https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Policija

Policija

Da li je u Srbiji moguća stručna, profesionalna i od politike nezavisna policija?

 

Ako je moj šef agronom, zašto kamenuju mene

 

   O pravima policije, kojom vlast uvek preti pobunjenim građanima, na pitanja glavnog urednika odgovara oficir policije Dragan Arizanović, predsednik Sidnikata policije unifromisanih i ovlašćenih službenih lica

 

Milovan Brkić

 

 

Još davne 2006. godine, kada ste bili u štrajku, imali ste 19 zahteva prema poslodavcu. Da li je nešto od tada promenjeno ili postignuto?

 - Ništa, stvari su u potpunosti izmakle kontroli a problemi se iz dana u dan gomilaju.

Nakon protestne šetnje pripadnika policije, ponudili smo vam saradnju između Sindikata policije i Tabloida?

- Naravno da sam razmišljao o saradnji, ali sam ipak hteo da iskoristim sva validna pravna sredstva i predusretljivost poslodavca, u ovom slučaju Ministarstva unutrašnjih poslova, tj. ministra policije, da ostvarimo normalnu komunikaciju za dobrobit svih zaposlenih u MUP-u a da se sveukupna bezbednost građana i države poveća.

I šta je prelomilo da ipak kažete istinu koju niko nije rekao?

- Posle protesta 2006. godine sve nam je obećano, ali, nažalost, samo obećano. Naime, rukovodstvo MUP-a je neodgovorno i neozbiljno shvatilo poruke zaposlenih, a radilo se o sledećem: odeća, oprema, uniforme nisu obezbeđeni još od 2002. godine, uslovi rada ne ispunjavaju ni minimum standarda, a da i ne govorimo o platama i sredstvima za izvršavanje zadataka, posebno u situacijama kada je narušen javni red i mir u većem obimu. Uz to, ne zna se ko rukovodi MUP-om, politika ili starešine policije. Dalje, ako pripadnika policije, zaduženog za bezbednost građana, ti isti građani kamenuju, postavlja se pitanje - ko u ovoj državi treba da brine za bezbednost policije? Da li su pripadnici policije roboti ili ljudi od krvi i mesa? Da li treba pripadnika policije poslati na zadatak neopremljenog i neobučenog?

 

Vezom do anarhije

 

Pretpostavljam da imate i odgovore na ova pitanja?

- Odgovore nije teško naći, ali ko je u ovom slučaju zadužen za odgovore? Rukovodstvo države i policije. Međutim, problemi policije nisu samo materijalno-tehničke prirode.

Hoćete da kažete da ima i gorih stvari od ovih?

- Naravno, nije nikakav problem kupiti uniformu i opremu, kao i tehnička sredstva. Inače, na opštu žalost nas uniformisanih pripadnika policije, o uniformama i opremi brine onaj deo MUP-a koji tu istu uniformu i opremu - ne nosi. Zato i nisu posebno zabrinuti što su nam uzeli meru i novac, jer za taj posao primaju plate, a mi nemamo u čemu da radimo. Mi njih moramo da molimo, jer su oni sad najbitniji deo Ministarstva. Za utehu, pre nekoliko dana nas je general policije Mladen Kuribak učtivo obavestio da je logistika MUP-a skoro pred potpisivanjem ugovora o nabavci uniformi! To znači da je u pitanju je ljudski faktor.

Kako to mislite?

- Jednostavno, država mora da sistematizacijom radnih mesta definiše koji deo Ministarstva je politički, a koji deo je profesionalni. Samo ministar policije je politička ličnost, a svi ostali moraju biti profesionalci. Međutim, politika je svoje korene od vrha MUP-a spustila toliko duboko, da je prosto nemoguće da neko postane i komandir policijske ispostave, da ne govorimo o komandiru policijske stanice, bez uticaja-lobiranja čoveka sa strane - iz neke političke stranke. Ako nemate "vezu" kao i da ne postojite. Hiljade primera o upotrebi "veze" doveli su do stanja anarhije, demotivacije, nezadovoljstva, dezorganizacije, gde je direktno narušeno rukovođenje i  komandovanje i profesionalno izvršavanje zadataka.

Da li možete da nam kažete nekoliko primera, da imenujete takve ljude?

- Primeri koje znam ne bi stali u ceo broj ovog lista, a oni koje ja ne znam ne bi stali ni u roman od hiljadu strana. Smem, naravno, neke primere da imenujem, ali nije kolegijalno, nije ljudski... Ali, to je faktor koji najviše utiče na motivaciju radnika. Nemate fakultet, nemate dovoljno godina radnog staža, nemate iskustva, nemate ni stručnu spremu za mesto rukovodioca, ali imate "vezu", pomoć prijatelja iz političke stranke, i tu je kraj priče. Ali i početak. Potom policijski službenici počinju priču koja se širi stanicom, kako je starešina, neškolovan, neiskusan, nesposoban i ima nekog "gore", misleći na vrh MUP-a. To je najgore, taj isti starešina počinje da upozorava, da preti pa i pojačava poslove i zadatke preko potčinjeih, ne bi li nekako opstao i sačuvao kredibilitet. Ima redovne ili povremene kontakte sa "vezom" i tako nadomešta neškolovanost, nestručnost i neiskustvo.

Da li možete da zamislite da policijski savetnik, koji je završio školu u Sremskoj Kamenici, fakultet, magistrirao i doktorirao na temu iz oblasti terorizma (zaštita političke elite) i ima 29 godina efektivnog radnog staža u policiji, nije mogao da bude načelnik odeljenja u zvanju glavni policijski savetnik, zbog toga što je preko veze na to mesto postavljen dispečer, koji je brinuo i odgovorno se starao o vozilima, i imao pomoć prijatelja, koji je na vezi sa vrhom MUP-a.

Neverovatno je da se dve godine piše sistematizacija radnih mesta, kao da je Biblija. Po hitnom postupku treba rešiti i sistematizaciju Policijske uprave za grad Beograd, jer je u ovim uslovima nemoguće raditi. Poslovi se gomilaju, bezbednosna situacija je sve složenija, a problemi pripadnika policije guraju se pod tepih. u poslednje dve godine nisam sreo policijskog službenika koji nije izrazio negodovanje. Kod starešina je još alarmantnije stanje, ali to niko ne sme javno da kaže. Postoji veliki jaz i netrpeljivost u službi, posebno su narušeni međuljudski odnosi.

To zvuči prilično neverovatno! Kako to da ne reaguje niko iz vrha Ministarstva?

- Nekome nije u interesu da sprovede reforme u policiji i da podigne profesionalnost na najviši nivo.

Kako i ko to može?

- Ako za sve postoji isti aršin, ako za svakog važe ista pravila, onda nema nikakvih izuzetaka. Niko neće prozivati rukovodstvo MUP-a ako imenuje načelnika policijske uprave koji mora da ima odgovarajući fakultet, 21 godinu radnog staža, iskustvo i zvanje glavni policijski savetnik. Međutim, ako ste postavili rukovodioca jedinice koji ima, recimo, poljoprivredni fakultet i 12 godina u službi - kreću problemi. Neverovatno je kako je sve izmaklo kontroli, pa se desilo da preko noći policajski službenik-pripravnik, bez ijednog dana radnog staža, dobije rešenje za radno mesto za koje je predviđeno 16 godina radnog iskustva i zvanje policijski savetnik. Sad zamislite kakvo je stanje u toj jedinici. Haos!

 

Voli da piše a da ne odgovara

 

 

Šta je najbitnije u procesu profesionalizacije?

- Kao što menadžer poljoprivrede ne može da bude komandir policijske stanice, šef voznog parka ne može biti dobar načelnik odeljenja. A podrška kolektiva je presudna za motivaciju. Zamislite radnika koji je demotivisan, a da treba da bude profesionalac. Često se određenim poslovima bave ljudi koji nisu ni stručni ni kompetentni za te poslove, a ni za posledice ne odgovaraju. Recimo, rukovodilac napiše disciplinsku prijavu koja ima za posledicu da policijski službenik bude suspendovan, ali posle sudskog spora sa poslodavcem bude vraćen na posao i obeštećen nekoliko miliona dinara. Rukovodilac koji nije imao validne argumente za disciplinsku prijavu ne odgovara, nego i dalje opušteno radi kao rukovodilac, iako je naneo veliku štetu Ministarstvu.

Jedan od zahteva sindikata je i povećanje zarada policijskih službenika. Pravilnik o platama zaposlenih je državna tajna, to je dokument koji nije dostupan pripadnicima policije, ali svi drugi koji nisu ovlašćeni znaju šta tamo piše. Način po kojem se vrši obračun plata je davno zastareo i ne definiše osnovne elemente procesa rada. Potpisivanjem kolektivnog ugovora će se definisati mnogi problemi policijskih službenika, ali ako se ne promeni pravilnik o platama i obračun ništa se ne postiže. Potrebno je definisati novi način obračuna plata. S obzirom da ima nekoliko modela, predlažem jedan: osnovica plate za policijskog službenika, na primer, treba da bude 25.000; promenjlivi deo u odnosu na složenost poslova treba definisati od 5.000 do 30.000, zavisno od PU u kojoj radi, kojoj jedinici pripada... Noćni rad po satu 200, vikend po satu 200, praznik po satu 200 dinara, nadoknada za godišnji odmor. Na sve to treba dodati u procentima za završenu višu školu u struci, za fakultet u struci, magistarski-masters, doktorat...

Da li ima organizacijskih problema u jedinicama?

- Podzakonski akti, koji su morali biti promenjeni posle stupanja na snagu Zakona o policiji - još su u pripremi! Osnovni programi su praktično neupotrebljivi, jer su iz 1993, a da i ne govorim o uredbama. Organizacijski deo posla je veoma neprecizan. Opis poslova za pojedina radna mesta je formalan. Danas svako može da naredi da radiš neki posao za koji nisi nadležan, da, na primer, rukovodiš nekom jedinicom, a da nijedan pripadnik nije iz tvog sastava. Još nakaradniji je slučaj kada poslove iz nadležnosti nekog rukovodioca radi starešina iz druge jedinice. Znači, ima rukovodilaca koji su formalno rukovodioci, a ne rade svoj posao. Ako neko nije sposoban, ne treba da bude komandir policijske stanice. I nepopunjavanje slobodnih radnih mesta, jer je neko naredio odozgo, stvara međuprostor za kalkulisanje i onim radnicima koji ne ispunjavaju uslove predviđene sistematizacijom. Mnogo je toga... U MUP-u je jedino Žandarmerija odmakla u organizacionom, kadrovskom i profesionalnom ustrojstvu, i dorasla je zadacima koji su pred ovom služom postavljeni.

 

 

 

 

Skoro je postala praksa da komandir policijske stanice postane starešina koji ima višu školu, a da svi ostali imaju fakultete, i niko ne sme ni da pomisli nešto da kaže. Za starešinu je potrebno radno iskustvo od 16 godina, međutim postavi se na to radno mesto neko ko ima pet godina radnog staža, ali i preporuku.

 

 

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane