Kucni lijekovi za astmu elicea 10 mg Lijekovi za žgaravicu
Lijekovi za upalu grla ivermectin gdje kupiti Lijekovi za žgaravicu
Lijekovi za valunge Lijekovi za lijecenje oteklina. lexilium cijena Lijekovi za tinitus
lijekovi protiv raka. Lijekovi za trovanje hranom lorsilan cijena prirodni lijekovi za prehladu
prirodne tablete za spavanje lunata bez recepta Proizvodi za njegu masne kože
organizirati modafinil hrvatska Lijek za morsku bolest
lijek za suha usta normabel bez recepta lijek za artritis
lijekovi za zatvor Lijek za akne rivotril cijena sredstvo za zadržavanje vode
Lijekovi za rast kose. Sredstva za suhi kašalj xanax cijena Lijekovi za bolesti zuba.
lijek koji spašava život Lijecenje akni kod kuce. zaldiar bez recepta pojedinacni cvjetovi

  https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Odbrana

Odbrana

Pismo protiv kriminala u Ministarstvu odbrane Srbije

 

Valter brani šalter

 

Povodom Zapisnika Inspektorata odbrane str. pov. br. 468-10 od 15. juna 2010. o izvršenoj redovnoj i delimičnoj inspekciji materijalnog i finansijskog poslovanja Uprave za snabdevanje Ministarstva odbrane, objavljenog u prošlom broju Tabloida, grupa oficira i civilnih lica na službi u Ministarstvu odbrane dostavila je nadležnom telu ovog ministarstva primedbe koje objavljujemo uz neznatna skraćenja.

 

---

Primedbe grupe oficira i civilnih lica na službi u Ministarstvu odbrane na Zapisnik Inspektorata odbrane upućuju se zbog:

"1. pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, bitnih povreda i pogrešne primene Zakona o državnoj upravi... i Pravilnika o radu Inspektorata odbrane...,

2. pristrasnog, namenskog, površnog, parcijalnog i delimičnog pristupa kontroli i (u takvom stilu) pravljenja Zapisnika o izvršenoj redovnoj i delimičnoj kontroli materijalnog i finansijskog poslovanja Uprave za snabdevanje,

3. bitnih povreda odredaba Zakona o odbrani..., Zakona o javnim nabavkama..., Zakona o budžetskom sistemu..., Pravilnika o finansijskom poslovanju i finansijskoj službi Ministarstva odbrane i Vojske Srbije..., Pravilnika o materijalnom poslovanju u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije..., Pravilnika o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje kontrole u javnom sektoru..., Uredbe o sredstvima posebne namene..., Zakona o obligacionim odnosima..., Uredbe o pokretnim stvarima posebne namene..., Odluke o utvrđivanju nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme..., Pravilnika o postupku otvaranja ponuda i obrascu za vođenje zapisnika o otvaranju ponuda..."

 

Obrazloženje

 

"Kao prvo... na strani 1. navedenog Zapisnika navedeno je da je inspekcijom obuhvaćen period od 1. januara 2007. do dana početka inspekcije, što je protivurečno i netačno u odnosu na izreku na strani 2. tačka 1. stav 1., gde je navedeno da je prethodna inspekcija materijalnog i finansijskog poslovanja započeta u periodu od 5. do 28. novembra 2007, a završena u periodu od 19. do 30. maja 2008. Iz Zapisnika se ne vidi koja dokumenta su kontrolisana (u periodu kontrole od 10. maja do 7. juna 2010) prilikom prethodne kontrole koja je obavljena u periodu od 5. do 28. novembra 2007, a završena u periodu od 19. do 30. maja 2008. Kada uporedimo navedene izreke iz pobijanog Zapisnika sa strane 1. i strane 2. jasno je da ovakve konstatacije u navedenom Zapisniku očigledno ukazuju da se radi o pristrasnom, namenskom, površnom, parcijalnom i delimičnom pristupu kontroli kako se u stvari ne bi utvrdilo pravo činjenično stanje, odnosno kako se ne bi utvrdile očigledne zloupotrebe u poslovanju Uprave za snabdevanje, na šta već duže vreme ukazuju i domaća i strana sredstva informisanja, ali i mnoge strane i domaće kompanije i ambasade.

Dakle, očigledno je da je Zapisnik pravljen namenski i po diktatu kako bi mogao biti upotrebljen u dnevnopolitičke svrhe ministra odbrane, u skladu sa tvrdnjama da se u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije posluje navodno po zakonu. Zbog prisustva kontroli i praćenja rada inspektora od strane organa bezbednosti očigledan je pritisak i uticaj na inspektore tako da njihov rad nije bio nezavisan, što je u suprotnosti sa Zakonom o državnoj upravi i Pravilnikom o radu Inspektorata odbrane."

 

Namera ili zabluda?

 

"U pobijanom Zapisniku na veoma nevešt način pokušala se objasniti, bolje rečeno opravdati zloupotreba službenog položaja ministra odbrane i njegovog pomoćnika za materijalne resurse, inače njegovog kuma, u postupku nabavke telekomunikacionih sistema, uređaja, opreme, radova i usluga za rad u novopodeljenim frekvencijskim opsezima. U njemu se pričalo o istorijatu nabavke navedene opreme počev od 1998. do danas. Celokupna priča se svela na to kako je ministar doveden u zabludu oko izbora strateškog partnera, umesto da je u Zapisniku tačno definisano da se radi o školskom primeru zloupotrebe službenog položaja i sukoba interesa zbog primene Uredbe o sredstvima posebne namene, koja je upravo i doneta kako bi na "zakonit" način ministar odbrane i njegovi sateliti vršili pljačku vojne imovine..."

"Pored toga, po pitanju navedene telekomunikacione opreme iz Zapisnika se ne može ustanoviti ni kako je izvedena ova nabavka i kolika je šteta naneta. Na osnovu kojih bitnih činilaca je izvršeno opredeljenje za vrstu, kvalitet, tehnološki nivo opreme i sl., i uz primenu kojih normativa je izvršena nabavka. Ne može se videti ni koji je, po specijalnostima, bio sastav tima koji je definisao budući sistem veza i karakteristike potrebne opreme i ko je bio na čelu tog tima? Kako se došlo do zaključka o nabavci telekomunikacione opreme preko Jugoimporta SDPR baš u periodu mandata ministra Šutanovca i njegovog pomoćnika za materijalne resurse Ilije Pilipovića i koji su bili kriterijumi u izboru navedene opreme (pogotovo ako se zna da su obojica pre dolaska na navedene javne funkcije radili u Jugoimportu SDPR). Ne vidi se kolika je vrednost nabavljene opreme? Ne vidi se koliko je izmena i dopuna ugovora bilo u periodu od zaključenja prvih ugovora do danas? Kolika je vrednost ove opreme po sada važećim ugovorima, nakon svih izmena i dopuna? Da li je u prethodnom periodu bilo izmena početnih specifikacija opreme i zbog čega je dolazilo do izmena specifikacija predmetne opreme (ako ih je bilo)? Da li se danas zna kako će izgledati budući sistem veza u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije? Da li ima problema u integraciji opreme dva strana proizvođača i zbog čega su nastali problemi? Kako je predviđen sistem održavanja i unapređivanja opreme koja se svakodnevno razvija? Da li u tome ima problema koji se mogu očekivati u budućnosti? Da li u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije ima stručnjaka koji mogu da učestvuju u korišćenju, osvajanju i usvajanju novih tehnologija? Da li po svim segmentima, u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije ima zadovoljavajućeg kadra koji će implementirati novu opremu?"

 

Odgovori na prosta pitanja

 

"U Zapisniku nisu navedeni razlozi zbog kojih nije izvršena kontrola nabavke sanitetskih vozila marke sitroen za potrebe Univerzijade 2009. godine (koja su posle Univerzijade ostala Vojsci Srbije), koja je izvršena preko kompanije Jucit, a čiji je vlasnik kum ministra odbrane Dragana Šutanovca.

Iz Zapisnika se ne vidi koji su to viši državni interesi po kojima je, uz više od 30 odsto niže cene od cena postignutih na neposrednoj pogodbi, kompaniji Jugoimport Mont iz Podgorice (sadašnji MDI) dodeljena prodaja naoružanja i vojne opreme (NVO) suvišnih VSCG, od čega je veći deo izvezen ne krajnjoj destinaciji, kako glasi u izvoznim dozvolama, pa je preko švercera jedan deo završio i na Kosovu. Ne vidi se koji iznos je Jugoimport uplatio na račun Ministarstva odbrane, kolika je šteta pričinjena i kako postupiti sa ostatkom naoružanja koji nije preuzet od strane MDI. Zapisnik nije obuhvatio činjenicu da je Ugovor br. 1730-95-8-08 u iznosu od 5.946.159,10 USD potpisan nezakonito sa kompanijom koja uopšte nije učestvovala na pismenom nadmetanju i neposrednoj pogodbi; da je ugovor na volšeban način potpisan 19. februara 2008, iako je istekao, uz uslovljavanje od strane Ilije Pilipovića (iako to nije njegova nadležnost) i posredovanje kompanije Bulet, čiji je direktor Nebojša Lojančić, koji je radio sa Ilijom Pilipovićem u Jugoimportu SDPR... (osnivač Buleta je ofšor kompanija sa Kipra, čiji je jedan od vlasnika i sam Ilija Pilipović)... u dodeli prodaje municije (7,62x39) kompaniji Evaco (čiji je vlasnik strani državljanin Konrad Černčić, koji je takođe svojevremeno radio sa Ilijom Pilipovićem)... uz nametanje ino-kupca po mnogo nižim cenama od one koju je Evaco imao sa drugim ino-partnerom... Da plaćanje Ministarstvu odbrane nije izvršio nosilac ugovora Evaco već strana kompanija Centuri Arms Inc., koja nema nikakav ugovor sa Upravom za snabdevanje (što je apsolutno u suprotnosti sa Zakonom o deviznom poslovanju). O svemu ovome su, pored pomoćnika ministra odbrane za materijalne resurse Ilije Pilipovića, obavešteni v.d. načelnika Uprave za snabdevanje pukovnik Srđan Novaković, ministar odbrane Dragan Šutanovac, predsednik Vlade Mirko Cvetković i predsednik države Boris Tadić. Nemoguće je stoga da ova informacija nije bila poznata inspektorima."

"Iz Zapisnika se ne vidi razlog zašto nije vršena kontrola dokumentacije o sprovedenom pismenom nadmetanju nameštenog tendera po konkursnoj dokumentaciji pov. br. 423-101/08 od 23. novembra 2009. (zbog zamene ponuda pojedinih ponuđača i nameštanja pismenog nadmetanja kod Upravnog suda Beograd se vodi sudski spor) o čemu su inspektori morali biti upoznati. Nije dat odgovor iz kojih razloga je samo sa jednom kompanijom (CPR Impex) u jednom danu (12. februar 2010) po napred navedenoj konkursnoj dokumentaciji sklopljeno više ugovora (ugovor br. 170-93-7-10 na iznos od 576.000,00 USD, ugovor br. 170-93-8-10 na iznos od 135.620,00 USD, ugovor br. 170-93-9-10 na iznos 1.499.721,00 USD, ugovor br. 170-93-10-10 na iznos 115.345,00 USD. Zbog svega toga, očigledno je da je kontrola vršena namenski i u skladu sa tačkom 2. ovih primedbi."

 

Ne opterećujte se ko smo!

 

Na osnovu svega toga, grupa oficira i civilnih lica na službi u Ministarstvu odbrane, autori Primedbi, predlažu da direktor Glavnog odeljenja za inspekciju materijalno-finansijskog poslovanja i građevinske delatnosti Inspektorata odbrane ovaj prigovor uvaži kao osnovan, a "pobijani Zapisnik poništi, da formira novu komisiju koja će izvršiti ponovnu i potpunu inspekciju materijalnog i finansijskog poslovanja Uprave za snabdevanje uz kompletno ispitivanje napred navedenih primedbi i obrazloženja".

Inspekcija se moli da "prilikom razmatranja ovog prigovora izuzme inspektore koji su vršili inspekciju, a da na sednicu pozove predstavnike svih kompanija koje su podnosile prigovore i davale primedbe po bilo kom osnovu, u cilju otklanjanja svih sumnji i davanja doprinosa na suzbijanju organizovanog kriminala, mita i korupcije koji već duži niz godina caruje u Ministarstvu odbrane, Sektoru za materijalne resurse, Upravi za snabdevanje".

Autori, na kraju, upozoravaju da će ovaj prigovor, "radi svake sigurnosti da će po njemu biti postupljeno, dostaviti određenim sredstvima informisanja, nadležnim organima zakonodavne, sudske i izvršne vlasti".

 

 

 

 

 

 

Nije važno ko, već zašto

 

Autori pozivaju nadležne da se "ne opterećuju pitanjima ko sačinjava ovu grupu oficira i civilnih lica na službi u Ministarstvu odbrane Republike Srbije, već da na osnovu svih relevantnih podataka i informacija pristupe pravoj, nepristrasnoj, nezavisnoj, transparentnoj i potpunoj inspekciji materijalnog i finansijskog poslovanja Uprave za snabdevanje kako bi se utvrdilo pravo stanje i predložile adekvatne mere".

 

 

 

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane