https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Tabloid istražuje

Tabloid istražuje

Ministarstvo odbrane: Privatna prćija između političkog i privrednog kriminala

 

U raljama životinja

 

Srbija je obećana zemlja za korumpirane skotove, lopuže, mafijaše, a Ministarstvo odbrane Srbije prava je meka za njih. Nema lepšeg mesta za tipove poput vojnog ministra Dragana Šutanovca i njegovog kuma, ali i pomoćnika za materijalne resurse, odnosno za prljave poslove i pranje para, Ilije Pilipovića. Slede nova zapažanja Tabloidovog izvora iz srca ovog ministarstva

 

Pukovnik Milan Jovanović

 

Otkako je postao ministar "obmane", naš vojni ministar bez ikakvog plana i državnih potreba, a zarad ličnih interesa i mutnih poslova, o trošku poreskih obveznika šetka i tumara po inostranstvu prikazujući to bombasto kao jačanje srpskog odbrambenog sistema, bilateralnih odnosa, povećanje izvoza. Kakve li gluposti? Njegovo svakodnevno bombardovanje medija izjavama, kao što su "Srbija najveći izvoznik naoružanja od Turske do Austrije", "Srbija najveći izvoznik naoružanja u regionu", " Od vojne industrije očekujemo milijardu dolara", " Srbija će graditi avio-bazu i vojnu bolnicu u Iraku", "Srbija će graditi vojnu bolnicu u Libiji", "Reforma vojske prioritet", "Srbija da se opredeli o NATO" itd.), pažljivo su pripremane, planski predstavljene, a sve da bi se prikrile prave istine i njegove, odnosno njihove lopovske aktivnosti.

"Veoma su, na primer, interesantne njegove poslednje posete Libiji i Iraku. Obe posete Šutanovac je učinio kada su se predsednik Vlade i veći broj ministara nalazili van zemlje ili na godišnjim odmorima", kaže izvor Tabloida. "Poseta Libiji učinjena je veoma brzo nakon predsednikove posete Libiji i delegacije u kojoj je i on sam bio. Poseta je učinjena u periodu kada je predsednik Vlade Mirko Cvetković sa nekoliko ministara bio u poseti Kini, Koreji... Zašto je ta poseta tako brzo realizovana?

"Posetu Iraku 5. avgusta 2010. Šutanovac je upriličio kada se veći deo Vlade i premijer nalaze na godišnjem odmoru i to pod veoma čudnim okolnostima kada mu je čak i život bio ugrožen. Iako je pre samog poletanja sa beogradskog aerodroma došlo do kvara na avionu i iako su mu sasvim opravdano građani Iraka pretili atentatom, Šutanovac je ipak otputovao u Irak. Kakva upornost jednog ministara 'obmane' da bi u ime Jugoimporta SDPR, kao njegov magacioner, predao samo tri aviona tipa lasta. Da li su uopšte u pitanju avioni ili, recimo, lično preuzimanje dogovorene partijske i lične provizije, koju diplomatskom poštom na diplomatski način i na 'zakonskoj' osnovi, o trošku poreskih obveznika, treba da prenese na odgovarajuću, njemu znanu destinaciju!"

 

Širok opseg nemorala i kriminala

 

"Setimo se samo sednice Skupštine Srbije na kojoj je poslanik SRS-a Marina Raguž na veoma argumentovan način preslišala ministra Šutanovca upoznajući poslanike i građane Srbije sa organizovanim kriminalom u Ministarstvu odbrane i ulogom ministra Šutanovca u svemu tome. Setimo se konkretnih pitanja postavljenih ministru Šutanovcu, na koja još nije dao odgovor, i njegove reakcije tom prilikom, zbunjenosti, griženja usana, zamuckivanja i besnog izraza lica. Od drskog, bahatog, bezobraznog, prepotentnog, bezobzirnog, nadmenog čoveka ostao je samo - izduvani balon. Za takve situacije nije obučen i pripremljen na NATO kursevima", kaže naš izvor.

"Nakon što je radi dnevnopolitičke upotrebe namenski, pod kontrolom i diktatom ministra odbrane izvršena redovna i delimična kontrola materijalnog i finansijskog poslovanja Uprave za snabdevanje (o čemu je Tabloid pisao u broju 210), a pošto je Inspektorat odbrane u svom Zapisniku str. pov. br.468-10 od 15. juna 2010. ipak konstatovao nepravilnosti, na strani 9 i 10 pod tačkom 6.1.1.1 stoji u:

"Stavu 1: Komisioni ugovor broj 1565-91-46-07 u vrednosti 5.385.180,87 eura zaključen je 20.12.2007. sa Jugoimportom SDPR radi nabavke radio-uređaja VF i VFF opsega sa dodatnom opremom, od inoproizvođača Tales iz Francuske, iako, nakon sprovedenih verifikacionih ispitivanja, delovi opreme nisu zadovoljili, odnosno dobili su negativnu ocenu. Za one delove opreme, koja je dobila pozitivnu ocenu, u izveštaju TOC-a se navodi: "Otkazi do kojih je dolazilo u toku laboratorijskih i OE ispitivanja ukazuju na nepouzdan rad" kao i da su "pripadnici specijalne brigade ocenili da personalni ručni radio nije pogodan za terensku upotrebu".

"Stavu 2: Navedeno znači, da ponuda Jugoimporta SDPR od inoproizvođača Talesa za radio-lot nije ni trebalo da bude razmatrana od strane Komisije, jer delovi te opreme nisu zadovoljili na verifikacionom ispitivanju"...

"Stavu 3: Predsednik Komisije, pukovnik Milutin Kovačević iz Uprave za snabdevanje, kao i članovi, potpukovnik Rajko Petrović iz Uprave i poručnik Bojan Ivković iz Pravne uprave, u više su navrata, usmeno i pismeno, ukazivali nadležnim starešinama (načelniku Uprave i pomoćniku ministra za materijalne resurse), na uočene propuste i nepravilnosti. I pored svih navedenih propusta, ugovor za radio-lot se sklapa sa Jugoimportom SDPR (inoproizvođač Tales), koji je izabran za strateškog partnera za nabavku radio uređaja VF i VFF opsega".... Šta se desilo sa članovima komisije Tabloid je pisao u broju 210.

 "Stavu 4: Dokazi u spisima predmeta, posebno Izveštaj komisije, formirane Odlukom ministra odbrane, u vezi ispitivanja zakonitosti postupka nabavke taktičke telekomunikacione opreme, nameću zaključak da je ministar doveden u "zabludu" pre donošenja odluke o izboru strateškog partnera"...

Šta se desilo sa članovima Komisije za ispitivanje zakonitosti postupka, general-majorima Ljubomirom Samardžićem i Radivojem Vukobratovićem, te pukovnikom a sada brigadnim generalom Dankom Jovanovićem i civilnim licima Aleksandrom Stojanović i Ljiljanom Santrač, Tabloid je takođe pisao u broju 210.

 

Zanimljivi gosti, zanimljivi domaćini

 

Dalje naš izvor kaže:

 "Na strani 10 i 11 pod tačkom 6.1.1.2 navedenog Zapisnika konstatovano je sledeće u:

 "Stavu 1: Komisioni ugovor broj 1572-91-47-07, u vrednosti od 12.886.735,58 eura, zaključen je 24.12.2007. sa Jugoimportom SDPR radi nabavke taktičkih komutacionih centara, od inoproizvođača Talesa, iako iz komisijskog izveštaja proizilazi da je Tales dobio 67,05 pondera i rangiran kao drugi, dok je Tadiran sa 84,79 pondera rangiran kao prvi, koga je i trebalo izabrati za strateškog partnera".

 "Stavu 2: Međutim, Uprava za telekomunikacije i informatiku (J-6) GŠ, kao taktički nosilac, odustaje od propisanih TTZ-a (Akt, int.broj 10807-1 od 15.11.2007), na osnovu čega Komisija predlaže da se odustane od izbora strateškog partnera za nabavku taktičkih komutacionih centara (Dopuna Komisijskog izveštaja, pov. br. 1278-178/06 od 16.11.2007), a ministar donosi Odluku (pov. br. 181/06 od 16.11.2007). Samo dan kasnije (od dana kada taktički nosilac odustaje od propisanih TTZ-a), odnosno 16.11.2007, GVTS usvaja zaključke (pov. br. 124-101 od 16.11.2007) o prihvatanju Talesa za strateškog partnera za predmetnu nabavku. Zatim načelnik GŠ VS, 20.12.2007, donosi Rešenje (pov. br. 11956-4 od 20.12.2007) kojim, između ostalog, usvaja u naoružanje i vojnu opremu taktičke komutacione centre inoproizvođača Talesa. Istog dana, Komisija sačinjava izveštaj (pov. br. 1572-9 od 20.12.2007) o neposrednom ugovaranju nabavke sa Talesom, preko komisionara Jugoimporta SDPR, dostavlja Kabinetu ministra Nacrt odluke o nabavci (akt pov. br. 1571-10 od 20.12.2007). Ministar 21.12.2007. donosi Odluku (pov. br. 1572-12) o predmetnoj nabavci".

 "Stavu 3: Član Komisije iz Pravne uprave, poručnik Ivković, u svom napred navedenom upozorenju, istakao je, između ostalog, da je u radu Komisije aktivno učestvovalo i lice koje nije član Komisije, po odluci nadležnog starešine" (Odluka načelnika Uprave za snabdevanje, pov. br. 1278-152/06 od 11.10.2007).

 "Stavu 4: Između ostalog se kaže: "... Iz ovoga bi se moglo zaključiti, da je ovakvim postupcima pričinjena šteta, čija bi se visina mogla utvrditi samo u posebnom postupku i nakon veštačenja".

"Umesto da se preduzmu adekvatne zakonske mere na suzbijanju kriminalnih radnji, ministar odbrane i njegov kum ubrzano rade na uništavanju tragova o njihovom učešću u organizovanom kriminalu", procenjuje naš izvor.

 "U tom cilju upriličena je poseta Ilije Pilipovića Francuskoj, poseta koja nije planirana nijednim planom rada (godišnjim, mesečnim, sedmičnim). Kao gost francuske kompanije Tales u periodu od 13. do 19. jula 2010. na sajmu NVO Eurosatory 2010 u Francuskoj (pod izgovorom uspostavljanja kontakta sa predstavnicima značajnih proizvođača NVO i sagledavanja tehničko-tehnoloških nivoa sredstava NVO koja se danas proizvode u svetu) Ilija Pilipović, pomoćnik ministra odbrane za materijalne resurse, boravi sa svojim novim satelitima - brigadnim generalom Mitrom Kovačem, načelnikom Uprave za planiranje i razvoj Generalštaba, pukovnikom Bojanom Zrnićem, načelnikom Uprave za odbrambene tehnologije Ministarstva, pukovnikom Goranom Stojanovićem, direktorom Tehničkog opitnog centra, potpukovnikom Miloradom Rodićem iz Uprave za odbrambene tehnologije, majorima Radovanom Karkalićem, zamenikom direktora TOC-a, i Bobanom Pavlovićem iz Vojne akademije, te vojnim službenicima iz Vojnotehničkog instituta Milošem Filipovićem, Dragoslavom Živanićem i Mihailom Trailovićem".

"Građanima Srbije - čitaocima ovog teksta, ne može da ne bude jasno zašto se u organizaciji francuske kompanije Tales išlo na sajam NVO Eurosatory 2010 u Francusku", kaže naš izvor.

 

 

 

 

 

Dogorelo

 

Politika odbrane Srbije, koju sprovodi vladajuća koalicija na čelu sa DS-om, kao posledicu ima uništenje Vojske Srbije. Uništenje je izvršeno kroz promašenu reformu Vojske, ukidanje služenja vojnog roka, profesionalizaciju, svakodnevno urušavanje odbrambenog sistema Srbije, uništenja odbrambene industrije, neprimerene pljačke vojne imovine. To je proizvod neformalne i od javnosti nekontrolisane družine okupljene oko Kabineta Borisa Tadića, odakle je za debele pare Dragan Šutanovac sa svojim kumom Ilijom Pilipovićem delegiran za pružanje usluga Zapadu i NATO savezu.

U Ministarstvu odbrane vlada poltronstvo, udvorištvo, krčmljenje kolača zvanog "vojna imovina". Šutanovac i Pilipović su postali apsolutisti. Niko ne sme da im se suprotstavi, niko ne sme da ih kritikuje. Rade šta hoće i kad hoće. Samo su im lopovluci i laži u kontinuitetu. Da je Srbija pravna država, organi gonjenja, tužilaštva i sudstva bi odavno reagovali. Ovako, i oni su pod njihovim uticajem i u njihovoj službi.

 

 

 

 

 Šta je Ilija Pilipović radio u Francuskoj, kao gost francuske kompanije Tales, u poseti koja nije planirana nijednim planom rada (godišnjim, mesečnim, sedmičnim).

 

 

 

 

Kako može da prođe nešto za šta je rečeno da "otkazi do kojih je dolazilo u toku laboratorijskih i OE ispitivanja ukazuju na nepouzdan rad", kao i da su "pripadnici specijalne brigade ocenili da nije pogodno za terensku upotrebu".

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane