuih presuda svega 20 odsto, od kojih je 50 odsto - uslovnih. Kakva je poruka potencijalnim izvriocima nije teko zakljuiti.

 

Nije tako, roo

 

Na ovom skupu o korupciji govorili su i oni koji imaju najmanje prava da o tome govore. O korupciji, tako, govori ministarka pravde, koja je kao lan Republike izborne komisije uzela oko 2.500.000 dinara - legalno. Jeste to legalno i u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima. Ali, da li je moralno? Ako korupciju shvatimo kao neto pokvareno i nemoralno onda u ovu kategoriju svakako spada i gospoa ministarka. Opravdanje da je taj novac vratila u najmanju ruku je smeno, jer svako bi vratio ono to mu ne pripada pod uslovom da ne bude kriv i uhvaen. Ako ga uhvate vratie, a ako ga ne uhvate nikom nita. Gospoa ministarka pod korupcijom podrazumeva samo njen represivni smisao. Ako paljivo proita Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije shvatie da korupcija nije samo represivno postupanje.

Izgradnja institucija preduslov je uspene borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, a u tom procesu je od sutinske vanosti nastavak pribliavanja regiona Evropskoj uniji.

Predsednik ree da niko nee biti zatien, bez obzira na partijsku pripadnost, roake veze ili ulogu u drutvu. "Kao to vidite, u Srbiji niko nije zatien, ni ljudi koji su na neki nain nacionalne ikone i predstavljaju ive spomenike u drutvu nisu zatieni". On je napomenuo da svako ima pravo na fer i poteno suenje.

Ree i da e borba protiv kriminala biti odluna bez obzira na partijske i roake veze. Prosto neverovatno. Pa celo dananje pravosue, a tuilatvo posebno, u prethodnom je reizboru ustrojeno na partijskim i roakim vezama, i to u tolikoj meri da su sa svim tim upoznati i najvii funkcioneri EU u Briselu. Pa o tome su u Briselu ve vie puta izdali saoptenja i izjave poput Barozovog pisma Drutvu sudija Srbije. I sad tako ustrojeno pravosue treba da se bori protiv pojava koje su ustrojile samo to pravosue.

Kada e funkcioneri DS-a odgovorni za katastrofalnu reformu pravosua i zloupotrebu slubenog poloaja sa koruptivnim elementima biti smenjeni? Kada e se okonati suenja koja traju godinama protiv raznoraznih mafija? Kada e svi dotini poeti da potuju Ustav, zakon i Evropsku konvenciju o ljudskim pravima? Predsednik pria o fer i pravinom suenju, ministarka o reformisanom pravosuu, a pri tom zaboravljaju da je u odnosu na nereizabrane sudije i tuioce povreen l. 6 Konvencije, jer im nije omoguen fer postupak prilikom reizbora, da su pri tom birani kandidati sa loijim rezultatima, prijatelji, roaci, kumovi lokalnih partijskih monika iz DS-a.

 

Dajte najtee kazne

 

Licemerne su izjave koje govore o borbi protiv kriminala i korupcije i da nema zatienih, jer kad se to kae u prisustvu ministra policije to zvui lakrdijaki. Kakva smo mi drava govori i nedavna izjava jednog od prozvanih tajkuna koji je rekao da nije bezobrazno bogat, da je prezaduen, a da je vee bogatstvo stekao za vreme vladavine "demokratije" nego za vreme Slobodana Miloevia. Rekao je da se moe vie nazvati Tadievim i Kotuniinim tajkunom nego Slobinim. Sada emo videti reakciju i znati definitivno ta je istina.

Ministarka pravde Srbije Sneana Malovi izjavila je da je drava odluna da se bori protiv korupcije, da u toj borbi nee biti zatienih ali da je za uspeh neophodna promena svesti graana i uspostavljanje novog sistema vrednosti. Adekvatnim kanjavanjem svakog vida korupcije doprineti suzbijanju te pojave. Ona je rekla da je uverena da e doslednom primenom zakona drava uspeti da osigura efikasno gonjenje svih poinilaca koruptivnih krivinih dela i razbijanje finansijskih tokova organizovanih kriminalnih grupa. Ministarka je naglasila da se to odnosi na sve koji su na nelegalan nain stekli ekonomsku mo bez obzira na drutveni status, a koji mo koriste za korupciju dravnih funkcionera, kupovinu medija i upravljanje finansijskim institucijama. Novim zakonima i reformom pravosua drava iskazuje nameru da niko ne bude zatien funkcijom koju obavlja, a dokaz za to je odredba po kojoj su funkcioneri optueni za korupciju u nadlenosti tuioca za organizovani kriminal. "Time je stavljeno do znanja da nee biti amnestiranih".

ta je sa krivinim prijavama protiv Mesarovieve, Malovieve, Ristia i ostale druine zbog sprovoenja sramnog reizbora sudija u Srbiji i zloupotreba i korupcije? ta eka tuilac? Neka odbaci prijavu, ako su svi sve radili po zakonu i nisu uinili kriminal. Oteeni e odmah preuzeti gonjenje i dokazati ta su sve uradili u tzv. reformi pravosua koja e se okonati u Zabeli. Tek tada u poeti da verujem u sve ovo to Tadi govori.

"Suoavanje sa prolou, reforma budunosti protiv recidiva prolosti, reformu koja znai stvaranje pravosua iji su osnovni principi pravo, pravda i odgovornost". O kakvom suoavanju sa prolou ona govori kada je ta "prolost" sa njima u koaliciji? Poruila je da celo drutvo treba da uspostavi novi sistem vrednosti i da u potpunosti sazre svest da je korupcija neprihvatljiv model ponaanja. Bie potrebno vreme i to nee biti jednostavno, ali drava e nastaviti da radi na tom poslu jer graani nemaju vremena. Ree to ministarka i uspostavi nova merila i ponaanja: skandalozna reforma, la, osionost, neznanje, RIK (nemoralne naplate)...

A kada e gospoa ministarka da promeni svoju svest? Nadam se da gospoa ministarka govori o podizanju svesti tuilaca i sudija, poto je svest obinih graana u vezi sa korupcijom na najviem moguem nivou jer je svakog dana oseaju na sopstvenoj koi.

Zato partije na vlasti nisu izmenile Krivini zakonik pa za sva koruptivna krivina dela uvela minimum zapreene kazne od najmanje etiri godine ili teu kaznu? Dakle, svaka korupcija je delo koje mora da ima za posledicu najtee kazne iz krivinog zakonika: bez 20 godina zatvora nema ozbiljne prie. U Kini su mnogi zbog korupcije osueni na smrtne kazne. Zato nije ukinut imunitet za krivina dela?

Znam da e mnogi rei da represivno ponaanje nee mnogo spreiti korupciju, ali verujem da kada neko od direktora ili funkcionera dobije robiju, svaki e se potencijalni "mitoman" sa velikom dozom opreza uputati u rizik. Nije tako komplikovano to reiti ali nema volje kod ovih demagoga.

 

 

 

Svi znaju ta je to

 

Korupcija podrazumeva nezakonito korienje drutvenog i dravnog poloaja i moi radi sticanja sopstvene koristi. Narodski reeno, pod korupcijom se podrazumeva podmitljivost, potkupljivost ili pokvarenost, a najee se vezuje za "gotovinu", "ke" ili ostvarivanje novane dobiti. Najdominantniji i najee upotrebljavan izraz u narodu je: "Para vrti gde burgija nee".

U nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije data je definicija: Korupcija je odnos koji se zasniva zloupotrebom ovlaenja u javnom ili privatnom sektoru u cilju sticanja line koristi ili koristi za drugoga.

 

 

 

 

Ne mora uvek zatvor

 

O korupciji je teko pribaviti materijalne dokaze u krivino-pravnom smislu, pa su se mnoge korupcionake afere na Zapadu razreavale sudom javnosti ak i kad nije bilo dovoljno vrstih dokaza za krivini progon. U politici postoji moralna odgovornost i sud javnosti ak i kad ne postoji krivina odgovornost. U SAD je Riard Nikson podneo ostavku zbog onoga to su dvojica novinara objavila, to je rezultovalo istragom, pa iako nije krivino odgovarao platio je politiku cenu. Bivi ef francuske diplomatije osuen je 2001. na zatvor i novanu kaznu, jer je zaposlio ljubavnicu u jednom preduzeu, a ona je posle kod njega lobirala da ovo preduzee dobija unosne poslove.

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane