https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Tabloid je pozvan

Tabloid je pozvan

ajetina: Vlast udarila na vlast - republika protiv optinske

 

Omerta i koverta

 

Za sada je budet najvea rtva, a profiteri su muljatori bliski demokratama i naprednjacima

 

Igor Milanovi

 

Jo 2007. predsednik Skuptine optine ajetina Milan Stamatovi upozorio je da prljavi kapital stie na Zlatibor i da se tu pere dizanjem cene nekretnina u nebesa. "Poeli su ovuda da se motaju ljudi s one strane zakona, koji pripremaju teren za promet nekretnina, s ciljem da sumnjivo steene pare sada utroe u kupovinu placeva i objekata, da bi ih, kad se infrastruktura upotpuni, viestruko skuplje prodali. Najvie se trae apartmani i stanovi", rekao je tada Stamatovi.

Od tada do danas nita se bitnije nije desilo po tom pitanju, jer je u ajetini na vlasti DSS, koja je na republikom nivou u opoziciji. A zna se da sadanja vlast opoziciji ne prata. Uz to optinska vlast nije htela da izae u susret jednom bivem savetniku Borisa Tadia.

U pitanju je Jovan Simi koji je podneo zahtev na ime ika Jelia da mu se dozvoli zamena zemljita u Prokuplju za odgovarajui plac na Zlatiboru. Ne samo to je ponueno zemljite daleko ispod vrednosti traenog, poseban problem je inila injenica da se zlatiborska parcela nalazi u posedu poljoprivrednog kombinata iji status nije reen, a ni vlasnitvo nad ponuenom parcelom nije bilo ba najjasnije. Poto ajetinskom kombinatu zemlja u Prokuplju uopte nije potrebna, predsednik SO Stamatovi odbio je traenu zamenu i time se dodatno zamerio DS-u budui da je u korist Simia urgirao i predsednik OO DS Strajin Nedovi, koji je inae smenjen sa mesta direktora Kulturno-sportskog centra zbog nenamenskog troenja sredstava po nonim klubovima na Zlatiboru.

Kako smo saznali, posle ovoga je krenula opta opstrukcija rada optinskih organa imajui u vidu da se pri zapoljavanju inovnika nije vodilo rauna o njihovoj partijskoj pripadnosti pa su se na vane pozicije uglavili uti i kadrovi SPS-a .Onaj ko nije bio lan DS-a to je postajao pod pritiskom atraktivnih ponuda tadievaca.

Takav je bio sluaj sa naelnikom optinske uprave za sistematizaciju i racionalizaciju radnih mesta Siniom Bulatoviem, kome su republiki vlastodrci obeali mesto optinskog tuioca, samo ako se potrudi da optinskom administracijom upravljaju kadrovi demokrata.

Kada je konano optinska uprava shvatila ta se deava u njenim redovima, predsednik je odluio da najlukrativniji deo administrativnog posla, onaj koji je do tada donosio najvie para podmitljivim slubenicima, preda privatnim preduzeima, pa je tako ajetina postala prva optina u Srbiji koja je ukinula Direkciju za izgradnju. Neophodne dozvole se, istina, jo uvek izdaju u Optini, ali je izrada planske dokumentacije kao i projektovanje povereno ovlaenim preduzeima. Tako je spreeno da jedan inovnik odobrava projekat koji je uraen u njegovoj privatnoj firmi registrovanoj na branog druga ili neku tetku.

Kada bi ranije neko podneo zahtev za dozvolu gradnje ili legalizaciju, a projekat nije bio od firme u vlasnitvu onoga ko o zahtevu i odluuje, inovnik bi jednostavno predmet ostavio na ekanju, koje teoretski kod nas moe da traje do gaenja Sunca. Ako bi se nesreni investitor pobunio, njegov zahtev bi ili dobio noge i volebno nestao iz uprave ili bi bio gurnut u jo dublju fioku. Na kraju bi se investitor dosetio da treba da plati tamo gde treba i gde sve kripi, i odjednom bi njegov zahtev bio pozitivno reen.

Jedan od onih koji su mislili da su prava adresa za dobijanje para bio je i slubenik po imenu Milomir Mandi koji je od Nikole Marjanovia, investitora jednog objekta, traio procenat. Kada je izbila bruka Milomir je jednostavno uzeo svoju radnu knjiicu i uhlebljenje naao u SNS-u, iji je danas poverenik za ajetinu.

I kada optina podnese krivinu prijavu protiv nekog svog zaposlenog zbog sumnje u zloupotrebu, ona iz formalnih razloga biva odbaena od, kroz uti filter proceenog, pravosua. Sa druge strane, kada god DS ili SNS od Ministarstva za lokalnu upravu i samoupravu trae kontrolu optinske vlasti, na teren se sjuri sva sila kojom drava raspolae. Do sada, meutim, niko nikada nita nezakonito nije pronaao, jer se i Nedovi i Mandi trude da ne prijave sluaj u koji je upleten neki od njihovih lanova. Omerta na zlatiborski nain.

I vlasnici objekata su sami shvatili da je ova drava meka za barabe svih fela, pa koriste rupu u propisu kako bi odlagali plaanje dabina. Oni tako podnesu prijavu iz nekog razloga (obino prvog koji im padne na pamet), a zatim odbijaju da plate pristigle fiskalne dabine dok se ne zavri inspekcijska kontrola po podnetoj prijavi. Podmitljivi inovnici, naravno, postupak odugovlae u nedogled, te je tako po naim saznanjima u poslednjih nekoliko godina budet oteen za najmanje pet miliona evra.

Pored svih problema, optina ajetina je po Slubenom glasniku RS, prema stepenu razvijenosti jedinica lokalnih samouprava, jedna od 40 optina iji je stepen razvijenosti iznad republikog proseka.

 

 

 

 

Podmitljivi inovnici postupak odugovlae u nedogled, te je tako u poslednjih nekoliko godina budet oteen za najmanje pet miliona evra.

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane