https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Istraga

Istraga

AMSS i policija "privatizovali" jednu unosnu ali i osetljivu "privrednu granu"

 

Harač, harač, Turci, treba

 

   Da naplate Turcima sve što su nam radili 500 godina, i to bez PDV-a, u svoj režiji i po svom tarifniku, angažovali su se neki koji jedva čekaju da se Turcima na putu kroz Srbiju nešto dogodi, pa da im se nađu pri ruci. Ali, ko drugi to da uradi?

 

Milan Glamočanin

 

Stotine hiljada automobila i kamiona u tranzitu kroz Srbiju bajna su prilika za "divlje" autoprevoznike, koji pod firmom "pomoć na drumu" sami sebi stvaraju šansu za brzo sticanje velikih para.

Ovom problemu država nikada nije poklanjala posebnu, pogotovo ne dovoljnu pažnju. Bilo je sporadičnih reagovanja, kada se strani državljanin okuraži i potraži pomoć svog diplomatsko-konzularnog predstavništva, jer mu je, na primer, cenom usluga auto-šlep i servis "odrao kožu sa leđa".

Ne zna se koliko je stranih državljana u ovakvim incidentima oštećeno niti za koliku sumu. Ne zna se ni koliko ih je i ko su naši građani koji ubiru ovakav "harač", ostavljajući o zemlji sliku kojom dominiraju desperadosi i banditi. Niko od onih koji u ime države učestvuju u zbrinjavanju "havarisanih" ili unesrećenih stranaca ne vodi takvu vrstu evidencije.

Poslednji obelodanjeni a ozbiljan slučaj, u kom su akteri bili državljani Turske i naši "divlji" autoprevoznici, desio se 13. jula ove godine na području opštine Mladenovac, kada su divlji auto-šleperisti "na silu" odvezli automobil turskog državljanina u "njihov servis" na popravku, a onda mu tražili par hiljada evra za popravku i uslugu. Ovaj strani vozač je odbio da plati "harač", pa je pozvao svoju ambasadu i zatražio pomoć i zaštitu. Nakon toga, Ministarstvo spoljnjih poslova je kontaktiralo MUP Srbije, a pripadnici Policijske uprave za grad Beograd, odeljenje za imovinske delikte, priveli su u policijsku stanicu Mladenovac više osoba, učesnika u ovoj hajdučkoj akciji.

Više puta je bilo pokušaja da se nelegalni auto-prevoznici dovedu u red i stave pod kontrolu, ali bez uspeha. Prema nezvaničnim procenama, na putevima u Srbiji postoji oko 50 divljih šlep-službi, koje planski i namerno izazivaju saobraćajne nesreće, a potom se pojavljuju kao spasioci "situacija", te posle strancima papreno naplaćuju svoje usluge šlepanja do prvog servisa. Predsednik Udruženja autoprevoznika Beograda Dušan Perić kaže da se tačno zna ko učestvuje u tim prevarama stranaca pa se, samim tim, ovaj problem može vrlo lako i brzo rešiti.

Auto-moto savez Srbije je sa JP "Putevi Srbije" zaključio ugovor po kome će AMSS u slučaju kvara ili havarije vozila na autoputu, takvo vozilo besplatno šlepati do prvog izlaza sa autoputa, odnosno do prvog pogodnog mesta koje će omogućiti da saobraćaj na autoputu normalno funkcioniše. Generalni sekretar AMSS-a Aleksandar Nikačević kaže da je prema Zakonu o poveravanju javnih ovlašćenja i na osnovu ugovora koji je potpisan sa JP "Putevi Srbije", AMSS ovlašćen da uklanja vozila sa autoputeva. Ubuduće će, kaže on, saobraćajna policija zvati isključivo Operativni centar AMSS-a u slučajevima saobraćajnih nesreća i kvarova vozila na autoputevima. I privatni autoprevoznici moći će i ubuduće da rade, ali samo ako potpišu ugovor sa AMSS-om. Nikačević kaže da su se u mnogim situacijama privatni autoprevoznici ponašali kriminalno, pa je bilo i slučajeva namernog izazivanja saobraćajnih nesreća, čak i sa smrtnim posledicama (od bušenja guma, rezervoara i hladnjaka na parking prostorima, preko namernog izazivanja sudara, stavljanja specijalne pene u auspuh, do bacanja kamenja na automobile, zamki sa ekserima na putu, puštanja pasa pod kola...).

U vezi s tim, među stranim vozačima koji često prolaze kroz Srbiju kruži priča da postoji takozvani bermudski trougao koji se nalazi na relaciji Mali Požarevac - Velika Plana - Jagodina, gde se najviše i najčešće "dešavaju" sumnjivi slučajevi i nesreće na putu, koje koriste divlji šleperisti i auto-servisi za svoje "poslove" i pljačkanje stranaca.

Druga strana medalje je da je, prema raspoloživim podacima iz Smedereva, Subotice i Beograda, prilikom zaključenja partnerskog ugovora sa AMSS-om o poslovno-tehničkoj saradnji, cena ugovora plaćana na ruke u kešu i iznosila je nekoliko hiljada evra.

U Republičkoj saobraćajnoj inspekciji kažu da nemaju dovoljno ljudi da bi adekvatno pokrili teritoriju cele Srbije, te na teren izlaze samo po službenoj dužnosti, po prijavi građana ili saobraćajne policije, ili ako otkriju nepravilnosti u radu autoprevoznika i šlep-službe. Tada podnose protiv njih prijave, ističe načelnik te službe Mile Nikitović.

Nešto slično izjavio je i glavni inspektor u Upravi saobraćajne policije MUP-a Branko Vukobratović, da u MUP-u nemaju saznanja da na putevima u Srbiji postoji ovakva pojava, divlje šlep-službe i potkradanje stranih vozača, ali da je to bilo prisutno i aktuelno poslednjih šest-sedam godina. Zna se, takođe, ko su ljudi koji nemaju dozvole za rad, ali i da policija nema zakonska ovlašćenja da im zabrani rad na autoputu, jer je to u nadležnosti drugih službi. Zbog svega lošeg što se dešavalo poslednjih godina na Koridoru 10 (E-75, E-70 i E-80), kada se desi saobraćajna nezgoda pripadnici policije daju prioritet AMSS-u, koji zakonski jedini ima pravo da uklanja vozila sa puta, kaže Vukobratović.

Saobraćajna policija je i pre 15 godina onemogućavala privatne preduzetnike da obavljaju svoju delatnost, a navedene mere se preduzimaju samo prema privatnim prevoznicima koji ne ispunjavaju uslove za obavljanje ove delatnosti - reči su načelnika Uprave saobraćajne policije generala Dragiše Dinića iz  decembra 1997, a general Stojadin Jovanović, načelnik iste uprave, februara 2009. izjavljuje da "na osnovu izložene zakonske regulative policijski službenici ne mogu uticati na izbor lica koje će vlasnik ili vozač onesposobljenog vozila angažovati radi uklanjanja vozila sa kolovoza..." Sadašnji načelnik Uprave potpukovnik Dragiša Simić, juna ove godine, kaže da je "AMSS određen za jedinu ovlašćenu organizaciju, koja će vršiti poslove uklanjanja oštećenih vozila i vozila u kvaru na Koridoru 10...", a zainteresovane privatnike obaveštava da mogu "kontaktirati AMSS i ako ispunjavaju uslove, potpišu ugovor o saradnji sa AMSS-om, nakon čega će moći da obavljaju uklanjanje oštećenih i vozila u kvaru na Koridoru 10".

U Privrednoj komori Beograda je 30. juna 2010. održan sastanak između predstavnika MUP-a, AMSS-a i Opšteg udruženja beogradskih autoprevoznika (BAP), kada je rečeno da je stav predstavnika MUP-a, da Zakon daje isključivo pravo uklanjanja oštećenih ili havarisanih vozila AMSS-u, netačan i neutemeljen, jer nigde u Zakonu ne stoji reč "jedino", "isključivo" i sl. Zakon o poveravanju AMS-u ne sadrži ni kaznene odredbe ukoliko treće lice vrši uklanjanje vozila sa puta, pa to ekskluzivno pravo nije dato od zakonodavca AMSS-u. Rečeno je da MUP u tom slučaju postupa van granica svojih nadležnosti, da policijski službenici nisu ovlašćeni da izdaju naređenja kojim zabranjuju uklanjanje vozila sa puta, a da svako postupanje policijskog službenika kojim se ometa ili onemogućava utovar vozila radi uklanjanja predstavlja nezakonito postupanje. Članovi BAP-a će zbog toga evidentirati sve podatke o policajcu, svedoku, vozilu, vremenu, mestu, visini cene prevoza u konkretnom slučaju i o tome obavestiti udruženje..., pa i podnositi krivične prijave protiv policijskih službenika koji onemogućavaju obavljanje delatnosti članovima BAP-a. (BAP, inače, ima preko 100 vozila u Beogradu, dok AMSS ima samo 40).

Osim toga, pripadnici MUP-a Srbije ne dozvoljavaju preduzetnicima i pravnim licima, šlep-službama, da na autoputu obavljaju delatnost za koju uredno plaćaju poreze i druge obaveze državi. Radi se o faktičkoj zabrani obavljanja delatnosti, a ne pravnoj zabrani odnosno zabrani na osnovu upravnog, inspekcijskog, prekršajnog ili nekog drugog postupka. Za Koridor 10 je ekskluzivno pravo šlepovanja vozila dobio AMSS, a to u praksi sprovode policijski službenici, bez obzira na to što stranka želi drugu šlep-službu ili ima zaključen ugovor sa privatnim autoprevoznikom za pojedine firme u slučaju kvara ili udesa, a ne sa AMSS-om.

Kaže se da su ovakva postupanja pripadnika MUP-a protivna Ustavu Srbije, koji izričito zabranjuje donošenje akata kojima se ograničava slobodna konkurencija, stvaranje monopola. Nezakonito je i narušavanje konkurencije, a ni Zakon o policiji ne poznaje ovlašćenje policijskog službenika da zabrani slobodu izbora tržišne usluge privrednom subjektu koji zakonito i propisano obavlja delatnost. Dalje, nezakonito je svako ovlašćenje policijskog službenika da zabrani šlepovanje havarisanog vozila ako se obavlja na zakonom propisan način, što je protivno i Zakonu o javnim putevima koji imaocu havarisanog vozila nalaže da u roku od dva časa ukloni vozilo, "što imalac vozila treba da učini o svom trošku izborom odgovarajućeg subjekta, tj. šlepovanjem". Konačno, nezakonito je i ekskluzivno pravo dato AMSS-u da obavlja poslove uklanjanja, šlepovanja havarisanih vozila.

Ostaje da se vidi da li će Turci od ove rašomonijade imati ikakve koristi.

 

 

 

 

Tačno se zna šta ko sme, mora i može

 

"...Između Auto-moto saveza Srbije (AMSS) i MUP-a Srbije potpisan je protokol, 02.06.2010. godine, kojim se reguliše procedura za uklanjanje vozila koja nisu u voznom stanju ili njihovog osposobljavanja za dalje kretanje, na državnim putevima, a posebno na autoputu. AMSS je određen za jedinu ovlašćenu organizaciju koja će vršiti poslove uklanjanja oštećenih vozila i vozila u kvaru sa državnih puteva. Policijski službenici po saznanju ili dolasku na mesto saobraćajne nezgode dužni su da odmah obaveste Dežurnu službu, koja je u obavezi da obavesti Operativni centar AMSS-a, preko broja telefona 987 ili na 065/987-12-15, navodeći u kom roku treba da pošalje vozilo na intervenciju. Patrola koja obezbeđuje lice mesta dužna je da sačeka vozilo AMSS-a i obezbedi da ono izvrši intervenciju. Policijski službenici su obavezni da ne dopuste da uklanjanje vozila u napred navedenim slučajevima vrši bilo ko drugi osim vozila AMSS-a. Zabranjuje se svim policijskim službenicima da ostvaruju bilo kakav kontakt sa drugim šlep službama, koje se bave uklanjanjem vozila, u cilju obaveštavanja o nastaloj potrebi za pružanjem usluga odnošenja vozila", kaže se u depeši koja se odnosi na sve policijske službenike saobraćajne policije, a za odgovorne "proglašava" načelnika Uprave saobraćajne policije, Policijske uprave za grad Beograd, i načelnike odeljenja saobraćajne policije ostalih policijskih uprava.

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane