https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Pismo

 

Pismo

 

Udruženi sindikati policije pitaju predsednika štrajkačkog odbora i predsedavajućeg Nezavisnog sindikata policije Vladimira Barbulova

 

Jeste li nam to iza leđa radili

 

 

Poštovani gospodine,

 

Obaveštavamo Vas da Sindikat srpske policije zahteva da u skladu s postignutim dogovorom oko udruživanja sindikata policije odmah izvestite članove Štrajkačkog odbora, kao i javnost o preduzetim aktivnostima i njihovom ishodu.

S tim u vezi podsećamo Vas da ste 19. novembra 2010. godine kao predsednik Štrajkačkog odbora u cilju održavanja sastanka s predstavnicima Štrajkačkog odbora i postizanju dogovora oko sledećih otvorenih pitanja poslali dopise:

- sektoru za finansije i ljudske resurse Željku Kojiću povodom zahteva da se plata za mesec januar uveća od 30 do 50 odsto u odnosu na druge državne službenike,

- šefu kabineta ministra Vanji Vukiću oko formiranja radne grupe koja bi se bavila pripremom predloga za izmenu i dopunu Zakona o policiji, a sve u skladu sa dogovorom s premijerom Cvetkovićem i ministrom Dačićem

- Direktoru policije Miloradu Veljoviću u cilju rešavanja pitanja oko kašnjenja i neisplaćivanja dnevnica, putnih troškova, mobinga s kojima se susreću zaposleni u MUP-u i sl.

 

Suprotno postignutom dogovoru i zadacima štrajkačkog odbora, naišli smo na zid ćutanja od strane predstavnika poslodavca, tako da od dana zamrzavanja štrajka nismo imali nijedan sastanak s njima.

Nasuprot navedenom, razgovori reprezentativnih sindikata s poslodavcem, u kojima i Vi učestvujete su u toku, a ni na jednom od tih sastanka niste se založili za realizaciju štrajkačkih zahteva.

 Radna grupa za izmene i dopune Zakona o policiji još uvek nije formirana, i nema izgleda da će biti u bliskoj budućnosti.

Podsećamo Vas da je jedan od razloga zbog koga je Sindikat srpske policijeao s Vama u saradnju to što ste kao reprezentativni sindikat prihvatili i uvažili sve sugestije i primedbe koje su se odnosile na postojeći predlog Kolektivnog ugovora, a sve u cilju zastupanja interesa zaposlenih u MUP-u.

Rukovodstvo Sindikata srpske policije ne želi da veruje u glasine da su tokom priprema za štrajk tekli i paralelni razgovori sa direktorom policije od strane članova Predsedništva NSP o kojima, kao članovi Štrajkačkog odbora nismo obavešteni!

Ne želimo da verujemo ni u to da ste ishod pregovora s poslodavcem i ispunjenja štrajkačkih zahteva znali unapred, a da ste zauzvrat kao nagradu dobili vozila na lično zaduženje.

Takođe, ne želimo i ne smemo da verujemo da će na identičan način biti rešen i zahtev za povećanje plate od januara 2010. godine.

 Gospodine Barbulov, tražimo od Vas da kao predsednik Štrajkačkog odbora zakažete konferenciju za novinare, na kojoj će se predstavnici udruženih sindikata u obraćanju poslodavcu i javnosti izneti da se obraćanje dato od strane predsednika Vlade ne sprovodi i zakazati datum odmrzavanja štrajka.

 U slučaju potpisivanja kolektivnog ugovora koji nije u interesu zaposlenih u MUP-u, Sindikat srpske policije se neće libiti ni najjačeg oružja sindikata - štrajka.

 Takođe bi trebalo da obavestite zaposlene u MUP Srbije da kolektivnog pregovaranja još nema.

Rukovodstvo Sindikata srpske policije je čvrstog stava da ne želi da učestvuje u aktivnostima udruženih sindikata na ovaj način koji je suprotan usaglašenim zahtevima Štrajkačkog odbora Udruženih sindikata policije čiji ste Vi predsednik.

 

                                 Sindikat srpske policije,

                                 sindikalna grupa Novi Sad,

                                Ul. Pavla Papa br. 46

 

 

 

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane