Kucni lijekovi za astmu elicea 10 mg Lijekovi za garavicu
Lijekovi za upalu grla ivermectin gdje kupiti Lijekovi za garavicu
Lijekovi za valunge Lijekovi za lijecenje oteklina. lexilium cijena Lijekovi za tinitus
lijekovi protiv raka. Lijekovi za trovanje hranom lorsilan cijena prirodni lijekovi za prehladu
prirodne tablete za spavanje lunata bez recepta Proizvodi za njegu masne koe
organizirati modafinil hrvatska Lijek za morsku bolest
lijek za suha usta normabel bez recepta lijek za artritis
lijekovi za zatvor Lijek za akne rivotril cijena sredstvo za zadravanje vode
Lijekovi za rast kose. Sredstva za suhi kaalj xanax cijena Lijekovi za bolesti zuba.
lijek koji spaava ivot Lijecenje akni kod kuce. zaldiar bez recepta pojedinacni cvjetovi

  https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Vlasnici Srbije

Vlasnici Srbije

Ces Mekon: mesto odakle se diriguje i trguje dravom

 

Izmeu plasta sena i vlade, pravi magarac bira oboje

 

Ko su pravi vladari Srbije: NATO, EU, Boris Tadi ili srpska vlada? Ni jedno od njih, ve samo dva konsultantska preduzea vrsto uvezana zajednikim vlasnicima, kadrovima i eljom da dovre zapoetu pljaku ove drave

 

Milan Malenovi

 

Konsultantsko preduzee Ces Mekon iz Beograda naizgled je pravi vladar Srbije, umesto republike vlade, pa ak i samog predsednika Republike. Za desetak godina privatizacije ova kua je po prihodima dobijenim na osnovu konsalting usluga pruenim Agenciji za privatizaciju dospela na drugo mesto meu svim takvim preduzeima. Jedno vreme je bila ak i na prvom mestu, a to je period kada je aktuelni predsednik srpske vlade Mirko Cvetkovi istovremeno bio i direktor Ces Mekona i direktor Agencije za privatizaciju.

Mirko je tako savetovao samog sebe.

Ve skraeni spisak preduzea u ijoj privatizaciji je uestvovala ova konsultantska kua, izgleda vie nego impozantan: Telekom Srbija, Knjaz Milo, Frikom, Zmaj, Somboled, Pivara elarevo, Mlekara abac, Srbijanka, Trajal, Beograd film, Pekarska industrija Panevo, Danubius... U veini ovih sluajeva afere su potpuno zasenile itav postupak.

Tajna takvog finansijskog uspeha i enormnog uticaja na srpske vlasti lei u gotovo masonskoj povezanosti zvaninih struktura s menadmentom Ces Mekona. Sadanji lideri ove kompanije nisu bez radnog iskustva, pa samim tim ni veza tamo gde treba - u samom dravnom vrhu.

 

Ljudi za vie mesta

 

Milojko Arsi je donedavno bio viceguverner Narodne banke Srbije, odakle se vratio u Ces Mekon na mesto izvrnog direktora. Drugi izvrni direktor je Jelena Radulovi, koja je bila na visokoj poziciji u Ministarstvu ekonomije i privatizacije. Jo jedan izvrni direktor u Ces Mekonu je i Katarina Toni, koja je tamo dospela sa mesta direktora centra za tendere pri Agenciji za privatizaciju. Tatjana Ralevi, takoe, danas direktor u Ces Mekonu bila je ranije jedan od privatizacionih savetnika u Vladi Srbije.

Inae, osniva firme i jedan od glavnih dirigenata je Zvonimir Nikezi, dugogodinji saradnik Mirka Cvetkovia. Zvonimirov sin Duan bio je Cvetkoviev zamenik u Agenciji za privatizaciju, a danas je i njegov savetnik na funkciji premijera. Duan je jedan od autora aktuelnog Zakona o privatizaciji, kroz ije se pukotine veto provlai firma njegovog tate.

Pored Duana, u savetodavnom timu premijera nalazimo jo neke mekonovce, kao to je Boko ivkovi, a povremeno se tu pojavljuje i ve pomenuti Milojko Arsi. Jo jedan Cvetkoviev savetnik je Jurij Bajec, inae funkcioner iz konsultantske kue Ekonomski institut, koji odlino sarauje sa Ces Mekonom.

Ovako stiemo do glavnog vora kojim su uvezani tajni vladari Srbije, jer je Zvonimir Nikezi istovremeno osniva i vlasnik Ces Mekona i jedan od vlasnika Ekonomskog instituta (EI).

Iako je EI zatvoreno akcionarsko drutvo, vlasnici se ipak znaju. Danko uni je osniva i jedan od najveih akcionara. O njemu ne vredi troiti rei, jer je glavna miroija u svakoj privatizacionoj supi poslednje dve decenije. Jedan od znaajnih akcionara je i Mirosinka Dinki, majka ministra Mlaana Dinkia. Nije nezakonito da ministri imaju majke i da majke imaju vlasnikih udela u pojedinim kompanijama, ali je nemoralno da preduzea roditelja savetuju decu ministre i tako uzimaju novac iz budeta.

U vlasnikoj strukturi EI nalazimo i EKI investment, zajedniko preduzee unia i biveg ministra za privatizaciju Aleksandra Vlahovia. Po naim saznanjima, upravo je Vlahovi bio taj koji je na mesto direktora Agencije za privatizaciju doveo direktora Ces Mekona, sadanjeg premijera Cvetkovia.

Osim pomenutih deoniara, tu su jo i profesor Neboja Savi, Mikla Borec, Mirko Todorovi i 52 beznaajna imena.

Pre prelaska u Ces Mekon i sam premijer Mirko Cvetkovi je est godina slubovao u EI. Ovaj, nazovi, institut tako se razotkriva kao rasadnik konsultanata na istovremenom radu u vladi koju treba da savetuju.

Kako e se odmah videti, EI i Ces Mekon nisu svojim vlasnicima i funkcionerima znaajni samo zbog zarade koju ostvaruju kroz legalne provizije za konsalting. Daleko je znaajniji uticaj koji ovi srpski masoni ostvaruju u poslovnom svetu predstavljajui se kao nezaobilazni faktori privatizacije.

Tako je, na primer, u vreme dok je Mirko Cvetkovi bio istovremeno i na elu Ces Mekona i Agencije za privatizaciju ova konsultantska kua radila na privatizaciji Semena i Veterinarskog zavoda u Zemunu. Obe privatizacije ocenjene su kao sumnjive, a Savet za borbu protiv korupcije ukazivao je na sukob interesa u sluaju Veterinarskog zavoda upravo zbog tadanjih nespojivih funkcija dananjeg premijera.

Konsultantske kue spajaju ljude, moe se rei. U srpskom sluaju spajaju i kriminalce.

 

Vraaju se

 

Vladislav Tamburkovski je kontroverzni bugarski biznismen osuen u Makedoniji na vie od deset godina robije zbog finansijskog kriminala. On je sredinom ove decenije u Makedoniji bio poznati ekonomski konsultant i predava, steajni upravnik u vie makedonskih preduzea kao to su topionica olova i cinka MHK Zletovo u Velesu i Export-Import banka u Skoplju.

Sa Mirkom Cvetkoviem imao je zajedniku firmu BRG, a na adresi gde je bila registrovana u Kralja Milana 34, u Beogradu, bila je svojevremeno registrovana i agencija za istraivanje trita i javnog mnjenja Mekon, koja je od 2006. godine pripojena Ces Mekonu.

Tamburkovskog i Cvetkovia, meutim, daleko vie povezuje zajedniki rad za Nikeziev Ces Mekon na projektu "Konsultantske usluge za izgradnju kapaciteta i operativnu podrku odeljenju Agencije za steajne postupke" u 2005. godini, vrednom 253.000 evra. Za pomenuti projekat Duan Nikezi je dobio 25.000 evra, Tamburkovski 18.000 evra, a Cvetkovi 12.000 evra. Sitno podmiivanje meu prijateljima.

Duan Nikezi, dananji savetnik premijera, sa tadanjim direktorom Agencije za privatizaciju Miodragom oreviem zakljuio je pomenuti ugovor na godinu dana, o savetovanju Agencije kako da privatizuje firme u steaju.

Trei suvlasnik preduzea BRG sa ueem od 50 odsto bio je profesor Stipe Lovreta, danas, takoe, zaposlen u Vladi Srbije kao savetnik ministra Slobodana Milosavljevia, iz ega je belodano da domaa finansijska mafija ne zaboravlja svoje saradnike.

ema po kojoj Ces Mekon po lekcijama nauenim od EI deluje veoma je jasna. Politiari koji sarauju s tim konsultantskim preduzeem ne moraju da se plae za svoju budunost. Kao to vidimo iz primera samog Mirka Cvetkovia, oni po odlasku sa funkcije bez problema dobijaju finansijski veoma isplativo radno mesto u Ces Mekonu odakle vrebaju sledeu povoljnu priliku da se vrate na dravne jasle.

Istovremeno, sve akcije u vezi s privatizacijom koordinira EI, pravi vladar iz senke ove unesreene zemlje. Time se po ko zna koji put kao tane prikazuju rei nadmenosti Danka unia upuene zastupniku Salforda, kako bez njega u srpskoj privatizaciji nita ne moe da funkcionie. Kada njemu dodamo jo i Zvonka Nikezia i njegove saplemenike dobijamo kompletnu bratiju koja upravlja Srbijom.

 

 

 

 

 

Posebne pogodnosti

 

Jedna od krajnje sumnjivih privatizacija u kojoj je Ces Mekon imao savetodavnu funkciju, zvanino za Agenciju za privatizaciju, nezvanino za tajkunsku bratiju, bila je i ona preduzea Seme AD Beograd.

Radei, navodno, strunu procenu vrednosti kapitala ove firme, mekonovci su utvrdili cenu kvadratnog metra poslovnog prostora od samo 100 evra.

 

 

 

 

Porodine (manu)fakture

 

Poslednjih godina Agencija za privatizaciju je isplatila etiri milijarde dinara (40 miliona evra) budetskog novca raznim konsultantskim i revizorskim kuama. Za to vreme s Agencijom su saraivale 43 ovakve firme, a etvrtina ukupne sume otila je u svega etiri koje su osnovali, u njima radili ili i dalje rade bivi i sadanji dravni funkcioneri, po pravilu tesno povezani s procesom privatizacije u Srbiji.

Zarada u dinarima konsultanata 2002-2009: Ces Mekon - 515.227.770, Delloite - 174.416.017, Citadel - 125.311.463, Ekonomski institut - 77.976.618.

Vie od Ces Mekona je od Agencije zaradila samo konsultantska kua Morgan and Stanley, koja je za posredovanje u prodaji Duvanske industrije 2003. godine zaradila 677 miliona dinara. Za razliku od firme Morgan and Stanley, koji su bili angaovani samo jednokratno, Ces Mekon je, pored toga to alje fakture sa najvie cifara, i viegodinji konsultant.

Prema godinjim pregledima, Ces Mekon je uvek bio u vrhu lestvice, pa je tako 2009. godine opet najvie zaradio od svih konsultanata: neto manje od 60 miliona dinara.

Ovo preduzee je u vrstom posedu porodice Nikezi, budui da pored Zvonimira i sina mu Duana tu nalazimo i izvesnog Pavla Nikezia, koji je po podacima iz APR-a ovlaen za zastupanje Ces Mekona.

 

 

 

 

Muljator

 

Tamburkovski, poslovni pajtos premijera Cvetkovia jo iz vremena rada u Ces Mekonu, uestvovao je, izmeu ostalog, i u privatizaciji MHK Zletovo u Velesu, gde nalazimo jo jednog od odbeglih makedonskih biznismena sumnjive reputacije, anka ada. ado je kasnije preao u UO subotike Fidelinke ne bi li i to preduzee doveo do prosjakog tapa.

S obzirom na to da je privatizacija Zletova odraena u korist Mineca, kompanije u posedu srpskog tajkuna Dimitrija Mikija Aksentijevia, koja je istovremeno i glavni akcionar Fidelinke, ovim je oigledna i sprega Mirka Cvetkovia i srpske vlade s tim belosvetskim muljatorom koji je samo u Srbiji uspeo da upropasti jo i Navip.

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane