https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Beli mantili

Beli mantili

Majdanpek: uloga seksualnog nagona u razvoju hirurgije

 

U ljubavnom trouglu pacijenti samo smetaju

 

Kada dr Nikola Stefanovi vie nije znao ta drugo da radi ulanio se u G17 plus i ekspresno postao direktor bolnice u Majdanpeku, pa je sebe, svoju enu i bivu miljenicu proglasio nepogreivim bogovima, sposobnim da lee sve bolesti

 

Igor Milanovi

 

Majdanpek je gradi na istoku Srbije. Ima i svoju bolnicu, a bolnica je odavno dobila pansku sapunicu koja i dalje traje.

Pre vie godina jedan internista i njegova medicinska sestra zapoeli su ljubavnu avanturu. Nita ne bi bilo strano da lekar i njegova miljenica za intimnosti nisu koristili bolnike prostorije. Tamo ih je jednom zatekao i mu pomenute medicinske sestre, koji je u pomo pozvao i njenog brata, pa su onda njih dvojica slono prebili doktora zavodnika. Da bi se skandal zatakao, doktoru je otvoreno bolovanje dok ne nestanu vidljivi tragovi batinanja, a u meuvremenu i sestra dobija premetaj s internog odeljenja na hirurgiju.

 

Moe im se, kad vole

 

Nekoliko godina kasnije dr Nikola Stefanovi, za koga se govorilo da je prebijeni internista iz navedene prie, uspe da se ulani u, za medicinu, najvaniju stranku u Srbiji - G17 plus. Odmah posle toga je svojim kolegama poeo da govori kako e on da bude novi direktor bolnice, jer tadanji nije imao pravu stranaku orijentaciju, i da je to ve odlueno "na viim instancama". Njegove kolege, govorio im je, treba samo formalno da ga izglasaju, a ako to i ne uine, on e svakako biti postavljen i onda e upamtiti ko je kako glasao.

Kada je dolo do najavljenog sastanka svi prisutni lekari su glasali za dr Stefanovia, jedino je hirurg dr Milutin Miloevi glasao za protivkandidata, dr Zorana Miloevia. Stefanovi je tako postao v.d. direktora bolnice i odluio da ispuni svoje obeanje da e dugo pamtiti one koji ne budu glasali za njega.

Na ruku mu je ilo to to je medicinska sestra sa poetka prie radila na hirurgiji, i to kao glavna sestra. Osokoljena time to joj je bivi ljubavnik postao direktor, a verovatno i ohrabrivana s njegove strane, ona je proglasila samu sebe faktikim gazdom na hirurgiji i poela da radi kako joj je volja. Naelnik dr Branko Vranje ovako neto nije mogao da trpi i pismeno od direktora trai da neposluna glavna sestra bude sklonjena sa odeljenja. Umesto toga, direktor Stefanovi smenjuje naelnika i na to mesto postavlja samog sebe, iako je internista a ne hirurg.

Odmah posle toga odeljenjem faktiki upravlja ljubavni trojac, jer se dr Stefanoviu i glavnoj sestri pridruila i Stefanovieva supruga, pedijatar. Njih troje na hirurgiji rade ta hoe, pa ak, iako nisu hirurzi, na odeljenje primaju, i tu zatim lee pacijente bez konsultacija sa hirurzima. Dr Miloeviu i Vranjeu preputaju samo da tim pacijentima piu otpusne dijagnoze, to ova dvojica odbijaju, jer ne mogu sa odeljenja da otpuste pacijenta koga nisu ni leili i sa ijim sluajem uopte nisu upoznati.

Koliko je dr Stefanovi bio sposoban da bude naelnik hirurgije, govore i sluajevi kada je hirurzima u toku same operacije ponestajalo osnovnih sredstava, kao to su konac i igla, a deavalo se da u operacionoj sali ne radi osvetljenje jer nema sijalica, i to samo zato to dr Stefanovi nije blagovremeno potpisao trebovanje.

Kako su sumnjali da se sve ovo ne deava sluajno, ve da direktor na taj nain vodi svoj privatni rat protiv lekara koji mu nisu po volji, hirurzi o svemu obavetavaju optinskog javnog tuioca, republikog zdravstvenog inspektora, Ministarstvo zdravlja, predsednika optine, struni savet i Upravni odbor bolnice. Reakcija je bila munjevita, ali ne onakva kakvu su potpisnici prijava oekivali.

 

Sve je isto, samo leka nema

 

Direktor Stefanovi, istovremeno i koordinator rada hirurgije, zbog toga to je nesavesnim poslovanjem doveo u opasnost ivote pacijenata biva kanjen - drugarskom kritikom koja se danas naziva opomena pred otkaz. Potpisniku prijave, dr Branku Vranjeu, s druge strane urueno je upozorenje da postoje razlozi za otkaz, smanjena mu je plata i ukinute stimulacija i naelniki dodatak. Dr Milutinu Miloeviu momentalno je dat otkaz. Nije kriv onaj ko zgrei, ve onaj koji na tu greku ukae!

Obrazlaui otkaz dr Miloeviu, direktor Stefanovi je na kolegijumu rekao: "Doveemo lekare iz ovog kraja umesto ovih koji su doli ko zna odakle, i koji e voleti ovaj narod." Pod izrazom "ovaj narod" dr Stefanovi je mislio na Vlahe, iako u bolnici nisu bili zabeleeni sluajevi bilo kakve diskriminacije. Dr Miloevi koji je po dobijanju otkaza otvorio sopstvenu ordinaciju poznat je po tome to lei sve ljude bez obzira na njihovu rasnu, nacionalnu ili politiku pripadnost. Meu pacijentima ima i one koji dolaze iz rodnog sela dr Stefanovia.

Otkako je otputen dr Miloevi vodi sudsku bitku protiv svog biveg poslodavca. Optinski sud u Majdanpeku, kao i Okruni sud u Negotinu dali su za pravo ovom lekaru, ali je po starom obiaju Vrhovni sud Srbije sve vratio prvostepenom sudu na novo reavanje. Po drugom jednom obiaju, predmet spava u neijoj fioci iako se blii trea godina od poetka sudskog procesa. A radni sporovi bi trebalo da budu prioritetni!

Zanimljivo je jo i to da su sve tri sudske instance nesporno utvrdile da su u etiri optube zbog kojih je otputen dr Miloevi - podmetnuti lani materijali. U sva etiri sluaja nadleni organi su odbili da pokrenu istragu koja bi utvrdila ko je fabrikovao ovakve dokaze i iz kojih razloga.

G17 je i dalje na vlasti, a dr Stefanovi je i dalje odani lan.

 

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane