https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Na nianu

Na nianu

Svilajnac: Poigravanje sudbinama celih porodica

 

Teror za poneti

 

Svilajnac se hvali da je jedna od najureenijih i najbogatijih optina u Srbiji. Sluaj porodice Miloradovi pokazuje po koju cenu je to optinsko bogatstvo postignuto

 

Igor Milanovi

 

Porodica Miloradovi u Svilajncu ivi ve generacijama. Nekada su imali kuu od ukupno 184 kvm sa pomonim zgradama i vonjakom od 22 ara u samom centru ovog gradia. Godine 1975. doneto je reenje o eksproprijaciji pomenutih nekretnina, a kao naknada odreena im je novana svota za koju u to vreme nisu mogli da kupe ni ar zemljita.

Drugi, kojima je u to vreme takoe nacionalizovana imovina, dobijali su odgovarajue stanove, samo je Miloradoviima ponuen novac. Poruka vlasti kao da je glasila: uzmite pare i napustite Svilajnac.

Kada su radnici 1981. krenuli da rue porodine kue Miloradovia, porodica je reenjem optinskih vlasti smetena u nuni smetaj: jednu neuslovnu, malu i tronu kuu. Iz nje ih ista ta vlast iseljava ve etiri godine kasnije pod izgovorom da tu borave bespravno! Optinski elnici, dakle, raseljavaju, useljavaju pa opet raseljavaju ljude po slobodnom nahoenju.

Na jednoj parceli Miloradovia nikle su moderne zgrade, u kojima za ovu porodicu nije bilo mesta. Stanove su dobili neki drugi ljudi.

Dvanaest godina posle donoenja reenja o eksproprijaciji, dakle 1987, radnici ulaze i na drugu parcelu oduzetu Miloradoviima, tamo gde su se nalazili mali vonjak i vinograd, sve to raskruju, a teren pokrivaju oderom. Od tada taj plac zvrji prazan, na njemu se nikada nita nije gradilo sve ove godine.

Tadanji zakon je nalagao da se zemljite ima u roku od tri godine privesti nameni, u protivnom je ono moralo da se vrati prethodnim vlasnicima. Socijalizam je na taj nain hteo da sprei nenamensko raseljavanje, ali je zaboravio i da predvidi od vlasti nezavisne poluge izvrenja zakonskih obaveza. Plac je tako ostao u optinskom vlasnitvu, a porodica Miloradovi na ulici.

U upravnom sporu koji su Miloradovii pokrenuli sa namerom da im se deo oduzetog vrati, a da za ono to ne moe da bude povraeno dobiju pravinu nadoknadu, i koji se po srpskom obiaju otegao godinama, sudski vetak Milovan Vasi iz Jagodine 15. aprila 2004. utvruje da plac nikada nije priveden nameni. Istovremeno, pomenuti vetak istie da korisnik u trenutku eksproprijacije nije imao planski akt o izgradnji, a bez tog dokumenta po zakonu nije ni moglo da doe do oduzimanja zemljita. Na pitanje kako je vlast uopte mogla da 12 godina posle nelegalne eksproprijacije ue i u posed druge parcele ostalo je bez odgovora. Vlast u Srbiji vazda sve sme da radi.

I sada dolazi zaplet kao iz klasinih grkih drama. Videvi da e sud da donese odluku nepovoljnu po Svilajnac, vlast brebolje zemljite prodaje treem licu, to je posebno zabranjeno. Ali koga iz vlasti interesuju zakonske zabrane i sudske odluke?

Avgusta prole godine, u pokuaju da svojim kriminalnim radnjama pribavi smokvin list legalnosti, porodicu Miloradovi telefonom na sastanak u optini Svilajnac poziva naelnik Slavoljub Arsenijevi. U prisustvu Gorana Vasilijevia, pomonika predsednika Skuptine optine, postie se usmeni dogovor da Miloradovii za oduzetu imovinu dobiju odgovarajui stambeni prostor. O razgovoru nije sainjen nikakav zapisnik. Sve se, kao to se vidi, radi tako da ne ostanu nikakvi tragovi. Nauila je i vlast u Svilajncu poneto od mafije.

Posle ovog dogovora Miloradovii su imali i razgovor sa zamenikom predsednika SO Predragom Milanoviem, koji im jo jednom usmeno potvruje da e sve biti kao to je dogovoreno, ali da porodica ni na koji nain ne ometa nastavak izgradnje jo nezapoetog objekta.

Dva meseca kasnije, isti oni ljudi koji su obeavali da ni aov nee da zabodu u tue zemljite dok se ne obezbedi pravina nadoknada, porodici saoptavaju svoj konani stav: Miloradoviima ne sleduje nita. U toku razgovora zamenik Milanovi porodici nudi mogunost da im sredi jedan stan ispod ita? Kada su ga Miloradovii zapitali kako to optinska vlast radi ispod ita, Milanovi se naljutio i napustio svoju sopstvenu kancelariju. Negde u hodniku se prisetio da je on domain, a ne gost, pa je poslao druge ljude da Miloradovieve isprate do izlaza.

Poetkom ove godine u sporni plac pokuava da ue novi investitor, Branislav Marinkovi, vlasnik preduzea Marinko d.o.o. Miloradovii uspevaju u tome da ga spree, ali Branislav ponovo dolazi i ponovo ne uspeva da ue na zemljite. I tako tri puta. Investitor i optina su u pomo zvali i policiju, ali u PU Svilajnac dobro znaju kakav je ovde kriminal u pitanju pa su samo bili nemi posmatrai duela Miloradovia sa investitorom.

U meuvremenu je protiv porodice koja ve etvrt veka ivi bez krova nad glavom podneta prijava zbog ometanja. Miloradovii su penzioneri, stari i bolesni. Vei deo penzije im odlazi na nabavku lekova, a sada im preti mogunost da im za naplatu novane kazne plene i ono malo para to meseno dobijaju.

A moda optinski funkcioneri planiraju da stambeni problem opljakanih Miloradovia ree na taj nain to e celu porodicu za kaznu zbog ometanja radova da poalju u oblinju Zabelu?

 

 

 

 

Ne samo da su im sve oteli nego hoe to i da im naplate.

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane