https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Sa licu mesta

Sa licu mesta

Ministarstvo odbrane kao ubitana igraka u rukama nekolicine amatera - stranih kursista

 

 

aa e nas i neprijatelju isporuiti bez gaa

 

Afera za aferom - afera pancir, afera satelit, afera stanovi, afera Cepotin, afera Pohulek, afera Jankovi, farmakologija, protekcije, javne nesuglasice izmeu Ministarstva i Generaltaba, nepotovanje zakona i uredaba, dovoenje civilnih lica koja su radila u inostranim ambasadama na mesta koja su izuzetno veoma osetljiva - sve su to razlozi da predsednik drave i premijer ocene kako je rad Ministarstva odbrane bio dobar

 

Pukovnik Milan Jovanovi

 

 

Ministarstvo odbrane je kako u miru tako i u ratu najvii dravni organ za rukovoenje Vojskom Srbije. Ono je najvia vojna institucija drave za koordinaciju i usklaivanje kompletnih priprema drave za odvraanje od rata ili za eventualni rat. Kao jedan od resora Vlade Srbije, vri upravne i strune poslove koji se odnose na odbranu (planiranje razvoja, transformacije, organizacije, opremanja, naoruavanja, proizvodnje NVO, realizacija utvrenih planova, organizovanje i priprema Vojske Srbje) kao i upravljanje raspolaganjem i kontrolom vojnog budeta i celokupnom vojnom imovinom.

U sastavu Ministarstva je nekoliko izuzetno vanih oblasti delatnosti: Generaltab VS, personalni, pravni, materijalno-planski i pozadinski sektori, vojne inspekcije, komande i jedinice, vojno-naune i istraivake ustanove, vojno-obrazovne ustanove, zdravstvene ustanove i penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje.

U poslednje dve-tri godine u Ministarstvu odbrane, Vojsci Srbije i oruanim snagama u celini izvrene su velike promene koje nisu u funkciji odbrane zemlje. Jedan od najvanijih razloga to su te promene takve kakve jesu lei u injenici da se nije desila odgovarajua demokratizacija u zemlji u svim njenim segmentima, pogotovo tamo gde je bila neophodna i gde je, uostalom, oekivana. Teka ekonomska kriza, nepostojanje jedinstvene nacionalne strategije i preovlaujue stranake strategije i interesi doprineli su da se bez ikakve civilne i demokratske kontrole u rukama samo jednog oveka nae jedan od najvanijih segmenata drave.

Nijedan reen sluaj

 

Mnogi zaposleni u ovom ministarstvu su stranakim i drugim vezama (kumovskim, roakim, prijateljskim itd.) povezani. Svi ti ljudi, posebno rukovodei kadar, doiveli su znaajne "transformacije". Nema zadovoljavajueg kontinuiteta u radu, organizaciji i rezultatima rada. Mnogi se previe eksponiraju u elektronskim medijima i dnevnim glasilima. Svoje stranake funkcije nisu zamrzli dok rade takve izuzetne poslove. Ministar odbrane javno i aktivno uestvuje u politikom ivotu svoje stranke. esto daje politiko-stranake izjave i intervjue. Kao to je predsednik Srbije predsednik svih graana, bez obzira na versku i stranaku pripadnost, tako je i ministar odbrane prvi ovek koji predstavlja jednu izuzetnu vanu i osetljivu instituciju za sve graane, te se ne moe pojavljivati u javnosti malo kao ministar, a malo kao visoki rukovodilac jedne od vie stotina registrovanih stranaka.

Izvor Tabloida iz Ministarstva kae da su tamo svi svesni da smo, upravo otkako je na elu Ministarstva odbrane Dragan utanovac, kao drava i narod doiveli veliko politiko, nacionalno, moralno ponienje i nipodatavanje. Od nekada u svetskim razmerama respektovane vojne sile, naa vojska je, pored radikalnog smanjenja brojnog stanja, zastarelosti naoruanja, zapoljavanja po stranakim i rodbinsko-kumovskim vezama, sistemskim delovanjem organizovanog kriminala i mafije u organizacionim strukturama i u samom Ministarstvu, dospela na nivo glume i imitacije nekakve vojne sile.

"Oigledno je da sistem odbrane koji promovie Dragan utanovac sa svojim saradnicima funkcionie mimo svih interesa Srbije i njenih graana. On se zasniva na sistemskoj korupciji i mitu. utanovac nema iskren i pravi odgovor ni na jedno pitanje. Ako nema line politike i materijalne koristi utanovac ne reava nijedan problem".

"Izuzetan je manipulator i majstor za zamenu teza. U tandemu sa svojim oficijelnim pomonikom i kumom Ilijom Pilipoviem svakodnevno bezobzirno, drsko i bezobrazno pljaka vojsku i dravu i vri oigledno rasturanje odbrambenog sistema nae zemlje, veto prikrivajui svoj udeo i vlastitu odgovornost. Ba ga briga za graane Srbije. Doslovno sve ega se dotakao unitio je ili oerupao".

"Institucije su uruene, privredni kapaciteti, posebno odbrambeni, upropaeni su a graani Srbije dovedeni do prosjakog tapa. Ovakvim delovanjem Ministarstvo je na elu sa utanovcem umnogome i samo doprinelo da Srbija postane mafijaka drava, drava bez ikakvog ugleda, kako u okruenju tako i u svetu, da postane drava ija je odbrambena mo daleko iza odbrambenih mogunosti najmanjih i najnerazvijenijih zemalja u okruenju i u svetu".

Tuga i smeh

 

"Prema poslednjim raspoloivim informacijama", analizira na izvor, "koje se temelje na istupanju elnih ljudi Ministarstva odbrane, u Ministarstvu radi oko 8.100 ljudi, dok u Vojsci Srbije ima oko 26.500 ljudi. Na svakog oveka iz Ministarstva, dakle, dolazi 3,25 ljudi iz Vojske Srbije. Da li je to malo ili mnogo, graani Srbije e znati da prosude i sami. Na mnogim poloajima u Ministarstvu, gde bi trebalo da budu ljudi sa velikim iskustvom i vojnikim znanjima nalaze se najbanalniji uvlakai, veoma mladi i neiskusni ljudi, civilna lica, uglavnom povezani stranakim, kumovskim, roakim ili prijateljskim vezama.

To se posebno odnosi na pomonike ministra, savetnike i dravne sekretare, naelnike uprava..."

"Stvorene su nove organizacione eme kojima je iskljuivi smisao da svakodnevno uruavanje i unitavanje Vojske i odbrambenog sistema zemlje prikau kao reformu Vojske, a da se neposredni i nezakoniti uticaj ministra odbrane na nabavku i prodaju naoruanja i vojne opreme, otuivanje nepokretnosti i sve druge kriminalne i nezakonite radnje, preko strunih, bezbednosnih i inspekcijskih slubi svede u zakonske okvire. Tako, na primer, naelnik kabineta ministra odbrane kontrolie, za sada, pet organizacionih celina - odsek za operativne poslove, odsek za opte poslove, referat za opte poslove, kancelariju optih poslova i protokol Ministarstva odbrane. Ako ovome pridodamo i ministrovo svakodnevno tumaranje sa svitom (obezbeenje, strune slube) po belom svetu, onda jasno vidimo koliki troak Srbija ima za jednog oveka iji je zadatak unitenje Vojske Srbije i odbrambenog sistema. Da nije tuno bilo bi smeno."

"Pod njihov uticaj su, meu ostalima, pali i vojno-bezbednosni, materijalno-finansijski i drugi inspekcijski organi. Ljudi od znanja koji su imali smelosti da upozoravaju ili su upozoravali da je u Ministarstvu odbrane na delu organizovan kriminal, da je najvei deo vojnog budeta dat na raspolaganje nestrunim ljudima, da se njime nezakonito raspolae i da se takvom politikom kadrovanja beznadeno ide ka definitivnom unitenju Vojske i odbrambenog sistema, bez ikakvog su objanjenja uklanjani. Bezbednosni, materijalno-finansijski i drugi vojno-inspekcijski organi navedene pojave su minimizirali, zatakavali, a posebno odreeni poverljivi struni organi su ih naknadno prilagoavali prilagoavanjem potrebne dokumentacije zakonskim okvirima", kae na izvor iz Ministarstva.

udan neki ponos

 

"Poto evo ve u poslednjih pola godine Tabloid iz broja u broj, permanentno, argumentovano, istinito upoznaje graane Srbije sa delovanjem organizovanog kriminala u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, ministar odbrane Dragan utanovac je, shvatajui da je u potpunosti razotkriven, dosadanju taktiku planiranih agresivnih svakodnevnih medijskih nastupa planski zamenio davanjem intervjua jednom nedeljno, ili ak petnaestodnevno, nekom od reimskih elektronskih ili pisanih glasila u Srbiji", primeuje na izvor.

"Za primer se moe uzeti poslednji intervju dat dnevnim novinama Press (5. septembar 2010. godine, pod naslovom U prii oko Kosova niko nije izdajnik). Ako je taj intervju utanovac dao u svojstvu ministra odbrane, iz njega se jasno vidi koliko je opasan ovek za Srbiju, Vojsku Srbije, odbrambeni sistem Srbije i srpske interese. Tano se vidi koji je to kalibar izdajnika. Da su njegove dede ive (jednog ubili Bugari, drugog Austrijanci, kako sam ministar esto izjavljuje) ne bi mogli da se udom naude kako je njihov unuk postao glavni i poslednji egzukutor unitenja Srbije, Vojske Srbije i sistema odbrane Srbije. Ovako, oni se ni krivi ni duni sada prevru u grobu. Ako pogledamo njegovu biografiju, uoiemo da je utanovac posebno od Amerikanaca pripreman za izdajnika dela, koja sada uz pomo kumova sprovodi i specijalizovan je u oblasti bezbednosti. Zavrio je specijalne kurseve u Sjedinjenim Amerikim Dravama, gde je dobio diplomu za oblast sprovoenja zakona (Law Enforcement), diplomu za oblast sigurnosnih pitanja i nadzora (Security Issues and Oversight) i diplomu prestinog ameriko-nemakog Maral centra za bezbednosne studije u Garmi-Partenkirhenu. Oigledno je da je od Amera dobro instruisan i pripremljen za sprovoenje politike razbijanja i poniavanja Srbije i srpskoga naroda. Ipak u Srbiji postoje patriotske snage koje su ga razotkrile i ako ne bude odgovarao za svoja nedela koja je uinio kao ministar odbrane protiv svoje drave i svog naroda, ipak e ostati zabeleeno da je on prvi i jedini prototip izdajnika koji je za veoma kratko vreme bez ikakvih posledica u mirnodopskim uslovima unitio Vojsku Srbije i sistem odbrane Srbije ostvarivi pri tome bogatstvo nesluenih razmera, to nije polo za rukom ni osvajakim snagama u Prvom i Drugom svetskom ratu kao i NATO alijansi prilikom napada na 1999. godine. Zbog tog i takvog uspeha njegovi sinovi Predrag i Strahinja e zasigurno biti ponosni na svoga au".

"Ako je, opet, taj intervju dao u svojstvu politiara i potpredsednika DS-a, onda se jasno vidi pod kakvim uticajem zla se Srbija jo nalazi. Na narod ima jednu veoma pounu izreku koja i te kako moe posluiti da na osnovu navedenog intervjua izvrimo analizu lika i dela aktuelnog ministra odbrane Dragana utanovca. Izreka glasi ega se pametan stidi, time se budala ponosi".

 

Svi njegovi lani odgovori

 

U pomenutom intervjuu utanovac je rekao i: "...Problem Kosova ne moe se reavati u jednoj godini, na jednoj sednici Saveta bezbednosti ili Generalne skuptine UN. Naalost radi se o istorijski tekom pitanju a kulminacija je bila u posleratnim vremenima, kada je komunistiki reim zabranjivao srpskim porodicama povratak na Kosmet"... "U manjoj ili veoj meri Srbija je imala pristup reavanju problema iskljuivo kroz insistiranje na teritorijalnom integritetu i bez uvaavanja realnih potreba graana"..."Ekonomsko zaostajanje i nizak nivo obrazovanja pomean sa tradicionalnim nacionalizmom pomerili su vrednosni sistem u apsolutno pogrenom pravcu. Trenutak je kada moramo da se posvetimo pre svega graanima koji ive na Kosovu i Metohiji, jer su upravo oni najugroeniji i bez njih svaka politika borba gubi sutinski smisao"..."Zadatak Ministarstva odbrane je da vojska bude opremljena i obuena da ispunjava svoje zakonske obaveze i titi interese graana ma gde bili ugroeni u svetu, a da li e uestvovati to ne zavisi od ministra"... "Moj stav je da je vojna imovina porodino blago... i tu imovinu ne elim da rasporodajem"...

Na prvi pogled politiki lepo i mudro reeno. Kada se ita izmeu redova nesumnjivo se nameu mnoga pitanja i odgovori kao to su: Zato se aktuelna vladajua vrhuka unapred utrkivala u saoptavanju koja e se sredstva koristiti, a koja se nee koristiti - zar ovo nije deo odgovora? Zato sluaj "Raak" nije isteran do kraja i zato drava kod takozvanih "zapadnih prijatelja" uopte na tome nije insistirala - zar i ovo nije deo odgovora? Koliko je insistirano na povratku naih (do hiljadu) vojnika na Kosovo, a uporno se tvrdi da Vojska izmeu ostalog mora da titi interese graana ma gde bili na svetu (ispada samo ne na Kosovu) i da li je Zapad iz odsustva te zainteresovanosti mogao da izvue neke zakljuke - zar i tu ne vidimo deo odgovora?

"Podsetimo se samo koliko je promaaja dolo iz vrha Ministarstva i Vojske u poslednjih nekoliko godina, a da za to niko nije odgovarao. Koliko afera, pronevera, mita i korupcije, pljake vojne imovine, o kojima u poslednjih est meseci iz broja u broj Tabloid argumentovano pie". Pri tome sve to, po oceni predsednika Tadia i premijera Cvetkovia, zasluuje dobru ocenu.

 

 

 

 

 

Desetine afera

 

U poslednjih nekoliko godina izbile su na svetlo dana razne nepravilnosti u piramidi rukovoenja Ministarstva odbrane, i to od najniih nivoa do samoga vrha. Afera za aferom - afera pancir, afera satelit, afera stanovi, afera Cepotin, afera Pohulek, afera Jankovi, farmakologija, protekcije, javne nesuglasice izmeu Ministarstva i Generaltaba, nepotovanje zakona i uredaba, dovoenje civilnih lica koja su radila u inostranim ambasadama na mesta koja su izuzetno veoma osetljiva (savetnik, pomonik ministra odbrane...) itd. Dalje, tu je sukob naelnika Generaltaba i ministra odbrane, stavljanje bezbednosnih snaga, materijalno-finansijskih i drugih vojno-inspekcijskih organa pod linu nadlenost, uticaj i kontrolu, favorizovanje pojedinih kompanija, poslovanje preko sopstvenih of-or kompanija, uzimanje mita, odlivanje podataka i akata oznaenih kao dravna tajna ili strogo poverljivo, nezakonito pribavljanje stanova, zloupotrebe u oblasti reavanja statusnih pitanja kao to su penzije i invalidnine i svesno ugroavanje egzistencije vojnih penzionera i lanova njihovih porodica, zloupotrebe u vojnom zdravstvu, potpisivanje nepotrebnih ugovora za vojnu opremu, dovoenje stranih visokih oficira za savetnike, smetaj oficira NATO u isti objekat sa personalom Ministarstva odbrane (na istom spratu gde i ministar odbrane) itd., itd...

 

Ima toga jo za ukrasti

 

Nema sfere iz oblasti ivota i rada pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u kojoj nema delovanja organizovanog kriminala, a da su istovremeno organi gonjenja, tuilatva i sudstva ita preduzeli. Zapanjujue je saznanje da je ovih dana zapoeta najvea dravna pljaka u organizaciji Vlade Srbije. Radi se o nezakonitoj uzurpaciji bive kasarne "4. juli" na Vodovcu (nema usvojenog regulacionog plana za tu zonu, nema glavnih projekata, nema tendera za izvoae... itd). Kompletna procedura pod sloganom angaovanje graevinske operative (ije) iskljuivo zarad linih interesa sprovodi se nezakonito sa pozicije sile i samovolje pojedinaca.

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane