https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Stav

Stav

Slepilo

Branko Draga

 

 

MANGULICA - Boris Tadi je obiao gradilite mosta u Bekoj. Ni posle deset godina reformatori nisu uspeli da naprave autoput do Novog Sada. Moja ideja, odmah posle petooktobarskog zaokreta, bila je da se napravi akcionarsko drutvo graana Srbije za izgradnju autoputa do Novog Sada. Investicija, zajedno sa mostom, trebalo je da kota 150 miliona evra. Investitore bi inilo pet miliona graana Srbije koji bi dali po 30 evra i dobili akcije. Ko nije imao 30 evra, dobio bi od dravne banke kredit na 30 evra sa vraanjem na 30 meseni rata, tako da se meseno vraa jedan evro i kamata na kraju otplatnog perioda. Prikupljena sredstva bi se utroila da se napravi pravi autoput za 120 dana i da se podigne saobraaj, smanjivanjem putarina, na 40.000 prolazaka dnevno.

U izgradnji autoputa uestvovalo bi 50.000 radnika i 5.000 maina, tako da bi svaki radnik morao da uradi 16 metara puta ili dnevno 13,33 centimetra. Mislim da 13,33 centimetra dnevno nije neka velika razdaljina i da bi nai radnici, koje neoliberali preziru i na svakom mestu poniavaju, sigurno ostvarili tu dnevnu normu. Tako bismo dobili novi autoput i dupli most. Putarina bi se ubirala u vreme izgradnje i ubacivala u tu novu meovitu kompaniju, gde bi i drava imala 25 odsto vlasnitva. Putarina bi bila nia nego u svim zemljama regiona. Brza izgradnja bi privukla veliki broj novih putnika.

Graani bi se uili akcionarstvu, i posle 240 dana poeli bi da dobijaju dividendu iz svojih akcija. Razvila bi se Berza i graani bi se uili kako da investiraju. Umesto da gledaju gluposti na RTS-u i Pinku, ove dve monopolske televizije koje programirano ubijaju volju i ivot u Srbiji, graani bi gledali izvetaje sa Berze. Umesto da se nerviraju i gube novac i vreme, oni bi zaraivali i razvijali svoju sopstvenu zemlju. Zavretkom ove deonice autoputa, otvorili bi se radovi na deonici od Novog Sada do granice. Istim metodom. Graani bi umesto da 6,5 milijardi evra odnesu u parazitske banke, investirali u svoju zemlju i zaraivali bi na tom unosnom poslu.

Naravno, ni ova moja ideja nije bila prihvaena. ini je uopte nije razumeo. Bila mu je strana i suvie kolektivistika. Rekao mi je da nam to ne treba jer su nam Amerikanci ve obezbedili 6 milijardi dolara. Nae je samo da ih uzmemo. Taj novac nikada nije doao. To je bilo veliko obmanjivanje graana. Reformatori su bili bez ikakvog iskustva, nikada nisu na tritu zaradili nijedan evro i nisu bili sposobni da vode nikakve poslove, a ne dravu sa nasleenim problemima, i zato su putevi ostali neuraeni. Otvarane su samo deonice za izborne kampanje.

Koja se sve politika njukala nisu slikala na deonicama puteva od nekoliko kilometara, koji su propadali brzinom kojom su politiari, posle gaenja kamera, beali sa mesta zloina. Na kraju, Drug Boris Tadi Beli posetio je gradilite. Posetio je most. Koji ne prave tajkuni. Posetio je uz obrazloenje da on mora da vidi kako se gradi. Posetio je jer voli da radi. Pratila ga je kamarila telohranitelja i linih biografa. Hteo je da se lino uveri kako tee Dunav ispod poslova koji stoje. Bio je srdaan sa svojim savetnicima i uvlakaima. I sve je teklo po uigranom protokolu, graani su se uverili da njihov predsednik svuda stie, da je nezamenljiv i da nam vie nikada ne trebaju izbori - ta e nam izbori kada predsednik misli za nas?! - kad odjednom, iznenada, pred nasmejanog i zadovoljnog predsednika istra obina sremska mangulica i poe uznemireno da tri. Telohranitelji i specijalne policijske snage za borbu protiv terorizma skoie da brane nasrtaj na integritet oveka koji je zaduen za evropske i evroatlantske integracije. Plaili su se da je ovo provokacija nezadovoljnog naroda, opozicija je pod njihovom kontrolom i nije dogovaran nikakav samostalni napad na predsednika drave u nestajanju.

Mangulica se uplai tolikog sveta i stade da bei ispred specijalaca za borbu protiv terorizma. Drug Beli se zamisli i pred svima ree, oponaajui Druga Staroga - mangulice su naa izvozna ansa. Predsednici komora, tajkuni, savetnici predsednika, novinari, televizijski voditelji i kamermani su pali na kolena pred tom genijalnom milju Druga Belog. I nisu uspeli ni da se otrezne od izliva tolike ljubavi prema najmudrijem crnogorskim sinom na privremenom radu u kui svoga Velikoga brata, kada nas predsednik iznenadi novom mudrou. Rekao je da on ne vidi nikakve bolje ideje u odnosu na politiku koju On vodi. Samo neke kritike koje dolaze on ljudi koji sednu na stolicu i kritikuju. Ko ima bolji od mene? Ko? Niko. Ja sam najbolji sam sebi. Ja sebe ne mogu da kritikujem. Kritike od drugih, koji sede na stolici, ne prihvatam. Drug Beli je nezamenljiv. Uhvatilo ga je politiko slepilo. A to je prvi signal skorog politikog pada.

PRIVATIZACIJA - Drug Boris se osvrnuo i na privatizaciju. Rekao je da ima uspene i neuspene. Rekao je da neuspenu privatizaciju drava treba da rei. Nije rekao kako da se rei. Kritikovao je privatizaciju i nije seo na stolicu. Nije imao ideju, ali je kritikovao. Direktor policije Veljovi je bio potpuno jasan i konkretan. Dao je izjavu, povodom hapenja biveg vlasnika Meridijan banke, da e policija iskontrolisati svaku privatizaciju koja se nije zavrila pokretanjem proizvodnje, nego su se pare prale. Obrazloenje za hapenje biveg bankara moe da se primeni na 90 odsto privatizacije u Srbiji.

Hoe li policija hapsiti i ostale? Ili e sve biti selektivno. Politiki obojeno. Hoe li neko privesti u policiju bive ministre za privatizaciju Vlahovia i Bubala, ministra energije Novakovia, sadanje ministre Dinkia i elia? Hoe li neko ispitati Labusa, Pitia i elia kako je zatvoren Pariski dug? Hoe li policija privesti privatizacione savetnike koji su u sluaju, recimo, RTB Bor uzeli 2,2 miliona evra ili za svaku stranicu po 53.333 evra? Hoe li biti privedeni revizori koji su uestvovali u pljaki dravne i drutvene imovine? Hoe li neko smeti da privede aktere prodaje Sartida, eerana, duvanske industrije i cementara?

Hoe li nam policija otkriti koje su malograanske porodice suvlanici cementara i fabrika iz preraivakog sektora? Kome je davan novac iz dravnih i paradravnih banaka da bi privatizovali na svoje ime, a za raun vladara iz senke? Hoe li biti privedeni elni ljudi Akcijskog fonda, koji su kao sumanuti dravnu imovinu u bescenje prodavali tajkunima preko Berze? Hoe li biti privedeni direktori Agencije za privatizaciju i sam premijer zbog svega to se deavalo u toj najkorumpiranijoj instituciji u dravi? Hoe li biti privedeni veinski vlasnici i njihovi politiki mentori koji su rasprodali sve, izneli novac i sada sede u blizini Druga Belog, oekujui da ih on zatiti od posete policije?

Ima jo bezbroj pitanja koja bih mogao da postavim. Pitanja koja sam postavio u oktobru 2000. pokojnom Zoranu iniu i na koje on, kao i na mnoga druga, nije znao nikakav odgovor. Postoje svedoci i pisani tekstovi, televizijski nastupi i radio zapisi, koji mogu da potvrde da sam sve ovo predvideo i da sam opominjao opijene vlastodrce da e, budu li sprovodili neoliberalnu ok-terapiju, unititi svoju naciju i dravu. Nisu hteli da me sluaju. Ni javnost nije bila zainteresovana da uje moje argumente. Sada je jasno ko je bio u pravu. Ne mogu da sluam te licemere, poltrone, prevrtae, tezgaroe, skorojevie i intelektualne prostitutke koji su se prodavali i stavljali u slubu organizovanog kriminala u vrhu drave.

Ne mogu da itam neoliberalnog satrapa i lakeja tajkuna, nazovinezavisnog novinara Miu Brkia koji danas pie koliko je novca opljakano u repo operacijama na finansijskom tritu. Zato o tome nisi pisao pre pet godina? Zato si zatvarao oi pred organizovanom pljakom? Zato si prodao svoju struku za aku privilegija, koje si mogao da zaradi na tritu? Zato objavljuje tekst o Jelaiu u danu kada on naputa posao zbog koga je doveden? Zato svoju novinarsku snagu pokazuje nad opljakanim, otputenim i siromanim radnicima? Zato sada ne napie tekst o Tadiu i njegovim pajtosima? Zato ne raskrinka ilasa i njegove monopole?

Pisati danas pogrdno o Miloeviu je sramno. Zato to niste pisali kada je bio u najjaoj snazi i kada je na izborima dobijao 104 odsto glasova? Zato niste otvorili, gospodo to koraate rame uz rame sa vlau i to stotinama hiljada evra naplaujete svoje lane doktorate i titule od papira, pitanja makijavelistike vladavine inia? Zato ste ga vi, njegovi veliki prijatelji i saradnici iz vlasti, izveli na streljanje? Zato neto niste uinili da ga zatitite, jer je on poginuo da biste vi zadrali vlast i ukradeni novac. Zato enite i plezite pred Drugom Belim kada mu se iza lea smejete i ogovarate ga da je narcisoidan i samoljubljiv?

Nema napretka, dragi moji prijatelji koji itate ove ispovesti, ako ne odgovorimo na sva pitanja na koja nismo imali hrabrosti da progovorimo. Nema katarze i novog poetka na laima i obmanama. Policija, to vas uveravam, zna svoj posao. Pre dve nedelje su me pozvali u policiju da dam izjavu u vezi sa privatizacijom hotela i ugostiteljskih objekata Razvitak iz Lazarevca. ovek koji je to privatizovao, neki balavac bez radnog i ivotnog iskustva, svu imovinu od 17 miliona evra je prebacio na povezana lica. Lepo ovek oteo imovinu iz subjekta privatizacije i od manjinskih akcionara. A kada je to uradio, onda se zaposlio u Agenciji za privatizaciju. Zaposlio se da bi prikrio pljaku, kao to su neki ministri postali poslanici.

Na sve nae strune dopise niko iz institucija sistema pet godina ne odgovara. A onda, veinski vlasnik, iznerviran to novine prenose istinu o pljaki, tui za klevetu ene koje imaju vie godina radnog staa nego on ivota, i mene kao zatitnika te sirotinje. I ja dobijam poziv od policije na razgovor, vrlo uljudan i struan, da objasnim, prema tubi veinskog vlasnika, zato sam ga spreavao u njegovoj nameri da opljaka preduzee. Neverovatno!!! Umesto da tuilac odmah izda nalog da se ta vucibatina odmah uhapsi, da mu se zapleni imovina i prenese u fond za rtve privatizacije, tuilac izdaje nalog policiji da ispita mene i ene koje su stvarale tu firmu.

Nema napretka dok se ne bude napravio temeljni zaokret. O tome ta treba da se radi, decenijama piem. Piu i drugi estiti i struni ljudi. Ali Drug Boris nita ne ita. Nita nije itao ni Miloevi. I tu dolazimo do same sutine problema. Sve poinje i zavrava se u politici. Totalitarni politiki sistem se nije promenio. U Srbiji nema demokratije, nego imamo vladavinu oloa. Graani su izmanipulisani i veruju da neko drugi treba da im donese sreu. Nee, gospodo drugovi, niko da vam donese bolji ivot. Moramo sami da se za njega izborimo. Moramo sami da zaradimo i utedimo za bolji ivot. Moramo da promenimo politiki sistem i da uvedemo Demokratiju u Republiku. To moraju da urade ozbiljni i mudri ljudi. Politiki slepci ne mogu ni sebi da pomognu. Slepilo je zarazno.

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane