https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Tabloid je pozvan

Tabloid je pozvan

Bor: gigantska igračka u rukama malog Blagoja Spaskovskog

 

Neka uzme i struju i bakar, samo nam ga sklonite s očiju

 

Grupa "radnika borske jame" obratila se Tabloidu vapajem za pomoć u obznanjivanju nedela državnih i privrednih rukovodilaca, koji su ovaj grad survali u jamu dublju od svake borske   

...

 

Poštovani,

 

Rudarsko-topioničarski basen Bor je privredni gigant koji je sve do osamdesetih godina prošlog veka predstavljao kičmu privrede zemlje. U njegovoj 107 godina dugoj istoriji RTB je "iskopao" 750 miliona tona rude i proizveo četiri miliona tona bakra, što bi na današnji dan iznosilo više od 25 milijardi USD.

Od sredine osamdesetih, do sredine dvehiljaditih odnosno u poslednjih 20 godina, proizvodnja bakra je permanentno opadala, sa nivoa iznad 140.000 tona godišnje na nivo od skoro 15.000 tona godišnje u poslednjih nekoliko godina. U ekonomskom smislu to znači da je vrednost proizvodnje opala sa nivoa od skoro milijardu dolar godišnje na nivo od nešto iznad 100 miliona dolara za godinu. U tom periodu RTB Bor je pravio sve veće gubitke u poslovanju.

Država je, pod takvim opterećenjem, poslednjih nekoliko godina pokušala tri neuspele privatizacije RTB Bor da bi pre dve godine promenila strategiju i "podržavila" kompaniju u želji da je kroz restrukturiranje uz značajan nivo investicija stabilizuje, revitalizuje i tek potom privatizuje, pod uslovom da se pojavi ozbiljan strateški partner. U sklopu tih mera, novembra 2008. godine na mesto generalnog direktora RTB Bor postavljen je Blagoje Spaskovski. U proleće 2009. godine Vlada Srbije donela je odluku o kupovini opreme za revitalizaciju proizvodnje na površinskim kopovima u Boru i Majdanpeku i o izgradnji odnosno rekonstrukciji topionice u Boru. Vrednost nove opreme iznosi 40 miliona USD, a vrednost nove topionice 175 miliona evra odnosno 240 miliona USD, što ukupno iznosi 280 miliona USD. Sredstva za opremu obezbeđena su iz Fonda za razvoj, a za topionicu 135 miliona evra (186 miliona USD) iz komercijalnog kredita i 40 miliona evra odnosno 54 miliona USD sredstvima koje će obezbediti Vlada Srbije. Realizacijom tako postavljene strategije RTB Bor bi povećao proizvodnju bakra na nivo od 50.000 tona godišnje naredne tri godine, a po izgradnji nove topionice na nivo od 80.000 tona godišnje. To bi obezbedilo dugoročnu stabilnost kompanije i značajno uticalo na stabilizaciju ukupne privrede Srbije.

Nasuprot tome, u javnosti su stalno objavljivani dijametralno suprotni izveštaji o RTB Bor. Pojedini stručnjaci koji se razumeju u problematiku poslovanja kompanije upozoravaju na to da pomenuta "strategija", u stvari, nije strategija, da redosled prioriteta i nivo investiranja nisu optimalno usklađeni, da strategija nije zdravo utemeljena niti tehnološki, niti ekonomski, niti ekološki i da će biti pogubna za RTB Bor i za državu Srbiju, da će umesto najavljenog profita biti generator još većih gubitaka i da zbog toga neće moći da vrati ni stare ni nove dugove, koji će narednih desetak godina narasti više od milijardu USD, te da će na kraju taj teret pasti na leđa poreskih obveznika Srbije.

 

Poštovani,

 

U nesrećnom gradu Boru ljudi žive u bedi i na ivici životnih mogućnosti, bez šansi da njihova deca nađu posao. Ista ta deca su bez volje da formiraju svoju porodicu, a većina ih ima želju da napuste ovaj grad u kome vlada diktator, pomenuti Blagoje Spaskovski, zvani "osvetnik iz G17 plus".

Blagoje Spaskovski je stari SPS-ovac, pa šešeljevac, a sada "G17plusovac". Godine 2001. bio je hapšen zbog 17 krivičnih dela koja je napravio u RTB Bor, oštetivši tako rudnik za nekoliko miliona dolara.

Uz pomoć ekipe advokata Strahinje Kastratovića uspeva da se spase i uz pomoć G17 plus dođe na čelo RTB Bor, gde odmah kreće u osvetnički pohod na sve radnike i građane grada Bora za koje misli da su mu pisali krivične prijave. Pošto mu je to glavna preokupacija, a ne posao, 2009. godine pravi gubitak u RTB Bor od 86,5 miliona dolara. EPS-u, dakle, nije platio struju od 100 miliona dolara pa EPS traži poskupljenje struje, što znači da tu njegovu nesposobnost treba da plate građani Srbije. Za to vreme Vlada Srbije smenjuje direktora JAT-a za "skromnih" 15 miliona dugovanja za struju EPS-u.

RTB Bor je preduzeće u restrukturiranju, što generalni direktor RTB Bor koristi i plaća dugovanja samo onima kojima on želi ili članovima G17 plus. Tenderske komisije rade po njegovoj direktivi i poslovi se daju samo preduzećima koja su registrovana van borske opštine da bi mogao lakše da sprovodi svoje interese. Kao preduzeće u restrukturiranju i registrovano kao rudarska kompanija, RTB Bor se bavi svim i svačim - asfaltira puteve, gradi kružne tokove, bavi se građevinarstvom, gradi amfiteatar, a najjača delatnost mu je hotelijerstvo: gradi hotel, a ne pravi bakar. U gradu Boru postoje dva hotela koje on želi da zatvori pošto, je li, jedino on zna da se bavi turizmom. I to sve gradi bez ikakvih građevinskih dozvola i bilo kakve odluke opštinskog veća.

Uspeo je da naplati otpremninu u RTB Bor i da kasnije zaposli sam sebe u RTB Bor, i to ni manje ni više nego kao vodećeg čoveka kompanije. Pošto je RTB Bor u restrukturiranju, Blagoje Spaskovski daje sebi za pravo da zaposli koga on hoće i koliko on hoće, a merilo mu je jedino 60 potpisa za lokalne izbore. Bez ikakvog odobrenja Vlade Srbije kupuje 12 automobila, a između ostalog, i jedan za sebe od 78.000 evra, jer "u starom nije bezbedan". Ostalih 11 automobila poklanja čelnicima sindikata i plaća im troškove putovanja da bi o njemu širili slavopojke.

Znamo s kim imamo posla i o kakvom osvetniku i preletaču je reč. Već je spreman da se ponudi DS-u,  a svog pomoćnika Milinka Živkovića postavio je za čelnika stranke SNS da bi sebi napravio odstupnicu. Živković je, inače, njegov kolega po krivičnim prijavama.

 

 

 

Visokokvalitetni gubici

 

Gubici u poslovanju iz godine u godinu rastu, u 2007. su iznosili 28 miliona USD, u 2008. već 48 miliona USD, u 2009. čak 86 miliona USD, a u prvih osam meseci 2010. godine, i pored izuzetno visoke cene bakra na svetskom tržištu - 45 miliona USD. Direktor EPS-a je pre mesec dana izjavio da RTB Bor već dve godine ne plaća utrošenu električnu energiju i da su po tom osnovu njegova dugovanja porasla više od 100 miliona USD. Angažovana revizorska kuća za procenu boniteta kompanije RTB Bor za dobijanje kredita procenila je pre nekoliko nedelja dugovanja RTB Bor na više od 430 miliona evra, što je skoro dva puta više od procenjene vrednosti njegovog kapitala. Ako se tome doda da iz Bora stalno pristižu informacije o bahatom i neuravnoteženom ponašanju prvog čoveka kompanije, o njegovoj apsolutnoj dominaciji nad kompletnim događanjima kako u RTB Bor, tako i u samom gradu Boru, onda mora da se postavi pitanje šta je istina, jer nije moguće da su tačni i jedni i drugi podaci.

 

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane