Kucni lijekovi za astmu elicea 10 mg Lijekovi za garavicu
Lijekovi za upalu grla ivermectin gdje kupiti Lijekovi za garavicu
Lijekovi za valunge Lijekovi za lijecenje oteklina. lexilium cijena Lijekovi za tinitus
lijekovi protiv raka. Lijekovi za trovanje hranom lorsilan cijena prirodni lijekovi za prehladu
prirodne tablete za spavanje lunata bez recepta Proizvodi za njegu masne koe
organizirati modafinil hrvatska Lijek za morsku bolest
lijek za suha usta normabel bez recepta lijek za artritis
lijekovi za zatvor Lijek za akne rivotril cijena sredstvo za zadravanje vode
Lijekovi za rast kose. Sredstva za suhi kaalj xanax cijena Lijekovi za bolesti zuba.
lijek koji spaava ivot Lijecenje akni kod kuce. zaldiar bez recepta pojedinacni cvjetovi

  https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Rusija

Rusija

Gradonaelnikova greka: prvi put u istoriji nove Rusije gradonaelnik Moskve smenjen zbog nepoverenja koje je prema njemu iskazao predsednik zemlje

 

Samo trutovi vie cene pele nego ljude

 

Nezgodni inovnici se u Rusiji obino smenjuju u tiini - odlaze u penziju, na primer, ili prelaze na drugi posao, navodno, po sopstvenoj elji. A odjednom, kao grom iz vedra neba, Dmitrij Medvedev je potpisao ukaz o smeni gradonaelnika glavnog grada, Jurija Lukova, zbog "gubitka poverenja predsednika". ta stoji iza ovog ukaza pokuao je da sazna na dopisnik

 

Viktor Hlistun

 

 

Budimo sasvim precizni, postojale su dve varijante za smenu Jurija Lukova (Lukov) sa mesta gradonaelnika Moskve. Prva je bila blaa, po staroj emi koja se odrava od ranijih vremena - po njoj je gradonaelnik trebalo da sam da ostavku i mirno se povue u senku, tj. da ode u penziju ili na drugi posao. Uostalom, njemu su 74 godine. Vie od 18 godina vladao je Moskvom. Do kraja mandata ostalo mu je jo samo devet meseci. U Kremlju su Lukovu prvo predloili upravo tu meku, blau varijantu odlaska i dali su mu rok od 24 sata za odgovor. On je izdejstvovao nedelju dana za razmiljanje i odmah je sa suprugom Elenom Baturinom otputovao u Austriju. Pretpostavke su da je upravo ona ubedila Lukova da ne pristane na predlog o mirnom odlasku. U svakom sluaju, poznato je da je po povratku iz Austrije gde je proslavio 74. roendan (zli jezici kau da su se u Austriji Lukov i Baturina bavili prebacivanjem svog kapitala iz Rusije u inostranstvo, to takoe ne moe da se iskljui kao mogunost) Lukov poslao pismo predsedniku.

U njemu je napisao da ne pristaje na "miran" odlazak i izrazio svoje negodovanje. Okrivio je Dmitrija Medvedeva za totalitarizam i demagogiju. Posebno je istakao da mu situacija u Rusiji lii na onu iz 1937. godine (doba Staljinove represije), kada se strah od izraavanja miljenja irio sa vrha - od dravnih rukovodilaca. "Potreban vam je drugi gradonaelnik Moskve koji bi bio va", pie Lukov, a na kraju pisma ovaj politiar u nemilosti izraava uverenje da su Moskovljani na njegovoj strani i zahvaljuje im se zbog toga. Pismo predsedniku Lukov zavrava reima: "Ne moete me nagovoriti da odem na lini zahtev. Ne uvam fotelju gradonaelnika, ve cenim svoje sluenje Moskovljanima. Postoje samo dve mogunosti - da me oslobodite ili da se javno distancirate od onih koji su vam uinili medveu uslugu (ubeujui vas da ostanak Lukova na mestu gradonaelnika znai pokazivanje politike slabosti)."

Mnogi iz kruga ljudi bliskih gradonaelniku savetovali su ga da se mirno povue, ali Lukov nije pristao, a tada je i Medvedev (koji je u to vreme bio u poseti Kini) potpisao ukaz i smenio gradonaelnika - iskazavi mu nepoverenje.

 

Da li je ena kriva

 

Mnogi politikolozi, pa i oni strani, odmah su kao razlog za smenu gradonaelnika naveli da je za vreme vladavine Lukova, njegova ena Elena Baturina, od poslovne ene koja je poinjala posao s proizvodnjom plastinih predmeta, postala milijarder i dospela na listu najbogatijih na svetu, ako je verovati asopisu Forbs. ak i u vreme krize, kada su praktino sve asne kompanije trpele gubitke, Baturina je uspela da povea svoj kapital za nekoliko milijardi dolara.

ema bogaenja je jednostavna. Baturina je osnovala graevinsku firmu Inteko, koja je poela da se bavi gradnjom elitnih stanova. Jasno vam je da se ti stanovi ne grade bilo gde. Za njihovu gradnju potrebno je i elitno, tj. pogodno mesto. Izgradnja i poinje izborom mesta za gradnju. I tu se nazire pomo kompaniji od strane moskovskih vlasti i gradonaelnika. Inteko je pobedio na gotovo svim konkursima na kojima su uestvovale i mnoge druge graevinske firme. Rezultat: najbolje lokacije prestonikog zemljita koji najvie kota kupila je firma Inteko, i to esto ne po trinim ve po mnogo niim cenama. Iako Lukov ne priznaje da je saraivao sa enom, injenice govore drukije: Inteko je za pet-est godina toliko uveao svoju mo da je potisnuo druge kompanije, a Baturina je postala lider u graevinskom biznisu u glavnom gradu. Tu "smrdi" na neprikrivenu korupciju. Naravno, koristi od Lukovljevog vladanja nije imala samo njegova supruga ve i drugi biznismeni bliski gradonaelniku. A rasprodajom dobara nije se bavio samo gradonaelnik ve i inovnici iz njegovog tima. Jasno je da ta dobra nisu davana "na lepe oi", nego za mito. Moskva se za vreme vladavine Lukova preobratila u grad korumpiranih inovnika. Upravo u Moskvi je iznos mita najvei ne samo u Rusiji ve verovatno i u celom svetu. Eto zato su se posle smenjivanja gradonaelnika mnogi inovnici uhvatili za glavu pitajui se kako dalje da ive i rade.

 

Politiko prikrivanje

 

Postavlja se pitanje kako to da u Kremlju niko ranije nije uvideo kako se gradonaelnikova ena bogati i kako raste korupcija svih struktura vlasti u glavnom gradu. Naravno da su videli. Samo su se bojali da skinu s vlasti gradonaelnika i njegov tim. Osim toga to je umeo da zamae oi dobrim "pi arom", bavio se politikom koja je odgovarala kremaljskim voama. Uostalom, bio je jedan od osnivaa partije Jedinstvena Rusija, koja je sada na vlasti i ima veinu glasova u Dravnoj dumi Rusije. Do poslednjeg dana boravka na mestu gradonaelnika, Jurij Lukov je bio potpredsednik partije Jedinstvena Rusija. Sa tako dobrim pokriem mogao je da radi ta eli, mislio je i sam Lukov. Sumnjam da se nadao tome da e ga partijski drugovi u poslednji as zatititi. Ali sve je ispalo upravo suprotno. im je gradonaelnik pao u nemilost, im su ga iz Kremlja popreko pogledali, partijski drugovi su se svrstali na stranu Kremlja, na stranu predsednika. Bez obzira na to to je Lukova u izvesnoj meri podravao Vladimir Putin, bivi predsednik i sadanji premijer.

ini mi se da su se Putin i Medvedev davno dogovorili o tome da smene gradonaelnika prestonice, samo su ekali pravi momenat. I taj trenutak je doao.

 

Spasavanje pelinjaka

 

Iskreno govorei, sramota me je da piem o ovome, ali tako je bilo. Kada su centralnu Rusiju i Podmoskovlje pogodili nezapamena ega i poari, kada su ulice prestonice bile obavijene gustim dimom, gospodin Lukov nije zapoeo borbu s vremenskom nepogodom, ve je mirno otiao dalje od Moskve, u inostranstvo. Tako je uinilo i nekoliko regionalnih rukovodilaca. O tome je Tabloid ve izvetavao. Veinu rukovodilaca koji nita nisu uradili u borbi s vatrenom stihijom, koja je usledila kao posledica velikih vruina, predsednik Dmitrij Medvedev je smenio sa vlasti, a neki su ak dospeli i na sud.

Tamnu senku na delovanje Lukova bacio je njegov lini pelinjak i med kojim se ponosio i koji je poklanjao prijateljima. Pelinjak se, takoe, naao u zoni poara i dima. Lukov je dao nalog da se konice njegovih dragih pela presele na bezbedno mesto, potroivi pri tome mnogo novca iz gradskog budeta. I tuno, i smeno: za gradonaelnika su pele bile vanije od graana, za ije dobro je, kako tvrdi sam Lukov, radio i koji su mu uzvraali ljubavlju. ivim u Moskvi i sluam o emu govori obian narod. Iskreno govorei, toliko runih rei o gradonaelniku teko da moete uti u nekom drugom gradu.

Uzmite, na primer, moskovski problem sa saobraajem. U Moskvi su vei zastoji u saobraaju nego, na primer, u Njujorku ili Meksiku. Zato? Jedan od razloga, i to najvaniji, odnosi se na to to je zemljite koje je po svim stratekim analizama trebalo da bude iskorieno za izgradnju puteva i saobraajnih petlji dato za izgradnju elitnih stanova, trnih centara i slino. Na tom primeru vidi se glavna greka gradonaelnika: on nije posmatrao razvoj grada u perspektivi. Tano je, njega moete da nazovete dobrim domainom, tanije domainom grada, ali nikako ne i menaderom koji gleda nekoliko decenija unapred. Svesno ili nesvesno, Lukov je stvorio takav sistem upravljanja gradom, u kojem su mogli da plivaju samo inovnici "prljavih" ruku.

 

 

 

 

Izgubljeno poverenje

 

Nedavno su novinari pitali Dmitrija Medvedeva da objasni znaenje formulacije po kojoj je Lukov smenjen. Odgovor je bio jednostavan: "Ako ja kao predsednik ne verujem slubeniku, o kakvom se normalnom poslu tu moe govoriti? Smena gradonaelnika je uinjena u skladu s Ustavom drave."

Mnogi sada nagaaju ta stoji iza tih rei. Meni se ini da iza njih stoji veoma ozbiljan razlog, a pre svega, smena starih kadrova koji nikako ne mogu da promene stare metode upravljanja. Nisu dobri "domaini" oni koji se razumeju u izgradnju, a gube iz vida napredak i perspektivu. Ipak, o persperktivi je trebalo ranije misliti. Upravo to je nedostajalo dosadanjem gradonaelniku. Za to mesto je potreban dalekovidi menader koji bi umeo da sagleda plan razvoja glavnog grada i da pravilno usmeri finansijska sredstva za taj razvoj. A ta sredstva su ogromna.

 

 

ta eka Moskovljane

 

Niko ne sumnja da e na mesto gradonaelnika biti postavljen savremeni menader. Svi razumeju i to da e taj menader imati mnogo posla. Pre svega, morae da slomi sistem upravljanja Moskvom koji je izgradio Jurij Lukov. Jurijev period (tako novinari sada nazivaju vreme vladavine Jurija Lukova) je okonan. Ali, da li je on rekao svoju poslednju re? Nije. Svi inovnici koje je "vaspitao" bivi gradonaelnik navikli su da rade samo po njegovim smernicama. Ovde nije re samo o onima koji su bili Lukovu neposredno potinjeni ve i o policijskim, sudskim i inovnicima iz tuilatva. Novi gradonaelnik e morati da ih menja. A to je uvek bolno. I to ne samo za one koji se menjaju ve i za graane magalopolisa sa divnim nazivom Moskva.

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane