Natrag

Pravosuđe

Pravosuđe

Zatvorske čistke najprljavije su moguće

 

Sneg je opet, Snežana

 

Goran Đukić, nekadašnji i nezakonito smenjeni upravnik Okružnog zatvora u Subotici, obratio se 26. oktobra otvorenim pismom ministarki pravde Snežani Malović. Do danas nije dobio nikakav odgovor, a mi prenosimo najzanimljivije delove ovog dopisa

 

...

Stara je narodna izreka, potekla iz zatvora: Nije lopov ko krade, već je lopov koga uhvate. U stvari, "reformisano" Ministarstvo pravde (pod tobom i tvojim prethodnikom Dušanom Petrovićem), MUP, Javno tužilaštvo i pravosuđe od poštenih ljudi prave lopove, a od lopova poštene ljude. Politička mafija organizovana u nelegalnoj i nelegitimnoj "Vladi" Republike Srbije najbeskrupuloznija je i najbezočnija u kršenju ustavnih i zakonskih prava, a na štetu građanskih i ljudskih prava, sve u cilju neometanog, protivzakonitog bogaćenja same političke mafije, tajkuna, narko, alko, privredne i svake druge mafije, domaće i strane. Zato te pitam:

Da li je tačno, a osnovano sumnjam da jeste, Saša Vukadinović na mesto direktora uprave za izvršenje krivičnih sankcija mogao da bude postavljen samo putem internog ili javnog konkursa, kao i ti, Snežana Malović, svojevremeno na mesto državnog sekretara u Ministarstvu pravde?

Da li je tačno, a osnovano se sumnja da jeste, da si ti, Snežana Malović, svesno i namerno, zloupotrebom službenog položaja postavila na mesto državnog sekretara u Ministarstvu pravde Slobodana Homena, a ovaj to prihvatio iako je znao ili morao da zna da ne ispunjava uslove i da nije na zakonit način postavljen na to mesto, bez konkursa odnosno mimo konkursa, suprotno odredbama članova 66-74 ZODS-a, iako si znala i bila dužna da znaš da isti ne ispunjava uslove za taj položaj prema članu 45, stavu 2 ZODS-a, jer u trenutku postavljenja nije imao devet godina radnog iskustva u struci, niti je prošao zakonom propisanu proceduru putem konkursa, čime si omogućila sticanje nezakonite dobiti Slobodanu Homenu od preko 1.500.000 dinara?

Osnovano se sumnja da je od stupanja na snagu Zakona o državnim službenicima (Službeni glasnik RS, broj 79/05) od 1. jula 2006. godine nezakonito postavljeno na položaje više desetina lica bez konkursa, suprotno odredbama članova 66-74 ZODS-a, a koja nisu ispunjavala ni uslove iz člana 45 ZODS-a, čime su postavljeni na položaj sticali protivpravnu imovinsku korist, a Republika Srbija istovremeno trpela zbog toga štetu.

Osnov za ove sumnje je i lično saznanje od 10. jula 2008. godine, kada sam u Službi za upravljanje kadrovima, od pomoćnika direktora službe Dragana Stojanovića čuo da je preko 300 lica na položaju postavljeno na nezakonit način, bez konkursa i bez ispunjavanja uslova, a kada su iz službe podnete prijave Upravnoj inspekciji smejali su nam se u lice. Najdrastičniji slučaj je postavljenje, bez konkursa, na položaj lica koje je imalo dva dana radnog staža i tri razreda srednje škole.

Da li je tačno, a osnovano se sumnja da jeste, da je Saša Vukadinović kao direktor Uprave, postupajući po naredbama ministra Dušana Petrovića, naložio, posle 1. novembra 2007. godine, svojim saradnicima da se na nezakonit način izvrši smena upravnika Okružnog zatvora u Pančevu Nenada Draževića, kao i potpisnika ovog pisma sa mesta upravnika Okružnog zatvora u Subotici? U to vreme javljeno je savetniku za bezbednost u Upravi Goranu Nešiću da izradi izveštaj za smenu, pri čemu se isti služio skrivanjem činjenica, manipulacijom podacima i laganjem pa i podmetanjima, a sve da bi omogućio donošenje rešenja ministra od 2. novembra 2007. godine o smeni. O "Izveštaju o obilasku Okružnog zatvora u Subotici" od 1. novembra 2007. godine saznao sam slučajno 4. novembra 2007. godine, a koji očito nije trebalo ni da vidim, što je, takođe, protivzakonito.

Da li je tačno da su na ovaj način, ništavim rešenjima (nemogućim za izvršenje) i, faktički, oduzimanjem prava na žalbu (istovremeno sa rešenjem o prestanku obavljanja dužnosti upravnika Zavoda i rešenje o postavljenju novog upravnika), kao i "nameštanjem krivice" upravnika, izveštajima nadzora iz Uprave smenjivani upravnici Zavoda sve do samoubistva Svetoljuba Mazića u maju 2009. godine. Da li ste ti, Snežana Malović, kao ministar pravde, i Milan Obradović, kao direktor Uprave, time nastavili čistke nepodobnih i nepoželjnih upravnika započete od strane Dušana Petrovića, kao ministra pravde, i Saše Vukadinovića, kao direktora Uprave?

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane