Natrag

(Pr)osudite sami

 

(Pr)osudite sami

Konano reenje

Milovan Brki

U svojoj osionosti srpski predsednik Boris Tadi saoptio je podanicima da on i njegova partija moda i gree u radu, ali da drugi nemaju bolja reenja od njihovih!

ovek svih srpskih poraza poruuje nam da je vlast za njega pitanje ivota i smrti. On sebe, i svoju kamarilu, ne vidi kao obine graane.

Kada je postavljen za ministra za telekomunikacije u saveznoj vladi, odmah nakon izbora Vojislava Kotunice za predsednika SRJ, Boris Tadi je ispruio svoje duge prste. Uzeo je od Bogoljuba Karia, barem prema priznanju koje je Bogoljub dao Zoranu iniu, deset miliona dolara, koji su mu prebaeni u jednu stranu banku. Ministar Tadi legalizovao je veinsko vlasnitvo gospodina Karia nad firmom Mobtel. Predsednik Demokratske stranke oterao je Borisa Tadia sa tog mesta.

Odmah po inievom ubistvu gospodin Tadi postaje ministar odbrane. Poinje da krade i pljaka. Veliku nabavku tofa, od kojeg se pravi odea za vojnike i oficire, tadanji ministar odbrane poverava firmi iji vlasnik je bila - njegova supruga Tatjana Rodi-Tadi!

Ako je ona uopte i znala da je vlasnica te firme u kojoj je istovremeno i jedini zaposleni. Provizija je iznosila nekoliko miliona dolara!

Jedna od najdrskijih pljaki, koja srpskog predsednika moe kotati glave, jeste besprizorna pljaka NIS-a, tri dana uoi predaje ruskoj kompaniji Gasprom, koja je postala veinski vlasnik. Predsednica Upravnog odbora NIS-a Biserka Jeftimijevi-Drinjakovi prebacila je desetinu miliona evra na marketinke agencije Tadievih bandita i na raune optinskih odbora DS-a. Za ovu razbojniku krau gospoa Biserka je nagraena mestom savetnika u kabinetu predsednika Srbije!

Sumanutim pljakama srpskog predsednika, izgleda, nema kraja.

Na njegov cinizam da niko osim njega i njegove partije nema bolje reenje u rukovoenju Srbijom, meni se ini da postoji jedno reenje, ijom realizacijom bi Srbija i milioni njenih gladnih i do gole koe opljakanih graana mogli da odahnu, i da im se vrati nada da e poeti da ive kao ljudska bia.

Rumunski diktator Nikolae auesku pao je u trenutku kada je bio uveren, isto kao i gospodin Tadi, da osim njega niko nema bolja reenja. Mada, ruku na srce, auesku nije bio pohlepan ovek, i nakon streljanja ispostavilo se da nije imao raune u inostranstvu, za razliku od naeg.

Kada bi garda koja uva diktatora jedno jutro promenila marrutu i odvela Borisa Tadia u kasarnu, u kojoj bi sudsko vee ekalo optuenog, a nakon toga se uli rafali, milioni graana mogli bi da uskliknu - diktator je gotov, ivela sloboda!

Prirodno je pravo porobljenih graana, kada pojedinac, neustavno, zavede svoj apsolutizam i opljaka dravne fondove i budet, i graane dovede u smrtnu opasnost, da se brane svim sredstvima. Ubistvo diktatora nije kanjivo i smatra se prirodnim pravom graana na samoodbranu.

Da li Boris Tadi razmilja, ili barem sluti, da je put kojim on ide, put bez povratka?

Da li je ovo bolje reenje za Srbiju, od njegove odlunosti da pomete svaku kasu?

www.milovanbrkic.com

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane