Kucni lijekovi za astmu elicea 10 mg Lijekovi za garavicu
Lijekovi za upalu grla ivermectin gdje kupiti Lijekovi za garavicu
Lijekovi za valunge Lijekovi za lijecenje oteklina. lexilium cijena Lijekovi za tinitus
lijekovi protiv raka. Lijekovi za trovanje hranom lorsilan cijena prirodni lijekovi za prehladu
prirodne tablete za spavanje lunata bez recepta Proizvodi za njegu masne koe
organizirati modafinil hrvatska Lijek za morsku bolest
lijek za suha usta normabel bez recepta lijek za artritis
lijekovi za zatvor Lijek za akne rivotril cijena sredstvo za zadravanje vode
Lijekovi za rast kose. Sredstva za suhi kaalj xanax cijena Lijekovi za bolesti zuba.
lijek koji spaava ivot Lijecenje akni kod kuce. zaldiar bez recepta pojedinacni cvjetovi

  https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Sudstvo

 

Sudstvo

Sluaj preduzea DMD Petrol

 

to se ne zapalie onim benzinom

 

Dravu ne treba tuiti, jer i kada sluajno prihvati svoju odgovornost, to se i inae retko deava, tu je srpsko korumpirano pravosue koje e i belo da proglasi crnim, samo da ispadne da drava nikome nita ne duguje, ali zato svi mi njoj dugujemo sve

 

Igor Milanovi

 

Dana 13. oktobra 2004. preduzee DMD petrol DOO iz Beograda zakljuilo je sa Direkcijom za robne rezerve ugovor o zajmu 500 tona dizela i isto toliko motornog benzina. Pozajmljenu robu DMD je trebalo da vrati u roku od godinu dana, a kao garanciju za izvrenje poloio je garanciju Piraeus banke.

Kako je preduzee kasnilo sa vraanjem pozajmljenog goriva Direkcija za robne rezerve je od Piraeus banke trailo isplatu vrednosti goriva, raunajui pri tom maloprodajnu vrednost na benzinskim pumpama! Poto je Piraeus banci ovo bilo nelogino, pokrenut je sudski spor tokom koga je sud naloio DMD Petrolu da deponuje spornu koliinu goriva u skladita u blizini Beograda, to je i uinjeno.

Umesto da ovo prihvati kao reenje spora i izmirenje duga, Direkcija insistira da je jedino isporuka u Rafineriji Panevo za nju validna i time potpuno obezvreuje sudske odluke. Trgovinski sud u Beogradu utke prelazi preko ove samovolje dravne institucije.

U meuvremenu je Direkcija uspela da izdejstvuje prinudnu naplatu bankarske garancije od Piraeus banke i to u viestruko veem iznosu od onoga na koji je garancija bila izdata. U tu svotu je bila uraunata i akciza u vrednosti od preko 23 miliona dinara na iji se povraaj Direkcija obavezala naknadno sklopljenim Ugovorom o izmenama ugovora. I tu sada nastaju problemi.

DMD Petrol Trgovinskom sudu u Beogradu podnosi tubu da se Direkcija obavee da vrati sveukupno 28 miliona dinara sa kamatama, a na ta je ova i pristala pomenutom izmenom ugovora. I sama Direkcija na sudu prihvata da je svesna postojanja ove obaveze, ali zauzvrat trai od suda da odredi dodatnu razliku u ceni u visini od nekih 6,5 miliona dinara.

Sudija Trgovinskog suda u Beogradu Ljiljana Vukovi sve ove predloge odbija sa antologijskim obrazloenjem: Ugovor o izmeni ugovora koji su potpisale obe strane i koji nijedna nije osporavala, nije ugovor ve ponuda!

Ovakvu presudu potvruje i Privredni apelacioni sud u veu sastavljenom od sudija Sneane Novi, Milice Milanovi-Trailovi i Gorana Savia. Osim to i po ovim sudijama ugovor nije ugovor ve obina neobavezujua ponuda, sud reava i po jednoj pravnoj stvari koja uopte nije bila predmet pomenutog spora - o odnosu DMD Petrola prema treem licu, u ovom sluaju Piraeus banci.

Na strani 4. pomenute presude od 29. marta 2010. sud navodi kako bi DMD Petrol "uopte mogao da trai povraaj akcize samo u situaciji ako je prvo izmirio dugovanje po tom osnovu prema Piraeus banci". Kakve veze ima odnos tuioca prema treem licu koje uopte nije uesnik ovog spora, vrsne nam sudije ne objanjavaju.

Verovatno zato to ovako neto po zakonu jednostavno nije mogue. Odnosno, ne bi trebalo da bude mogue u jednoj pravno ureenoj dravi, ali Srbija oigledno u takve ne spada. Zato se pomirimo sa injenicom da dravi plaamo sve, ak i ono to ona od nas ne trai. Uvek se nae neki sud koji e i na takvu vrstu plaanja da nas obavee.

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane