Kucni lijekovi za astmu elicea 10 mg Lijekovi za garavicu
Lijekovi za upalu grla ivermectin gdje kupiti Lijekovi za garavicu
Lijekovi za valunge Lijekovi za lijecenje oteklina. lexilium cijena Lijekovi za tinitus
lijekovi protiv raka. Lijekovi za trovanje hranom lorsilan cijena prirodni lijekovi za prehladu
prirodne tablete za spavanje lunata bez recepta Proizvodi za njegu masne koe
organizirati modafinil hrvatska Lijek za morsku bolest
lijek za suha usta normabel bez recepta lijek za artritis
lijekovi za zatvor Lijek za akne rivotril cijena sredstvo za zadravanje vode
Lijekovi za rast kose. Sredstva za suhi kaalj xanax cijena Lijekovi za bolesti zuba.
lijek koji spaava ivot Lijecenje akni kod kuce. zaldiar bez recepta pojedinacni cvjetovi

  https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Na licu mesta

Na licu mesta

Rakovica: Demokratska inkvizicija i teror nad 1.100 aka

 

Red, rad i dijagnoza

 

Kako je manijakalna kulturno-prosvetna revolucija jednog nezdravog oveka, koji je pre devet godina postavljen za direktora osnovne kole u Rakovici, dozlogrdila i acima i zaposlenima, svedoe Tabloidovi izvori, rtve neuvenog terora nad zdravim razumom

 

N. Vlahovi

 

Punih devet godina na elu Osnovne kole "Nikola Tesla" u Rakovici nalazi se izvesni Stanislav Stevuljevi, kadar Demokratske stranke i tienik predsednika rakovikog odbora Cvije Babia, te predsednika optine Rakovica Bojana Milia (zeta Branka Radujka, direktora Telekoma).

Da bi ova stranako-porodina "lea" Stanislava Stevuljevia bila sigurnija, brigu vodi i roena sestra Branka Radujka, Renata Mili-Radujko, gradska sekretarka za finansije.

Kakvu to prosvetnu renesansu u srpsko kolstvo uvodi Stevuljevi uz snanu stranaku logistiku, Tabloidu su poverili zaposleni nastavnici, prve rtve svakodnevnog terora koji on sprovodi u ovoj ustanovi.

 

Paranoja metastazirala

 

Prema njihovom svedoenju i priloenoj dokumentaciji, Stevuljevi je osoba sociopatskog ponaanja, te mu nije strano da uenike hvata za vrat, preti im i maltretira ih, o emu svedoe i roditelji napadnute dece u vie pisanih izjava.

U Stevuljevievoj kancelariji je uramljena slika Zorana inia pored koje su svea i slavski kola, a na desktopu njegovog kompjutera instalirana je njegova fotografija na kojoj se rukuje sa Borisom Tadiem. Ova mala sobna ikonografija ne bi bila od znaaja da Stevuljevi i zaista nije nastao pod pokroviteljstvom Demokratske stranke, kojoj sada on pomae, finansirajui je izdavanjem poslovnog prostora kole (ukupan meseni prihod od rentiranja je oko milion dinara meseno).

Za pet godina, Stevuljevi je promenio ni manje ni vie nego sedam psihologa, zbog straha da njegovu skrivenu dijagnozu neko ne otkrije. Jer, ovek koji se hvali svojom fotografijom na kojoj visoko uzdignuto dri bi (korba, prim. red.), i ispod koje pie "Rad-Red-Disciplina", ne moe, prema shvatanju njegovih zaposlenih kolega, nikako biti normalan prosvetni radnik.

Da je to tako, niu se i druga svedoanstva...

Stanislav Stevuljevi je opsednut gajenjem ogromnih koliina cvea, pa mu kola lii na malo bolji garden-centar. Iz nepoznatih razloga zakljuava kolsku kuhinju tokom radnih dana, ponedeljkom je uveo obavezno sviranje dravne himne, na kolskom akvarijumu napisao je upozorenje: "Ne uznemiravaj ribice!", uveo je video-nadzor na svim moguim mestima u koli, a postoje indicije da je to uinio i u nastavnikoj zbornici radi lakeg praenja ko i kako o njemu pria.

Kako je tokom proteklih devet godina njegova paranoja metastazirala u ozbiljan proces, zaveo je i posebnu, udbaku administraciju, pa tako postoje itavi "dosijei" o zaposlenom osoblju i acima koje vodi kao "slubena tajna - poverljivo", ili kao "slubena beleka o vanrednom dogaaju", u kojima su zaposleni pedagozi u obavezi da sainjavaju izjave, zapaanja i slino, sa potpisom "razgovor obavio"...

Ali, nije ni Stevuljevi izbegao izazove lepe strane ivota. Prema jednoglasnoj tvrdnji Tabloidovih izvora, vetim pokrivanjem njegovih (i stranakih) finansijskih igara u koli i oko nje, svesno je doveo budetsku inspekciju u zabludu prilikom rutinske kontrole poslovanja u Osnovnoj koli "Nikola Tesla".

Da je detaljnije proeljana relacija sa privatnim preduzeem "NUN", vlasnitvo izvesnog Neboje Stojanovskog, koji rakovikim osnovcima nudi svoju kolu plivanja, ili da je zaista utvreno da li Via medicinska kola "Milutin Milankovi" (koja koristi pomonu zgradu osnovne kole) plaa zakup 2.000 ili 3.500 evra meseno, bilo bi mnogo toga jasnije.

Ovako, Stevuljeviu je ostavljeno da hara ovom ustanovom i dalje, prireujui nove skandale u okolnostima kad je struno usavravanje nastavnog osoblja mislena imenica, a budet za tu obavezu ravan nuli.

 

Veruje u policiju

 

Rakovika naelnica za obrazovanje, Nada osi, obavetena je o ovim i drugim nepodoptinama i obeala je zaposlenima da e Stevuljeviev cirkus izai na videlo, ali...

Pre devet godina, kad je ovaj "demokratski kadar" po svemu sudei nezakonito izabran, tim povodom je sastavljena i tuba Ustavnom sudu Srbije, ali se tu i zaustavila zbog stranako-porodine podrke koju ovaj ovek oito i dalje uiva.

Uprkos svemu, Stevuljevi ne isputa iz ruku "finansijsku sutinu" svoga, na prvi pogled sumasiaveg projekta.

Na svaki drugi pogled, jasno je kao dan da je ovde re o dobro razvijenom lokalnom biznisu koji je od znaajne koristi rakovikom odboru Demokratske stranke.

Da je to tako, potvruje i okolnost da je smenjena prethodna efica raunovodstva u koli, a na to mesto dovedena izvesna Nada Simi, Stevuljevieva ljubavnica (izvori preciznije kvalifikuju pa kau "valerka").

Dugogodinji kolski pedagog Milanka Smiljkovi, koja je kao struni saradnik-pedagog provela na tom radnom mestu skoro etvrt veka, detaljno je opisala u jednom obraanju nadlenima i prirodu ove veze, te je navela i duinu njenog trajanja (osam godina!), ali i brojne, mnogo znaajnije injenice koje Stevuljevia teko optuuju kao nasilnika kome nije mesto ni na poloaju koji zauzima ni u samoj profesiji.

Naime, gospoa Smiljkovi doslovno kae da se Stevuljevi "...ponaa autoritarno, nasilno, vie, ispituje, pretresa, ak i fiziki nasre na njih, vrlo esto poziva policiju i kad problemi mogu da se ree na normalan nain, u mom prisustvu je pokuao da davi uenika...".

U daljem opisu Stevuljevievih nastranosti, Milanka Smiljkovi pie da mu je omiljena disciplina psihiko maltretiranje strunih saradnika, njihovo esto prinudno zadravanje i nakon radnog vremena bez realnih potreba, te da je i sam rtva "zarobljenog uma", jer u koli provodi vreme od osam sati ujutro do sedam sati uvee.

Istina, svedoe Tabloidovi izvori, Stevuljevi je najvei deo dana pod apsolutnom kontrolom svoje ljubavnice, te mu to uzimaju kao olakavajuu okolnost.

Konano, ne treba zaobii ni tu injenicu: jedna javna linost u Rakovici doslovno je poverila Tabloidovim izvorima da su svi upoznati ta Stevuljevi radi, i dodala: "...Ne znamo gde emo sa njim...".

Dok neko ne smisli jo bolje i drutveno odgovornije radno mesto za linost ovakvo bogatog psiholokog profila, rakoviki osnovci, njihovi nastavnici i roditelji morae da ga trpe.

 

 

 

 

 

Nije normalno

 

Da je Stevuljevi ozbiljan problem za 1.100 rakovikih aka i njihovih roditelja, govori i podatak da je ovaj ovek svojevremeno pretio svom aku da e mu otkinuti polni organ, da je jednom ueniku dao novac da kupi marihuanu kako bi isprovocirao drugog uenika za koga je sumnjao da se bavi preprodajom narkotika (rtve Stevuljevievog ludila poverile su ovo svom pedagogu Milanki Smiljkovi, prim. red.).

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane