https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Smederevo

Smederevo

Borba za politiko preivljavanje da bi se sauvalo oteto

 

Nee deca da budu varci

 

Smederevska politika elita na vlasti svoj grad predstavlja u najlepem svetlu, jer praviti lepe slike o svom gradu za njih nije greh. Da li su te slike stvarne ili lane ne postavlja se pitanje. Najvaniji je opstanak na vlasti

 

Miodrag Milojevi

 

 

Kraj leta i Smederevska jesen - dani viepartijske diktature Borisa Tadia. Kraljevo - Smederevo, koliko je to daleko? Ko nebo i zemlja. U Kraljevu, da bi uzeli vlast vraaju mandate, u Smederevu ne vraaju - da ne izgube vlast.

Kraljevo - Smederevo. Ustavni sud je u Kraljevu ponitio odredbe Zakona o lokalnim izborima i blanko ostavke proglasio neustavnim, to je omoguilo prekompoziciju tamonje politike scene, pa je Demokratska stranka preko G17 preuzela vlast. Odbornici, bivi radikali, prevedeni su preko stranke Maje Gojkovi u vladajuu koaliciju. Ekspresno preuzimanje vlasti u Kraljevu ve izvreno milom i silom, policija postupa po nareenju.

U Smederevu druga pria. Ne vraaju, nego oduzimaju mandate, tako odgovara DS-u koji brine o interesu graana.

Stvar sa vraanjem mandata u Smederevu je komplikovana. "Pratiemo malo i situaciju u Srbiji jer je stvar sa vraanjem mandata malo komplikovana", izjavio je Brane Stojanovi, predsednik Skuptine grada. Taj se lepo uhlebio. Vraanjem mandata dobio je mesto, postao predsednik Skuptine grada. Odmah daje izjave.

U Smederevu je "malo komplikovano", sve to je u Kraljevu brutalno i jednostavno.

Kad su interesi DS-a u pitanju Ustavni sud vraa mandate, kad je vraanje mandata u koliziji sa interesima DS-a isti sud ne vraa mandate.

Predsednik Skuptine grada je na tu funkciju izabran poto je Skuptina grada oduzimanjem mandata razreila prethodnog predsednika. Na poslednjoj sednici Skuptine grada razmatrana su dva sluaja, pa su mandati vraeni Srbislavu Deviu i Violeti Novakovi jer su preli u Demokratsku stranku.

- Skuptina grada je donosila odluke o oduzimanju mandata, ali ne uvek na identian nain.

Zalaui se za zakonitost u radu, uvek kad joj to odgovara, DS nastavlja da krade mandate. Umesto Tomislava Ilia, koji je bio na listi DSS-a, mandat je dobio Bojan Stamenkovi, koji je preao na stranu vladajue veine..

- Ustavni sud u dosluhu sa vlastima odugovlai sa donoenjem odluke i procenjuje kada je najbolji momenat da se mandati vrate - izjavio je odbornik Dragan oli. - Moda e se mandati vratiti dva dana pred sledee lokalne izbore.

Skuptina je obavezna da odluuje o jo tri mandata koje je sama oduzela, ali se zasedanje odlae - jer to ne odgovara vladajuoj veini. Odluku o esnaest odbornika radikala-naprednjaka donee Ustavni sud. Ali nee skoro.

Sve je obrnuto. Kad je u Kraljevu dan, u Smederevu je no.

 

Opasno po ivot

 

Sprema se "Smederevska jesen", grad se mora prikazati u najlepem svetlu.

Parkovi - opasno po ivot. Struja bije neposlunu decu i decu koja nee da jedu. Decu koja pre spavanja ne piju mleko.

Struja bije, koja struja? Struja od 220 volti. Struja usred parka. Poznati, kruni smederevski park kod raspuklog duda. Starog Karaorevog duda.

Dok se igrala sa decom u parku, malom parkiu u centru grada, etvorogodinja Vanja Pupovac doivela strujni udar tako to je dotakla stub javne rasvete. Po parkiu i oko parkia takvih stubova ima jo desetak. Klupe, gde penzioneri sede po itav dan. Vanja Pupovac je sreno prola, devojica je dobila opekotine po prstu desne ruke. Mogla se zalepiti i izgoreti na stubu kao varak. Druga srena okolnost - devojica je nosila gumene papue.

Majka Ivana se sea da je Vanja samo vrisnula. - Dok sam uz pomo drugih prolaznika pokuavala da je povratim, onako modru i bez daha, nisam imala vremena da razmiljam ta se zapravo dogodilo. Kasnije sam videla da elektrinom stubu nedostaje poklopac. Vanja se nalazila sa suprotne strane kandelabra, daleko od nezatienih kablova, shvatila sam da je ceo stub bio pod naponom kad ga je moje dete dotaklo.

Da je devojica kojim sluajem nastradala, u pokuaju da joj ukae pomo, poginula bi i majka.

Roditelji su krenuli u potragu za krivcem: - Policija je obavila uviaj i to je sve to je u gradu preduzeto. U optini smo etani od kancelarije do kancelarije, niko nije hteo da nas saslua, niko nije bio nadlean, svima je pripremanje "Smedrevske jeseni" bilo vanije od dece po parkovima.

etvorogodinja Vanja Pupovac odbija da ide u vrti, ne sme vie sama da spava u krevetu i pitanje je kada e se opraviti od oka.

Drugi sluaj. Osamogodinjeg V. M. iz Smedereva udarila je struja jaine 25 hiljada volti, kada se poslednje subote u avgustu popeo na krov vagona-cisterne koji je bio parkiran na gradskom keju. S tekim opekotinama glave, lea, ruku, nogu deak je zbrinut u smederevskoj bolnici. Zatim je prebaen u beogradski Urgentni centar. Iskoristivi nepanju majke deak se popeo, dohvatio je takozvani voltin luk... Jednog prolaznika, kad je pokuao da pomogne, struja je bacila sa vagona. Dvojici policajaca, sluajnoj patroli, polo je za rukom da skinu deaka.

 

Psea vojska

 

Smederevo je u dilemi. Dilema je stara otkako je veka i sveta. Savremeno prihvatilite za pse lutalice kota koliko i narodna kuhinja. A grad Smederevo sa preko hiljadu korisnika, gladnih sugraana, kuburi sa sredstvima za narodnu kuhinju. Kuhinja radi na kredit.

Narodna kuhinja najbolje je radila u sreno vreme, u vreme donacija kada se broj korisnika popeo na hiljadu i po. Danas, kada je materijalna situacija nepovoljnija, broj je limitiran na hiljadu korisnika. Svakim danom situacija je sve tea. Optina Smederevo duguje za narodnu kuhinju uz vrsto obeanje da e izmiriti dug. Ne postoji evidencija gde je razlika od 500 korisnika, nema ih meu ivima ni mrtvima. Moda sede kod svojih kua u oekivanju boljih dana.

Visoki limeni obru baen sa neba. Tako izgleda kruni, novi i plavi smederevski sportski centar. Pod takvim krovom, u takvom zdanju, radila je narodna kuhinja. Prostor je okruen kancelarijama, lokalima, da je gladnima neprijatno da zakorae. Nije im mesto u luksuznom balonu od metala.

Nije vie, izmetena je. U tunelu, u centru grada, korisnici navraaju tokom celog dana. Ali to su sve ozbiljni ljudi, bivi radnici, pravi, zdravi sa brkovima i dostojanstvom ugraenim u korake. Dolaze i odlaze u tiini, tako su nekada ili na posao.

Kome dati prioritet, pitanje je sad. Novo prihvatilite sa ivotinje lutalice bie otvoreno ove jeseni. U njemu e lutalice biti leene, sterilisane i nakon toga date na udomljavanje.

Poseban apsurd je da e deo pasa biti vraen na ulicu "kako bi titili svoju teritoriju od dolazaka pasa sa strane."

Postavlja se pitanje da li e ti psi biti desirani i ko e platiti dresuru?

Drugo pitanje je ako psi lutalice uvek tite svoju teritoriju zato se broj lutalica iz dana u dan umnoava?

Lepa vest kojoj e se Smederevci radovati. Psea vojska e uvati Smederevo od uljeza sa strane. to su dileri droge ve usavrili. Svaki dri svoju teritoriju i uiva, i korisnici uivaju.

Udomljavanje ivotinja do sada nikako nije ilo pa je 99 procenata ostajao u azilu. Ali sada, kad bude napravljen sajt sa fotografijama, graani e krenuti kao ludi. To je zato to slika govori vie od rei. Graani su izbegavali ivotinje - ivotinje bez sajta i fotografije, nepoznatog porekla, od nepoznatih roditelja. Inae, graani vole ivotinje.

- Na grad nema savremeno prihvatilite za pse. Tako da oni, kao i ljudi, lutaju gradom u potrazi za hranom.

 

Plati i ne kasni

 

elezara Smederevo. Stie gospoica Kolin Dera. Amerika kompanija smatra - Smederevci e se tome radovati. Ne poznaju gospou, ali zar je to vano.

Smederevci je ne poznaju, gospoica iroke ruke svima deli osmehe.

Imenovana je za izvrnu direktorku finansija u kompaniji Ju-Es stila. Zamenila je gospodina Metjua Luisa, koji je unapreen u vieg potpredsednika i glavnog direktora za finansije Ju-Es stila Evrope.

- Poeleo bih Kolin dobrodolicu na ovu veoma vanu funkciju koja je puna izazova - izjavio je gospodin Metju Perkins, generalni direktor Ju-Es stila. - Kolin ima znaajno iskustvo u oblasti finansija i poseduje znanja koja su vana za nau kompaniju. Diplomirala je na koledu Vilijam i Meri u Vilijamsburgu, drava Virdinija... Karijeru u Ju-Es stilu je zapoela u avgustu 2006. godine.

Gospoica Dera e iveti u Beogradu, dok e se gospodin Metju Luis preseliti u Koice, Slovaka. Prosean graanin Smedereva nikad nije video ni upoznao gospodina Metjua Luisa. Ali svi ale za njim. Takvi su lepi poslovni obiaji.

Takvi su lepi poslovni obiaji i u zdravstvu. Bavei se kriminalom i politikom, dve doktorke postale su najomiljenije u gradu.

Dr Jasna Avramovi, biva gradonaelnica Smedereva, i dr ivoslava Brankovi, aktuelna zamenica gradonaelnika, nisu se pojavile na sudu. Suenje odloeno za 20. septembar.

Optunicom Vieg tuilatva u Smederevu dr Jasni Avramovi stavlja se na teret da je sainjavala lanu medicinsku dokumentaciju pojedinim licima u vezi sa odlaskom u invalidsku penziju. Lanom dokumentacijom Jasna je Bogdanu Daiu omoguila odlaganje odlaska u zatvor i putanje na uslovnu slobodu. Istom optunicom, druga persona grada, dr ivoslava Brankovi, tereti se za zloupotrebu slubenog poloaja. Bogdana Daia sud tereti da ih je podstrekivao i za falsifikovanje isprava.

Korupcija i kriminal pospeuju karijeru. Jasna Avramovi je bila prva dama, ivoslava je trenutno druga. Prva i druga dama imaju prednost, a gde su ostale dame?

 

Gradonaelnik i novine

 

Na glas, privatizovane smederevske dnevne novine, od privatizacije ne rade za gradonaelnika. Predrag Umievi, gradonaelnik, nema svoje novine. Dnevni list Danas ima svoj automobil. Nudi usluge ugroenim gradonaelnicima, prua medijsku podrku za novac, putuje od grada do grada. Kad se u Poarevcu javio problem direktorke gimnazije, Danas je tampao specijalno, poarevako izdanje, dok nepodobna direktorka, kadar SPS-a, nije smenjena. I tako svuda gde se ukae potreba.

Gradonaelnik je dao intervju Danasu, i ta tu ima udno? Hvalio je sebe, veliao sopstvene uspehe, najavljivao otvaranje nekoliko hiljada novih radnih mesta.

- Kad god budem davao intervjue u svojstvu gradonaelnika, pokuau u to lepem svetlu da predstavim svoj grad. Mislim da praviti lepe slike o svom gradu nije greh. elja lokalne samouprave je da informie graane o tome ta se uradilo i to je normalno. Ukratko, ne postoji ugovor i ne postoji aranman u kome se Danas na bilo koji nain finansira iz budeta grada.

Verujemo da ne postoji ugovor. Radi se od sluaja do sluaja, kad se ukae potreba.

Dok je finansirao Soro, nije bilo potrebe da se obilaze optine, putuje od grada do grada i nude usluge. Danas je na usluzi samo utim gradonaelnicima. Radikalima i DSS-u usluge se ne daju. Iz principa. Ne moe ni za pare..

Danas putuje po Srbiji, kao hitna pomo, ambulantna kola, pruajui usluge, ukljuuju infuziju, daju vetako disanje usta na usta. Za politiko preivljavanje.

Gradonaelnik Predrag Umievi razmilja: - O emu e novine pisati ako ne o onome to je najaktuelnije. To je pitanje cilja i koje itaoce ele da pridobiju - izjavio je gradonaelnik Umievi.

Mislim da je cilj pogoen. Koliko para toliko muzike. Kao na konjetu, utom, od plastike, koje jau deca. A drebe mae plastinim repom, pocupkuje i - izbacuje muziku.

 

 

 

 

Ustavni sud odluku moe doneti vrlo brzo, brzo - ako Boris Tadi intervenie.

 

 

Lepa vest kojoj e se Smederevci radovati. Psea vojska e uvati Smederevo od uljeza sa strane. to su dileri droge ve usavrili. Svaki dri svoju teritoriju i uiva, i korisnici uivaju.

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane